Điều mang khải ban mang lại Tiên Tri Joseph Smith, tại Hiram, Ohio, vào lúc tháng tía năm 1832. Lịch sử vẻ vang của Joseph Smith nói: “Cùng với câu hỏi phiên dịch Thánh Thư, tôi đã nhận được giải thuật thích sau đây về sách Khải Huyền của Thánh Giăng.”

1–4, các thú vật tất cả linh hồn với sẽ sinh sống trong hạnh phúc vĩnh cửu; 5–7, Trái đất này còn có sự tồn tại cầm tục 7.000 năm; 8–10, Có những thiên sứ khác nhau phục hồi lại phúc âm và phục sự trên cụ gian; 11, Sự đóng ấn 144.000 người; 12–14, Đấng Ky Tô sẽ tới vào lúc ban đầu của một nghìn năm kỳ máy bảy; 15, sẽ sở hữu được hai vị tiên tri được lập lên mang lại dân vì chưng Thái.

Bạn đang xem: Tình trăm năm #77 i nsưt mạnh dung và 3 lần bảo vệ vợ, cầu xin bác sĩ cứu vợ khiến ngọc lan bật khóc


1 H. A
Biển pha lê mà lại Giăng tất cả nói vào sách Khải Huyền, chương 4, câu 6, là gì?
Đ. Đó là btrái khu đất trong tâm lý được thánh hóa, bất diệt, cùng cvĩnh cửu.

2 H. Chúng tôi phải gọi theo ý nghĩa sâu sắc nào về bốn con vật được nói tới trong thuộc câu này?
Đ. Đây là hầu hết danh tự atượng trưng, mà Vị mặc Khải Giăng đã dùng để làm mô tả btrời, cthiên đàng của Thượng Đế, dhạnh phúc của loài người, với của thú vật, và của các loại bò sát, thuộc chim muông bên trên trời; mà đông đảo gì ở trong linh cũng đều có hình giống hệt như những gì thuộc cố kỉnh tục; và đông đảo gì thuộc nạm tục cũng có thể có hình giống hệt như những gì ở trong linh; elinh hồn của một người dân có hình y như thể xác của người ấy, và linh hồn của gthú vật, với của bất kể tạo trang bị nào khác cơ mà Thượng Đế đã tạo nên cũng vậy.

3 H. Tất cả phải bốn con vật đó chỉ giới hạn cho bốn con vật riêng biệt, hay chúng tượng trưng cho những loại hay đẳng cấp khác nhau?
Đ. Chúng chỉ số lượng giới hạn cho bốn nhỏ vật cá biệt mà Giăng đã được trông thấy, nhằm tượng trưng mang lại vinh quang của các loài sinh đồ trong một đơn độc tự được tùy chỉnh hay abầu không gian sáng tạo, trong sự thụ hưởng bhạnh phúc mãi mãi của chúng.

4 H. Cửa hàng chúng tôi phải hiểu theo chân thành và ý nghĩa nào về mắt với cánh của những con đồ vật đó?
Đ. Mắt của bọn chúng tượng trưng cho tia nắng và asự gọi biết, tức là chúng tất cả đầy dẫy sự hiểu biết; còn cánh của chúng tượng trưng cho bkhả năng, nhằm di chuyển, để hành động, v.v.

5 H. Chúng ta phải hiểu theo ý nghĩa sâu sắc nào về nhị mươi bốn aanh cả mà lại Giăng nói tới?
Đ. Bọn họ phải hiểu rằng những anh cả cơ mà Giăng nhận ra là những người đã btrung thành trong các bước giáo vụ, và đã chết rồi; họ thuộc về cbảy giáo hội, cùng lúc đó vẫn ở trong thiên đường của Thượng Đế.

6 H. Chúng ta phải phát âm theo ý nghĩa nào về cuốn sách cơ mà Giăng trông thấy, cuốn sách mà được ađóng bảy mẫu ấn sống phía ngoài?
Đ. Họ phải hiểu đúng bản chất sách ấy chứa đựng những lời mang khải về ý muốn, bnhững điều kín đáo nhiệm, với những bài toán làm của Thượng Đế; phần nhiều điều giấu bí mật về sự bố trí của Ngài tương quan tới ctrái khu đất này suốt thời hạn bảy nghìn năm mà nó tồn tại, hay là sự việc tồn tại rứa tục của nó.

7 H. Họ phải hiểu theo ý nghĩa nào về bảy chiếc ấn mà được đóng trên cuốn sách?
Đ. Chúng ta phải hiểu đúng bản chất cái ấn đầu tiên chứa đựng những sự việc của amột ngàn năm đầu tiên, và chiếc ấn đồ vật hai là của một ngàn năm thiết bị hai, và cứ như vậy cho đến cái ấn thiết bị bảy.

8 H. Họ phải gọi theo chân thành và ý nghĩa nào về tứ thiên sứ, được nói đến trong sách Khải Huyền, chương 7, câu 1?
Đ. Họ phải hiểu họ là bốn thiên sứ được Thượng Đế phái đi, họ được ban cho quyền năng khắp bốn phương trời của trái đất, để cứu vãn mạng với để diệt diệt; đấy là những vị gồm aphúc âm vĩnh viễn nhằm rao truyền cho những quốc gia, sắc tộc, dung nhan ngữ với dân tộc; có quyền năng đóng các tầng trời lại, đóng góp ấn mang lại được sống, hoặc xô xuống bnhững vùng buổi tối tăm.

9 H. Chúng ta phải gọi theo ý nghĩa nào vào sách Khải Huyền, chương 7, câu 2, về vị thiên sứ thăng lên từ phía đông?
Đ. Chúng ta phải hiểu rằng vị thiên sứ thăng lên từ hướng phía đông là vị được ban cho ấn của Thượng Đế hằng sống đối với mười hai bỏ ra tộc a
Y Sơ Ra Ên; vậy nên, vị ấy reo gọi tứ thiên sứ tất cả phúc âm vĩnh viễn nhưng mà rằng: Chớ có tác dụng hại đất, hoặc biển cả cả hoặc cây cối, mang đến đến bao giờ chúng ta đang đóng ấn trên btrán đều tôi tớ của Thượng Đế bọn chúng ta. Cùng nếu những ngươi gật đầu điều này thì đây đó là cÊ Li A, là bạn sẽ tới nhằm quy tụ các chi tộc của Y Sơ Ra Ên cùng dphục hồi tất cả mọi vật.

10 H. Lúc nào thì những điều nói vào chương này được thực hiện?
Đ. Những điều đó sẽ được triển khai trong athời kỳ một nghìn năm vật dụng sáu, giỏi là vào tầm khoảng dấu ấn vật dụng sáu được mở ra.

11 H. Chúng ta phải hiểu theo ý nghĩa nào về vấn đề đóng ấn amột trăm tứ mươi tư ngàn người, từ toàn bộ các đưa ra tộc Y Sơ Ra Ên—mười nhị ngàn trường đoản cú mỗi đưa ra tộc?
Đ. Họ phải phát âm rằng những người dân được đóng ấn là bnhững thầy tứ tế thượng phẩm, được sắc phong theo thánh ban của Thượng Đế, để thực hiện phúc âm vĩnh viễn; bởi họ là những người dân được dung nhan phong từ phần nhiều quốc gia, dung nhan tộc, sắc đẹp ngữ, cùng dân tộc, bởi các vị thiên sứ là những người dân được ban mang lại quyền năng đối với các non sông trên trái đất, để đem lại tất cả những người muốn mang lại cùng giáo hội c
Con Đầu Lòng.

12 H. Chúng ta phải đọc theo chân thành và ý nghĩa nào về atiếng kèn đồng, được nói về trong chương 8 của sách Khải Huyền?
Đ. Bọn họ phải gọi rằng y như Thượng Đế chế tạo dựng trần thế trong sáu ngày, và mang lại ngày máy bảy thì Ngài làm cho xong công việc của Ngài, với bthánh hóa ngày ấy, cùng còn tạo ra sinh loài fan bằng cbụi đất vắt gian, thì cũng vậy, vào đầu thời kỳ nghìn năm vật dụng bảy thì Đức Chúa Trời vẫn dthánh hóa trái đất, cùng hoàn tất việc cứu rỗi chủng loại người, với ephán xét mọi sự việc, và sẽ gcứu chuộc toàn bộ mọi vật, xung quanh những gì mà Ngài không để trong thế lực của Ngài, lúc Ngài đã kết thúc đóng ấn tất cả mọi vật, để hoàn thành tất cả mọi vật; cùng tiếng kèn đồng của bảy thiên sứ là sự sẵn sàng và sự trả tất quá trình của Ngài, vào lúc bắt đầu thời kỳ một ngàn năm máy bảy—sự chuẩn bị đường lối trước thời hạn Ngài đến.

13 H. Đến khi nào thì phần nhiều điều viết vào Chương 9 của sách Khải Huyền sẽ được thực hiện?
Đ. Những điều ấy sẽ được thực hiện sau thời điểm ấn vật dụng bảy được mở ra, trước khi sự hiện cho của Đấng Ky Tô.

14 H. Chúng ta phải gọi theo ý nghĩa sâu sắc nào về cuốn sách nhỏ mà Giăng sẽ anuốt trọn, như đã nói đến trong chương 10 của sách Khải Huyền?
Đ. Họ phải hiểu rõ rằng đó là sứ mệnh, và là 1 trong giáo lễ cho ông phải bquy tụ những chi tộc Y Sơ Ra Ên; này, đây đó là Ê Li A, như đã được ghi chép, là Đấng phải đến nhằm cphục hồi tất cả mọi vật.

15 H. Chúng ta phải đọc theo ý nghĩa nào về nhị anhân hội chứng trong sách Khải Huyền chương 11?
Đ. Họ là nhị vị tiên tri sẽ được lập lên đến bdân vì Thái vào cnhững ngày sau cùng, vào thời kỳ dphục hồi, và sẽ tiên tri mang lại dân vị Thái biết sau khoản thời gian họ đã quy tụ với dựng dứt thành phố Giê Ru Sa Lem bên trên eđất tổ phụ của họ.

Thien Than Noi Gian Tap 77, dự kiến tỷ số cuộc đấu Lille vs Nice
Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Bistrovic; Strefezza, Ceesay, BandaChơi cá cược cực đã tại liên kết vào TWINBET mới nhấtMột số trò đùa khác cũng được TWINBET hỗ trợ như là đá gà, thai cua,… cũng đáng để chúng ta cũng có thể lựa chọn. Mang đến một kho giải trí rất là đa dạng với hàng nghìn lựa chọn rất thu hút khác nhau. Đem tới cho tất cả những người chơi đầy đủ giây phút vui chơi vô thuộc tuyệt từng ngày..

*

4. Tính năng phụ của thuốc meloxicam

BTC là người chào làng kết quả cuối cùng của trận đấu.Sau trận đấu, các thay đổi không được xem và số đông vé cược phần đông không bị hình ảnh hưởng.Kèo cược bị hủy giả dụ trong hoặc trước trận đấu mà chuyên chở viên rút lui, bị đuổi.Những vé cược đều được xem nếu trận đấu bị hoãn hay kéo dài nhưng vẫn kết thúc. Hay kéo dãn dài quá 12 tiếng, bị hủy và xong xuôi sớm.Trường hòa hợp cược hiệp đấu thì vé cược sẽ tiến hành tính là thích hợp lệ chỉ khi thời hạn thi đấu của hiệp kia kết thúc.Những vé cược chỉ được phép chấp nhận, trước khi ra mắt trận đấu tốt khi trận đấu đang rất được tiến hành.Sau khi gạn lọc được trong những nhà loại uy tín ở việt nam ưng ý nhất fan chơi vẫn tiến hành các bước sau để cá cược bóng chuyền trực tuyến.May
Club cứ suôn sẻ ở đâu thì may, chứ với hệ thống bảo mật, thì hay nhiên phải khẳng định sự chắn chắn chắn, chứ và lại may đen thui thì vứt đi. Với đội hình kỹ sự an ninh thông tin với khoảng độ am hiểu chuyên sâu về chuyên môn, thì May
Club chuẩn bị xanh chín với bất kể thủ đoạn phải chăng mạt nào của những kẻ xấu bên trên thị trường.Cách cần sử dụng chiếu từ bỏ nano như sau:Dù là tham gia ở bất kể trò nghịch nào, còn nếu không nắm rõ về cơ chế chơi có thể chắn bạn sẽ rất dễ phải thua cuộc. Vì thế các bạn sẽ cần phải nắm rõ khi tham gia nghịch lô đề trực tuyến, mình nghịch được bao nhiêu dạng hay tỷ lệ khi thắng lợi hoặc trượt đang ra sao. Bên cạnh ra, chúng ta cũng nên quan tâm đến việc bản thân sẽ lựa chọn ra những nhà đài làm sao để hoàn toàn có thể so sánh kết quả, mỗi buổi bên đài này sẽ quay được bao nhiêu số? Đây là những chia sẻ một số các phương thức đánh lô không đại bại mà những cao thủ thưởng xuyên đưa ra..

Xem thêm: Những Bài Hát Chia Tay Đồng Nghiệp Hay Và Ý Nghĩa Nhất, Những Bài Hát Nghe Trước Khi Chia Tay Đồng Bọn

*

Cụm máy Nén Dàn Ngưng

Cảm biến đổi vân tay bên trên i
Phone
Cảm đổi thay vân tay hay có cách gọi khác với cái thương hiệu Touch ID, đây được xem là một trong những tính năng đặc trưng của i
Phone. Vì khi có anh tài này, các bạn mới hoàn toàn có thể kích hoạt và đảm bảo những dữ liệu phía bên trong điện thoại được.Để bạn đếm bài nhanh và đưa ra số lượng chính xác bạn cần phải có thời hạn luyện tập. Việc luyện tập này giúp đỡ bạn phản xạ cấp tốc hơn với các con số. Điều này mang lại lợi ích rất đôi khi vào bàn cược Casino bởi thời hạn để chúng ta đặt cược là cực kỳ ngắn. Thien Than Noi Gian Tap 77, Fenerbahce: Bayindir, Kadioglu, Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Kahveci, Yandas, Rossi, Dursun.Một số game nổ hũ hoàn toàn có thể kể cho như: Đại Kiều, Pharaoh, Thủy Cung….

*

Tham gia cá độ trực tuyến có bị bắt hay không?