Chức năng: bài bác giảng năng lượng điện tử Tieng Anh lớp 7 - bai giang dien tu Tieng Anh lop 7

Xuất xứ: bài xích giảng năng lượng điện tử

Quy cách: Đĩa CD

Trạng thái: Còn hàng


Danh sách bài xích giảng điện tử bao gồm trong đĩa bài giảng năng lượng điện tử tiếng Anh lớp 7

STT

Tiết

Nội dung

1

3

Unit 2:Personal information-A4-5

2

6

Unit 2: Personal information-B6-8

3

13

Unit 3:At home-A1

4

15

Unit 3: At home-B

5

15

Unit 3: At home-B1-2

6

21

Unit 4:At school-A1-2-4

7

23

Unit 4: At school-A6

8

24

Unit 4: At school-B1-2

9

26

Unit 5:Work & play-A1-2

10

27

Unit 5: Work & play-A2-4

11

31

Unit 6:After school-A1-2

12

31

Unit 6: After school-A1

13

34

Unit 6: After school-B1

14

37

Unit 6: After school-Language Focus

15

37

Unit 6: After school-Language Focus

16

40

Unit 7: The world of work-A1

17

40

Unit 7: The world of work-A1

18

45

Unit 8: Places-A1-3

19

46

Unit 8: Places-A1-2-3

20

60

Unit 9: Language Focus

21

56

Unit 9: A4

22

71

Rev ision

23

66

Unit 11: B1-2

24

73

Unit 12: A1

25

74

Unit 12: A3

26

76

Unit 12:B1

27

77

Unit 12:B2

28

79

Unit 13: A1

29

79

Unit 13: A1-2-3

30

80

Unit 13:A3-5

31

80

Unit 13: A4

32

81

Unit 13: B1

33

82

Unit 13:B1-2

34

84

Unit 14: A1

35

85

Unit 14: A3

36

86

Unit 14:A4-5-6

37

87

Unit 14: B1,2

38

91-95

Unit 15:A- B

39

92

Unit 15: A3-4

40

96

Unit 16:A1- 2

BộGiáo án bài bác giảng năng lượng điện tử môn tiếng Anh lớp 7 được gồm 16 unit. Từng unit lại cung ứng nguồn thông tin có ích khác nhau về: At home, At school, After school…

1.Thư viện bài giảng điện tử lớp 7

2.Thư viện bài bác giảng giáo án năng lượng điện tử lớp 7 môn đồ vật Lý

Một số trường đoản cú khóa tìm kiếm kiếm:Thư viện bài xích giảng điện tửmôn giờ đồng hồ anh lớp 7, bài xích giảng năng lượng điện tử môn giờ đồng hồ anh lớp 7, bai giang dien tu mon tieng anh lop 7, thu vien bai giang dien tu mon tieng anh lop 7, giao an dien tu tháng tieng anh lop 7, giáo án điện tử môn giờ anh lớp 7