Các tổ chức và doanh nghiệp lớn có chuyển động sản xuất sản phẩm ứng dụng thuộc hạng mục sản phẩm ứng dụng theo công cụ của Bộ tin tức và truyền thông media phải áp dụng các quy định sau đây

Căn cứ pháp lý

Thông bốn 13/2020/TT-BTTTT về quy định việc xác định vận động sản xuất thành phầm phần mềm đáp ứng nhu cầu quy trình do bộ trưởng liên nghành Bộ thông tin và truyền thông media ban hành
Thông tư 20/2021/TT-BTTTT sửa thay đổi Thông tư 09/2013/TT-BTTTT của bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông phát hành Danh mục sản phẩm ứng dụng và phần cứng, điện tử

Quy định về quy trình 

Các công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm phần mềm:

Xác định yêu thương cầu

Xác định yêu cầu, gồm một hoặc những tác nghiệp như: đưa ra hoặc trả thiện phát minh về cách tân và phát triển sản phẩm phần mềm; mô tả những đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, những ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; đề xuất, khảo sát, làm rõ yêu cầu so với sản phẩm phần mềm; đối chiếu nghiệp vụ; xuất bản yêu ước hoàn chỉnh đối với sản phẩm phần mềm; hỗ trợ tư vấn điều chỉnh quy trình; thống tốt nhất yêu cầu, xét duyệt y yêu cầu, khả năng kiểm soát và các cơ sở để xác nhận sự vâng lệnh yêu mong của sản phẩm.

Bạn đang xem: Quy trình sản xuất phần mềm

Phân tích với thiết kế

Phân tích với thiết kế, bao gồm 1 hoặc các tác nghiệp như: quánh tả yêu mong (yêu mong thuộc tác dụng và không thuộc chức năng, các vấn đề rất cần phải giải quyết); thiết lập cấu hình bài toán phân phát triển; các kỹ thuật phù hợp được triển khai để về tối ưu giải tỏa pháp, so với về tính chính xác và khả năng kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của các yêu cầu ứng dụng vào môi trường xung quanh vận hành, các yêu ước được ưu tiên, chấp thuận và được cập nhật khi nên thiết; mô hình hóa dữ liệu; mô hình hóa chức năng; quy mô hóa luồng thông tin; xác định giải pháp phần mềm; kiến tạo giải pháp, thiết kế khối hệ thống phần mềm; xây đắp dữ liệu, kiến thiết kiến trúc của phần mềm, xây cất các đối kháng vị, mô đun nguyên tố phần mềm; thi công bảo mật, an ninh thông tin cho phần mềm; xây cất giao diện đòi hỏi khách hàng.

Lập trình, viết mã lệnh

Lập trình, viết mã lệnh, bao gồm một hoặc những tác nghiệp như: viết chương trình phần mềm; lập trình những đơn vị, tế bào đun phần mềm; chỉnh sửa, tùy biến, điều khiển phần mềm; tích hợp các đơn vị phần mềm; tích hợp khối hệ thống phần mềm.

Kiểm tra, nghiên cứu phần mềm

Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm, bao gồm một hoặc các tác nghiệp như: xây dựng các kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; thử nghiệm phần mềm; kiểm thử khối hệ thống phần mềm; kiểm thử tác dụng phần mềm; thẩm định chất lượng phần mềm; đánh giá khả năng gây lỗi; kiểm thử bảo mật, bình yên thông tin cho phần mềm; xác định thỏa mãn yêu ước khách hàng; nghiệm thu phần mềm.

Hoàn thiện, đóng góp gói thành phầm phần mềm

Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm bao gồm 1 hoặc nhiều tác nghiệp như: phát hành tài liệu tế bào tả sản phẩm phần mềm, tài liệu phía dẫn cài đặt (trong ngôi trường hợp chuyển giao thành phầm trọn gói), tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm ứng dụng (cho người tiêu dùng hoặc khách thuê dịch vụ); đóng gói sản phẩm phần mềm; đăng ký mẫu mã; đăng ký quyền download trí tuệ.

Cài đặt, chuyển giao, lí giải sử dụng, bảo trì, bh sản phẩm phần mềm gồm một hoặc những tác nghiệp

Cài đặt, gửi giao, khuyên bảo sử dụng, bảo trì, bh sản phẩm phần mềm gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: chuyển nhượng bàn giao (trọn gói thành phầm hoặc quyền sử dụng thành phầm dưới dạng mang lại thuê); hướng dẫn setup sản phẩm ứng dụng (trường hợp gửi giao sản phẩm trọn gói); triển khai thiết lập sản phẩm ứng dụng (trên hệ thống của người sử dụng trong trường hợp bàn giao trọn gói hoặc bên trên hệ thống cung ứng dịch vụ vào trường hợp cho thuê thành phầm phần mềm); đào tạo, giải đáp (người sử dụng hoặc khách thuê dịch vụ); soát sổ sản phẩm phần mềm sau khi chuyển giao hoặc sản phẩm phần mềm trên hệ thống hỗ trợ dịch vụ; sửa lỗi sản phẩm phần mềm sau chuyển giao hoặc sản phẩm ứng dụng trên hệ thống cung cấp dịch vụ; cung cấp sau bàn giao trong quy trình cho thuê dịch vụ; bảo hành sản phẩm sau bàn giao hoặc trong quy trình cho thuê dịch vụ; bảo trì sản phẩm ứng dụng (trên hệ thống của bạn hoặc trên hệ thống cung ứng dịch vụ).

Phát hành, phân phối thành phầm phần mềm

Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm, bao gồm một hoặc những tác nghiệp như bán, mang lại thuê, phân phối, phát hành sản phẩm ứng dụng tự sản xuất.

Hoạt động cung ứng một sản phẩm ứng dụng của tổ chức, doanh nghiệp được xác minh là vận động sản xuất thành phầm phần mềm thỏa mãn nhu cầu quy trình khi đối với sản phẩm kia tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong các hai công đoạn: xác minh yêu cầu, đối chiếu và xây đắp quy định tương ứng. 

Giấy tờ tài liệu minh chứng cần có

Hoạt hễ sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình quy địnhđược thể hiện bằng một hoặc nhiều tài liệu sau, tương ứng với từng tác nghiệp thuộc các quy trình mà tổ chức, doanh nghiệp lớn đã thực hiện:

Tài liệu minh chứng từng tác nghiệp của công đoạn Xác định yêu cầu: tế bào tả ý tưởng về phương thức trở nên tân tiến sản phẩm; tế bào tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, những ngữ cảnh thực hiện sản phẩm; biểu lộ đề xuất, kết quả khảo sát, kết quả làm rõ, hoàn hảo yêu cầu so với sản phẩm; biểu hiện phân tích cụ thể nghiệp vụ; mô tả yêu mong hoàn chỉnh so với sản phẩm; biểu thị nội dung support điều chỉnh quy trình; biên bạn dạng thống duy nhất yêu cầu, xét để mắt tới yêu cầu, thể hiện khả năng điều hành và kiểm soát và những cơ sở để xác thực sự tuân hành yêu cầu của sản phẩm; hoặc những tài liệu có nội dung tương tự.Tài liệu minh chứng từng tác nghiệp của công đoạn Phân tích và thiết kế: biểu thị yêu cầu; tế bào tả vấn đề phát triển; mô tả các kỹ thuật phù hợp được triển khai để tối ưu hóa giải pháp, phân tích về tính chính xác và khả năng kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của những yêu cầu ứng dụng vào môi trường thiên nhiên vận hành, liệt kê các yêu mong được ưu tiên, chấp thuận và được update khi bắt buộc thiết; tế bào tả quy mô dữ liệu, quy mô chức năng, mô hình luồng thông tin; mô tả chiến thuật phần mềm; xây đắp giải pháp, thiết kế hệ thống phần mềm, thi công dữ liệu, thi công kiến trúc, kiến tạo các đơn vị, mô đun nguyên tố của phần mềm; thi công bảo mật, an toàn thông tin cho phần mềm; xây đắp giao diện tận hưởng khách hàng; hoặc các tài liệu gồm nội dung tương tự.Tài liệu chứng tỏ tùng tác nghiệp của công đoạn Lập trình, viết mã lệnh: một số trong những đoạn mã nguồn chủ yếu thể hiện doanh nghiệp bao gồm viết mã lệnh phần mềm; mô tả hệ thống phần mềm đã có được tích hợp; hoặc các tài liệu gồm nội dung tương tự.Tài liệu minh chứng từng tác nghiệp của công đoạn Kiểm tra, xem sét phần mềm: Kịch phiên bản kiểm tra, demo nghiệm những đơn vị, mô đun phần mềm; mô tả hiệu quả thử nghiệm phần mềm, tác dụng kiểm thử hệ thống phần mềm, hiệu quả kiểm thử tác dụng phần mềm, hiệu quả thẩm định chất lượng phần mềm; tế bào tả reviews khả năng tạo lỗi; tế bào tả tác dụng kiểm test bảo mật, an ninh thông tin dồn phần mềm; chứng thực phần mềm đáp ứng nhu cầu yêu cầu của khách hàng; biên bạn dạng nghiệm thu phần mềm; hoặc các tài liệu gồm nội dung tương tự.Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Hoàn thiện, gói gọn sản phẩm: Giới thiệu vừa đủ về sản phẩm phần mềm; phía dẫn setup (trong trường hợp chuyển giao thành phầm trọn gói), lý giải sử dụng thành phầm sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ thương mại (cho người sử dụng hoặc khách mướn dịch vụ); bạn dạng sao ghi nhận đăng ký mẫu thiết kế (nếu có); phiên bản sao chứng nhận đăng cam kết quyền download trí tuệ (nếu có); hoặc các tài liệu tất cả nội dung tương tự.Tài liệu minh chứng từng tác nghiệp của quy trình Cài đặt, đưa giao, lý giải sử dụng, bảo hành, bảo trì sản phẩm: Biên phiên bản hoặc hòa hợp đồng bàn giao (trọn gói thành phầm hoặc quyền sử dụng sản phẩm dưới dạng cho thuê); phía dẫn thiết lập sản phẩm phần mềm (trường hợp chuyển giao thành phầm trọn gói); thể hiện kết quả thiết đặt sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của doanh nghiệp trong ngôi trường hợp bàn giao trọn gói hoặc bên trên hệ thống cung ứng dịch vụ vào trường hợp mang lại thuê sản phẩm phần mềm); ngôn từ đào tạo, trả lời (người thực hiện hoặc người mướn dịch vụ); tế bào tả chuyển động kiểm tra sản phẩm ứng dụng sau khi chuyển giao hoặc sản phẩm ứng dụng trên hệ thống hỗ trợ dịch vụ; tế bào tả hoạt động sửa lỗi sản phẩm ứng dụng sau bàn giao hoặc sản phẩm ứng dụng trên hệ thống cung cấp dịch vụ; mô tả vận động hỗ trợ sau bàn giao trong quá trình cho mướn dịch vụ; miêu tả hoạt động bảo hành sản phẩm sau chuyển nhượng bàn giao hoặc trong quá trình cho mướn dịch vụ; trình bày hoạt động duy trì sản phẩm ứng dụng (trên hệ thống của doanh nghiệp hoặc trên hệ thống cung ứng dịch vụ).
Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực ứng dụng được hưởng khuyến mãi thuế so với phần mềm là điều dễ dãi đối với khiếp doanh, tuy nhiên việc áp dụng ưu đãi thuế đối với phần mềm đựng được nhiều rủi ro hoàn toàn có thể dẫn đến các hậu trái lớn.Để làm rõ và yên tâm áp dụng những ưu đãi thuế so với phần mềm, sau đây là hướng dẫn cách xác minh thế làm sao là vận động sản xuất ứng dụng một cách vừa đủ nhất.
*

Thuật ngữ “SẢN XUẤT PHẦN MỀM” là thuật ngữ thông dụng để chỉ vận động sản xuất phần mềm. Tuy nhiên, trong kích thước pháp lý, áp dụng thuật ngữ “SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHẦN MỀM”. Vào phạm vi bài viết này, thuật ngữ “sản xuất phần mềm” với “sản xuất sản phầm phần mềm” được đọc như nhau.

Để xác định một chuyển động liên quan mang lại phần mềm của bạn là hoạt động sản xuất sản phẩm ứng dụng và cho nên vì vậy được hưởng ưu tiên thuế, chuyển động đó cần phải  đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện  sau đây:


Điều khiếu nại 1: Điều kiện thông thường về đăng ký sale của tổ chức triển khai sản xuất phần mềm

Doanh nghiệp sản xuất phần mềm phải gồm giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp, ngôi trường hợp thành lập và hoạt động theo luật đầu tư chi tiêu giấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư.

Doanh nghiệp phải gồm ngành nghề marketing thích phù hợp cho vận động sản xuất sản phẩm ứng dụng theo khối hệ thống mã ngành nước nhà đăng ký kinh doanh.


Điều kiện 2: Sản phẩm ứng dụng phải thuộc hạng mục sản phẩm phần mềm theo luật của Bộ thông tin và Truyền thông

Sản xuất sản phẩm ứng dụng phải thuộc danh mục sản phẩm phần mềm theo khí cụ của Bộ tin tức và Truyền thông


Điều kiện 3: quy trình sản xuất phần mềm phải thỏa mãn quy định về Số công đoạn thực hiện

Một quá trình sản xuất ứng dụng hoàn chỉnh bao gồm 7 quy trình sau đây:

Công đoạn 1: khẳng định yêu cầu
Công đoạn 2: Phân tích và thiết kếCông đoạn 3: Lập trình, viết mã lệnh
Công đoạn 4: Kiểm tra, thí điểm phần mềm
Công đoạn 5: hoàn thiện, đóng góp gói thành phầm phần mềm
Công đoạn 6: download đặt, đưa giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm
Công đoạn 7: phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm

Việc xác định một vận động có đề xuất là chuyển động sản xuất ứng dụng hay không, cần áp dụng đúng lý lẽ tại thời gian cụ thể, phép tắc đó quy định cần thực hiện tối thiểu những quy trình nào thì được pháp luật xem như là “sản xuất sản phẩm phần mềm”.


Cách xác định vận động sản xuất ứng dụng #


Cách xác định vận động sản xuất ứng dụng tổng quát:
Nếu vẫn còn đó thắc mắc tương quan mời các bạn tham khảo dịch vụ tư vấn thuế của shthcm.edu.vn để được các chuyên viên hỗ trợ!
Các trường hợp cụ thể xem lí giải sau

Căn cứ: Áp dụng Thông bốn 16/2014/TT-BTTTT biện pháp về bài toán xác định hoạt động sản xuất phần mềm:

Bước 1: gọi về quy trình sản xuất thành phầm phần mềm

Theo phép tắc tại Điều 5, Thông tứ 16/2014/TT-BTTT thì tiến trình sản xuất sản phẩm phần mềm bao hàm 07 quy trình sau:

1. Xác minh yêu cầu, bao gồm trong những tác nghiệp như: khảo sát yêu cầu của khách hàng hàng, phân tích nghiệp vụ; thu thập, desgin yêu cầu; support điều chỉnh quy trình; thống độc nhất vô nhị yêu cầu, xét chuyên chú yêu cầu.

2. Phân tích với thiết kế, gồm 1 trong rất nhiều tác nghiệp như: quánh tả yêu thương cầu; tùy chỉnh cấu hình bài toán phạt triển; mô hình hóa dữ liệu; mô hình hóa chức năng; mô hình hóa luồng thông tin; xác định giải pháp phần mềm; thiết kế khối hệ thống phần mềm; thi công các đối kháng vị, mô đun phần mềm.

3. Lập trình, viết mã lệnh, gồm một trong hầu hết tác nghiệp như: viết lịch trình phần mềm; lập trình những đơn vị, tế bào đun phần mềm; chỉnh sửa, tùy biến, tinh chỉnh và điều khiển phần mềm; tích hợp những đơn vị phần mềm; tích hợp khối hệ thống phần mềm.

4. Kiểm tra, thể nghiệm phần mềm, bao gồm 1 trong đông đảo tác nghiệp như: xây dựng những kịch bản kiểm tra, demo nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; thử nghiệm phần mềm; kiểm thử hệ thống phần mềm; kiểm thử tính năng phần mềm; thẩm định unique phần mềm; reviews khả năng khiến lỗi; khẳng định thỏa mãn yêu mong khách hàng; nghiệm thu phần mềm.

5. Trả thiện, đóng gói phần mềm, gồm một trong đa số tác nghiệp như: tạo ra tài liệu thể hiện phần mềm, tài liệu hướng dẫn download đặt, sử dụng phần mềm; đóng gói phần mềm; đk mẫu mã; đăng ký quyền tải trí tuệ.

6. Cài đặt đặt, chuyển giao, khuyên bảo sử dụng, bảo trì, bh phần mềm, gồm một trong rất nhiều tác nghiệp như: phía dẫn thiết lập phần mềm; triển khai thiết đặt phần mềm; đào tạo, hướng dẫn fan sử dụng; kiểm tra ứng dụng sau khi bàn giao; sửa lỗi phần mềm sau bàn giao; cung cấp sau bàn giao, bảo hành phần mềm; bảo trì phần mềm.

7. Phát hành, phân phối thành phầm phần mềm, gồm một trong phần đông tác nghiệp như: tiếp thị, quảng bá, bán, phân phối sản phẩm phần mềm; vạc hành thành phầm phần mềm.

Bước 2: Xác định vận động sản xuất sản phẩm ứng dụng theo từng trường hợp rứa thể

Theo phương pháp tại Điều 6, Thông tư 16/2014/TT-BTTT thì những trường hợp đáp ứng nhu cầu các điều kiện tiếp sau đây được gật đầu đồng ý là sản xuất thành phầm phần mềm:

1. Yêu mong chung so với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất sản phẩm phần mềm:

a) Đối cùng với tổ chức, doanh nghiệp: bao gồm giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc văn phiên bản quy định về chức năng nhiệm vụ do người dân có thẩm quyền cấp. Đối với cá nhân: tất cả mã số thuế cá nhân; có kê khai thuế trong những số đó ghi rõ phần thu nhập từ chuyển động sản xuất phần mềm;

b) Sản phẩm ứng dụng do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung ứng thuộc một trong các loại sản phẩm phần mềm được phương tiện trong Danh mục thành phầm phần mềm phát hành theo Thông tứ số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông.

2. Hoạt động vui chơi của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được xác minh là hoạt động sản xuất sản phẩm ứng dụng và đáp ứng quy trình lúc tổ chức, doanh nghiệp, cá thể đáp ứng được yêu mong ở Khoản 1 Điều này, và chuyển động đó ở trong một hoặc những trường hợp trong những các trường thích hợp sau:

a) chuyển động thuộc một hoặc nhiều công đoạn trong các công đoạn từ 2 cho 4 của tiến trình sản xuất sản phẩm ứng dụng quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 5 Thông tư này đối với sản phẩm phần mềm nêu trên Điểm b, Khoản 1 Điều này.

b) vận động nêu tại quy trình 1, công đoạn 5 của tiến trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định trên Khoản 1 với Khoản 5 Điều 5 Thông tứ này, khi tổ chức, doanh nghiệp, cá thể đó có chuyển động thỏa mãn lý lẽ tại Điểm a, Khoản này so với cùng một thành phầm phần mềm.

c) vận động thuộc quy trình 6 của quá trình sản xuất sản phẩm phần mềm quy định trên Khoản 6 Điều 5 Thông tứ này, lúc tổ chức, doanh nghiệp, cá thể đó có các vận động thuộc rất đầy đủ cả 5 công đoạn từ 1 đến 5 của các bước sản xuất sản phẩm ứng dụng quy định trường đoản cú Khoản 1 mang đến Khoản 5 Điều 5 Thông bốn này đối với cùng một sản phẩm phần mềm.


Căn cứ: Áp dụng Thông tư 13/2020/TT-BTTTT chính sách quy định bài toán xác định chuyển động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Bước 1: phát âm về các bước sản xuất sản phẩm phần mềm

Theo luật pháp tại Điều 3, Thông bốn 13/2020/TT-BTTT thì các quy trình trong các bước sản xuất sản phẩm phần mềm bao gồm như sau:

1. Xác định yêu thương cầu, gồm một hoặc những tác nghiệp như: đưa ra hoặc hoàn thiện phát minh về cải cách và phát triển sản phẩm phần mềm; mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh áp dụng sản phẩm; đề xuất, khảo sát, hiểu rõ yêu cầu so với sản phẩm phần mềm; đối chiếu nghiệp vụ; xây dựng yêu mong hoàn chỉnh so với sản phẩm phần mềm; hỗ trợ tư vấn điều chỉnh quy trình; thống độc nhất yêu cầu, xét coi sóc yêu cầu, khả năng kiểm soát và điều hành và những cơ sở để chứng thực sự vâng lệnh yêu mong của sản phẩm.

2. Phân tích cùng thiết kế, gồm 1 hoặc các tác nghiệp như: đặc tả yêu mong (yêu mong thuộc tác dụng và không thuộc chức năng, những vấn đề cần phải giải quyết); cấu hình thiết lập bài toán vạc triển; những kỹ thuật cân xứng được tiến hành để về tối ưu hóa giải pháp, phân tích về tính đúng đắn và năng lực kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của những yêu cầu phần mềm vào môi trường thiên nhiên vận hành, những yêu mong được ưu tiên, chấp thuận và được cập nhật khi yêu cầu thiết; quy mô hóa dữ liệu; mô hình hóa chức năng; mô hình hóa luồng thông tin; xác định chiến thuật phần mềm; kiến tạo giải pháp, thiết kế khối hệ thống phần mềm; xây đắp dữ liệu, xây dựng kiến trúc của phần mềm, kiến thiết các solo vị, tế bào đun yếu tắc phần mềm; xây đắp bảo mật, an ninh thông tin cho phần mềm; kiến thiết giao diện đề xuất khách hàng.

3. Lập trình, viết mã lệnh, bao gồm một hoặc các tác nghiệp như: viết lịch trình phần mềm; lập trình các đơn vị, mô đun phần mềm; chỉnh sửa, tùy biến, điều khiển phần mềm; tích hợp những đơn vị phần mềm; tích hợp khối hệ thống phần mềm.

4. Kiểm tra, xem sét phần mềm, bao gồm một hoặc các tác nghiệp như: xây dựng các kịch bạn dạng kiểm tra, demo nghiệm các đơn vị, tế bào đun phần mềm; nghiên cứu phần mềm; kiểm thử khối hệ thống phần mềm; kiểm thử tác dụng phần mềm; thẩm định chất lượng phần mềm; nhận xét khả năng gây lỗi; kiểm demo bảo mật, an ninh thông tin cho chỗ mềm; khẳng định thỏa mãn yêu cầu khách hàng; sát hoạch phần mềm.

5. Hoàn thiện, đóng gói thành phầm phần mềm bao gồm một hoặc những tác nghiệp như: sản xuất tài liệu mô tả sản phẩm phần mềm, tài liệu phía dẫn thiết lập (trong trường hợp đưa giao thành phầm trọn gói), tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm phần mềm (cho người tiêu dùng hoặc khách mướn dịch vụ); đóng gói thành phầm phần mềm; đăng ký mẫu mã; đk quyền tải trí tuệ.

6. Cài đặt, chuyển giao, lý giải sử dụng, bảo trì, bh sản phẩm phần mềm gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: chuyển nhượng bàn giao (trọn gói thành phầm hoặc quyền sử dụng sản phẩm dưới dạng mang đến thuê); phía dẫn thiết đặt sản phẩm phần mềm (trường hợp gửi giao sản phẩm trọn gói); triển khai cài đặt sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của công ty trong ngôi trường hợp chuyển giao trọn gói hoặc trên hệ thống cung ứng dịch vụ trong trường hợp mang đến thuê thành phầm phần mềm); đào tạo, hướng dẫn (người áp dụng hoặc người thuê mướn dịch vụ); soát sổ sản phẩm phần mềm sau khi chuyển giao hoặc sản phẩm phần mềm trên hệ thống cung cấp dịch vụ; sửa lỗi sản phẩm phần mềm sau chuyển giao hoặc sản phẩm phần mềm trên hệ thống hỗ trợ dịch vụ; hỗ trợ sau chuyển nhượng bàn giao trong quy trình cho thuê dịch vụ; bảo hành sản phẩm sau bàn giao hoặc trong quá trình cho mướn dịch vụ; gia hạn sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của công ty hoặc bên trên hệ thống cung cấp dịch vụ).

7. Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm, bao gồm 1 hoặc các tác nghiệp như bán, mang lại thuê, phân phối, chế tạo sản phẩm ứng dụng tự sản xuất.

Bước 2: Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Áp dụng Điều 4, Thông tứ 13/2020/TT-BTTT:

Điều 4. Xác định chuyển động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng nhu cầu quy trình

1. Vận động sản xuất một sản phẩm ứng dụng của tổ chức, doanh nghiệp lý lẽ tại Điều 3 Thông tứ này được xác minh là vận động sản xuất thành phầm phần mềm thỏa mãn nhu cầu quy trình khi so với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp tiến hành ít nhất một trong các hai công đoạn: Xác định yêu thương cầu, Phân tích với thiết kế quy định khớp ứng tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều 3 Thông tứ này.

2. Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm thỏa mãn nhu cầu quy trình cách thức tại Khoản 1 Điều này được thể hiện bởi một hoặc những tài liệu sau, tương xứng với từng tác nghiệp thuộc các quy trình mà tổ chức, công ty lớn đã thực hiện:

a) Tài liệu minh chứng từng tác nghiệp của công đoạn Xác định yêu thương cầu: mô tả phát minh về phương thức trở nên tân tiến sản phẩm; tế bào tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, những ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; mô tả đề xuất, tác dụng khảo sát, tác dụng làm rõ, hoàn hảo yêu cầu so với sản phẩm; miêu tả phân tích cụ thể nghiệp vụ; biểu hiện yêu cầu hoàn chỉnh so với sản phẩm; mô tả nội dung support điều chỉnh quy trình; biên phiên bản thống duy nhất yêu cầu, xét chuyên chú yêu cầu, bộc lộ khả năng kiểm soát điều hành và những cơ sở để xác thực sự tuân hành yêu cầu của sản phẩm; hoặc những tài liệu tất cả nội dung tương tự.

b) Tài liệu minh chứng từng tác nghiệp của công đoạn Phân tích và thiết kế: trình bày yêu cầu; tế bào tả vấn đề phát triển; mô tả các kỹ thuật phù hợp được triển khai để về tối ưu giải hòa pháp, phân tích về tính chính xác và kỹ năng kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của các yêu cầu phần mềm vào môi trường vận hành, liệt kê các yêu ước được ưu tiên, thuận tình và được update khi đề nghị thiết; mô tả quy mô dữ liệu, mô hình chức năng, quy mô luồng thông tin; tế bào tả giải pháp phần mềm; xây dựng giải pháp, thiết kế khối hệ thống phần mềm, kiến tạo dữ liệu, thi công kiến trúc, xây cất các solo vị, mô đun thành phần của phần mềm; thi công bảo mật, an ninh thông tin bỏ phần mềm; xây cất giao diện những hiểu biết khách hàng; hoặc các tài liệu bao gồm nội dung tương tự.

c) Tài liệu chứng tỏ tùng tác nghiệp của công đoạn Lập trình, viết mã lệnh: một vài đoạn mã nguồn chủ yếu thể hiện doanh nghiệp có viết mã lệnh phần mềm; mô tả khối hệ thống phần mềm đã có tích hợp; hoặc các tài liệu tất cả nội dung tương tự.

d) Tài liệu chứng tỏ từng tác nghiệp của công đoạn Kiểm tra, thí nghiệm phần mềm: Kịch bản kiểm tra, demo nghiệm các đơn vị, tế bào đun phần mềm; mô tả tác dụng thử nghiệm phần mềm, công dụng kiểm thử khối hệ thống phần mềm, công dụng kiểm thử công dụng phần mềm, kết quả thẩm định unique phần mềm; tế bào tả review khả năng gây lỗi; mô tả kết quả kiểm demo bảo mật, bình an thông tin cho phần mềm; chứng thực phần mềm đáp ứng nhu cầu yêu mong của khách hàng; biên phiên bản nghiệm thu phần mềm; hoặc những tài liệu gồm nội dung tương tự.

đ) Tài liệu chứng minh từng tác nghiệp của công đoạn Hoàn thiện, gói gọn sản phẩm: Giới thiệu vừa đủ về thành phầm phần mềm; phía dẫn thiết lập (trong trường hợp đưa giao thành phầm trọn gói), giải đáp sử dụng sản phẩm sản phẩm hoặc sử dụng thương mại & dịch vụ (cho người sử dụng hoặc người mướn dịch vụ); bản sao chứng nhận đăng ký những thiết kế (nếu có); phiên bản sao ghi nhận đăng ký quyền download trí tuệ (nếu có); hoặc các tài liệu gồm nội dung tương tự.

Xem thêm: Vận động viên nhảy cầu là một môn thể thao, nhảy cầu là một môn thể thao

e) Tài liệu minh chứng từng tác nghiệp của quy trình Cài đặt, chuyển giao, trả lời sử dụng, bảo hành, bảo trì sản phẩm: Biên phiên bản hoặc hòa hợp đồng chuyển giao (trọn gói thành phầm hoặc quyền sử dụng sản phẩm dưới dạng cho thuê); hướng dẫn thiết lập sản phẩm phần mềm (trường hợp chuyển giao thành phầm trọn gói); biểu thị kết quả thiết đặt sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của người tiêu dùng trong trường hợp chuyển nhượng bàn giao trọn gói hoặc bên trên hệ thống cung cấp dịch vụ trong trường hợp mang đến thuê thành phầm phần mềm); ngôn từ đào tạo, giải đáp (người thực hiện hoặc người thuê mướn dịch vụ); tế bào tả hoạt động kiểm tra sản phẩm phần mềm sau khi chuyển nhượng bàn giao hoặc sản phẩm ứng dụng trên hệ thống cung ứng dịch vụ; mô tả vận động sửa lỗi sản phẩm ứng dụng sau bàn giao hoặc sản phẩm ứng dụng trên hệ thống cung ứng dịch vụ; tế bào tả vận động hỗ trợ sau chuyển nhượng bàn giao trong quá trình cho mướn dịch vụ; biểu thị hoạt động bh sản phẩm sau bàn giao hoặc trong quá trình cho mướn dịch vụ; bộc lộ hoạt động gia hạn sản phẩm ứng dụng (trên hệ thống của doanh nghiệp hoặc trên hệ thống cung ứng dịch vụ).