*

Câu 1:Tìm nhì số biết tổng của chúng bởi 207 cùng biết nếu mang số trước tiên nhân 4, số vật dụng hai nhân 5 thì được 2 tích có công dụng bằng nhau. Số thứ nhất là... Số máy hai là...

Bạn đang xem: Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2

Câu 2:Tìm một phân số biết trường hợp thêm 12 đơn vị chức năng vào tử thì được phân số mới có mức giá trị bằng 1 với biết phân số đó có mức giá trị bằng 9/11

Câu 3:Tìm nhị số tự nhiên biết giữa bọn chúng có toàn bộ 74 số tự nhiên khác với biết số bé bỏng bằng 3/4 số lớn. Số bé bỏng là... Số khủng là...


*

Câu 1:

Tỷ số: Số vật dụng nhất/số đồ vật 2=5/4

Coi số trước tiên là 5 phần thì số thứ 2 là 4 phần

Tổng số phần đều nhau là

5+4=9 phần

Giá trị một phần là

207:9=23

Số thứ nhất là: 23x5=115

Số thứ hai là: 23x4=92

Câu 2:

Hiệu số giữa mẫu mã số và tử số là 12

Coi tử số là 9 phần thì mẫu mã số là 11 phần như thế

Hiệu số phần đều nhau là

11-9=2 phần

Giá trị một trong những phần là

121:2=6

Tử số là: 6x9=54

Mẫu số là: 6x11=66

Phân số đó là: (frac5466)

Câu 3:

Dãy số tự số bé đến số khủng có

74+2=76 số hạng

Số khoảng cách từ số bé bỏng đến số bự là

76-1=75 khoảng

Giá trị 1 khoảng tầm giữa hai số tự nhiên tiếp tục là 1

Số to hơn số bé là

75x1=75 1-1 vị

Chia số bé xíu thành 3 phần bằng nhau thì số to là 4 phần như thế

Hiệu số phần đều bằng nhau là

4-3=1

Giá trị một phần là

75x1=75

Số bé xíu là: 75x3=225

Số khủng là: 75x4=300 


*

Câu 1 : search 2 số thoải mái và tự nhiên biết giữa chúng gồm 95 số thoải mái và tự nhiên khác và bé bằng 1/3 số lớn .Câu 2 :Tìm 2 số biết hiệu của chúng bởi 68 và biết nếu đem số thứ nhất chia mang đến 1/4 , số thứ 2 chia cho 01/05 thì được công dụng bằng nhau
Câu 3 : tìm 2 số biết hiệu của chúng bởi 95 với biết nếu rước số đầu tiên chia mang đến 4 , số thứ hai phân tách cho 5 thì được hiệu quả bằng nhau .Câu 4 : tra cứu 2 số biết tổng của chúng bởi 1029 với biết nếu mang số đầu tiên nhân với một nửa , số thiết bị hai nhân với 1/5 thì được kết quả bằng nha...

Câu 1 : search 2 số tự nhiên biết thân chúng tất cả 95 số tự nhiên khác và nhỏ bé bằng 1/3 số to .

Câu 2 :Tìm 2 số biết hiệu của chúng bởi 68 với biết nếu đem số thứ nhất chia mang đến 1/4 , số thứ hai chia cho 1 tháng 5 thì được công dụng bằng nhau

Câu 3 : tìm kiếm 2 số biết hiệu của chúng bởi 95 với biết nếu lấy số thứ nhất chia cho 4 , số đồ vật hai phân tách cho 5 thì được kết quả bằng nhau .

Câu 4 : tìm kiếm 2 số biết tổng của chúng bằng 1029 và biết nếu rước số thứ nhất nhân với 1/2 , số thứ hai nhân với 01/05 thì được kết quả bằng nhau .

Câu 5 : tìm kiếm 1 phân số biết giả dụ thêm 12 đơn vị vào tử số thì được phan số mới có giá trị bởi 1 cùng phân số cũ có mức giá trị bởi 9/11 .

Câu 6 : tìm kiếm 2 số biết hiệu của bọn chúng băng 126 với biết nếu lấy số đầu tiên nhân với 3 , số đồ vật hai nhân với 2 thì được 2 tích có công dụng bằng nhau .

Các chúng ta giải chi tiết giúp mk nhé . Không bắt buộc vẽ sơ đồ cũng khá được . Cảm ơn chúng ta rất những .

*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Tìm nhị số biết rằng nếu rước số thứ nhất chia mang lại 2, số trang bị hai phân tách cho 2.5 thì đc hai hiệu quả bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bằng 21.3.

Trả lời: số đầu tiên là..... Số thiết bị hai là....

( trường hợp là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất)


*

*

Gọi số thứ một là a; số thứ 2 là b

Ta có: a:2=b:2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số thứ nhất là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ hai là: 85,2+21,3=106,5


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!

Tìm hai số hiểu được nếu mang số thứ nhất chia đến 2, số trang bị hai chia cho 2.5 thì được hai kết quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21.3.

Trả lời: số đầu tiên là..... Số vật dụng hai là....

( giả dụ là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)

mk phải gấp góp mk nhé


Tìm hai số hiểu được đem số thưs nhất phân chia cho 3 ,số sản phẩm hai chia cho 5 thì đều cân nhau và biết tổng của chúng bởi 364,8 xem xét (nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất ngăn cách nhau bằng dấu ";")


Nếu lấy số thứ nhất chia mang đến 3 , số vật dụng hai phân tách cho 5 thì đều bằng nhau => số trước tiên là 3 phần và số lắp thêm hai là 5 phần .

Số trước tiên là : 364,8 : (3+5) x 3 = 136,8

Số vật dụng hai là : 364,8 - 136,8 = 228

Đáp số : Số thứ nhất : 136,8

Số lắp thêm hai : 228.


Câu 8:Cho 3 số gồm tổng bằng 321,95. Biết nếu đem số đầu tiên nhân với 3; số sản phẩm công nghệ hai nhân với 4; số thứ bố nhân với 5 thì được 3 kết quả bằng nhau. Kiếm tìm số lắp thêm ba.Trả lời: Số thứ bố là.(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)


Đây là dạng toán "Tổng tỉ". Tổng là 321.95 tỉ của chúng đc xác lập như sau :Đem số thứ nhất nhân cùng với 3, số thiết bị hai nhân 4, số thứ tía nhân 5 thì được 3 hiệu quả bằng nhau thực chất là :- Số vật dụng hai bằng 3 phần tư số vật dụng nhất- Số thứ cha bằng 3/5 số thứ nhất ( tuyệt số thứ cha bằng 4/5 số sản phẩm công nghệ hai )Trên đại lý đó vẽ sơ thứ đoạn thẳng hoặc lí luận- ví như coi số đầu tiên là trăng tròn phần bằng nhau thì số lắp thêm hai 15 phần với số thứ bố 12 phần như thế.- Vậy tổng cộng phần bằng nhau là : 20+15+12 = 47. Tìm giá chỉ trị một trong những phần sẽ tà tà 6.85=> Số thứ nhất là 137=> số sản phẩm công nghệ hai là 102.75=> số thứ bố là 82.2.


Đúng(0)
o
Oo Vũ Khánh Linh o
Oo

Đây là dạng toán "Tổng tỉ". Tổng là 321.95 tỉ của chúng đc xác lập như sau :Đem số đầu tiên nhân cùng với 3, số lắp thêm hai nhân 4, số thứ cha nhân 5 thì được 3 kết quả bằng nhau thực tế là :­ Số máy hai bằng ba phần tư số trang bị nhất­ Số thứ bố bằng 3/5 số đầu tiên ( hay số thứ ba bằng 4/5 số sản phẩm hai )Trên cửa hàng đó vẽ sơ đồ gia dụng đoạn trực tiếp hoặc lí luận­ giả dụ coi số trước tiên là đôi mươi phần bằng nhau thì số thiết bị hai 15 phần và số thứ bố 12 phần như thế.­ Vậy toàn bô phần đều nhau là : 20+15+12 = 47. Tìm giá trị một phần sẽ tà tà 6.85=> Số đầu tiên là 137=> số lắp thêm hai là 102.75=> số thứ cha là 82.2.

Học xuất sắc nhé
Linh Kenny


Đúng(0)

tìm hai số nếu đem số nhất phân tách cho 2 , số thứ hai chia cho 2.5 thì hai công dụng bằng nhau , cùng biết hiệu của chúng 21.3.Tìm số béo , số bé


#Toán lớp 6
2
đinh thúy vy

mình cững ko pi


Đúng(0)
nguyễn thị minh châu

Gọi số trước tiên là a

Gọi số vật dụng hai là b

Ta có:

a:2=b:2.5=r

=>a=r*2

=>b=r*2.5

=>a=21.3/0.5=42.6

=>b=42.6/2*2.5=53.25


Đúng(0)
Tìm nhị số hiểu được nếu đem số trước tiên chia đến 2, số đồ vật hai phân tách cho 2.5 thì được hai hiệu quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21.3.Trả lời: số thứ nhất là..... Số thiết bị hai là....( nếu như là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn...
Đọc tiếp

Tìm nhì số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia đến 2, số vật dụng hai chia cho 2.5 thì đc hai hiệu quả bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bởi 21.3.

Trả lời: số đầu tiên là..... Số sản phẩm hai là....

( nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất)


#Toán lớp 6
1
Yen Nhi

Gọi số trước tiên là a , số sản phẩm công nghệ hai là b

Ta gồm : a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25)(Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a là 2 phần , b là 2,5 phần

Số thứ nhất là :

21,3 : ( 2,5 - 2 ) x 2 = 85,2

Số trang bị hai là :

85,2 + 21,3 = 106,5

Đáp số : Số thứ nhất 85,2

Số trang bị hai 106,5


Đúng(0)
Câu 1:Tìm nhị số hiểu được nếu lấy số thứ nhất chia cho 2, số máy hai phân chia cho 2,5 thì được hai tác dụng bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bởi 21,3.Trả lời: Số trước tiên là ..... Số vật dụng hai là ....(Nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất)Câu 2:Tìm số có 4 chữ số a45b biết số đó phân tách hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 3Trả lời: Số đó là ...Câu 3:Biết...
Đọc tiếp

Câu 1:Tìm nhị số hiểu được nếu rước số đầu tiên chia mang đến 2, số đồ vật hai phân tách cho 2,5 thì được hai hiệu quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21,3.Trả lời: Số trước tiên là ..... Số sản phẩm hai là ....(Nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 2:

Tìm số bao gồm 4 chữ số a45b biết số đó chia hết cho 2 cùng 9 còn phân chia cho 5 dư 3Trả lời: Số chính là ...

Câu 3:

Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x a
Có kết quả và đúng là số bao gồm dạng 39 * 1200Hãy tìm cực hiếm của số *Trả lời: Chữ số * là chữ số ...

Câu 4:

Tính tuổi Mai và tuổi cha Mai bây giờ biết, 4 thời gian trước tuổi ba Mai cấp 5 lần tuổi Mai với sau 3 năm nữa tuổi ba Mai cấp 3 lần tuổi Mai.Trả lời:Tuổi Mai bây giờ là ... Tuổi
Tuổi tía Mai hiện thời là ... Tuổi


#Toán lớp 6
2
Diệu Anh

ta bao gồm sơ đồ:

số bé: 2 phần

số lớn: 5 phần

số nhỏ bé là; 21,3:(5-2)x2= 14,2

số lớn là: 21,3+14,2= 35,5

đ/s::..

k mk nhóe


Đúng(0)
Diệu Anh

câu 2:

chia hết mang đến 2 thì tật cùng yêu cầu là số chẵn

chia hết mang đến 9 thì tận thuộc cũng cần là số chẵn do nó còn phân tách hết mang đến 2

chia 5 dư 3 tận cùng là 3

mk nghĩ đầu bài bác sai nếu tận thuộc là 3 thì ko phân tách hết cho 2

k mk nhóe


Đúng(0)

Câu 9:Cho 3 số có tổng bởi 321,95. Biết nếu mang số trước tiên nhân với 3; số vật dụng hai nhân cùng với 4; số thứ tía nhân với 5 thì được 3 công dụng bằng nhau. Tìm số sản phẩm công nghệ ba.Trả lời: Số thứ tía là.(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Hãy điền số phù hợp vào chỗ .... Nhé !


#Toán lớp 6
0

Cho 3 số có tổng bởi 321,95. Biết nếu rước số đầu tiên nhân với 3; số sản phẩm công nghệ hai nhân với 4; số thứ ba nhân cùng với 5 thì được 3 tác dụng bằng nhau. Kiếm tìm số đồ vật ba.Trả lời: Số thứ cha là.(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Hãy điền số thích hợp vào địa điểm .... Nhé !


#Toán lớp 6
2
Lãnh Hạ Thiên Băng

Đây là dạng toán "Tổng tỉ". Tổng là 321.95 tỉ của chúng được xác lập như sau :Đem số thứ nhất nhân với 3, số sản phẩm công nghệ hai nhân 4, số thứ bố nhân 5 thì được 3 công dụng bằng nhau thực ra là :- Số sản phẩm hai bằng ba phần tư số thứ nhất- Số thứ cha bằng 3/5 số đầu tiên ( tốt số thứ ba bằng 4/5 số đồ vật hai )Trên các đại lý đó vẽ sơ đồ đoạn thẳng hoặc lí luận- giả dụ coi số thứ nhất là trăng tròn phần cân nhau thì số trang bị hai 15 phần cùng số thứ ba 12 phần như thế.- Vậy tổng cộng phần đều bằng nhau là : 20+15+12 = 47. Tìm giá trị 1 phần sẽ là là 6.85=> Số trước tiên là 137=> số sản phẩm hai là 102.75=> số thứ cha là 82.2.


Đúng(0)
Nguyễn Xuân sáng

Đây là dạng toán "Tổng tỉ". Tổng là 321.95 tỉ của chúng đc xác lập như sau :

Đem số trước tiên nhân cùng với 3, số lắp thêm hai nhân 4, số thứ bố nhân 5 thì được 3 hiệu quả bằng nhau thực tế là :

- Số trang bị hai bằng ba phần tư số sản phẩm nhất

- Số thứ tía bằng 3/5 số đầu tiên ( giỏi số thứ tía bằng 4/5 số đồ vật hai )

Trên cửa hàng đó vẽ sơ đồ vật đoạn thẳng hoặc lí luận

- giả dụ coi số thứ nhất là đôi mươi phần đều bằng nhau thì số lắp thêm hai 15 phần với số thứ cha 12 phần như thế.

Xem thêm: Diện Tích Thành Phố Nha Trang (Thông Tin Từ A, Thành Phố Nha Trang Và Những Thông Tin Tổng Quan

- Vậy tổng cộng phần đều bằng nhau là : 20+15+12 = 47. Tìm giá bán trị một trong những phần sẽ tà tà 6.85

=> Số thứ nhất là 137

=> số lắp thêm hai là 102.75

=> số thứ cha là 82.2.


Đúng(0)

tìm nhì số biết rằng nếu lấy số thứ nhất chia mang đến 2;số lắp thêm hai phân chia cho 2,5 thì được hai công dụng bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21,3 .tìm số đầu tiên và số sản phẩm hai


#Toán lớp 6
0
xếp hạng
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

shthcm.edu.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học có thể bạn thân thiết ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng