Đời ai biết trước, mai sau ta sẽ ra sao?Cuộc sống là bao, vì chưng đâu, không mến thương nhau.Người thì lao đao, còn tín đồ kia sống trong quý phái giàu.Anh em một nhà, cơ mà không thấy nhức lòng hay sao.ĐK:Đời như loại lá, mai sau gió cuốn cất cánh xa(Gió cuốn bay xa)Dù trước cho dù sau, như thế nào ai sinh tử ko qua,Bạc tiền lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình bạn bè thua một bạn dưng(Toan tính dật giành tình bằng hữu thua một người dưng)Một người dưng, đôi lúc có nghĩa gồm tình(Có nghĩa tất cả tình),Đôi khi không nghỉ mang lại mìnhGiúp bạn xa cơ nào mong muốn trả ơnMà tại sao? (Mà tại sao?)Ta anh em một nhà, tầm thường một mẫu máuSanh nhau đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu:Anh em như chén con nước đầyGà chung một mẹ, chớ hoài đá nhau!


Bạn đang xem: Lời bài hát anh em thua một người dưng

Cuộc sống tất cả nhiềuTiền tài vật hóa học đã làm cố gắng đổiAnh em bộ hạ tình thânDường như đã quên rồi đạo lý có tác dụng người.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Góc Khuất Trong Cuộc Đời Châu Tinh Trì, Đời Thường Của Châu Tinh Trì

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.