• bài bác 1: đặc điểm hóa học của oxit. Khái quát về sự việc phân các loại oxit • bài xích 2: một số trong những Oxit đặc biệt - A. Can xi Oxit • bài xích 2: một số oxit đặc trưng - B. Diêm sinh đioxit • bài 3: đặc điểm hóa học của axit • bài bác 4: một số axit đặc biệt • bài 5: Luyện tập: đặc thù hóa học của oxit cùng axit • bài bác 6: Thực hành: đặc điểm hóa học của oxit cùng axit • bài xích 7: đặc điểm hóa học tập của bazơ • bài 8: một số bazơ đặc biệt - A.Natri Hidroxit • bài bác 8: một số bazơ đặc biệt quan trọng - B. Can xi Hidroxit - Thang PH • bài bác 9: tính chất hóa học tập của muối hạt • bài bác 10: một số muối đặc biệt quan trọng • bài 11: Phân bón chất hóa học • bài bác 12: mối quan hệ giữa các loại hợp hóa học vô cơ • bài xích 13: rèn luyện chương 1: các loại hợp chất vô cơ • bài xích 14: Thực hành: đặc thù hóa học của bazơ cùng muối

Chương 2: Kim loại
Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 9, hóa 9

• bài bác 15 : tính chất vật lý của sắt kẽm kim loại • bài 16 : đặc điểm hóa học tập của kim loại • bài bác 17 : Dãy chuyển động hóa học của sắt kẽm kim loại • bài bác 18: Nhôm • bài xích 19: sắt • bài bác 20: hợp kim sắt: Gang,thép • bài xích 21: Sự nạp năng lượng mòn kim loại và đảm bảo an toàn kim loại không trở nên ăn mòn • bài xích 22: luyện tập chương 2: kim loại • bài xích 23: thực hành : tính chất hóa học của nhôm cùng sắt • bài 24: Ôn tập học tập kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học


• bài xích 25: tính chất của phi kim • bài bác 26: Clo • bài 27: Cacbon • bài xích 28: các oxit của cacbon • bài xích 29: Axit cacbonic cùng muối cacbonat • bài xích 30: Silic. Công nghiệp silicat • bài bác 31: sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học • bài bác 32: rèn luyện chương 3: Phi kim - qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học • bài 33: Thực hành: đặc thù hóa học tập của phi kim và hợp hóa học của chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


• bài 34: tư tưởng về hợp chất hữu cơ và hóa học tập hữu cơ • bài 35: cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ • bài xích 36: Metan • bài xích 37: Etilen • bài 38: Axetilen • bài 39: Benzen • bài 40: Dầu mỏ với khí thiên nhiên • bài bác 41: xăng • bài 42: luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên liệu • bài 43: Thực hành: đặc thù của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• bài xích 44: Rượu etylic • bài xích 45: Axit axetic • bài 46: Mối tương tác giữa etilen, rượu etylic và axit axetic • bài xích 47: Chất lớn • bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo • bài 49: Thực hành: đặc thù của rượu cùng axit • bài xích 50: Glucozơ • bài bác 51: Saccarozơ • bài bác 52: Tinh bột cùng xenlulozơ • bài 53: Protein • bài bác 54: Polime • bài 55: Thực hành: tính chất của gluxit • bài xích 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1: Hóa vô cơ • bài bác 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 2: Hóa hữu cơ
Mục lục Giải bài tập SGK chất hóa học 9 theo chương •Chương 1: những loại hợp chất vô cơ •Chương 2: kim loại •Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên liệu •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Xem thêm: Top 10 phần mềm chụp ảnh màn hình snapshot, lightshot phần mềm chụp ảnh màn hình hiệu quả

*

Để học giỏi Hóa học 9, cùng với giải bài tập chất hóa học lớp 9 xuất xắc nhất, chi tiết giúp học tập sinh dễ ợt biết giải pháp làm bài xích tập về nhà môn Hóa 9.