Những năm 1960-1980, tại những lâm trường ngơi nghỉ Quảng Bình gồm có con voi kéo gỗ sệt biệt, gồm con với quân hàm trung úy.

Bạn đang xem: Hình ảnh con voi kéo gỗ


IMG-9964-9312-1527390744.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Q_xg00CSIj
Xb
Ehfbv
Mv0bg" alt="*">