Những câu tiếp xúc mà shop chúng tôi đưa ra dưới đấy là những câu giao tiếp đơn giản dễ dàng bằng tiếng Trung mà các chúng ta có thể dễ dàng hiểu cùng học được gấp rút và hoàn toàn có thể thực hành luôn được sau đó.

Bạn đang xem: Những câu tiếng trung cơ bản

Những câu tiếp xúc bằng tiếng Trung đơn giản mà chúng ta nên biết:

Tiếng ViệtTiếng TrungPhiên âm
Xin chào(你好)nǐ hǎo
Tạm biệt( 再见)zàijiàn
Bạn tên là gì? (你叫什么名字)nǐ jiào shénme míngzì
Tôi tên là(我叫小王)wǒ jiào Xiǎo Wáng
Cảm ơn (谢谢)xièxie
Xin lỗi tiếng Trung(对不起)duì bu qǐ
Tôi là người việt Nam ( 我是越南人) wǒ shì yuènán rén
Bạn biết nói tiếng Anh không?( 你会说英语吗?)nǐ huì shuō Yīngyǔ man?
Tôi đói rồi ( 我饿了)wǒ nai lưng le
Ăn cơm (吃饭) chī fàn
Cái này từng nào tiền ( 这个多少钱)zhè ge duōshao qián
Ðắt quá( 那么贵)nàme guì
Rẻ một chút( 便宜一点)piányi yìdiǎn
Tiếng ViệtTiếng TrungPhiên âm
Xin chào!你好!nǐ hǎo!
Vâng, tôi là Peter . Không, tôi chưa phải Peter.是,我是。/ 不,我不是。shì ,wǒ shì 。/ bù ,wǒ bú sữa shì 。
Túi nào là của bạn?哪个是你的包?nǎ gè shì nǐ de bāo ?
Trước khi ra về các bạn hãy nộp luận văn.请在离开前将论文交上。qǐng zài líkāi qián jiāng lùnwén jiāoshàng
Trên bàn kìa.在桌上。zài zhuōshàng 。
Tôi vào được chứ?我能进来吗?wǒ néng jìnlái ma ?
Tôi thật sự ko biết.我真不知道。wǒ zhēn bù zhī dào 。
Tôi thương hiệu là Thomas.我叫汤姆斯。wǒ jiào tāng mǔ sī 。
Tôi nên đi đây.我必须走了。wǒ bìxū zǒu le 。
Tôi là nông dân.我是个农民。wǒ shì ge nóngmín 。
Tôi là Kathy King.我是凯西.金。wǒ shì kǎi xī jīn 。
Tôi là Jim.我是吉姆。wǒ shì jí mǔ 。
Tôi giảng bài chúng ta đã đọc chưa?我讲明白了吗?wǒ jiǎng míngbai le ma ?
Tôi điểm danh đầu giờ.课前我要点名。kèqián wǒ yào diǎnmíng 。
Tôi cũng khá khỏe.我也很好。wǒ yě hěn hǎo 。
Tôi chẳng biết một chút ít gì cả.我一点都不知道。wǒ yì diǎn dōu bú sữa zhī dào 。
Tạm biệt, Mike.再见,迈克。zàijiàn ,mài kè 。
Rose, để tôi ra mắt một chút các bạn của tôi.罗斯,让我介绍一下我的朋友。Luó sī ,ràng wǒ jiè shào yí xià wǒ de péng yǒu
Rất vui quen thuộc biết bạn.很高兴认识你。hěn gāo xìng rèn shí nǐ 。
Rất khỏe, cảm ơn, cụ còn bạn?很好,谢谢,你呢?hěn hǎo ,xièxie ,nǐ ne ?
Quyển sách mới của người tiêu dùng màu gì?你的新书是什么颜色的?nǐ de xīn shū shì shénme yánsè de?
Quen biết chúng ta tôi cũng khá vui.认识你我也很高兴。rèn shí nǐ wǒ yě hěn gāo xìng 。
Phiên âm tính nào?怎么拼?zěn me pīn ?
Phải, tôi cũng cho rằng vậy.是的,我认为是。shì de ,wǒ rèn wéi shì 。
Phải, là của tôi.是的,是我的。shì de ,shì wǒ de 。
Ở cơ kìa.在那边。zài nàbiān 。
Những quyển sách này toàn thể đều là của công ty phải ko?这些书全是你的吗?zhè xiē shū cửa hàng shì nǐ de ma ?
Người lối kia là ai thế?那边那个人是谁?nà biān nàge rén shì shuí ?
Ngủ ngon nhé, Jane.晚安,简。wǎn’ān ,jiǎn。
Năm ni là năm nào?今年是哪一年?jīn nián shì nǎ yī nián ?
Năm ni là năm 1999.今年是1999年。jīn nián shì 1999 nián 。
Một phần là của tôi.一部分是我的。Yībùfèn shì wǒ de 。
Mời vào.请进。qǐng jìn 。
Mỗi bạn đã có tài năng liệu bên trên tay chưa?每个人都拿到材料了吗?měi ge rón rén dōu ná dào cáiliào le ma?
Mời ngồi.请坐。qǐng zuò 。
Mở sách sang trọng trang 20.打开书,翻到第20页。dǎ kāi shū ,fān dào dì trăng tròn yè。
Mai chạm mặt lại nhé.明天见。míngtiān jiàn 。
Là của Kate.是凯特的。shì kǎi đái de 。
Là cái bút.是支笔。shì zhī bǐ 。
Kích thước như thế nào là đúng?哪个尺码是对的?nǎ gè chǐmǎ shì duì de ?
Kia là một chiếc xe cộ con cần không?那是一辆小汽车吗?nà shì yí liàng xiǎo qìchē ma ?
Không, nó ko là của tôi. Vâng, nó là của tôi.不,它不是。/ 是的,它是。bù ,tā mút sữa shì 。/ shì de ,tā shì
Không, đó là một trong những chiếc xe buýt.不,那是一辆公共汽车。bù ,nà shì yí liàng gōnggòng qìchē 。
Không, cô ta không phải học sinh.不,她不是。bù ,tā mút shì 。
Không phải, bút của tôi màu xanh lá cây lam cơ.不是。我的是蓝的。bú shì 。wǒ de shì lán de 。
Hôm nay vật dụng mấy?今天星期几?jīn tiān xīng qī jǐ ?
Hôm nay đồ vật hai.今天是星期一。jīn tiān shì xīng qī yī 。
Hôm ni ngày 15 tháng 1 năm 1999.今天是1999年1月15日。jīn tiān shì 1999 nián 1 yuè 15 rì 。
Hôm nay mồng mấy?今天是几号?jīn tiān shì jǐ hào ?
Hôm nay giảng cho đây thôi.今天就讲到这里。jīntiān jiù jiǎng dào zhèlǐ 。
Họ của tôi là Ayneswonth.我姓安尼思华斯。wǒ xìng ān ní sī huá sī 。
Hãy gọi tôi là Tom.就叫我汤姆吧。jiù jiào wǒ tāng mǔ ba 。
Để tôi giới thiệu bạn dạng thân tôi chút.让我自己介绍一下。ràng wǒ zì jǐ jiè shào yí xià 。
Đây là Tom, bạn làm việc của tôi.这是汤姆。我的同学。zhè shì tāng mǔ 。wǒ de tóng xué。
Đây là vấn đề hòa.这是空调。zhè shì kōngtiáo 。
Đây là của khách hàng à?这是你的吗?zhè shì nǐ de ma ?
Đây là cái túi xách của chúng ta à?这是你的手提包吗?zhè shì nǐ de shǒutíbāo ma ?
Đây là cái gì?这是什么?zhè shì shénme ?
Đây là bút của người sử dụng phải ko? Tôi nhặt được dưới gầm bàn.这是你的笔吗?我在桌下捡的。zhè shì nǐ de bǐ ma ?wǒ zài zhuōxià jiǎn de 。
Đây là cây bút của ai?这是谁的笔?zhè shì shuí de bǐ ?
Cuối tuần này bạn làm gì?这周末你干什么?zhè zhōumò nǐ ngu shén me ?
Cửa hàng này bình thường mở lúc 9 giờ sáng đúng không?这家店平日是早上9点开门吗?zhè jiā diàn píngrì shì zǎo shàng 9 diǎn kāi mén ma
Công ty đó ở đâu?那个公司在哪儿?nà ge gōngsī zài nǎr ?
Con mèo này tên là gì?这猫叫什么名字?zhè māo jiào shénme míng zì ?
Con mặt đường này lâu năm bao xa?这条街有多长?zhè tiáo jiē yǒu duō cháng ?
Có.到!dào !
Có chủ ý không gật đầu không?有不同意见吗?yǒu bútóng yìjiàn ma ?
Có vụ việc gì không?有什么问题吗?yǒu shén me wèn tí ma ?
Có thể cô ta là tài xế.她可能是个司机吗?tā kěnéng shì ge sījī ma ?
Có thể mang đến tôi biết tên của chúng ta không?能告诉我你的名字吗?néng gàosu wǒ nǐ de míngzi ma?
Cô ta khôn xiết khỏe, cảm ơn.她很好,谢谢。tā hěn hǎo ,xiè xie 。
Cô mặc bộ trắng kia là ai?穿白衣服的那位小姐是谁?chuān bái yī fu de nà wèi xiǎo jiě shì shuí ?
Cô bé nhỏ kia là học viên phải không?那个女孩是学生吗?nà gè nǚhái shì xuéshēng ma ?
Chút nữa gặp mặt nhé.待会儿见。dài huìr jiàn 。
Chiếc kính của tớ đâu rồi?我的眼镜在哪儿?wǒ de yǎnjìng zài nǎr ?
Chào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối!早晨(下午/晚上)好!zǎochén(xià wǔ/wǎn shàng )hǎo!
Chắc chắn cô ta là fan mẫu, cần vậy không?她一定是个模特,不是吗?tā yí dìng shì gè mó tè ,bú shì ma?
Căn chống rộng bao nhiêu?你的房子有多大?nǐ de fángzi yǒu duō dà ?
Cái to nhiều hơn là của tôi.大些的那个。dà xiē de nàge 。
Cái này trong tiếng Anh nói như thế nào?这个用英语怎么说?zhè ge yòng yīng yǔ zěn me shuō?
Cái cơ ở bên phải bạn.你右边的那个。nǐ yòu biān de nàge 。
Các bạn có theo kịp được tôi giảng bài không?你们跟上我讲的了吗?nǐmen gēn shàng wǒ jiǎng de le ma?
Bây giờ đồng hồ là tháng mười hai.现在是十二月。xiàn zài shì shí èr yuè 。
Bây giờ là tháng mấy?现在是几月?xiàn zài shì jǐ yuè ?
Bắt đầu vào học rồi.上课时间到了。shàngkè shí jiāndào le 。
Bạn thương hiệu là gì?你叫什么名字?nǐ jiào shénme míngzì ?
Bạn làm nghề gì?你是做什么的?nǐ shì zuò shénme de ?
Bạn là Peter Smith đề nghị không?你是彼得.史密斯吗?nǐ shì bǐ dé shǐ mì sī ma ?
Bạn là ai?你是谁?nǐ shì shuí ?
Bạn khỏe mạnh không?你好吗?nǐ hǎo ma ?
Bạn hoặc Vợ, chồng bạn khỏe mạnh không?爱米好吗?/你妻子好吗, 你丈夫好吗?ài mǐ hǎo ma, nǐ qī zǐ hǎo ma, nǐ zhàng fu hǎo ma
Bạn bọn họ gì?你姓什么?nǐ xìng shén me ?
Bạn nói theo cách khác lại một lần tiếp nữa được không?你能再说一遍吗?nǐ néng zài shuō yí biàn ma ?
Bạn rất có thể giới thiệu tôi cho cô ta không?你能把我介绍给她吗?nǐ néng bǎ wǒ jièshào gěi tā ma ?
Bạn biết chiếc kính tôi để đâu không?你知道我把眼镜搁哪儿了吗?nǐ zhī dào wǒ bǎ yǎnjìng gē nǎr le ma ?
Anh ta có tác dụng nghề gì?他是干什么的?tā shì ngốc shén me de ?
Anh ta là giám đốc.他是个经理。tā shì ge jīng lǐ 。
Anh ta là Bob.他是鲍勃。tā shì bào bó 。

Mong rằng với 1 chút vốn trường đoản cú vựng phía trên hoàn toàn có thể giúp các bạn phần nào học tập tiếng Trung tiếp xúc tốt hơn. Và nếu yêu cầu sự trợ giúp, hãy tới và trải nghiệm các khóa học tại Trung chổ chính giữa Chinese của chúng tôi! Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Chúc các bạn học xuất sắc tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã xịt thăm website của chúng tôi

Bạn muốn hỏi câu giờ đồng hồ Trung nào, xin vui lòng phản hồi ở dưới. Chinese sẽ vấn đáp bạn sơm nhất

Bản quyền nằm trong về: Trung trung khu tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự chấp nhận của tác giả

Những câu giao tiếp tiếng Trung thông dụng là những các từ tiếp xúc mà bạn sẽ nghe thấy trong cuộc sống đời thường thực nhưng rất có thể không tìm kiếm thấy trong ngẫu nhiên sách giáo khoa nào. Như khẩu ngữ xin chào hỏi, bí quyết hỏi đường, hỏi tên tuổi… trong giờ Trung Quốc. Mục đích cuối cùng của học tiếng Trung đó là có thể tiếp xúc sử dụng ngôn ngữ này một bí quyết lưu loát. Lúc này trung trung ương Hoa Ngữ Tầm quan sát Việt sẽ trình làng với chúng ta mẫu câu giao tiếp vừa xuất xắc vừa đơn giản lại phổ cập mà bạn cần nắm vững.

Nội dung chính:1. Phần đông câu chào hỏi tiếp xúc tiếng Trung thông dụng2. Phần lớn câu giờ đồng hồ Trung giao tiếp cơ phiên bản hỏi thăm về thương hiệu tuổi3. Những cụm từ giao tiếp tiếng Trung hỏi còn chỉ đường4. Các cụm từ thông dụng khi nói về phương tiện thể giao thông5. Hầu như câu giờ Trung giao tiếp bán buôn bán hàng6. Nói lời từ giã cơ bản trong tiếng Trung7. Những câu khẩu ngữ giờ đồng hồ Trung cơ bạn dạng khác

*
*
*
*
*
Zàijiàn tiếng Trung

再见 – / Zàijiàn /: tạm bợ biệt!

明天见 – / Míngtiān jiàn /: chạm chán bạn vào ngày mai!

下次见 – / Xiàcì jiàn /: hẹn lần sau lại gặp

拜拜 – / Bǎibǎi /: Bái bai

一路平安 – / Yīlù píng’ān /: Thượng lộ bình an!

7. Các câu khẩu ngữ giờ Trung cơ phiên bản khác

Bởi bởi vì khẩu ngữ là ngôn từ chỉ sử dụng trong văn nói nên hầu như trong các sách học tiếng Trung, sách giáo khoa không nói đến. Các bạn hãy bỏ túi ngay hầu như câu khẩu ngữ ngắn gọn dễ nhớ tiếp sau đây để cuộc giao lưu trò chuyện mỗi ngày trở nên đơn giản dễ dàng hơn nhé!

对不起。 duìbùqǐTôi xin lỗi.
不客气。 bù kèqìKhông tất cả gì.
没 问题。 méi wèntíKhông thành vấn đề / không tồn tại vấn đề gì.
也许吧。 yě xǔ baCó lẽ vậy.
请问,厕所在哪里? qǐng wèn,cè suǒ zài nǎ lǐXin hỏi, nhà lau chùi ở đâu?
多少? duō shǎoBao nhiêu?
太贵了! tài guì leĐắt quá!
很高兴见到你。 hěn gāoxìng jiàndào nǐRất vui được chạm chán bạn.
便宜点。 pián yi diǎnRẻ chút đi.
你是本地人吗? nǐ shì běn dì rón rén maBạn là người phiên bản địa à?
我从…来。 wǒ cóng … láiTôi cho từ….
你会说英语吗? nǐ huì shuō yīngyǔ maBạn biết nói tiếng Anh không?
我 只会 说 一点 中文。 wǒ zhǐ huì shuō yīdiǎn zhōngwénTôi chỉ nói được một chút ít tiếng Trung
你经常来这吗。 nǐ jīng cháng lái zhè maBạn thường xuyên tới đây không?
我要这个。 wǒyào zhègeTôi đang lấy chiếc này.
我会想念你的。 wǒ huì xiǎng niàn nǐ deTôi đang nhớ bạn.
我爱你。 wǒ ài nǐTôi yêu bạn.
别管我。 bié guǎn wǒĐừng lưu ý tới tôi.
救命啊! jiù mìng aCứu tôi với!
停下。 tíng xiàDừng lại.
生日快乐! shēng rì kuài lèSinh nhật vui vẻ!
恭喜! gōng xǐChúc mừng!
这个用中文怎么说 ? zhè gè yòng zhōng wén zěn me shuōCái này nói bằng tiếng Trung cố nào?
叫警察。 jiào jǐng cháGọi cảnh sát.
你从哪里来? nǐ cóng nǎlǐ lái?Bạn tới từ đâu?
好搞笑! hǎo gǎo xiàoBuồn mỉm cười quá!
新春快乐! xīn chūn kuài lèNăm new vui vẻ!
等一下。 děng yī xiàChờ một lát.
我想看一下菜单。 wǒ xiǎng kàn yīxià càidānTôi mong muốn xem thực đơn.
结账, 谢谢。 jié zhàng,xiè xieThanh toán, cảm ơn.
我要 wǒ yàoTôi cần…
一瓶啤酒。 yī píng pí jiǔMột chai bia.
一杯咖啡。 yī bēi kā fēiMột cốc cà phê.
一瓶水。 yī píng shuǐMột chai nước.
你作什么样的工作? nǐ zùo shén me yàng de gōng zùo?Bạn làm việc gì?
你有什么计划? nǐ yǒu shé me jìhuà?Kế hoạch của chúng ta là gì?
我不太明白。 wǒ mút tài míng baiTôi ko hiểu.
你什么意思? nǐ shénme yìsi?Ý các bạn là gì?
我(不)喜欢那个。 wǒ (bù) xǐhuan nàgeTôi (không) thích cái đó.
可以说得慢一点吗? kěyǐ shuō de màn yīdiǎn ma?Bạn nói theo một cách khác chậm hơn không ?
麻烦你了。 mǎfan nǐ leXin lỗi đã làm phiền bạn.
非常感谢! fēicháng gǎnxiè!Cảm ơn các bạn nhiều!

Như vậy các bạn đã học được mẫu mã câu xin chào hỏi giao tiếp thông dụng nhất ngữ điệu Trung Quốc rồi. Hãy học tập thêm những từ tiếng Trung cơ bạn dạng và một số trong những cụm từ tiếng Trung độc đáo để kỹ năng và kiến thức ngày càng mở rộng. Hy vọng bài viết này vẫn cung cấp cho chính mình đặc biệt là cho những người mới bắt đầu học một tài liệu hữu ích. Chúc bạn làm việc tập tốt.

Xem thêm: Cách Để Yêu Đàn Ông Bọ Cạp Khi Yêu Nồng Nàn, Mãnh Liệt, Đàn Ông Bọ Cạp Và 4 Quy Tắc Khi Yêu

Hãy liên hệ trung vai trung phong Hoa Ngữ Tầm quan sát Việt ngay để tìm một đối tác doanh nghiệp hoặc giáo viên trao đổi ngữ điệu và thực hành thực tế ngay, liên tiếp sử dụng nhằm nhớ lâu hơn.