Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà chúng ta cần!
Điền vào vị trí trống cùng với số phù hợp (Chú ý: viết số thập phân với "chấm" giữa phần số với phần phân số. Ví dụ: 0,5)Câu hỏi 1:Bội số nhỏ dại nhất của 47 là0Câu hỏi 2:K là một trong những nguyên tố cùng một bội số của 43. K là gì?
Trả lời: K =43Câu hỏi 3:Có từng nào số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 10?
Trả lời: Có3số.Câu hỏi 4:Điều làm sao sau đây là số nguyên tố?
Bài giải:83Câu hỏi 5:Một số nguyên...

Bạn đang xem: Cho biết a là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 30


Điền vào chỗ trống cùng với số thích hợp (Chú ý: viết số thập phân với "chấm" giữa phần số với phần phân số. Ví dụ: 0,5)Câu hỏi 1:Bội số nhỏ nhất của 47 là0Câu hỏi 2:K là một số trong những nguyên tố với một bội số của 43. K là gì?
Trả lời: K =43Câu hỏi 3:Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ dại hơn 10?
Trả lời: Có3số.Câu hỏi 4:Điều như thế nào sau đấy là số nguyên tố?

Bài giải:83Câu hỏi 5:Một số nguyên tố thân 42 và 46 là43Câu hỏi 6:Số 55 cóyếu tố.Câu hỏi 7:Tìm tổng của tất cả các nguyên tố của 19Bài giải:Câu hỏi 8:Trong các số sau đây, trong những số đó có hầu hết các nguyên tố gì?

Bài giải:Câu hỏi 9:Có từng nào số 1-500 là bội số của 6?
Bài giải:Câu hỏi 10:Có từng nào số nguyên tố đã làm được hình thành?
Trả lời: Cóbao nhiêu số


#Toán lớp 6
1
Bao Nguyen

ai tra loi dc mik đến 1tick


Đúng(0)
Oo
O cô bé tinh nghịch Oo

Có bao nhiêu hợp số tất cả dạng23a?
Trả lời: có ............ Số.

Tìm số yếu tắc pnhỏ nhất sao cho p + 2 và phường + 4 cũng là số nguyên tố.Trả lời: Số nguyên tố p =

Số số nguyên tố gồm dạng13alà .....

kết quả thôi


#Toán lớp 6
2
Băng Dii~

Có bao nhiêu hợp số tất cả dạng23a?
Trả lời: có 8 số.

Tìm số nguyên tố pnhỏ nhất làm thế nào để cho p + 2 và phường + 4 cũng chính là số nguyên tố.Trả lời: Số nguyên tố phường = 3

Số số nguyên tố gồm dạng13alà 2 số . ( 131 ; 137 )


Đúng(0)
Huỳnh Ngọc Ngân

Trong bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000, ta thấy: có hai số nguyên tố bao gồm dạng23alà 233; 239. Vậy các số là hòa hợp số bao gồm dạng23alà : 230;231;232; 234;235;236;237;238.

Vậy có toàn bộ 8 hợp số bao gồm dạng23a.


Đúng(0)

Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 30 mà phân tách hết cho 5


#Toán lớp 6
2
Gudetama_Đức Phật với Nàng

Những số nguyên tố nhỏ dại hơn 30:

213
317
519
723
1129

+ Nếu những số yếu tắc tận thuộc = 0 cùng 5

Mà số 0 là hợp số

=> tận cùng = 5

+ trong bảng số ng.tố nhỏ thêm hơn 30, ta thấy: Số 5 là số thành phần duy nhất nhỏ dại hơn 30 và phân tách hết mang lại 5

Vậy có một số nguyên tố bé nhiều hơn 30 và phân chia hết mang đến 5 là số 5


Đúng(0)
Băng Dii~

Có từng nào số nguyên tố nhỏ dại hơn 30 mà phân tách hết mang lại 5

Những số nguyên tố nhỏ hơn 30:

213
317
519
723
1129

+ Nếu các số nguyên tố tận thuộc = 0 cùng 5

Mà số 0 là hòa hợp số

=> tận thuộc = 5

+ trong bảng số ng.tố bé hơn 30, ta thấy: Số 5 là số nguyên tố duy nhất nhỏ tuổi hơn 30 và phân chia hết mang lại 5

Vậy có một số nguyên tố bé hơn 30 và phân tách hết cho 5 là số 5


Đúng(0)
P là một số trong những nguyên tố và một nguyên tố 8. Phường là gì?
Trả lời: p =Câu hỏi 3:Trong những số sau đó là số nguyên tố?
Trả lời:57,91,83,85,76Câu hỏi 4:Các yếu đuối tố bé dại nhất của 82 là
Câu hỏi 5:Số 55 cóyếu tố.Câu hỏi 6:Liệt kê cha nhiều đầu 6.(Viết số theo đồ vật tự từ không nhiều đến bự và áp dụng ";")trả lời:Câu hỏi 7:Liệt kê tất cả các yếu ớt tố của những số 40(Viết những yếu tố theo trang bị tự...
Đọc tiếp

P là một số trong những nguyên tố và một nhân tố 8. P là gì?
Trả lời: p. =

Câu hỏi 3:Trong các số sau đó là số nguyên tố?
Trả lời:57,91,83,85,76

Câu hỏi 4:Các yếu đuối tố nhỏ dại nhất của 82 là

Câu hỏi 5:Số 55 cóyếu tố.

Câu hỏi 6:Liệt kê bố nhiều đầu 6.(Viết số theo thứ tự từ ít đến béo và sử dụng ";")trả lời:

Câu hỏi 7:Liệt kê toàn bộ các yếu hèn tố của những số 40(Viết các yếu tố theo sản phẩm tự từ nhỏ nhất đến lớn số 1 và áp dụng ";")trả lời:

Câu hỏi 8:Tìm tổng của toàn bộ các nhân tố của 15trả lời:

Câu hỏi 9:Toàn bộ số lượng lớn nhất tất cả thể có nghĩa là ít rộng 120 với chỉ tất cả 2 và 5 nhân tố như yếu tố là

Câu hỏi 10:Có bao nhiêu bội số của 3 nhỏ tuổi hơn 1000?
Trả lời:


#Toán lớp 6
2
Nguyễn Nhật Minh

nhiều thế.

ko hiểu


Đúng(0)
Nguyễn Nhật Minh

+ 2

+83

+


Đúng(0)
Câu 1:Viết số 43 dưới dạng tổng của nhị số nguyên tốvới. Khi đó
Câu 2:Tập hợp các số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi hơn 120 chia hết mang đến 2 với 5 tất cả số bộ phận là
Câu 3:Tập hợp những số tất cả hai chữ số là bội của 32 là (Nhập các bộ phận theo quý hiếm tăng dần, phân làn bởi lốt ";").Câu 4:Số những ước tự nhiên có nhị chữ số của 45 là
Câu 5:Có từng nào hợp số có dạng?
Trả lời: cósố.Câu 6:Tìm...
Đọc tiếp

Câu 1:Viết số 43 dưới dạng tổng của nhị số nguyên tốvới. Lúc đó

Câu 2:Tập hợp các số từ bỏ nhiên nhỏ dại hơn 120 phân tách hết mang lại 2 và 5 có số phần tử là

Câu 3:Tập hợp những số có hai chữ số là bội của 32 là (Nhập các bộ phận theo cực hiếm tăng dần, phân cách bởi dấu ";").

Câu 4:Số các ước thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số của 45 là

Câu 5:Có bao nhiêu hợp số gồm dạng?
Trả lời: cósố.

Câu 6:Tìm số nguyên tốnhỏ tốt nhất sao chovàcũng là số nguyên tố.Trả lời: Số nguyên tố

Câu 7:Tìm số nguyên tốnhỏ tốt nhất sao chovàcũng là số nguyên tố.Trả lời:Số nguyên tố

Câu 8:Tổng 5 số nguyên tố thứ nhất là.

Câu 9:Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp bé làtập.

Câu 10:Có từng nào số nguyên tố tất cả dạng?
Trả lời:số.

Giải nhanh lên nhé, mình nên gấp lắm


#Toán lớp 6
2
Phạm quang đãng Long

Thiếu đề sao làm


Đúng(0)
Phan Bảo Huân

mình gật đầu với Phạm Văn Long. Thiếu thốn đề sao mà làm!!!!!!!!111!1!!!11


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

olm.vn


Học liệu
Hỏi đáp
Các khóa học rất có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng

Một câu hỏi dành cho học sinh THCS nhưng mà không phải ai cũng có thể vấn đáp ngay. Bởi bọn họ không tất cả quy tắc nào nhằm tìm số số nguyên tố tr...


Một câu hỏi dành cho học sinh THCS cơ mà không phải ai ai cũng có thể trả lời ngay. Bởi chúng ta không bao gồm quy tắc nào để tìm số số nhân tố trong một một khoảng chừng cho trước. Cách duy nhất chỉ cần ngồi liệt kê ra và ... đếm.

Xem thêm: Dragon forge - biệt đội thép


Để tìm các số nguyên tố phía trong khoảng từ 1 đến 100 thì cách thức duy độc nhất là liệt kê (kiểm tra từng số tất cả phải chỉ tất cả đúng 2 mong số tốt không), ta được danh sách:

Dãy trên gồm toàn bộ các số nguyên tố nhỏ hơn 100. Sau khoản thời gian ngồi đếm cẩn thận thì ta gồm câu vấn đáp cho câu hỏi ở title là: Có 25 số nguyên tố bé dại hơn 100.
*
*
*
*


*
Toán học là nữ hoàng của khoa học. Số học tập là thanh nữ hoàng của Toán học.
*

Ảnh đẹp,18,Bài giảng năng lượng điện tử,10,Bạn gọi viết,225,Bất đẳng thức,75,Bđt Nesbitt,3,Bổ đề cơ bản,9,Bồi dưỡng học viên giỏi,39,Cabri 3D,2,Các nhà Toán học,128,Câu đố Toán học,83,Câu đối,3,Cấu trúc đề thi,15,Chỉ số thông minh,4,Chuyên đề Toán,289,Công thức Thể tích,11,Công thức Toán,102,Cười nghiêng ngả,31,Danh bạ website,1,Dạy con,8,Dạy học tập Toán,275,Dạy học tập trực tuyến,20,Dựng hình,5,Đánh giá bán năng lực,1,Đạo hàm,16,Đề cưng cửng ôn tập,39,Đề khám nghiệm 1 tiết,29,Đề thi - đáp án,964,Đề thi Cao đẳng,15,Đề thi Cao học,7,Đề thi Đại học,159,Đề thi thân kì,18,Đề thi học tập kì,134,Đề thi học sinh giỏi,125,Đề thi THỬ Đại học,389,Đề thi test môn Toán,55,Đề thi tốt nghiệp,43,Đề tuyển sinh lớp 10,98,Điểm sàn Đại học,5,Điểm thi - điểm chuẩn,217,Đọc báo góp bạn,13,Epsilon,9,File word Toán,34,Giải bài xích tập SGK,16,Giải đưa ra tiết,191,Giải Nobel,1,Giải thưởng FIELDS,24,Giải thưởng Lê Văn Thiêm,4,Giải thưởng Toán học,5,Giải tích,29,Giải trí Toán học,170,Giáo án năng lượng điện tử,11,Giáo án Hóa học,2,Giáo án Toán,18,Giáo án vật Lý,3,Giáo dục,356,Giáo trình - Sách,81,Giới hạn,20,GS Hoàng Tụy,8,GSP,6,Gương sáng,200,Hằng số Toán học,19,Hình tạo ảo giác,9,Hình học không gian,106,Hình học phẳng,88,Học bổng - du học,12,IMO,12,Khái niệm Toán học,66,Khảo giáp hàm số,36,Kí hiệu Toán học,13,La
Tex,12,Lịch sử Toán học,81,Linh tinh,7,Logic,11,Luận văn,1,Luyện thi Đại học,231,Lượng giác,57,Lương giáo viên,3,Ma trận đề thi,7,Math
Type,7,Mc
Mix,2,Mc
Mix bản quyền,3,Mc
Mix Pro,3,Mc
Mix-Pro,3,Microsoft phỏng vấn,11,MTBT Casio,28,Mũ và Logarit,38,MYTS,8,Nghịch lí Toán học,11,Ngô Bảo Châu,49,Nhiều cách giải,36,Những mẩu chuyện về Toán,15,OLP-VTV,33,Olympiad,291,Ôn thi vào lớp 10,3,Perelman,8,Ph.D.Dong books,7,Phần mượt Toán,26,Phân phối chương trình,8,Phụ cung cấp thâm niên,3,Phương trình hàm,4,Sách giáo viên,15,Sách Giấy,11,Sai lầm ở đâu?,13,Sáng kiến kinh nghiệm,8,SGK Mới,20,Số học,57,Số phức,34,Sổ tay Toán học,4,Tạp chí Toán học,38,Test
Pro Font,1,Thiên tài,95,Thống kê,2,Thơ - nhạc,9,Thủ thuật BLOG,14,Thuật toán,3,Thư,2,Tích phân,77,Tính hóa học cơ bản,15,Toán 10,147,Toán 11,177,Toán 12,381,Toán 9,66,Toán Cao cấp,26,Toán học Tuổi trẻ,26,Toán học tập - thực tiễn,100,Toán học tập Việt Nam,29,Toán THCS,16,Toán đái học,5,Tổ hợp,39,Trắc nghiệm Toán,222,TSTHO,5,TTT12O,1,Tuyển dụng,11,Tuyển sinh,272,Tuyển sinh lớp 6,8,Tỷ lệ chọi Đại học,6,Vật Lý,24,Vẻ đẹp Toán học,109,Vũ Hà Văn,2,Xác suất,28,