Trong nội dung bài viết này mình vẫn tổng vừa lòng lại một vài từ giỏi được viết tắt trong giờ Anh khiếp kế cũng như ngành kinh doanh để bạn làm rõ hơn lúc tiếp xúc cùng với nó.

Ngoài những từ bản thân tổng hợp dưới ra, rất mong muốn các bạn cũng có thể đóng góp, bổ sung cập nhật thêm để cho bài viết được thêm hoàn hảo nhé