&#x
A0;&#x
A0; Cơ thể c&#x
F4; g&#x
E1;i nằm tr&#x
EA;n chiếc giường bệnh. Gương mặt với nụ cười m&#x
E3;n nguyện nở nhẹ tr&#x
EA;n m&#x
F4;i. Xung quanh thi thể c&#x
F4; b&#x
E2;y giờ l&#x
E0; tiếng kh&#x
F3;c tiết thương cho sự ra đi của của Thư. Một c&#x
F4; g&#x
E1;i trẻ.... chưa tận hưởng được c&#x
E1;i gọi l&#x
E0; Thanh Xu&#x
E2;n Rực Rỡ.... đ&#x
E3; Phải l&#x
EC;a đời....&#x
A0; &#x
A0;&#x
A0; Nhưng c&#x
F3; lẽ nhưng đau khổ nhất.... vẫn l&#x
E0; người mẹ....Đứa con g&#x
E1;i y&#x
EA;u qu&#x
FD; b&#x
E0; mang nặng đẻ đau. Đức ruột sinh ra.... Nhưng chỉ v&#x
EC; sự n&#x
F4;ng nỗi của bản th&#x
E2;n....&#x
A0; b&#x
E0; đ&#x
E3; tước đi sinh mạng của Thư.... khiến c&#x
F4; ra đi m&#x
E3;i m&#x
E3;i.... Trong căn ph&#x
F2;ng b&#x
E2;y giờ... chỉ c&#x
F2;n tiếng kh&#x
F3;c thảm thiết của người mẹ . Tự tr&#x
E1;ch bản th&#x
E2;n m&#x
EC;nh . V&#x
E0; sự tiếc n&#x
FA;i của mọi người. Bất chợt B&#x
ED;ch Chi đứng bật dậy. Miệng lấp bắp&#x
A0; &#x
A0; -Mẫu Hậu sẽ cứu được Thư.... hic hic.... ta phải t&#x
EC;m người....&#x
A0;&#x
A0; N&#x
F3;i rồi c&#x
F4; một mạch chạy ta ngo&#x
E0;i . Dọc theo ph&#x
ED;a h&#x
E0;nh lang vắng tanh kia. Như Ngọc đuổi theo.&#x
A0;&#x
A0; - C&#x
F4;ng ch&#x
FA;a.... người b&#x
EC;nh tĩnh lại đi m&#x
E0;...&#x
A0;&#x
A0; C&#x
F2;n c&#x
F4; chạy d&#x
E0;i theo hướng h&#x
E0;nh lang vắng vẻ của bệnh viện . Nhưng do ch&#x
E2;n c&#x
F2;n đau n&#x
EA;n c&#x
F4; bị t&#x
E9; xuống. Tuy đau, Nhưng đ&#x
F4;i mắt đỏ hoe vẫn ki&#x
EA;n tr&#x
EC; . Chống hai tay về trước m&#x
E0; chỉ biết b&#x
F2; theo. Như Ngọc nhanh ch&#x
F3;ng đuổi kịp. C&#x
F4; &#x
F4;m lấy B&#x
ED;ch Chi.&#x
A0; &#x
A0; - C&#x
F4;ng ch&#x
FA;a &#x
E0;.... hic hic... người b&#x
EC;nh tĩnh đi m&#x
E0;...&#x
A0; &#x
A0;&#x
A0; - B&#x
EC;nh tĩnh.... ngươi k&#x
EA;u ta l&#x
E0;m sao m&#x
E0; b&#x
EC;nh tĩnh cho được chứ. Con b&#x
E9; v&#x
EC;... ta m&#x
E0; chết rồi kia k&#x
EC;a.... Ta phải t&#x
EC;m mẫu hậu.... chắc chắn người sẽ cứu được Thư... nhất định l&#x
E0; vậy....&#x
A0; &#x
A0;&#x
A0; N&#x
F3;i rồi c&#x
F4; như loạn cả l&#x
EA;n đẩy Như Ngọc ra m&#x
E0; cố chống lại c&#x
E1;i ch&#x
E2;n đang như đau đớn ấy m&#x
E0; chỉ biết b&#x
F2;.&#x
A0; &#x
A0;&#x
A0; - C&#x
F4;ng ch&#x
FA;a &#x
E0;.... Thư... đ&#x
E3; chết rồi... đ&#x
F3; l&#x
E0; sự thật.... Nữ Ho&#x
E0;ng chỉ cứu được người kh&#x
E1;c khi vẫn c&#x
F2;n ch&#x
FA;t hơi thở th&#x
F4;i. Nhưng.... Thư thật sự.... đ&#x
E3; chết thật rồi.... D&#x
F9; L&#x
E0; Thần Hồ Ly cũng chưa chắc cứu được con b&#x
E9; nữa....&#x
A0; &#x
A0; Như ngọc đứng l&#x
EA;n h&#x
E9;t v&#x
E0;o mặt c&#x
F4;. C&#x
F4; như bừng tỉnh sựng lại đ&#x
F4;i mắt ứng đỏ hai h&#x
E0;ng nước mắt tu&#x
F4;n ra trong v&#x
F4; thức . Cả hai kh&#x
F4;ng k&#x
EC;m được &#x
F4;m nhau m&#x
E0; kh&#x
F3;c..........&#x
A0;&#x
A0; C&#x
F2;n trong ph&#x
F2;ng bệnh của Thư.... c&#x
E1;c B&#x
E1;c sĩ bước v&#x
E0;o đắp khăn che lại mặt c&#x
F4;. Rồi đưa chiếc giường bệnh hướng tới Nh&#x
E0; X&#x
E1;c.&#x
A0; &#x
A0; - Kh&#x
F4;ng.... kh&#x
F4;ng.... đừng đưa&#x
A0; con g&#x
E1;i t&#x
F4;i đi m&#x
E0;. Xin đừng m&#x
E0;.....&#x
A0; &#x
A0;&#x
A0; Người mẹ n&#x
ED;u lấy cơ thể con g&#x
E1;i b&#x
E0; . Anh T&#x
FA; nhanh nhẹn đỡ lấy mẹ m&#x
EC;nh &#x
F4;m v&#x
E0;o l&#x
F2;ng. &#x
A0; &#x
A0; - Mẹ &#x
E0;.... h&#x
E3;y để con b&#x
E9; y&#x
EA;n nghĩ đi.&#x
A0; &#x
A0; Anh T&#x
FA; &#x
F4;m lấy mẹ m&#x
EC;nh &#x
E1;nh mắt kh&#x
F4;ng k&#x
EC;m được sự thương tiết. Đứa em g&#x
E1;i l&#x
FA;c n&#x
E0;o cũng luy&#x
EA;n thuy&#x
EA;n , phiền Phức của cậu ..... giờ đ&#x
E3; ra đi m&#x
E3;i m&#x
E3;i. C&#x
F3; thể.... từ nay... sẽ kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n ai chọc tức cậu.... kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n ai uy hiếp cậu để l&#x
E0;m theo &#x
FD; n&#x
F3; nữa.... nhưng..... cảm gi&#x
E1;c ấy... kh&#x
F4;ng giống như cậu từng muốn.....&#x
A0; &#x
A0;&#x
A0; C&#x
F2;n Bảo Ph&#x
E1;t th&#x
EC; đứng Nh&#x
EC;n về hướng Thư. &#x
C1;nh mắt cũng như đỏ l&#x
EA;n nhưng cậu ta thậm ch&#x
ED; kh&#x
F4;ng rơi ra được một giọt nước mắt. V&#x
EC; qua đ&#x
E2;u buồn n&#x
EA;n kh&#x
F4;ng kh&#x
F3;c được.... hay v&#x
EC; cậu ta qu&#x
E1; v&#x
F4; t&#x
E2;m....Từ đầu đến cuối vẫn im lặng nh&#x
EC;n họ.... Rồi... rời đi..... &#x
A0; &#x
A0; Chiếc giường bệnh được c&#x
E1;c b&#x
E1;c sĩ đưa qua Nh&#x
E0; X&#x
E1;c. Nh&#x
E0; X&#x
E1;c lạnh lẽo tiếp nhận th&#x
EA;m c&#x
F4; g&#x
E1;i trẻ. Thư được đưa v&#x
E0;o chiếc Tủ ..... THẾ.... L&#x
C0; XONG MỘT ĐỜI NGƯỜI.....&#x
A0; &#x
A0; &#x
A0; Đ&#x
E3; gần 2 th&#x
E1;ng tr&#x
F4;i qua.... kể từ ng&#x
E0;y c&#x
F4; mất.... 3 c&#x
F4; g&#x
E1;i quyết định xin ph&#x
E9;p nữ ho&#x
E0;ng... rồi ở lại tr&#x
E1;i đất với người m&#x
EC;nh y&#x
EA;u. Với danh nghĩa l&#x
E0; Ca sĩ . Mẹ Anh T&#x
FA;... đ&#x
E3; mở l&#x
F2;ng hơn với B&#x
ED;ch Chi thậm ch&#x
ED; c&#x
F2;n rất n&#x
E2;ng đỡ 3 c&#x
F4; g&#x
E1;i nữa. Trần Phong v&#x
E0; Như Ngọc th&#x
EC; đ&#x
E3; l&#x
E0; một cặp từ l&#x
E2;u rồi n&#x
EA;n khỏi kể th&#x
EC; cũng biết hai người n&#x
E0;y tiến triển tốt ra sao rồi nhỉ.&#x
A0; c&#x
F4; n&#x
E0;ng mạnh mẽ , đại ngốc Như Huyền v&#x
E0; anh ch&#x
E0;ng T&#x
C2;m Đức th&#x
EC; cũng đang tiến triển xa hơn. C&#x
F2;n Ph&#x
F2; M&#x
E3; v&#x
E0; C&#x
F4;ng ch&#x
FA;a th&#x
EC; đ&#x
E3; được người mẹ mở l&#x
F2;ng n&#x
EA;n chuyện t&#x
EC;nh cảm cũng rất tốt.....&#x
A0; &#x
A0; &#x
A0; Nhưng chỉ một người th&#x
EC;.... ho&#x
E0;n to&#x
E0;n biến mất.... đ&#x
F3; l&#x
E0; Bảo Ph&#x
E1;t.... h&#x
F4;n tan lễ của Thư... cậu ta cũng chỉ đứng b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i nh&#x
EC;n từ xa một hồi l&#x
E2;u... rồi bỏ đi.... Kể từ ng&#x
E0;y đ&#x
F3;... khong ai thấy cậu ta nữa.... c&#x
F3; lẽ... cậu ta đ&#x
E3; đi thức hiện ước mơ với c&#x
F4; rồi.... Phục Hưng quay về chức vụ quản l&#x
ED; của m&#x
EC;nh.... v&#x
E0; ng&#x
F4;i nh&#x
E0; chung.... đ&#x
E3; vui vẻ , ồn &#x
E0;o v&#x
E0; lắm rắc rối đ&#x
E3; trở lại......&#x
A0; &#x
A0;&#x
A0; Trong t&#x
EC;nh y&#x
EA;u c&#x
F3; rất nhiều điều bất ngờ.... Trần Phong v&#x
E0; Như Ngọc th&#x
EC; c&#x
F3; chuyện t&#x
EC;nh như cổ t&#x
ED;ch với nhau. T&#x
E2;m Đức từ một người trẻ con keo kiệt lại bị lay động bởi đại Ngốc Như Huyền . Ph&#x
F2; m&#x
E3; Anh T&#x
FA; c&#x
F9;ng c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a B&#x
ED;ch Chi trải&#x
A0; qua bao thử th&#x
E1;ch...&#x
A0; nhưng cuối c&#x
F9;ng... đ&#x
E3; đến được với nhau.....&#x
A0; &#x
A0; Nhưng c&#x
F2;n chuyện t&#x
EC;nh đầy nước mắt.... Bảo Ph&#x
E1;t ..... Anh Thư.... th&#x
EC; lại kh&#x
F4;ng c&#x
F3; c&#x
E1; kết đẹp như cổ t&#x
ED;ch kia..... Anh Thư tuy l&#x
E0; c&#x
F4; n&#x
E0;ng trẻ con.... như những g&#x
EC; c&#x
F4; d&#x
E0;nh cho Bảo Ph&#x
E1;t... l&#x
E0; ho&#x
E0;n to&#x
E0;n thật sự.... Nhưng Bảo Ph&#x
E1;t.... chỉ xem c&#x
F4;... l&#x
E0; một người em g&#x
E1;i th&#x
F4;i.... Bảo Ph&#x
E1;t.... cậu ta thay v&#x
EC; chọn người m&#x
EC;nh y&#x
EA;u... đ&#x
E3; phụ l&#x
F2;ng.... người y&#x
EA;u cậu .... cuối c&#x
F9;ng... ng&#x
E0;y c&#x
F4; ra đi.... vẫn kh&#x
F4;ng được nh&#x
EC;n cậu lần cuối.... Liệu.... t&#x
EC;nh y&#x
EA;u đ&#x
F3;... c&#x
F3; được gọi l&#x
E0; cao lớn nhất....._________Hết Truyện^__________&#x
A0; &#x
A0; Nếu bộ truyện n&#x
E0;y được nhiều người ủng hộ. M&#x
EC;nh sẽ cho ra mắt bộ truyện mới😙😙

Minh Móm và Duy Anh là bộ đôi đạo diễn tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã tạo nên những sản phẩm gây sốt trên cộng đồng mạng. Đảm nhận vai trò đồng đạo diễn trong sitcom Thần tượng tuổi 300 (đang phát sóng lúc 12g30 chủ nhật hàng tuần trên shthcm.edu.vn7), họ đã làm thế nào để hấp dẫn khán giả?


*

Phim sitcom Thần tượng tuổi 300

Xin chào Minh Móm và Duy Anh! Khi hai bạn được mời đảm nhận vai trò đạo diễn trong Thần tượng tuổi 300, cảm xúc của cả hai ra sao?

Minh Móm và Duy Anh cảm thấy rất vui và may mắn khi được nhà sản xuất tin tưởng mời ngồi vào ghế đạo diễn. Đây thực sự là một bộ phim khá thú vị bởi các tình huống không xoay quanh những câu chuyện đời thường trong gia đình thường thấy trong các sitcom đang phát sóng, mà nội dung có một chút huyền bí với sự xuất hiện của nàng công chúa Hồ Ly bất ngờ rơi xuống trái đất được lồng ghép trong bối cảnh showbiz. Vì vậy, đối tượng chủ yếu của sitcom này là những bạn trẻ nên cách thể hiện cũng sẽ trẻ trung và tươi mới hơn.

Bạn đang xem: Thần tượng tuổi 300 tập cuối

Là một “món ăn” khá lạ trong bữa tiệc sitcom, Thần tượng tuổi 300 sẽ có những điểm thú vị?

Đây là dự án truyền hình đầu tiên của Minh Móm và Duy Anh, dàn diễn viên chính trong phim cũng là những người lần đầu đóng phim. Đặc biệt, nữ vai chính - nàng công chúa từ vương quốc Hồ Ly Bích Chi sẽ do Han Sara, một nữ ca sĩ người Việt gốc Hàn đảm nhận. Ngoài ra, phim còn xoay quanh cuộc sống của nhóm nhạc thần tượng C&C và các nhân vật này cũng do chính những thành viên trong nhóm nhạc Uni5 đang được các bạn trẻ yêu mến hóa thân.

Hai bạn chọn lựa dàn diễn viên chính đều là những người lần đầu đóng phim, điều này liệu có quá mạo hiểm?

Thông thường, trong một bộ phim truyền hình hay điện ảnh sẽ có một vài gương mặt nổi tiếng để thu hút khán giả. Còn riêng với Thần tượng tuổi 300, dàn diễn viên chính cũng không xa lạ với khán giả, họ là những ca sĩ đang được yêu thích, nhưng lại lần đầu đóng phim nên đây thực sự là điều mạo hiểm và thử thách đối với Minh Móm và Duy Anh. Do kịch bản hướng tới đối tượng người xem là giới trẻ nên ngay từ lúc casting diễn viên, cả hai chúng tôi thống nhất sẽ chọn những gương mặt mới để tạo nên một làn gió tươi trẻ cho bộ phim.

Với sự lựa chọn này, chúng tôi gặp một chút khó khăn nên trước khi bấm máy, Duy Anh đã dành 1 tuần để hướng dẫn kỹ thuật cơ bản về diễn xuất cũng như giúp các diễn viên định hình và nắm bắt được tâm lý của nhân vật, từ đó giúp họ hóa thân vào vai diễn dễ dàng hơn.

*

Nữ diễn viên Han Sara trong vai công chúa Hồ Ly - Bích Chi

Đối với nhân vật Bích Chi - công chúa Hồ Ly, vì sao hai bạn lại lựa chọn Han Sara, một ca sĩ nước ngoài đảm nhận?

Trong quá trình casting diễn viên, đoàn phim mất khá nhiều thời gian để lựa chọn, đặc biệt là vai công chúa Hồ Ly. Quyết định chọn Han Sara vào nhân vật này, ê-kíp vừa gặp thuận lợi vừa có những khó khăn. Thuận lợi là Han Sara từ Hàn Quốc sang, cô khá bỡ ngỡ với phong tục tập quán của người Việt Nam, điều này trùng hợp với nhân vật Bích Chi cũng rơi xuống trái đất từ một hành tinh khác. Vì vậy, Han Sara thể hiện sự ngây ngô, lúng túng của Bích Chi khi hòa nhập với thế giới loài người một cách rất tự nhiên. Còn khó khăn có lẽ là ở phần thoại, bởi Han Sara là người gốc Hàn nên phát âm của cô gặp một chút khó khăn. Khi ấy, đoàn phim phải dành thêm thời gian để Han Sara tập thoại trôi chảy mới tiếp tục bấm máy.

Thần tượng tuổi 300 thu tiếng trực tiếp, vậy hai bạn có yêu cầu diễn viên phải thuộc thoại trước khi quay không?

Chúng tôi không quá khắt khe khi bắt buộc diễn viên phải thuộc thoại y như kịch bản mặc dù bộ phim thu tiếng trực tiếp. Điều đó vô tình sẽ khiến các diễn viên lần đầu đóng phim thoại như đang trả bài. Sau khi được Duy Anh hướng dẫn, mọi người đã nắm bắt tâm lý nhân vật, khi ấy diễn viên và nhân vật đã là một. Vì vậy, khi vào diễn, họ có thể thoại một cách tự nhiên mà không cần giống 100% như trong kịch bản.

*

Diễn viên Toki

Từ khâu chuẩn bị cho đến khi bấm máy, đoàn phim đã gặp những khó khăn và thuận lợi nào?

Trước khi bấm máy, công tác tiền kỳ chuẩn bị diễn ra khá gấp rút trong khoảng 2 tuần. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, điển hình như việc tìm bối cảnh chính. Theo kịch bản là một ngôi nhà đủ lớn, phải có 5-6 phòng cho các thành viên trong nhóm C&C và 3 cô gái xinh đẹp đến từ vương quốc Hồ Ly. Sau một thời gian tìm kiếm, đoàn phim cũng tìm được ngôi nhà phù hợp với yêu cầu ở Thủ Đức. Và may mắn hơn, trong những ngày quay tại bối cảnh này, chủ nhà còn đồng ý để cả đoàn phim được ngủ lại để tránh mất thời gian di chuyển.

Ngoài ra, ở bối cảnh xóm nghèo - nơi mà công chúa Hồ Ly rơi xuống trái đất, đoàn phim cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của những người dân nơi đây. Khi đoàn phim bấm máy phân đoạn này, mọi người còn đồng loạt tắt hết đèn trong nhà, đóng kín cửa, tạo nên không gian thật yên tĩnh, tạo điều kiện để ê-kíp hoàn thành cảnh quay.

Xem thêm: Cách sử dụng 4 phần mềm cắt file pdf bằng adobe reader, cách cắt file pdf bằng adobe reader

Việc sắp xếp lịch quay luôn là công việc gây nhức đầu cho đoàn phim, đặc biệt khi diễn viên lại là những ca sĩ đang được yêu thích?

Đúng là sắp lịch quay cho những ca sĩ đang được yêu thích là công việc khó khăn. Đối với Thần tượng tuổi 300, có rất nhiều phân đoạn quay ở bối cảnh chính là ngôi nhà chung. Vì vậy, luôn luôn phải có đầy đủ dàn diễn viên chính, thiếu một người cũng không thể bấm máy. Lúc đầu, chúng tôi cũng nghĩ đến phương án thay đổi kịch bản nhưng nếu làm thế sẽ khiến nội dung phim không hợp lý và mất đi tính hấp dẫn. May mắn là các diễn viên cũng toàn tâm toàn ý với bộ phim nên đã cố gắng sắp xếp công việc của mình để không làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim.