Một người dân có 10 đôi giày khác nhau và trong những khi đi phượt vội vã lấy thốt nhiên 4 chiếc. Tính tỷ lệ để trong 4 chiếc giày lấy ra có tối thiểu một đôi.


Bạn đang xem: Một người có 10 đôi giày khác nhau

*
.
*
.
*
.
*

Tập xác định của hàm số
*
là?
Cho một đa giác hồ hết
*
đỉnh (
*
chẵn,
*
) nội tiếp mặt đường tròn chổ chính giữa O. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của nhiều giác hầu hết đó. Gọi
*
là xác suất sao cho 3 đỉnh đó chế tác thành một tam giác vuông. Biết
*
. Số các ước nguyên dương của
*

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thang
*
. Call M và phường lần lượt là những điểm thuộc các cạnh AD cùng SC hài lòng
*
. điện thoại tư vấn
*
là phương diện phẳng cất MP và tuy nhiên song cùng với AB. Tìm kiếm x để diện tích thiết diện của hình chóp
*
khi cắt vì mặt phẳng
*
bởi một nửa diện tích tam giác SAB
Cho tứ diện
*
gồm
*
*
. Điểm
*
nằm ở cạnh
*
. Mặt phẳng
*
qua
*
, tuy vậy song cùng với
*
cùng
*
giảm tứ diện
*
theo thiết diện là một trong tứ giác. Lúc thiết diện là hình thoi, tính tích
*
.
Cho tứ diện số đông
*
cạnh
*
call
*
là trung điểm của
*
*
là vấn đề thuộc cạnh
*
sao cho
*
*
là một trong điểm di động cầm tay trong tam giác
*
làm thế nào để cho đường trực tiếp
*
luôn luôn song song với khía cạnh phẳng
*
Tính theo
*
diện tích thiết diện của tứ diện
*
lúc cắt vì chưng mặt phẳng
*
.
Trong phương diện phẳng tọa độ
*
, cho đường trực tiếp
*
có phương trình
*
. Đường thẳng
*
là hình ảnh của con đường thẳng
*
qua
*
(điểm
*
là cội tọa độ) có phương trình là


Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm toán 7 năm 2022, đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7

Trong mặt phẳng tọa độ
*
, mang lại tam giác
*
bao gồm
*
cùng
*
. Hotline
*
theo lần lượt là hình ảnh của các điểm
*
qua phép vị tự trọng điểm
*
tỉ số
*
. Nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp tam giác
*
bằng:
Trong phương diện phẳng tọa độ
*
, mang lại đường tròn
*
. điện thoại tư vấn
*
là hình ảnh của con đường tròn
*<