Tên đầy đủ: Tập Cận Bình
Tiền nhiệm: hồ nước Cẩm Đào

Ctu
RCMm
Ecn
EZjv
P4c
JXw" alt="*">