Bài tập toán lớp 4 theo từng siêng đề tất cả đáp án, kèm giải mã rất chi tiết giúp những em học tập sinhlớp 4dễ dàng ôn tập, hệ thống lại con kiến thức, luyện giải đề tác dụng hơn để ngày càng học tốt môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Những bài toán hay lớp 4

Theo sơ vật ta thấy 3 lần số lượng kilomet 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Câu 5.

Số bé dại nhất có 4 chữ số khi phân chia cho 675 thì thương là một và số dư lớn nhất là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số bắt buộc tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Đề thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 4 - Đề số 2

Bài 1:

a/ sắp tới xếp các phân số tiếp sau đây theo sản phẩm công nghệ tự từ bự đến bé:

b/ Tìm tất cả các phân số bởi phân số 22/26 làm thế nào cho mẫu số là số có 2 chữ số.

Bài 2:Cho dãy số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng giá trị của hàng số trên.

b/ kiếm tìm số có mức giá trị lớn hơn trung bình cùng của dãy là 8. Cho thấy thêm số đó là số thứ từng nào của hàng số trên?

Bài 3:Có nhì rổ cam, nếu phân phối rổ đầu tiên 4 quả thì sau đó số cam ở nhì rổ bởi nhau, trường hợp thêm 24 trái cam vào rổ trước tiên thì tiếp đến số cam sống rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam làm việc rổ sản phẩm hai. Hỏi thuở đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu quả cam?

Bài 4:Trong một tháng như thế nào đó gồm 3 ngày thiết bị 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng chính là ngày lắp thêm mấy trong tuần?

Bài 5:Một khu vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 35m. Vườn đó được được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so cùng với trước tăng cấp rưỡi và vì thế diện tích tăng thêm 280m².

Tính chiều rộng và diện tích khu vườn sau khoản thời gian mở thêm.

Đáp án Đề thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bài 2: (2 điểm)

a/ dãy số sẽ cho bao gồm số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của hàng số đã mang đến là:

0,5 điểm

b/ Trung bình cùng của hàng số trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số to hơn số Trung bình cùng 8 đơn vị chức năng là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta tất cả quy phép tắc của dãy là: từng số hạng, kể từ số hạng trang bị hai bởi nhân cùng với số trang bị tự rồi cùng với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng trang bị ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3:( 2 điểm)

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ sản phẩm công nghệ hai nhiều hơn thế nữa rổ trước tiên 4 quả. 0.25đ

Nếu thêm 24 trái vào rổ đầu tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ trang bị hai. đôi mươi quả

Ta gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ vật ta thấy:

Số cam nghỉ ngơi rổ trước tiên là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ thiết bị hai là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 trái 02,5đ

10 quả

Bài 4:( 2 điểm)

Vì tuần gồm 7 ngày đề xuất hai sản phẩm 5 của tuần liên tục không thể là ngày chẵn .

Hay giữa bố thứ 5 là ngày chẵn tất cả hai sản phẩm công nghệ năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn cuối cùng trong tháng biện pháp thứ năm chẵn trước tiên là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một mon chỉ có nhiều nhất 31 ngày đề xuất thứ 5 cùng là ngày chẵn đầu tiên phải là mồng 2, ngày chẵn lắp thêm 3 hồi tháng là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 tháng kia vào công ty nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật chính là a.

Sau khi mở thêm thì chiều rộng là

*
0,5đ

*
= 0,5đ

Chiều rộng lớn đã tăng lên số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra:

*
0,5đ

Vậy chiều rộng lớn của hình chữ nhật( vườn đó )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của khu vực vườn sau khoản thời gian mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m20,5đ

Dạng tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 1.Tìm hai số khi biết tổng của nhì số kia 72 với hiệu của 2 số chính là 18

Đáp án:

Áp dụng công thức ta có:

Số bự là: (72 + 18) : 2 = 45

Số bé là: 72 - 45 = 27

Vậy 2 số yêu cầu tìm là 45 và 27

Bài 2.Trường tiểu học tập Phan Đình Giót có tất cả 1124 học sinh, biết số học sinh nam rộng số học viên nữ là 76 bạn. Tính số học sinh nam và cô gái của trường?

Đáp án:

Số học viên nam của ngôi trường là:

(1124 + 76) : 2 = 600 (học sinh)

Số học sinh nữ của ngôi trường là:

1124 - 600 = 524 (học sinh)

Vậy số học viên nam là 600, số học sinh nữ là 524

Dạng toán tổng hiệu tương quan đến thêm, bớt, cho, nhận

Bài 1.Hai fan thợ dệt, dệt được 270m vải. Ví như người thứ nhất dệt thêm 12 m và người thứ nhì dệt thêm 8m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn nữa người máy hai 10m. Hỏi mọi cá nhân dệt được bao nhiêu mét vải?

Đáp án:

Cách 1:

Nếu người trước tiên dệt thêm 12m và fan thứ hai dệt thêm 8m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người đồ vật hai 10m.Vậy ban đầu, người trước tiên dệt nhiều hơn thế nữa người trang bị hai số mét vải là:

10 - (12 - 8) = 6 (m)

Ban đầu, người đầu tiên dệt được số mét vải là:

(270 + 6) : 2 = 138(m)

Người thiết bị hai dệt được số mét vải là:

270 - 138 = 132 (m)

Vậy bạn thứ nhất: 138m và fan thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng thể vải của hai thợ là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm thì người thứ nhất dệt được số mét vải vóc là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Lúc đầu, người đầu tiên dệt được số mét vải vóc là:

150 - 12 = 138 (m)

Lúc đầu, bạn thứ nhì dệt được số mét vải là;

270 - 138 = 132 (m)

Vậy bạn thứ nhất: 138m và người thứ hai: 132m

Dạng toán tổng hiệu khi ẩn cả tổng và hiệu

Bài 1.Tìm hai số bao gồm hiệu là số nhỏ xíu nhất tất cả hai chữ số chia hết mang lại 5 với tổng là số lớn nhất có 2 chữ số phân chia hết mang đến 2?

Đáp án:

Gọi 2 số yêu cầu tìm là a với b

Số bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số chia hết đến 5 là 90

Nên hiệu của hai số là:

a - b = 90

a = 90 + b (1)

Số lớn nhất có nhị chữ số chia hết đến 2 là 98

Nên tổng của hai số là; a + b = 98 (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

90 + b + b = 98

2 x b = 8

b = 4 cầm vào (1) được a = 94

Vậy số buộc phải tìm là 4 và 94

Bài 2.Một thửa ruộng hình chữ nhật mang đến chu vi là 160m. Tính diện tích s thửa ruộng đó, biết trường hợp tăng chiều rộng lớn 5m và bớt chiều dài 5m thì thửa ruộng đó biến hình vuông

Đáp án:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

160 : 2 = 80 (m)

Nếu tăng chiều rộng lên 5m và bớt chiều dài 5m thì thửa ruộng đó trở thànhhình vuông đề nghị chiều dài thêm hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(80 + 10) : 2 = 45 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

80 - 45 = 35 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 35 = 1575 (m2m2)

Vậy diện tích s hình chữ nhật là: 1575 (m2m2)

Dạng toán tổng hiệu tương quan đến tính tuổi

Bài 1.Hai ông cháu bây chừ có tổng số tuổi là 74, Biết rằng cách đây 4 năm cháu kém ông 56 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người

Đáp án:

Cách phía trên 4 năm con cháu kém ông 56 tuổi nên hiện giờ cháu vẫn yếu ôn 56 tuổi.

Tuổi ông hiện giờ là:

(74 + 56) : 2 = 65 (tuổi)

Tuổi của cháu hiện giờ là:

65 - 56 = 9 (tuổi)

Vậy ông: 65 tuổi, cháu: 9 tuổi

Bài 2. Anh rộng em 7 tuổi, biết rằng 5 năm nữa thì tổng thể tuổi của 2 bằng hữu là 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi cá nhân hiện nay

Đáp án:

5 năm nữa mọi cá nhân tăng 5 tuổi. Vậy tổng thể tuổi của hai anh em hiện ni là:

27 - 5 x 2 = 17 tuổi

Tuổi anh hiện thời là:

(17 + 7) : 2 = 12 tuổi

Tuổi em bây giờ là:

17 - 12 = 5 (tuổi)

Vậy anh: 17 tuổi, em: 5 tuổi

Bài tập tự luyện

Bài 1:Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ cùng hiệu là 1920. Hiệu lớn hơn số trừ 688 đơn vị. Hãy kiếm tìm phép trừ đó?

Đáp án:

Đáp số: Số bị trừ: 960, số trừ: 136, hiệu 824.

Phép trừ: 960 - 136 = 824.

Bài 2:Tất cả học viên của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn nữ ít rộng số các bạn trai là 4. Hỏi lớp đó tất cả bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu các bạn gái?

Đáp án:Số chúng ta trai là 20, số bạn gái là 14.

Bài 3: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng bởi 292 và giữa bọn chúng có toàn bộ 7 số chẵn khác?

Đáp án:Hai số nên tìm là: 154 và 138.

Bài 4: Tìm hai số lẻ bao gồm tổng bằng 220 với giữa chúng tất cả 5 số chẵn?

Đáp án:Hai số lẻ yêu cầu tìm là: 105 và 115.

Bài 5:Ngọc có toàn bộ 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Hiểu được nếu lấy ra 10 viên bi đỏ cùng hai viên bi xanh thì số bi đỏ thông qua số bi xanh. Hỏi tất cả bao nhiêu viên bi từng loại?

Đáp án:Số viên bi xanh là: 20, số bi đỏ là 28.

Bài 6:Hai lớp 4A với 4B có toàn bộ 82 học tập sinh. Nếu gửi 2 học sinh ở lớp 4A quý phái lớp 4B thì số học sinh 2 lớp sẽ bởi nhau. Tính số học viên của từng lớp?

Đáp án:Lớp 4A tất cả 42 học tập sinh, lớp 4B tất cả 40 học tập sinh.

Bài 7:Tổng 2 số là số lớn số 1 có 3 chữ số. Hiệu của chúng là số lẻ bé dại nhất bao gồm 2 chữ số. Tìm mỗi số

Bài 7:Hai số đề nghị tìm là 498 với 502.

Bài 8.Tuổi chị cùng tuổi em cùng lại được 36 tuổi. Em yếu chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em từng nào tuổi?

Bài 8:Chị 22 tuổi, em 14 tuổi.

Xem thêm: Top phần mềm chụp cắt ảnh màn hình, lightshot phần mềm chụp ảnh màn hình hiệu quả

Bài 9: cha hơn bé 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của cả hai tía con tròn 50. Tính tuổi hiện thời của mọi người ?

Bài 9:Bố 36 tuổi, con 8 tuổi.