skkn hệ thống các bài bác tập hoá học nâng cao nhằm phân phát triển năng lượng nhận thức và bốn duy cho học viên


Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập hóa 11 nâng cao

skkn hệ thống các bài bác tập hoá học nâng cao nhằm phạt triển năng lực nhận thức và tứ duy cho học sinh 63 212 0
Trng thpt PHAN NG LU 1 Chng 1: S IN LI baứi 1: Sửù ủieọn li Phn túm tt giỏo khoa: 1. Nguyờn nhõn tớnh doanh nghiệp in ca cỏc dung dch axit, bazo v mui trong nc - Tớnh doanh nghiệp in ca dung dch axit, bazo v mui l vày trong dung dch ca chỳng cú cỏc tiu phõn mang in tớch chuyn ng t do c gi l cỏc ion. - S in li l quỏ trỡnh phõn li cỏc cht vào nc ra ion. - Nhng cht rã trong nc phõn li ra ion c gi l nhng cht in li. Vy axit, baz v mui l nhng cht in li. 2. Phõn loi cỏc cht in li: a. Cht in li mnh: ( = 0 ) Cht iờn li mnh l cht lúc tan vào nc, cỏc phõn t hũa rã u phõn li ra ion Vớ d: mãng cầu 2 SO 4 2Na + + SO 4 2- KOH K + + OH - HNO 3 H + + NO 3 b. Cht in li yu: ( 0 1M > 2M C. 2M > 1M > 0,5M B. 1M > 2M > 0,5M D. 0,5M > 2M > 1M Câu 16. Nước vào vai trò gì trong quy trình điện li các chất trong nước A. Môi trường xung quanh điện li C.Dung môi phân cực B.Dung môi không phân cực D.Tạo link hidro với những chất tan Câu 17. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li ? A. Sự năng lượng điện li là sự hòa tung một chất vào nước thành hỗn hợp . B. Sự điện li là sự việc phân li một chất dưới tính năng của dòng điện. C. Sự điện li là việc phân li một hóa học thành ion dương và ion âm khi chất đó tung trong nước xuất xắc ở trạng thái nóng chảy. D. Sự điện li thực ra là quá trình oxi hóa khử. Câu 18. Trong hỗn hợp loãng tất cả chứa 0,6 mol SO 4 2- , thì trong hỗn hợp đó có chứa : A. 0,2 mol Al 2 (SO 4 ) 3 C. 0,6 mol Al 3+ C. 1,8 mol Al 2 (SO 4 ) 3 D. 0,6 mol Al 2 (SO 4 ) 3 Câu 19. Độ năng lượng điện li α của hóa học điện li phụ thuộc vào vào đầy đủ yếu tố nào sau đây : A. Thực chất của hóa học điện li B. Thực chất của dung môi C. Nhiệt độ của môi trường thiên nhiên và nồng độ của hóa học tan. D. A, B, C đúng. Câu 20. Dung dịch thu được khi pha trộn 200 ml dung dịch Na
Cl 0,2M với 300ml hỗn hợp Na 2 SO 4 0,2M có nồng độ cation na + là bao nhiêu ? A. 0,23M B. 1M C. 0,2M D. 0,1M Gv: Ngô an toàn + Nguyễn Thị Thanh Vân bài xích tập chất hóa học lớp 11 6 Câu 21: Dung dịch chứa ion H + có thể phản ứng với hỗn hợp chứa các ion tuyệt phản ứng với các chất rắn nào sau đây: A. Ca
CO 3 , mãng cầu 2 SO 3 , Cu
Cl 2 B. Cu(OH) 2 , Fe(OH) 2 , Fe
O, Cu
O C. OH - , co 3 2- , mãng cầu + , K + D. Toàn bộ đáp án trên Câu 22: Cặp chất nào tiếp sau đây cùng trường tồn trong dung dịch? A) Al
Cl 3 với Na 2 teo 3 B) HNO 3 cùng Na
HCO 3 C) Na
NO 3 với KOH D) Ba(OH) 2 cùng Fe
Cl 3 . Câu 23: Ion co 3 2- ko phản ứng với những ion như thế nào sau đây: A. NH 4 + , na + , K + B. Ca 2+ , Mg 2+ C. H + , NH 4 + , mãng cầu + , K + D. Cha 2+ , Cu 2+ , NH 4 + , K + Câu24: Ion OH - có thể phản ứng với các ion làm sao sau đây: A. H + , NH 4 + , HCO 3 - B. Cu 2+ , Mg 2+ , Al 3+ C. Sắt 3+ , HSO 4 - , HSO 3 - D. Đáp án khác Câu 25:Cho ba vào những dd sau: X 1 = Na
HCO 3 , X 2 = Cu
SO 4 , X 3 = (NH 4 ) 2 teo 3 , X 4 = Na
NO 3 , X 5 = Mg
Cl 2 , X 6 = KCl. Với phần lớn dd nào tiếp sau đây thì không tạo thành kết tủa A. X 1 , X 4 , X 5 B. X 1 , X 4 , X 6 C. X 1 , X 3 , X 6 D. X 4 , X 6 Câu 26:Cho các chất với ion sau: HCO 3 - , H 2 O, Al 2 O 3 , Zn
O, Be(OH) 2 , HSO 4 - , Mn(NO 3 ) 2 , Zn(OH) 2 , CH 3 COONH 4 . Theo Bronsted, các chất cùng ion nào là lưỡng tính: A. Al 2 O 3 , Zn
O, Zn(OH) 2 , Be(OH) 2 , HSO 4 – . B. HCO 3 - , H 2 O, Al 2 O 3 , Zn
O, Zn(OH) 2 , Be(OH) 2 , CH 3 COONH 4 C. HSO 4 - , Al 2 O 3 , Zn
O, Zn(OH) 2 , Be(OH) 2 , NH 4 NO 3 D. H 2 O, Al 2 O 3 , Zn
O, Zn(OH) 2 , Be(OH) 2 ,HSO 4 – . Câu 27: mang đến 10,6 gam mãng cầu 2 co 3 vào 12 gam hỗn hợp H 2 SO 4 98% đang thu được bao nhiêu gam dung dịch? nếu cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được từng nào gam hóa học rắn khan? A. 18,2 với 14,2 B. 18,3 cùng 16,16 C. 22,6 và 16,16 D. 7,1 với 9,1 Câu 28: Trộn 200 ml dung dịch HCl 1M cùng với 300 ml hỗn hợp HCl 2M. Ví như sự pha loãng ko làm thay đổi thể tích thì nồng độ dung dịch HCl nhận được là: A. 1,5M B. 1,2M C. 1,6M D. 0,15M Câu 29: Phương trình ion thu gọn gàng H + + OH - H 2 O biểu diễn bản chất của phản bội ứng như thế nào sau đây: A. HCl + Na
OH Na
Cl + H 2 O B. Na
OH + Na
HCO 3 mãng cầu 2 co 3 + H 2 O Gv: Ngô an ninh + Nguyễn Thị Thanh Vân Trường thpt PHAN ĐĂNG LƯU 7 C. H 2 SO 4 + Ba
Cl 2 2HCl + Ba
SO 4 D. A cùng B đúng Câu 30: Đổ 10 ml hỗn hợp KOH vào 15 ml dung dịch H 2 SO 4 0,5 M, hỗn hợp vẫn dư axit. Thêm 3ml dung dịch Na
OH 1M vào thì dung dịch trung hoà. độ đậm đặc mol/l của dung dịch KOH là: A. 1,2 M B. 0,6 M C. 0,75 M D. 0,9 M Câu 31: mang đến 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp Cu
SO 4 1M cùng Al 2 (SO 4 ) 3 1M tác dụng với dung dịch Na
OH dư, lọc rước kết tủa với nung đến cân nặng không thay đổi thu được chất rắn có cân nặng là: A) 4g B) 8g C) 9,8g D) 18,2g. Đáp án : 1A 2C 3B 4C 5C 6D 7D 8A 9C 10B 11C 12A 13B 14C 15A 16C 17C 18A 19D 20C 21B 22C 23A 24A 25D 26B 27B 28C 29B 30B 31A baøi 2 : Axít , bazơ vaø muoái Phần nắm tắt giáo khoa: 1. Định nghĩa theo A-rê-ni-ut - Axit là chất khi tung trong nước phân li ra cation H + - Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH - Vd: HCl → H + + Cl – CH 3 COOH H + + CH 3 COO – - Axit những nấc H 3 PO 4 H + + H 2 PO 4 – H 2 PO 4 – H + + HPO 4 2– HPO 4 2– H + + PO 4 3– phân tử H 3 PO 4 phân ly 3 nút ra ion H + nó là axít 3 mức - Baz Ba(OH) 2 tía 2+ + 2OH - 2. Hidroxyt lưỡng tính : là hiroxít khi tan nội địa vừa rất có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ. Gv: Ngô bình yên + Nguyễn Thị Thanh Vân bài xích tập hóa học lớp 11 8 - các hidroxit lưỡng tính thường chạm chán :Zn(OH) 2, Al(OH) 3 ,Pb(OH) 2 ,Sn(OH) 2 - chúng điều không nhiều tan trong nước và có lực axit bazơ yếu. Ví dụ : Zn(OH) 2 tất cả 2 kiểu phân li tùy điều kiện: Phân li hình dáng bazơ: Zn(OH) 2 Zn 2+ + 2OH - Phân ly hình dáng axit : Zn(OH) 2 Zn
O 2 2- + 2H + rất có thể viết Zn(OH) 2 bên dưới dạng H 2 Zn
O 2 3. Muối : là hợp hóa học khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH 4 + ) với anion nơi bắt đầu axit. + muối hạt axit là muối cơ mà anion gốc axit còn có công dụng phân li ra ion H + ví dụ : KHSO 4 , Na
HCO 3 , Na
H 2 PO 4 … + muối trung hòa: là muối mà lại anion gốc axit ko còn tài năng phân li ra ion H + ví dụ như : Na
Cl , (NH 4 ) 2 SO 4 … ( chú ý : ví như anion cội axít còn hidro tất cả tính axit, thì cội này liên tiếp phân li yếu hèn ra ion H + . VD: Na
HCO 3 na + + HCO 3 - HCO 3 - H + + teo 3 2- ) cải thiện : Định nghĩa theo Bronstet : - Axit là hóa học nhường proton . Vd: CH 3 COOH + H 2 O H 3 O + + CH 3 COO - ( Hằng số phân li axit quý giá K a chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và ánh nắng mặt trời K a càng bé dại , lực axit của nó càng yếu. ) - Bazơ là chất nhận proton . Vd: NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH – ( Hằng số phân li bazơ < NH 3 > giá trị K b chỉ phụ thuộc vào vào bản chất baz và ánh nắng mặt trời K b càng bé dại , lực bazơ của chính nó càng yếu. ) Gv: Ngô an toàn + Nguyễn Thị Thanh Vân K a = K b = Trường thpt PHAN ĐĂNG LƯU 9 bài bác tập từ luận I.2.1. Viết phương trình điện li của của các chất sau: a) các axit yếu ớt : H 2 S , H 2 co 3 , H 2 SO 3 b) các axit to gan : HNO 3 , H 2 SO 4 c) những baz bạo dạn : Li
OH , Na
OH , Ba(OH) 2 d) các muối : mãng cầu 2 teo 3 , KCl
O , Na
HSO 4 , na 2 HPO 4 , 2 SO 4 , KMn
O 4 , K 2 Cr 2 O 7 , NH 4 Cl . E) các hidroxit lưỡng tính Sn(OH) 2 , Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 . I.2.2. * Hãy cho thấy thêm các phân tử và ion sau là axit, baz ,trung tính tốt lưỡng tính theo Bronstet : HI, CH 3 COO - , Cl - , H 2 PO 4 - , teo 3 2- , HCO 3 - , HSO 4 - , PO 4 3- , na + , NH 3 , S 2- , HPO 4 2- . Tại sao ? Giải thích. I.2.3. Có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra khi nhúng giấy quì tím vào những dung dịch sau đây. Hãy phân tích và lý giải trên cửa hàng ion : CH 3 COONa , K 2 co 3 , Na
Cl , na 2 S , NH 4 Cl , Fe
Cl 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , mãng cầu 2 teo 3 , Ba(NO 3 ) 2 . I.2.4. Trong các phản ứng dưới đây, ở bội phản ứng như thế nào nước đóng vai trò là một trong những axit theo Bronstet , ở bội nghịch ứng như thế nào nước đóng vai trò là một trong những bazơ ( theo Bronstet )? a) HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl - b) Ca(HCO 3 ) 2 → Ca
CO 3 + H 2 O + co 2 c) NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - d) Cu
SO 4 + 5H 2 O → Cu
SO 4 .5H 2 O I.2.5. * Viết biểu thức hằng số phân li axit K a hoặc hằng số phân li bazơ K b cho những trường đúng theo sau : HF , Cl
O - , NH 4 + , F - I.2.6. * trong 2 lít hỗn hợp HF tất cả chứa 4,0g HF nguyên chất. Độ điện li của axit này là 8 %. Hãy tính hằng số phân li của axit HF. I.2.7. * Axit propanoic (C 2 H 5 COOH) là một trong những axit hữu cơ, muối của axit này được sử dụng để bảo vệ thực phẩm thọ bị mốc. Hằng số phân li của axit propanoic : K a = 1,3.10 -5 . Hãy tính mật độ ion H + trong hỗn hợp C 2 H 5 COOH 0,10M. I.2.8. Trộn 100ml dung dịch HCl 0,8M cùng với 400ml dung dịch Ca(OH) 2 0,15M được dung dịch D. A) Tính độ đậm đặc mol/lít của ion OH - có trong hỗn hợp D . B) Tính thể tích hỗn hợp H 2 SO 4 1M đầy đủ để trung hòa - nhân chính dung dịch D. Gv: Ngô bình an + Nguyễn Thị Thanh Vân bài xích tập hóa học lớp 11 10 I.2.9. Phân chia 15,6g Al(OH) 3 có tác dụng hai phần bằng nhau : a) đến 200ml dung dịch H 2 SO 4 1M vào phần I. Tính khối lượng muối sản xuất thành ? b) đến 50ml hỗn hợp Na
OH 1M vào phần II. Tính cân nặng muối chế tạo thành ? I.2.10. * dung dịch A tất cả chứa đồng thời bố muối : na 2 SO 4 0,05M , KCl 0,1M và Na
Cl 0,5M. 1. Hoàn toàn có thể pha chế hỗn hợp A được hay không nếu chỉ hòa hợp vào nước 2 muối sau đây ? a) Na
Cl với K 2 SO 4 b) na 2 SO 4 và KCl 2. Nếu rất có thể được, để chuẩn bị 200ml dung dịch A phải hòa tan vào nước bao nhiêu gam mỗi muối ? I.2.11. * Đimetylamin ((CH 3 ) 2 NH) là 1 bazơ bạo phổi hơn amoniac. Đimetylamin trong nước bao gồm phản ứng : (CH 3 ) 2 NH + H 2 O (CH 3 ) 2 NH 2 + + OH - a) Viết biểu thức tính hằng số phân li bazơ K b của đimetylamin. B) Tính p
H của hỗn hợp đimetylamin 1,5M biết rằng K b = 5,9.10 -4 . I.2.12. Hỗn hợp axit fomic (HCOOH) 0,007M gồm p
H = 3,0. A) Tính độ năng lượng điện li của axit fomic trong hỗn hợp đó. B) nếu hòa tung thêm 0,001mol HCl vào 1 lít dung dịch đó thì độ điện li của axit fomic tăng hay sút ? lý giải . I.2.13. Viết phương trình phân tử, phương trình ion rút gọn gàng khi đến : a) H 2 SO 4 lần lượ công dụng với KOH, Cu
O, Fe(OH) 3 . B) CO 2 lần lượt công dụng với Ba(OH) 2 , Na
OH. I.2.14. Viết phương trình phân tử của làm phản ứng nhưng mà phương trình ion thu gọn là : a) H 3 O + + OH – → 2H 2 O b) 3H 3 O + + Al(OH) 3 → Al 3+ + 6H 2 O c) 2H 3 O + + Zn
O → Zn 2+ + 3H 2 O trong mỗi phản ứng, hóa học nào đónh mục đích axit ? chất nào vào vai trò baz ? Giải thích. I.2.15. Viết phương trình làm phản ứng chứng tỏ Be(OH) 2 là một trong hidroxit lưỡng tính. Phân tách 8,6g Be(OH) 2 làm cho thành 2 phần bởi nhau, tính trọng lượng muối sinh sản thành lúc cho: a) Phần 1 vào 120 centimet 3 dung dịch H 2 SO 4 1M. B) Phần 2 vào 120 centimet 3 hỗn hợp Na
OH 1M. Gv: Ngô bình an + Nguyễn Thị Thanh Vân <...>... Dịch Q đỏ KCl Fe
Cl3 Na
NO3 Gv: Ngơ an ninh + Nguyễn Thị Thanh Vân K2S Zn(NO3)2 Na2CO3 bài tập hóa học lớp 11 Q xanh 28 I.4.8 tổ hợp 1,9520g muối bột Ba
Cl2.H2O trong nước Thêm H2SO4 lỗng, dư vào dung dịch thu được Kết tủa tạo thành được gia công khơ và cân nặng được 1,8640g xác định cơng thức hóa học của muối bột ? I.4.9 0,80g một sắt kẽm kim loại hóa trị II tổ hợp hồn tồn vào 100,0ml H2SO4 0,50M Lượng axit còn dư bội phản ứng vừa... Gv: Ngơ an toàn + Nguyễn Thị Thanh Vân bài tập chất hóa học lớp 11 36 b)Tác dụng với kim loại - Ở ánh nắng mặt trời thường nitơ chỉ tính năng với liti chế tác liti nitrua 0 –3 6Li + N2 → 2Li3N - Ở nhiệt độ cao , nitơ công dụng với nhiều sắt kẽm kim loại 0 –3 3Mg + N2 → Mg3N2 magie nitrua • Nitơ thể hiện tính oxi hố khi chức năng với ngun tố gồm độ âm điện nhỏ hơn 2-Tính khử: - Ở nhiệt độ cao ( 30000C) Nitơ phản nghịch ứng với oxi tạo... Dịch HCl 0,1M chiếm được dung dịch gồm p
H = 2 và tất cả khí thốt ra.Tính cân nặng Fe đã tham gia làm phản ứng cùng thể tích khí thốt ra (ở 27o
C cùng 750 mm
Hg ) Gv: Ngơ an ninh + Nguyễn Thị Thanh Vân bài bác tập chất hóa học lớp 11 20 I.3 .11 Tính p
H của hỗn hợp CH3COOH 0,01M, biết độ năng lượng điện li của axit tại nồng độ sẽ là 4,25% I.3.12 a) Tính nồng độ của ion H+ trong dung dịch bao gồm p
H = 8,55 b) Tính nồng độ của ion OH– trong... Điện phân Mg
Cl2 rét chảy : Mg
Cl2 Mg + Cl2 Viết các phương trình hóa học xẩy ra dưới dạng phân tử và ion rút gọn ( giả dụ có) của q trình sản xuất trên I.2.22 Nước chưa những ion Ca 2+ cùng Mg2+ là nước cứng Nước cất ít hoặc khơng chứa các ion Ca2+ và Mg2+ là nước mềm Nước cứng khơng Gv: Ngơ an ninh + Nguyễn Thị Thanh Vân bài xích tập hóa học lớp 11 12 cân xứng cho việc sử dụng trong cơng nghiệp cùng sinh hoạt Trong... Pháp chất hóa học hãy nhận thấy từng hỗn hợp I.4.24 mang đến 150ml dung dịch Na
HCO3 0,2M vào 250ml dung dịch HCl 0,2M ta được khí A với dung dịch B a) Tính thể tích khí A (đktc) b) Tính nồng độ mol/lít của các chất và những ion trong hỗn hợp B c) Tính mật độ mol/lít của hỗn hợp Ba(OH) 2, biết 50ml hỗn hợp Ba(OH)2 trung hòa - nhân chính bởi 25ml dung dịch B Gv: Ngơ bình an + Nguyễn Thị Thanh Vân bài tập chất hóa học lớp 11. .. 0,3M buộc phải để trung hòa 100ml dung dịch tất cả hổn hợp Na
OH 0,1M với Ba(OH)2 0,1M là: Gv: Ngơ bình an + Nguyễn Thị Thanh Vân bài xích tập chất hóa học lớp 11 16 A 100ml B.150ml C.200ml D.250ml Câu 32 đến phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O phương trình ion thu gọn đã đến biểu diễn bản chất của các phản ứng hóa học nào tiếp sau đây ? A HCl + Na
OH → Na
Cl + H2O B Na
OH + Na
HCO3 → Na2CO3 + H2O C H2SO4 + Ba
Cl2 → 2HCl + Ba
SO4 D... D.1/10 * Câu 37 Trộn 300ml dung dịch HCl 0,05M cùng với 200ml dung dịch Ba(OH)2 a
M nhận được dung dịch có p
H = 12 a có giá trị là : A 0,5 B.0,05 C.0,15 D.1,5 Gv: Ngơ bình an + Nguyễn Thị Thanh Vân bài xích tập hóa học lớp 11 24 * Câu 38 Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp có HCl 0,08M với H 2SO4 0,01M với 250ml hỗn hợp Ba(OH) 2 a
M nhận được m gam kết tủa và 500ml dung dịch tất cả p
H = 12 Tính m và a ? A 0,5825g và 0,6M... Thành tối thiểu một trong những chất sau: chất kết tủa , hóa học khí hay hóa học điện li yếu ớt 2 ví dụ minh họa - trường hợp sản xuất kết tủa: Ag
NO3 + HCl → Ag
Cl + HNO3 Gv: Ngơ bình an + Nguyễn Thị Thanh Vân bài xích tập chất hóa học lớp 11 26 – + Cl + Ag → Ag
Cl - Trường vừa lòng tạo hóa học khí : 2HCl + Na2CO3 → 2Na
Cl + CO2 ↑ + H2O + 2– 2H + CO3 → CO2 + H2O - Trường thích hợp tạo chất điện li yếu: a) phản ứng sản xuất thành nước : HCl + Na
OH →... Là sự việc trộn lẫn các ion với nhau Nâng cao: bội phản ứng thủy phân của muối - Dung dòch muối tạo bởi acid mạnh, bazơ mạnh hoặc yếu tương tự nhau ko làm thay đổi màu sắc giấy quỳ ( mơi trường trung tính) Vd: Na
Cl, K2SO4… muối bột của axit dũng mạnh và baz to gan hoặc gồm độ mạnh tương tự khơng bị thủy phân trong nước - Dung dòch muối tạo vày acid yếu và bazơ mạnh mẽ có p
H >7, có tác dụng quỳ tím hóa xanh ( mơi trường baz) Vd: Na2CO3,... H+ + OH(1) + Tích số ion của nước : =10-14 M ( đo sống 25o
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài xích tập Hóa 11 nâng cao
Hóa học tập lớp 11 cải thiện | Giải bài xích tập sgk Hóa 11 nâng cao hay tốt nhất | Giải Hóa lớp 11 nâng cao

Hóa học lớp 11 nâng cao | Giải bài xích tập Hóa 11 nâng cấp hay nhất


Để học xuất sắc Hóa học tập lớp 11 nâng cao, loạt bài bác giải bài tập hóa học lớp 11 nâng cao biên soạn bám đít nội dung sách giáo khoa chất hóa học 11 nâng cao.

Chương 1: Sự năng lượng điện li

Chương 2: nhóm Nitơ

Chương 3: nhóm cacbon

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Chương 6: Hiđrocacbon ko no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm - nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Bên cạnh sẽ là các clip bài giảng chất hóa học 11 cụ thể cũng như lý thuyết, bộ thắc mắc trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài bác tập với phương thức giải cụ thể và bộ đề thi Hóa lớp 11 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài xích thi Hóa 11.

13 bài bác giảng hóa học 11 - Cô Nguyễn Thị thư thả (Giáo viên Viet
Jack)

13 videos những dạng bài xích tập chất hóa học 11 - Cô Nguyễn Thị thư thả (Giáo viên Viet
Jack)

Tham khảo tư liệu học xuất sắc môn hóa học lớp 11 hay khác:
Xem thêm: Đọc “ hiểu đời của chu dung cơ, bài thơ tâm sự tuổi già ❤️️bài thơ cứ ngỡ khi

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH cho GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành riêng cho giáo viên cùng gia sư dành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official