Excel mang đến Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Nếu chúng ta thấy mình buộc phải bung rộng lớn hoặc giảm độ rộng hàng và chiều cao cột của Excel, gồm một vài phương pháp để điều chỉnh chúng. Bảng tiếp sau đây hiển thị kích cỡ tối thiểu, tối đa và mặc định cho từng kích cỡ dựa vào thang điểm.

Bạn đang xem: Chỉnh độ rộng cột trong excel

Type

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu chúng ta đang thao tác làm việc trong dạng xem sắp xếp Trang (tabXem, nhóm Dạng xem Sổ làm cho việc, nút sắp xếp Trang), bạn có thể chỉ định chiều rộng cột hoặc độ cao hàng theo inch, centimet và milimet. Đơn vị giám sát được tính bằng inch theo mặc định. Đi cho tới Tùy chọn > tệp >Hiển thị >nâng > lựa chọn 1 tùy chọn từ danh sách Đơn vị Thước đo. Nếu bạn chuyển sang dạng xem Thông thường xuyên thì độ rộng cột và độ cao hàng sẽ tiến hành hiển thị theo điểm.

Các hàng cùng cột riêng lẻ chỉ có thể có một thiết đặt. Ví dụ: một cột đơn có thể có chiều rộng lớn 25 điểm tuy nhiên cột đó quan trọng rộng 25 điểm cho một hàng cùng 10 điểm cho 1 hàng khác.


*


Phiên bản mới hơn
Office 2007 – 2010

Thiết để chiều rộng rõ ràng cho một cột

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn cố gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng lớn Cột.

Trong hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá trị bạn muốn.

Bấm OK.


Mẹo: Để gấp rút đặt độ rộng của một cột, hãy click chuột phải vào cột vẫn chọn, bấm Chiều rộng lớn Cột, nhập giá trị bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi chiều rộng cột để tự động hóa khớp với câu chữ (Tự rượu cồn Khớp)

Hãy chọn cột mà bạn muốn nỗ lực đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Tự cồn Khớp Chiều rộng Cột.


Lưu ý: Để cấp tốc chóng tự hễ khớp tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả và sau đó bấm đúp vào bất kỳ ranh ma giới nào giữa nhì tiêu đề cột.Khớp chiều rộng lớn cột với cột khác

Chọn một ô trong cột bao gồm chiều rộng mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc trên thẻ Trang chủ, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

*

Bấm con chuột phải vào trong 1 ô trong cột đích, trỏ tới Dán Đặc biệt, rồi bấm nút duy trì Chiều rộng lớn

*
Nguồn.


Thay đổi chiều rộng mang định cho tất cả các cột bên trên trang tính hoặc sổ có tác dụng việc

Giá trị mang đến cột khoác định chứng thật số ký tự vừa phải của font chữ chuẩn vừa khớp một ô. Chúng ta có thể chỉ định một trong những khác mang đến chiều rộng lớn cột mang định so với trang tính hoặc sổ làm cho việc.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để đổi khác chiều rộng lớn cột mặc định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để biến đổi chiều rộng lớn cột khoác định cho tổng thể sổ làm cho việc, nhấn vào phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Chiều rộng mặc định.

Trong hộp Chiều rộng cột chuẩn, nhập số đo mới, rồi bấm OK.


Mẹo: Nếu bạn muốn xác định chiều rộng cột khoác định cho tất cả các sổ thao tác làm việc và trang tính mới, chúng ta cũng có thể tạo một mẫu mã sổ thao tác làm việc hoặc mẫu trang tính rồi phụ thuộc vào các chủng loại này cho những sổ làm việc hoặc trang tính mới. Xem những liên kết sau để hiểu thêm thông tin:


Thay thay đổi chiều rộng của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng của một cột, kéo nhãi con giới phía bên bắt buộc của title cột cho tới khi cột đạt chiều rộng lớn mà chúng ta muốn.

Để chuyển đổi chiều rộng của tương đối nhiều cột, chọn cột mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi kéo nhãi giới quý phái phía bên cần của title cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của khá nhiều cột nhằm vừa khớp cùng với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi bấm đúp vào nhãi nhép giới làm việc phía bên nên của tiêu đề cột được chọn.

Để biến đổi chiều rộng lớn của tất cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh con giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao ví dụ cho một hàng

Hãy chọn hàng cơ mà bạn muốn nỗ lực đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong vỏ hộp Chiều cao hàng, nhập giá chỉ trị chúng ta muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi độ cao của hàng để vừa khớp với nội dung

Hãy chọn hàng cơ mà bạn muốn chũm đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Tự đụng Khớp chiều cao Hàng.


Mẹo: Để nhanh chóng tự rượu cồn khớp cùng với tất cả các sản phẩm trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó bấm đúp vào tinh ma giới phía bên dưới một trong số tiêu đề hàng.Thay đổi chiều cao của hàng bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để biến đổi chiều cao của một hàng, kéo ranh con giới bên dưới tiêu đề hàng cho đến khi hàng đạt độ cao mà chúng ta muốn.

Để biến hóa chiều cao của khá nhiều hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo tinh quái giới phía dưới một trong số tiêu đề sản phẩm được chọn.

Để chuyển đổi chiều cao của vớ cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo trẻ ranh giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề sản phẩm nào.

Để biến hóa chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm lưu ban vào ranh con giới bên dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


Nếu bạn thích sử dụng đơn vị chức năng inch cho độ rộng lớn cột và độ cao hàng, bạn nên thao tác làm việc trong chính sách xem Bố trí Trang (tab Xem, đội Dạng coi Sổ làm việc, nút Bố trí Trang). Trong chế độ xem sắp xếp Trang, bạn có thể chỉ định phạm vi cột hoặc chiều cao hàng bằng inch. Ở dạng coi này, inch là đơn vị đo mặc định, nhưng chúng ta cũng có thể thay đổi đơn vị chức năng đo sang centimet hoặc milimet.

Trong Excel 2007, bấm chuột Nút Microsoft Office nhằm

*
>chọn Excel cho>Nâng cao.

Trong Excel 2010, đi cho Mục Tùy >Chọn Tệp >Nâng cao.

Thiết đặt chiều rộng rõ ràng cho một cột

Hãy chọn cột mà lại bạn muốn gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Chiều rộng Cột.

Trong hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá bán trị các bạn muốn.


Thay đổi chiều rộng lớn cột để auto khớp với nội dung (tự hễ khớp)

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn núm đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Tự rượu cồn Khớp Chiều rộng Cột.

Mẹo Để gấp rút tự cồn khớp vớ cả các cột trong trang tính, bấm vào nút Chọn tất cả, rồi bấm đúp vào ngẫu nhiên ranh giới nào thân hai đầu đề cột.


Khớp chiều rộng lớn cột cùng với cột khác

Chọn một ô vào cột gồm chiều rộng mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Trên tab Trang đầu, trong team Bảng tạm, nhấn vào Sao chép, rồi chọn cột đích.

*

Trên tab Nhà, trong team Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Bên bên dưới Dán, chọn Độ rộng lớn cột.


Thay đổi chiều rộng khoác định cho toàn bộ các cột bên trên trang tính hoặc sổ có tác dụng việc

Giá trị mang đến cột mang định chứng thực số cam kết tự trung bình của font chữ chuẩn vừa khớp một ô. Chúng ta cũng có thể chỉ định một trong những khác cho chiều rộng lớn cột mang định so với trang tính hoặc sổ làm cho việc.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để đổi khác chiều rộng lớn cột mang định cho 1 trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để biến đổi chiều rộng cột mang định cho cục bộ sổ làm cho việc, nhấn vào phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều rộng khoác định.

Trong vỏ hộp Độ rộng cột mang định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn có nhu cầu xác định phạm vi cột mang định cho toàn bộ các sổ làm việc và trang tính mới, chúng ta có thể tạo một chủng loại sổ làm việc hoặc mẫu trang tính, rồi tạo các sổ làm việc hoặc trang tính bắt đầu dựa trên các mẫu đó. Để hiểu biết thêm thông tin, hãy xem mục lưu lại sổ thao tác hoặc trang tính làm cho mẫu.


Thay thay đổi chiều rộng của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến hóa chiều rộng lớn của một cột, kéo ma lanh giới phía bên phải của tiêu đề cột cho đến khi cột đạt chiều rộng mà các bạn muốn.

Để biến hóa chiều rộng của rất nhiều cột, chọn cột mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo nhóc con giới sang phía bên buộc phải của title cột được chọn.

Để biến đổi chiều rộng của tương đối nhiều cột nhằm vừa khớp với nội dung, chọn cột hoặc các cột mà bạn muốn thay thay đổi rồi bấm lưu ban vào trẻ ranh giới sinh sống phía bên buộc phải của title cột được chọn.

Để biến đổi chiều rộng của vớ cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhóc con giới của bất kỳ tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao ví dụ cho một hàng

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn cố đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong vỏ hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm cực hiếm mà chúng ta muốn.


Thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng bạn muốn thay đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Tự rượu cồn Khớp chiều cao Hàng.

Mẹo Để mau lẹ tự cồn khớp vớ cả các hàng trong trang tính, bấm vào nút Chọn vớ cả, rồi bấm đúp vào ranh mãnh giới bên dưới một trong những tiêu đề hàng.


Thay đổi chiều cao của hàng bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để đổi khác chiều cao của một hàng, kéo nhóc giới phía dưới tiêu đề hàng cho đến khi sản phẩm đạt độ cao mà các bạn muốn.

Để biến hóa chiều cao của không ít hàng, chọn hàng mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo ma lanh giới phía bên dưới một trong các tiêu đề sản phẩm được chọn.

Để đổi khác chiều cao của vớ cả các hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhóc con giới phía dưới ngẫu nhiên tiêu đề mặt hàng nào.

Để đổi khác chiều cao của hàng nhằm vừa khớp với nội dung, hãy bấm lưu ban vào nhãi giới bên dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


chuyển đổi chiều rộng cột hoặc chiều cao hàng (PC)

đổi khác chiều rộng cột hoặc độ cao hàng (máy Mac)

đổi khác chiều rộng cột hoặc chiều cao hàng (web)

Làm cố kỉnh nào nhằm tránh phương pháp bị lỗi


*
*
*

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >


Sở hữu tính năng mới đầu tiên

tham gia NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >


Thông tin này có hữu ích không?Không
Cảm ơn! gồm phản hồi như thế nào nữa không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, chúng tôi càng cung ứng bạn được giỏi hơn.)Bạn rất có thể giúp chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, chúng tôi càng cung cấp bạn được tốt hơn.)
Bạn ưa chuộng đến đâu với unique dịch thuật?
Điều gì tác động đến thử khám phá của bạn?
Đã giải quyết vấn đề của tôi
Hướng dẫn Rõ ràng
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình của tôi
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bất kỳ tin tức phản hồi bổ sung? (Không bắt buộc)
Gửi phản bội hồi

Cảm ơn đánh giá của bạn!


×
Nội dung mới
Microsoft Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) hình tượng Không tham gia Đạo công cụ Quyền riêng tư của bạn tại California (CCPA) các lựa lựa chọn quyền riêng bốn tại California của người tiêu dùng hình tượng Không gia nhập Đạo hình thức Quyền riêng tư của khách hàng tại California (CCPA) những lựa chọn quyền riêng bốn tại California của người tiêu dùng © Microsoft 2023

Excel ngày càng trở nên phổ cập với mọi bạn bởi sự tiện nghi của nó. Đôi lúc, bạn đắn đo làm cụ nào khi văn bản trong một ô quá dài, phải kiểm soát và điều chỉnh làm sao. Hãy cùng mình tìm hiểu cách từ điều chỉnh độ rộng ô vào Excel 1-1 giản, nhanh chóng nhé!

1. Tìm hiểu về tính năng Auto
Fit vào Excel

Tính năng Auto
Fit là gì?

Auto
Fit trong Excel là tính năng được thiết kế theo phong cách nhằm tự điều chỉnh kích thước của những ô bên trên trang tính, nhằm phù hợp với dữ liệu hiển thị có độ dài tương xứng với từng nội dung. Với chức năng này làm cho những người sử dụng Excel kiểm soát và điều chỉnh độ rộng của các cột Excel thế nào cho vừa với nội dung có phía bên trong ô. Bên cạnh đó, Auto
Fit còn có chức năng tự điều chỉnh chiều cao của những hàng.

*
Tại sao lại sử dụng tính năng Auto
Fit vào Excel?

Tại những cột trong Excel cần thiết tự điều chỉnh size của ô vào trang tính. Giả dụ nội dung của doanh nghiệp quá dài, nó rất có thể chồng chéo cánh lên cùng chiếm không gian của các ô khác. Khi tài liệu quá dài vẫn cắt bớt đường giữa của nhị ô, cùng với những dữ liệu số quá dài hoặc ngày tháng năm nhiều năm thì chuỗi ký tự vào ô sẽ đưa thành ### thay vì những con số bình thường. Vày vậy cần phải chỉnh sửa form size của cột để hoàn toàn có thể xem rõ tin tức khi thực hiện trên Excel.

*

2. Giải pháp dùng Auto
Fit để kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột

Bước 1:Đầu tiên, bạn hãy bôi đen tất cả những cột thông tin mà bạn muốn điều chỉnh, hoặc dìm Ctrl + A.

*

Bước 2:Chọn thẻHometrên thanh Ribbon.

*

Bước 3:ChọnFormattại mục Cells > ChọnAuto
Fit Column Width
.

*
lựa chọn Auto
Fit Column Width." srcset="https://shthcm.edu.vn/chinh-do-rong-cot-trong-excel/imager_15_56769_700.jpg 730w, https://shthcm.edu.vn/cong-nghe/wp-content/uploads/2021/12/image-195-300x239.jpeg 300w, https://shthcm.edu.vn/cong-nghe/wp-content/uploads/2021/12/image-195-696x554.jpeg 696w, https://shthcm.edu.vn/cong-nghe/wp-content/uploads/2021/12/image-195-528x420.jpeg 528w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" />

Bước 4:Bạn sẽ thực hiện chấm dứt được kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột.

*

3. Giải pháp dùng Auto
Fit để kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn hàng

Bước 1:Đầu tiên, bạn hãy bôi đen tất cả những cột tin tức mà bạn muốn điều chỉnh, hoặc dấn Ctrl + A.

*

Bước 2:Chọn thẻHometrên thanh Ribbon.

*

Bước 3:ChọnFormattại mục Cells > ChọnAuto
Fit Row Height
.

*
chọn Auto
Fit Row Height." srcset="https://shthcm.edu.vn/chinh-do-rong-cot-trong-excel/imager_19_56769_700.jpg 730w, https://shthcm.edu.vn/cong-nghe/wp-content/uploads/2021/12/image-191-300x239.jpeg 300w, https://shthcm.edu.vn/cong-nghe/wp-content/uploads/2021/12/image-191-696x554.jpeg 696w, https://shthcm.edu.vn/cong-nghe/wp-content/uploads/2021/12/image-191-528x420.jpeg 528w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" />

Bước 4:Bạn vẫn thực hiện xong được điều chỉnh độ rộng của hàng.

*

4. Cách tự động điều chỉnh độ rộng của cột hoặc hàng bằng phương pháp nháy đúp chuột

Bạn bao gồm thể tự động hóa kéo và kiểm soát và điều chỉnh đường viên bên ngoài của các tiêu đề đối với cột hoặc hàng phần nhiều được. Bạn có thể nháy loài chuột vào bất cứ đường ngăn giữa các hàng để điều chỉnh chiều cao của hàng làm sao để cho phù hợp. Sát bên đó, chúng ta có thể nháy đúp loài chuột vào bất cứ đường phòng cột để điều chỉnh form size chiều rộng lớn của ô.

Xem thêm: Cách In Nhiều File Word Cùng Lúc, Trên Máy Tính

*

Trên đấy là cách tự điều chỉnh độ rộng ô trong Excel solo giản, nhanh chóng. Chúc chúng ta thành công. Cám ơn các bạn đã xem bài bác viết.