Bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức về số nguyên tố và kiến thức từ ngôn ngữ lập trình C như: cách nhập xuất cơ bản, cách sử dụng mảng một chiều và cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.

Bạn đang xem: Tìm số nguyên tố trong mảng 1 chiều

Yêu cầu của bài tập đưa ra cho chúng ta là tìm các số nguyên tố có trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ C.

2. Lời giải

Đầu tiên để thực hiện bài toán này chúng ta cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, các cách nhập xuất cơ bản trong C, mảng một chiều trong C và cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.

Tiếp theo đó chúng ta cần phải biết số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.

Các bước thực hiện yêu cầu của bài tập tìm các số nguyên tố có trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ C như sau:

Bước 1: Ta khai báo một mảng tĩnh số nguyên có 100 ô nhớ int a<100>.

Bước 2: Ta khai báo số nguyên int n là số lượng phần tử có trong mảng với điều kiện n>1 hoặc n#includebool Kiem
Tra
Nguyen
To(int n){ if(n 100) { printf("Nhap lai:"); } }while(n100);//dieu kien neu n100 yeu cau nhap lai Nhap(a, n);//goi ham nhap mang printf("\n
Cac so nguyen to co trong mang la:\n"); Xuat(a,n);// goi ham xuat mang}Ví dụ tôi nhập mảng có 5 phần tử: 6, 4, 2, 1.

Xem thêm: Chẳng Lẽ Nói Anh Yêu Em Vậy Sao, Lời Bài Hát Anh Không Muốn Bất Công Với Em

Kết quả:

Nhap so phan tu cua mang:5Nhap a<0> = 6Nhap a<1> = 4Nhap a<2> = 2Nhap a<3> = 3Nhap a<4> = 1Cac so nguyen to co trong mang la:2 3
3. Tổng kết

Sau khi làm bài tập này các bạn cần phải hiểu và nắm được những kiến thức sau:

Cách nhập xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.Cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.Cách sử dụng mảng một chiều trong ngôn ngữ lập trình C.Cách sử dụng hàm sqrt() trong ngôn ngữ lập trình C.Cách nhận biết một số nguyên tố.Cách sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử trong mảng.
Facebook Twitter Linkedin 1%20hoặc%20n#includebool%20Kiem
Tra
Nguyen
To(int%20n)%20%20%20%20if(n%20100)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20printf(Nhap%20lai:);%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20while(n100)://dieu%20kien%20neu%20n100%20yeu%20cau%20nhap%20lai%20%20%20%20Nhap(a,%20n)://goi%20ham%20nhap%20mang%20%20%20%20printf(n
Cac%20so%20nguyen%20to%20co%20trong%20mang%20la:n);%20%20%20%20Xuat(a,n)://%20goi%20ham%20xuat%20mang/pre
Ví%20dụ%20tôi%20nhập%20mảng%20có%205%20phần%20tử:%206,%204,%202,%201.Kết%20quả:table%20style=border-collapse:%20collapse;%20width:%20100%;tbodytrtd%20style=width:%20100%;Nhap%20so%20phan%20tu%20cua%20mang:5Nhap%20a%5B0%5D%20=%206Nhap%20a%5B1%5D%20=%204Nhap%20a%5B2%5D%20=%202Nhap%20a%5B3%5D%20=%203Nhap%20a%5B4%5D%20=%201Cac%20so%20nguyen%20to%20co%20trong%20mang%20la:2%203/td/tr/tbody/tableh1span%20id=3_Tong_ket3.%20Tổng%20kết/span/h1Sau%20khi%20làm%20bài%20tập%20này%20các%20bạn%20cần%20phải%20hiểu%20và%20nắm%20được%20những%20kiến%20thức%20sau:ul%20li
Cách%20nhập%20xuất%20cơ%20bản%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C./li%20li
Cách%20sử%20dụng%20hàm%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C./li%20li
Cách%20sử%20dụng%20mảng%20một%20chiều%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C./li%20li
Cách%20sử%20dụng%20hàm%20sqrt()%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C./li%20li
Cách%20nhận%20biết%20một%20số%20nguyên%20tố./li%20li
Cách%20sử%20dụng%20vòng%20lặp%20for%20để%20duyệt%20các%20phần%20tử%20trong%20mảng./li/ul" target="_blank"> Pinterest

Mình chào các bạn, giờ mình có một chương trình nhập vào một mảng bất kỳ gồm n phần tử, yêu cầu là phải xuất ra các số nguyên tố trong mảng đó, mình đã viết được rồi nhưng vẫn chưa tối ưu hết các trường hợp như: Nhập vào 2.0 thì không xuất vì không phải là số nguyên tố còn khi nhập vào 2 thì xuất ra vì là số nguyên tố, mong các bạn giúp mình với, mình xin cảm ơn.


Bạn đưa code lên để mọi người cùng sửa cho nha.

*

image.png900×398 15.4 KB

Bạn chưa đọc hàm s2i() nhỉ.

*
Tuy nhập vào A<> là %s nhưng bạn vẫn xuất ra dạng %d bình thường vì s2i() trả về kiểu int mà, và bạn cũng dùng giá trị này để đưa vào hàm is
Prime() like this
*
if (is
Prime(s2i(A)) printf("%d", s2i(A));

Hoặc bạn có thể tạo một mảng B<> để lưu những giá trị là số nguyên của mảng A<>.

*


3 Likes
Huynh2 (Ta) July 3, 2019, 11:41am #16

OK, chương trình của mình chạy được rồi, cảm ơn bạn nhiều nha

*


1 Like
Do
Tran1 (Do
Tran1) December 28, 2019, 4:19am #18
*
Quang189:

e bí lắm rồi anh ơi

học cùng thầy cmnr.Bạn trên hướng dẫn tận tình vậy rồi mà. Bạn đọc hd của bạn đó rồi làm theo đi

*


Huynh2 (Ta) July 18, 2020, 3:27pm #21

Hello bạn, để mình tìm thử coi còn 0, tại lâu quá rồi, mà bạn học bkđn phải 0 z?


2 Likes
Phuoc_Phuoc1 (Minh Phước ) July 20, 2020, 1:51am #22

2 Likes
Sherly1001 (Sherly1001) July 21, 2020, 10:42am #24

Mọi thảo luận của mình với
Huynh2 đều vẫn còn ở trên, bạn có thể cho mình biết tại sao bạn không chịu bỏ chút thời gian ra để đọc được không nhỉ.

*


3 Likes
next page →
Home Categories FAQ/Guidelines Terms of Service Privacy Policy

Powered by Discourse, best viewed with Java
Script enabled