Nước mắt t&#x
F4;i chực tr&#x
E0;o ra, tu&#x
F4;n như mưa. T&#x
F4;i dựa v&#x
E0;o gốc c&#x
E2;y v&#x
E0; nức nở. K&#x
ED; ức lại hiện về khuấy động t&#x
E2;m tr&#x
ED; t&#x
F4;i một lần nữa. Tại ch&#x
ED;nh c&#x
E1;i c&#x
E2;y n&#x
E0;y, t&#x
F4;i đ&#x
E3; từng bị lạc trong rừng v&#x
E0; được gặp Gin. Những cơn gi&#x
F3; có theo &#x
E2;m điệu nhẹ nh&#x
E0;ng lướt qua những t&#x
E1;n l&#x
E1; k&#x
EA;u xo&#x
E0;ng xoạc rồi v&#x
F4; t&#x
EC;nh xoa nhẹ đi nỗi đau vào l&#x
F2;ng t&#x
F4;i. Những k&#x
ED; ức trong t&#x
F4;i hiện l&#x
EA;n r&#x
F5; r&#x
E0;ng như chưa bao giờ hiện hữu, xa xa một b&#x
F3;ng đen tiến lại cấp tốc về ph&#x
ED;a t&#x
F4;i. T&#x
F4;i hơi hoảng, nhưng chợt một giọng n&#x
F3;i vang l&#x
EA;n:

-N&#x
E0;y c&#x
F4; b&#x
E9;, ta c&#x
F3; một &#x
E2;n huệ muốn gửi đến mang lại ch&#x
E1;u!

L&#x
E0; thần Quỷ đ&#x
E3; nu&#x
F4;i nấng Gin, mắt t&#x
F4;i mở khổng lồ v&#x
E0; n&#x
F3;i:


-Ng&#x
E0;i muốn gửi ch&#x
E1;u &#x
E2;n huệ g&#x
EC; ạ?

Khi cất l&#x
EA;n những tiếng n&#x
F3;i run run ấy, t&#x
F4;i linh cảm thấy một chuyện m&#x
E0; t&#x
F4;i chưa từng trải qua, cảm gi&#x
E1;c hồi hộp tu&#x
F4;n chảy trong huyết mạch, h&#x
EC;nh ảnh Gin lại x&#x
E1;o động trong t&#x
E2;m tr&#x
ED; t&#x
F4;i mỗi ph&#x
FA;t gi&#x
E2;y c&#x
E0;ng mạnh mẽ. Thần Quỷ đưa tay phất l&#x
E0;n kh&#x
F3;i đen n&#x
E2;ng đỡ t&#x
F4;i đến ph&#x
ED;a s&#x
E2;u thẳm trong khu rừng. Vào rừng mỗi l&#x
FA;c một tối, t&#x
F4;i thấy lạnh lẽo v&#x
E0; tối tăm, cảm gi&#x
E1;c sợ sệt trong t&#x
F4;i trỗi dậy. T&#x
F4;i nhắm chặt mắt lại, hai tay theo sự teo r&#x
FA;m m&#x
E0; &#x
F4;m chặt lấy cơ thể. Chợt cảm gi&#x
E1;c c&#x
F3; g&#x
EC; đ&#x
F3; ph&#x
E1;t s&#x
E1;ng, t&#x
F4;i mở mắt ra, những đốm s&#x
E1;ng m&#x
E0;u xanh ấm &#x
E1;p v&#x
E2;y xung quanh t&#x
F4;i, một cảm gi&#x
E1;c thân quen thuộc đến x&#x
FA;c động. Những &#x
E1;nh s&#x
E1;ng n&#x
E0;y...l&#x
E0; &#x
E1;nh s&#x
E1;ng của Gin!!!?? Mắt t&#x
F4;i mở to ngỡ ng&#x
E0;ng nh&#x
EC;n những đốm s&#x
E1;ng v&#x
E2;y quanh m&#x
EC;nh, ch&#x
FA;ng như muốn an ủi t&#x
F4;i nhưng ch&#x
FA;ng lại kh&#x
F4;ng để t&#x
F4;i chạm v&#x
E0;o. C&#x
F3; lẽ ch&#x
FA;ng sợ sẽ biến mất, giống như Gin...

Bạn đang xem: Lạc vào khu rừng đom đóm tap 1 vietsub

M&#x
E0;n đ&#x
EA;m trong khu rừng cuối c&#x
F9;ng cũng mở ra v&#x
E0;i tia s&#x
E1;ng ch&#x
F3;i l&#x
F3;a, t&#x
F4;i đưa tay l&#x
EA;n bịt mắt lại, cố gắng nh&#x
EC;n r&#x
F5; sự vật ph&#x
ED;a trước. Lúc đ&#x
E3; quen thuộc dần với &#x
E1;nh s&#x
E1;ng, t&#x
F4;i từ từ d&#x
E3;n mắt ra, t&#x
F2; m&#x
F2; nh&#x
EC;n những đốm s&#x
E1;ng cất cánh lại v&#x
E2;y xung quanh một c&#x
E1;i bọc, n&#x
F3; cũng ph&#x
E1;t s&#x
E1;ng y như đom đ&#x
F3;m vậy, chỉ kh&#x
E1;c l&#x
E0; n&#x
F3; kh&#x
F4;ng thể bay. T&#x
F4;i xoay về ph&#x
ED;a Thần Quỷ v&#x
E0; hỏi:

-Đ&#x
E2;y l&#x
E0; g&#x
EC; ạ?

Thần Quỷ nhắm mắt một l&#x
FA;c rồi n&#x
F3;i:

-Ch&#x
E1;u h&#x
E3;y nh&#x
EC;n kĩ xem.

T&#x
F4;i nghe theo lời của &#x
F4;ng ấy, chậm chạp tiến lại gần c&#x
E1;i bọc, đưa ng&#x
F3;n trỏ tay chạm nhẹ v&#x
E0;o rồi giật m&#x
EC;nh thụt lại v&#x
EC; c&#x
E1;i bọc bỗng mở ra. T&#x
F4;i sững sờ nh&#x
EC;n b&#x
EA;n trong, một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ b&#x
EA;n trong, m&#x
E1;i t&#x
F3;c bạch kim ngắn ngủn x&#x
F5;a xuống vầng tr&#x
E1;n nhỏ, đ&#x
F4;i mắt nhắm nghiền, đ&#x
F4;i m&#x
E1; hồng ph&#x
FA;ng ph&#x
ED;nh, miệng hồng như c&#x
E1;nh hoa lan. Y như một thi&#x
EA;n thần vậy, bao quanh tối như mực, c&#x
E1;i bọc đột nhi&#x
EA;n trở n&#x
EA;n k&#x
EC; vĩ v&#x
E0; ph&#x
E1;t s&#x
E1;ng nhưng c&#x
E1;nh cửa thi&#x
EA;n đường, c&#x
F2;n đứa b&#x
E9; trong c&#x
E1;i bọc l&#x
E0; một thi&#x
EA;n thần nhỏ được Thượng đế ban xuống. Một cảm gi&#x
E1;c b&#x
F9;i ng&#x
F9;i v&#x
E0; quen thuộc thuộc len lỏi vào tim, miệng t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng theo sự điều khiển n&#x
E0;o m&#x
E0; bất gi&#x
E1;c l&#x
EA;n tiếng:

-Gin.

V&#x
E0; t&#x
F4;i cũng bất ngờ trước c&#x
E2;u m&#x
E0; m&#x
EC;nh vừa thốt ra. Thần Quỷ mở đ&#x
F4;i mắt v&#x
E0; cù ph&#x
ED;a t&#x
F4;i:

-Đ&#x
FA;ng vậy, đ&#x
E2;y ch&#x
ED;nh l&#x
E0; Gin.

Nước mắt t&#x
F4;i lại tr&#x
E0;o ra, miệng lắp bắp như kh&#x
F4;ng tin v&#x
E0;o lỗ tai m&#x
EC;nh nữa, t&#x
F4;i hỏi:

-G-Gin??
L&#x
E0; Gin? Chẳng phải anh ấy đ&#x
E3;...?

Cảm x&#x
FA;c t&#x
F4;i nổi trội l&#x
EA;n d&#x
E2;ng tr&#x
E0;o trong lồng ngực, mắt t&#x
F4;i nh&#x
F2;e đi theo l&#x
E0;n nước mắt. Thần Quỷ n&#x
F3;i tiếp:

-Thằng b&#x
E9; đ&#x
E3; được Thần Rừng che chở, mọi sinh vật ở đ&#x
E2;y đều y&#x
EA;u qu&#x
ED; n&#x
F3; mang đến n&#x
EA;n,... Những sinh vật ấy đ&#x
E3; tạo ra cơ hội đến Gin được hồi sinh. Chỉ c&#x
F2;n lại m&#x
EC;nh ta, trước lúc d&#x
E2;ng sinh mạng mang đến Thần Rừng, ch&#x
FA;ng c&#x
F2;n nhắc nhở ta phải chăm s&#x
F3;c đến Gin thật kĩ, kh&#x
F4;ng để ai ph&#x
E1;t hiện cho đến khi ch&#x
E1;u-c&#x
F4; b&#x
E9; lo&#x
E0;i người cù lại.

T&#x
F4;i bịt miệng lại để kh&#x
F4;ng thốt ra tiếng nấc của cổ họng, gắng nghe hết lời của thần Quỷ:

-...Tất nhi&#x
EA;n, nhiệm vụ của ta chỉ l&#x
E0; canh giữ thằng b&#x
E9; mang đến đến lúc ch&#x
E1;u xuất hiện...cho n&#x
EA;n...ta giao Gin cho ch&#x
E1;u. Thằng b&#x
E9; sẽ kh&#x
F4;ng bị biến mất khi chạm v&#x
E0;o bé người. H&#x
E3;y chăm s&#x
F3;c thằng b&#x
E9; thật tốt! Đừng để n&#x
F3; bị tổn thương... Nhiệm vụ của ta...đến đ&#x
E2;y...l&#x
E0; kết th&#x
FA;c!

Khi c&#x
E2;u n&#x
F3;i của Thần Quỷ kết th&#x
FA;c một l&#x
E0;n gi&#x
F3; mạnh k&#x
E9;o t&#x
F4;i ra khỏi m&#x
E0;n đ&#x
EA;m lạnh lẽo, c&#x
F9;ng với đ&#x
F3;, Gin đ&#x
E3; nằm trong v&#x
F2;ng tay t&#x
F4;i từ l&#x
FA;c n&#x
E0;o. Đứa trẻ n&#x
E0;y ngủ ngon l&#x
E0;nh trong v&#x
F2;ng tay rồi n&#x
F3; mỉm cười, c&#x
F3; vẻ n&#x
F3; đ&#x
E3; mơ về một giấc mơ n&#x
E0;o đ&#x
F3;...c&#x
F3; thể l&#x
E0; qu&#x
E3;ng thời gian m&#x
E0; t&#x
F4;i đ&#x
E3; c&#x
F9;ng Gin trải qua chăng?

T&#x
F4;i cười cười nh&#x
EC;n Gin, &#x
E2;u yếm n&#x
F3;i khẽ:

-Ch&#x
E0;o mừng đến với thế giới lo&#x
E0;i người, Gin.

T&#x
F4;i vui lắm, kể từ lúc Gin biến mất, t&#x
F4;i chưa bao giờ vui như vậy. Từ ni trở đi, c&#x
F3; lẽ thế giới m&#x
E0; t&#x
F4;i đang sống sẽ tr&#x
E0;n đầy m&#x
E0;u sắc, kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n sự trống trải của qu&#x
E1; khứ! Gin &#x
E0;, em sẽ d&#x
F9;ng hết phần đời c&#x
F2;n lại để chăm s&#x
F3;c anh, tất nhi&#x
EA;n l&#x
E0; sẽ tr&#x
EA;n danh nghĩa l&#x
E0; mẹ!Tưởng tượng ra tương lại lúc Gin lớn l&#x
EA;n sẽ gọi t&#x
F4;i l&#x
E0; mẹ th&#x
EC; ngộ biết bao, nhưng th&#x
F4;i kệ!!

Miệng cườ vui vẻ &#x
F4;m đứa b&#x
E9; vào tay, t&#x
F4;i bước ra khỏi khu vực rừng. &#x
D4;ng thấy t&#x
F4;i &#x
F4;m tr&#x
EA;n tay đứa b&#x
E9; sơ sinh n&#x
EA;n hỏi:

-N&#x
E0;y Hotaru, ch&#x
E1;u đang &#x
F4;m con nh&#x
E0; ai thế?

-Con của ch&#x
E1;u ạ!-T&#x
F4;i cười cười lướt nhanh qua &#x
F4;ng đi v&#x
E0;o nh&#x
E0;.

Xem thêm: Chuyển Đổi Giữa Khối Lượng Thể Tích Là Gì ? Đơn Vị Đo Và Công Thức Tính Thể Tích

&#x
D4;ng t&#x
F4;i nh&#x
E2;m nhi tr&#x
E0; một l&#x
FA;c, sau khoản thời gian suy nghĩ cặn kẽ th&#x
EC; la to&#x
E1;ng l&#x
EA;n:

-CH&#x
C1;U N&#x
D3;I C&#x
C1;I G&#x
CC; CƠ??!!

H&#x
EC; h&#x
EC;, b&#x
E2;y giờ ch&#x
E1;u đang vui &#x
F4;ng ạ, mang đến n&#x
EA;n ch&#x
E1;u chẳng quan lại t&#x
E2;m nếu mọi người kh&#x
F4;ng đồng &#x
FD; nu&#x
F4;i đứa b&#x
E9;-Gin, ch&#x
E1;u bất chấp kể cả lúc phải bỏ học. T&#x
F4;i chạy v&#x
E0;o nh&#x
E0;, ph&#x
ED;a sau l&#x
E0; &#x
F4;ng t&#x
F4;i. B&#x
E0; t&#x
F4;i nh&#x
EC;n thấy t&#x
F4;i &#x
F4;m đứa b&#x
E9; n&#x
EA;n hỏi:

-Ch&#x
E1;u &#x
F4;m nhỏ nh&#x
E0; ai vậy? Dễ thương qu&#x
E1;!

T&#x
F4;i đợi &#x
F4;ng theo v&#x
E0;o ph&#x
F2;ng kh&#x
E1;ch rồi lấy hết can đảm n&#x
F3;i:

-&#x
D4;ng, b&#x
E0;, ch&#x
E1;u muốn nu&#x
F4;i đứa b&#x
E9; n&#x
E0;y!

Tất nhi&#x
EA;n, &#x
F4;ng t&#x
F4;i sẽ phản đối kịch liệt:

-N&#x
E0;y Hotaru, nh&#x
E0; nước sẽ kh&#x
F4;ng đến ch&#x
E1;u l&#x
E0;m mẹ khi đang trong độ tuổi đi học đ&#x
E2;u!

Nhưng b&#x
E0; t&#x
F4;i lại kh&#x
E1;c, b&#x
E0; lu&#x
F4;n kh&#x
F4;ng xoi m&#x
F3;i g&#x
EC; t&#x
F4;i bởi b&#x
E0; biết t&#x
F4;i c&#x
F3; l&#x
ED; do ch&#x
ED;nh đ&#x
E1;ng n&#x
EA;n mới nu&#x
F4;i đứa trẻ:

-Hotaru, b&#x
E0; kh&#x
F4;ng biết c&#x
F3; chuyện g&#x
EC; nhưng...b&#x
E0; tin l&#x
E0; ch&#x
E1;u phải c&#x
F3; một l&#x
ED; do n&#x
E0;o đ&#x
F3; khiến ch&#x
E1;u ki&#x
EA;n quyết nu&#x
F4;i n&#x
F3; như vậy. Nhưng ch&#x
E1;u đừng bỏ b&#x
EA; việc học của m&#x
EC;nh nh&#x
E9;!

T&#x
F4;i vui đến nối nước mắt tr&#x
E0;o ra, nhẹ nh&#x
E0;ng kiễng ch&#x
E2;n để đứa b&#x
E9; kh&#x
F4;ng tỉnh dậy, &#x
F4;m lấy b&#x
E0; trước sự bất m&#x
E3;n của &#x
F4;ng. B&#x
E0; nhẹ nh&#x
E0;ng vỗ nhẹ vai t&#x
F4;i. Từ ni t&#x
F4;i sẽ l&#x
E0;m mẹ rồi, lần đầu ti&#x
EA;n trong đời n&#x
EA;n t&#x
F4;i hơi sợ, nhưng kh&#x
F4;ng sao, t&#x
F4;i đ&#x
E3; c&#x
F3; b&#x
E0; rồi m&#x
E0;, b&#x
E0; sẽ gi&#x
FA;p t&#x
F4;i lúc t&#x
F4;i gặp kh&#x
F3; khăn trong việc nu&#x
F4;i dạy Gin. T&#x
F4;i tin l&#x
E0; t&#x
F4;i sẽ vượt qua trở ngại trong cuộc đời bởi v&#x
EC;...mọi chuyện rồi sẽ ổn th&#x
F4;i! ^^

End chap2

h&#x
EC; h&#x
EC;

sorry nha mấy bạn, ra chap hơi l&#x
E2;u

v&#x
EC; b&#x
ED; qu&#x
E1; ^^ thấy giỏi th&#x
EC; gh&#x
E9; thường xuy&#x
EA;n v&#x
E0; b&#x
EC;nh chọn mang lại m&#x
EC;nh để c&#x
F3; th&#x
EA;m động lực ra l&#x
F2; chap 3 nha

Lạc Vào khu rừng Đom Đóm - Into the Forest of Fireflies Light (2011) câu chữ phim Lạc Vào vùng rừng núi Đom Đóm - Into the Forest of Fireflies Light Được đưa thể tự manga thuộc tên, "Hotarubi no mori e" là bộ phim truyện hoạt hình kể về cuộc gặp gỡ gỡ thuộc duyên phận ngắn ngủi giữa cô nhỏ xíu Hotaru với một linh hồn. Trong một lượt về quê nội nghỉ ngơi hè, Hotaru bị lạc trong vùng đồi núi của tô Thần, rồi một chàng trai trẻ đeo mặt nạ bỗng ngột mở ra đưa cô thoát khỏi rừng. Tuy nhiên Hotaru thiết yếu chạm vào con trai trai ấy vì anh chưa hẳn con người, nếu như bị con tín đồ chạm đề nghị anh sẽ tan đổi thay mất. Tình chúng ta của họ ban đầu từ đó, trải qua không ít mùa hè hạnh phúc, cho tới khi lời giã biệt vô tình đến không thể báo trước. "Hotarubi no mori e" là mẩu chuyện tuy ngắn tuy nhiên vô cùng ý nghĩa. Tương tự như những con đom đóm đêm mùa hạ cam nguyện đốt mình dù chỉ sáng lên trong giây khắc rồi tàn lụi, tình yêu tưởng là ước ao manh ấy vẫn lung linh ngay cả lúc họ chia tay nhau bởi giới hạn thời gian.

*

*

*

,
lạc vào khu rừng Đom Đóm, into the forest of fireflies light
Xem Phim Lạc Vào khu rừng Đom Đóm Chiếu Rạp, liên kết Phim Lạc Vào vùng rừng núi Đom Đóm Full HD 1080p, xem Phim Lạc Vào vùng rừng núi Đom Đóm Thuyết Minh, coi Phim Lạc Vào vùng đồi núi Đom Đóm VIETSUB, xem Phim Lạc Vào vùng rừng núi Đom Đóm bạn dạng CAM Đẹp, xem Phim Lạc Vào vùng đồi núi Đom Đóm Trọn Bộ, coi Phim Lạc Vào khu rừng Đom Đóm Tập Cuối, tải Phim Lạc Vào vùng rừng núi Đom Đóm links Fshare nhanh Nhất, lịch Chiếu Phim Lạc Vào khu rừng Đom Đóm, Nhạc Phim Lạc Vào vùng rừng núi Đom Đóm OST Album, Lạc Vào khu rừng rậm Đom Đóm tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, xem Phim Lạc Vào vùng rừng núi Đom Đóm tập 16, tập 17, tập 18, tập 19, tập 20, coi phim Lạc Vào vùng đồi núi Đom Đóm tập 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100...Phim Lạc Vào vùng rừng núi Đom Đóm được thuyết minh, phụ đề tiếng việt quality HD, phim Lạc Vào khu rừng Đom Đóm vietsub phiên bản đẹp, trọn bộ, coi phim online Lạc Vào khu rừng rậm Đom Đóm VIETSUB 2018 vietsub + thuyết minh, phim được vietsub bởi các subteam bilutv, phimbathu, banhtv, xemvtv, vtv16, vtv18, aphim tv, vtvhub, phudeviet, phimmoi, hdonline, kphim, phim3s, movie zingtv, fptplay, dongphim, xphim, woohay, phimhayplus, phimnhanh, phimtt, phim13... Update phụ đề Vietsub nhanh nhất, coi online cấp tốc nhất, tất cả thể bao gồm thêm các bản Lồng tiếng, thuyết minh. Cài và tải về phim Lạc Vào khu rừng rậm Đom Đóm 2018 new nhất. Mời các bạn xem phim Lạc Vào vùng đồi núi Đom Đóm VIETSUB