THỜI GIAN KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

thứ hai - thiết bị 6: Sáng: 7h00 -11h30 | Chiều: 13h00 -16h30 lắp thêm 7: Sáng: 7h00 - 11h30 (Khám ở khu vực Dịch vụ) | Chiều: 13h00 - 16h30(Có nhấn khám cho đối tượng người dùng BHYT) nhà nhật: nghỉ ngơi

Đăng kí hẹn giờ khám: hotline tổng đài 028.1080 (chỉ vận dụng cho bề ngoài khám bảo đảm y tế cán bộ).

Bạn đang xem: Bệnh viện thống nhất: trang chủ


danh sách bác sĩ: Khoa đồ dùng lý trị liệu - Phục hồi tính năng Khoa cấp cho cứu Khoa Hồi sức tích cực và lành mạnh - phòng độc search kiếm

TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Thống Nhất th&#x
F4;ng b&#x
E1;o tuyển dụng kỹ sư, cử nh&#x
E2;n chuy&#x
EA;n ng&#x
E0;nh m&#x
F4;i trườngCHƯƠNG TR&#x
CC;NH HỘI CHẨN KH&#x
C1;M CHỮA BỆNH TỪ XA VỚI CHỦ ĐỀ: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC CỦA BỆNH ALZHEIMER

Chương tr&#x
EC;nh hội chẩn kh&#x
E1;m chữa bệnh từ xa với chủ đề: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC CỦA BỆNH ALZHEIMERCHƯƠNG TR&#x
CC;NH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUY&#x
CA;N M&#x
D4;N VAI TR&#x
D2; CỦA DƯỢC SĨ BỆNH VIỆN trong QUẢN L&#x
DD; V&#x
C0; ĐIỀU TRỊ BỆNH NH&#x
C2;N

🩺CHƯƠNG TR&#x
CC;NH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUY&#x
CA;N M&#x
D4;N&#x
D;&#x
A;VAI TR&#x
D2; CỦA DƯỢC SĨ BỆNH VIỆN vào QUẢN L&#x
DD; V&#x
C0; ĐIỀU TRỊ BỆNH NH&#x
C2;N&#x
D;&#x
A;🚩CHỦ ĐỀ BUỔI 1: TỔN THƯƠNG THẬN CẤP vị THUỐCBỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O VỀ VIỆC HO&#x
C0;N THIỆN HỒ SƠ X&#x
C9;T TUYỂN VI&#x
CA;N CHỨC NĂM 2022

Bệnh viện Thống Nhất th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về việc ho&#x
E0;n thiện hồ sơ x&#x
E9;t tuyển vi&#x
EA;n chức năm 2022.CHƯƠNG TR&#x
CC;NH HỘI CHẨN KH&#x
C1;M BỆNH TỪ XA

Chương tr&#x
EC;nh hội chẩn kh&#x
E1;m bệnh từ xa với chủ đề: Cập nhật về chăm s&#x
F3;c, bảo vệ cầu nối AV ở bệnh nh&#x
E2;n Thận nh&#x
E2;n tạo


KẾT QUẢ X&#x
C9;T TUYỂN VI&#x
CA;N CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Bệnh viện Thống Nhất th&#x
F4;ng b&#x
E1;o Kết quả x&#x
E9;t tuyển vi&#x
EA;n chức năm 2022 tại Bệnh viện.


BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O CHƯƠNG TR&#x
CC;NH Đ&#x
C0;O TẠO: KỸ NĂNG HỒI SINH TIM PHỔI N&#x
C2;NG CAO v&#x
E0; SI&#x
CA;U &#x
C2;M C&#x
D3; TRỌNG ĐIỂM trong CẤP CỨU

Bệnh viện Thống Nhất th&#x
F4;ng b&#x
E1;o tuyển sinh chương tr&#x
EC;nh đ&#x
E0;o tạo li&#x
EA;n tục Kỹ năng hồi sức tim phổi n&#x
E2;ng cao v&#x
E0; Si&#x
EA;u &#x
E2;m c&#x
F3; trọng điểm trong cấp cứu.


BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI CH&#x
C0;O GI&#x
C1; VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023

Bệnh vi&#x
EA;n Thống Nhất c&#x
F3; nhu cầu tải sắm Vật tư y tế phục vụ hoạt động kh&#x
E1;m chữa bệnh của Bệnh viện.


BỆNH VIỆN THỐNG MỜI B&#x
C1;O GI&#x
C1; H&#x
D3;A CHẤT NĂM 2023

Bệnh viện Thống Nhất c&#x
F3; nhu cầu thiết lập sắm H&#x
F3;a chất phục vụ hoạt động kh&#x
E1;m chữa bệnh của Bệnh viện.


BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 2023

Bệnh viện Thống Nhất c&#x
F3; nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự &#x
E1;n: "Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Thống Nhất."


Những điều cần biết về bệnh xơ gan


B&#x
E1;o động đỏ t&#x
EC;nh trạng tự &#x
FD; d&#x
F9;ng thuốc kh&#x
E1;ng sinh
Chế độ Dinh dưỡng đến Bệnh nh&#x
E2;n Ung thư Phổi
Bệnh viện Thống Nhất sử dụng Robot đo th&#x
E2;n nhiệt vào ph&#x
F2;ng chống dịch Covid-19
Bệnh viện Thống Nhất: 45 năm Đổi mới - Khẳng định - Ph&#x
E1;t triển

C&#x
E2;u hỏi thường gặp về vi&#x
EA;m phổi ở người cao tuổi


TH&#x
D4;NG B&#x
C1;O CHI&#x
CA;U SINH LỚP B&#x
C1;C SĨ CẤP CỨU HỒI SỨC L&#x
C3;O KHOA NĂM 2023


Gi&#x
FA;p đỡ c&#x
F4; Nguyễn Kim Mai gặp biến cố


TTƯT.PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - Người khai mở phẫu thuật tim tại Bệnh viện Thống Nhất


BV Thống Nhất l&#x
E0; BV thứ 3 tại thành phố hcm mổ tim hở, hiện ni sở hữu c&#x
E1;c kỹ thuật phẫu thuật tim, lồng ngực ngang tầm khu vực vực. Người g&#x
F3;p phần quan lại trọng trong h&#x
E0;nh tr&#x
EC;nh n&#x
E0;y l&#x
E0; PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - vị b&#x
E1;c sĩ say m&#x
EA; phẫu thuật tim, nhiệt th&#x
E0;nh truyền lửa đến thế hệ kế cận.

Xem chi tiết


Những người l&#x
ED;nh kho&#x
E1;c &#x
E1;o blouse trắng: Cứu mạng bệnh nh&#x
E2;n l&#x
E0; tr&#x
EA;n hết


Vừa nh&#x
EC;n thấy vết thương của bệnh nh&#x
E2;n v&#x
E0;o cấp cứu, TS-BS Trương Nguyễn Ho&#x
E0;i Linh - Khoa Ngoại lồng ngực - mạch m&#x
E1;u, Bệnh viện Thống Nhất tp hcm - cấp tốc ch&#x
F3;ng y&#x
EA;u cầu đưa người bệnh v&#x
E0;o tức thì ph&#x
F2;ng mổ, mở lồng ngực v&#x
E0; t&#x
EC;m thấy vết thương lớn 2cm ở v&#x
F9;ng tam gi&#x
E1;c tim.

Xem chi tiết


GS.TS.BS Nguyễn Thiện Th&#x
E0;nh: Người Thầy - người Gi&#x
E1;m đốc đầu ti&#x
EA;n của BV Thống Nhất


Khi đất nước h&#x
F2;a b&#x
EC;nh, thống nhất, BS Nguyễn Thiện Th&#x
E0;nh đ&#x
E3; từ chối chức Thứ trưởng Bộ Y tế, ở lại thành phố hồ chí minh dốc sức x&#x
E2;y dựng Bệnh viện Thống Nhất trở th&#x
E0;nh một trung t&#x
E2;m y tế chất lượng cao trong quần thể vực v&#x
E0; cả nước, phục vụ sự nghiệp kh&#x
E1;m chữa bệnh đến c&#x
E1;n bộ v&#x
E0; nh&#x
E2;n d&#x
E2;n.

Xem đưa ra tiết


PGS.TS.BS L&#x
EA; Văn Quang: Người thầy vun xới khối Ngoại, Bệnh viện Thống Nhất


Từ những bước đầu mời c&#x
E1;c chuy&#x
EA;n gia phẫu thuật về bệnh viện đứng mổ, ng&#x
E0;y ni khối Ngoại Bệnh viện Thống Nhất đ&#x
E3; thực hiện được c&#x
E1;c phẫu thuật t&#x
E2;n tiến. PGS.TS.BS L&#x
EA; Văn quang đãng l&#x
E0; một vào những người thầy đ&#x
E3; d&#x
E0;y c&#x
F4;ng vun xới, dẫn dắt khối Ngoại của bệnh viện c&#x
F3; được sự trưởng th&#x
E0;nh n&#x
E0;y.

Xem chi tiết


PGS.TS.BS L&#x
EA; Đ&#x
EC;nh Thanh: Lu&#x
F4;n giữ cho m&#x
EC;nh một tr&#x
E1;i tim hồng v&#x
E0; đ&#x
F4;i tay ấm


Giải ph&#x
F3;ng miền Nam, non s&#x
F4;ng liền một dải, Bệnh viện Thống Nhất thành phố hồ chí minh đ&#x
E3; ra đời trong thời khắc lịch sử ấy.

Xem đưa ra tiết


Người l&#x
ED;nh g&#x
E1;c t&#x
F9; Ph&#x
E1;p vốn l&#x
E0; sinh vi&#x
EA;n y, qu&#x
FD; mến Nguyễn Thiện Th&#x
E0;nh đ&#x
E3; tuồn t&#x
E0;i liệu y học, tạo tiền đề để &#x
F4;ng nghi&#x
EA;n cứu thuốc Filatov.

Xem chi tiết


B&#x
E1;c sĩ chế tạo m&#x
E1;y gi&#x
FA;p bệnh nh&#x
E2;n vi&#x
EA;m xoang khỏi mổ


Phương ph&#x
E1;p rửa mũi xoang bằng nội soi của b&#x
E1;c sĩ Nguyễn Vĩnh Phước ở Bệnh viện Thống Nhất gi&#x
FA;p nhiều người vi&#x
EA;m xoang tr&#x
E1;nh phải mổ.

Xem đưa ra tiết


Thăm hỏi, l&#x
EC; x&#x
EC; đến bệnh nh&#x
E2;n, bộ phận tầm so&#x
E1;t chống dịch


Sắc xu&#x
E2;n T&#x
E2;n Sửu tại Bệnh viện Thống Nhất


Những “c&#x
E1;nh chim đầu đ&#x
E0;n” đưa Bệnh viện Thống Nhất khẳng định vị thế vào ng&#x
E0;nh Y tế Việt Nam


C&#x
F4;ng đo&#x
E0;n Bệnh viện Thống Nhất: Điểm tựa vững ch&#x
E3;i đến c&#x
F4;ng nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n chức


Y tế “s&#x
E1;t c&#x
E1;nh” bảo vệ bi&#x
EA;n giới an to&#x
E0;n

Gần đến Tết T&#x
E2;n Sửu 2021, người d&#x
E2;n đi l&#x
E0;m ăn xa ở khắp nơi lại về nước sum họp với gia đ&#x
EC;nh. Nhiều trường hợp kh&#x
F4;ng nhập cảnh theo đường ch&#x
ED;nh ngạch, kh&#x
F4;ng chịu c&#x
E1;ch ly tập trung theo đ&#x
FA;ng quy định l&#x
E0; hiểm họa rất lớn mang lại c&#x
F4;ng t&#x
E1;c ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19.

Xem thêm: Quán ăn ngon ở mỹ đình hà nội


BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

reviews những tổ chức tin tức & chuyển động phía dẫn và Dịch vụ support bác sĩ Góc nhân ái Đào chế tạo
*

gặp gỡ người chế tạo thành công khối hệ thống tạo oxy y tế thẳng từ khí trời | cafe sáng

7056 Lượt xem | 0 Lượt yêu thích
*

tổ chức triển khai bầu cử sớm mang lại cử tri làm trọng trách trên vùng biển khơi | Thời sự 19h

3950 Lượt xem | 0 Lượt ưng ý
*

sáng sủa kiến nâng cấp chất lượng giấc ngủ trong mùa dịch | Chào buổi sớm

2045 Lượt coi | 0 Lượt ưa thích
*
2393 Lượt coi | 0 Lượt ưng ý
*

quăng quật hàng triệu USD sẽ được quyền bới rác tra cứu lại Bitcoin | 24h technology

6273 Lượt xem | 0 Lượt ưng ý
*

Cận cảnh ga ngầm S9, tuyến đường sắt Nhổn - ga thành phố hà nội | việt nam thức giấc

5155 Lượt coi | 0 Lượt phù hợp

Ấn tượng quy mô bệnh viện cây ăn uống quả trên ĐBSCL | Chào buổi sáng Bông lúa

2417 Lượt xem | 0 Lượt phù hợp

người việt trẻ với sáng tạo technology smart home | Chào buổi sáng sớm

2526 Lượt coi | 0 Lượt ham mê
*

công ty xuất khẩu lao hễ "bốc hơi", giấc mơ đổi đời dở dang | Việt Nam bây giờ

2401 Lượt coi | 0 Lượt ưng ý
1501 Lượt xem | 0 Lượt thích
*

buổi sáng trên công trường cải tạo mặt ước Thăng Long | việt nam thức giấc

10642 Lượt xem | 0 Lượt mê thích
*

Những công trường thâu tối trong mùa dịch

1749 Lượt coi | 116 Lượt say mê
*

Công nhân tuyến đường Metro số 1 quyết tâm đảm bảo tiến độ

2032 Lượt xem | 165 Lượt ham mê

đầu năm trên giàn khoan

1603 Lượt xem | 78 Lượt yêu thích
*

Kỹ sư 8x sản xuất thiết bị bay cá nhân made in việt nam

1070 Lượt coi | 263 Lượt đam mê
thành phầm của
*

Giấy phép thông tin điện tử số 2526/GP-TTĐT vì chưng Sở tin tức và Truyền thông thủ đô hà nội cấp.