Chuyên đề 6 các bài toán về tính tuổi, dạng 1: cho thấy tổng cùng tỉ số tuổi của hai người. Tech12h đã hướng dẫn ví dụ và chi tiết các bước giải so với dạng toán này nhằm mục tiêu giúp những em nắm vững và hoàn toàn có thể giải được các bài toán tất cả dạng tựa như của lịch trình toán lớp 4 + 5.


I. Ví dụ như và khuyên bảo giải vậy thể

Ví dụ 1: cách đó 9 năm tổng tuổi của hai bạn bè bằng 32 tuổi. Hiện nay, tuổi em bằng$frac23$ tuổi anh. Tính tuổi mỗi cá nhân hiện nay.

Bạn đang xem: Tổng Số Tuổi Hiện Nay Của 2 Anh Em Là 36 Tuổi

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mọi người tăng thêm một tuổi nên tổng số tuổi của hai đồng đội hiện nay là:

32 + 9 x 2 = 50 (tuổi)

Ta bao gồm sơ vật sau:

*

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Tuổi em hiện thời là: (50 : 5) x 2 = 20 (tuổi)

Tuổi anh hiện thời là: 50 - đôi mươi = 30 (tuổi)

Đáp số: Anh 30 tuổi cùng em trăng tròn tuổi

Ví dụ 2: Ba năm ngoái tổng số tuổi của hai mẹ con bởi 48 tuổi. Hiện giờ 3 lần tuổi bà mẹ bằng 6 lần tuổi của con. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mọi người tăng thêm một tuổi cần tổng số tuổi của hai bà mẹ con hiện nay là:

48 + 3 x 2 = 54 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ thể hiện tuổi bà mẹ và con hiện nay là:

*

Tuổi con hiện thời là: 54 : (6 + 3) x 3 = 18 (tuổi)

Tuổi mẹ bây giờ là: 54 - 18 = 36 (tuổi)

Đáp số: Tuổi bà mẹ 36 tuổi với tuổi con 18 tuổi.

Ví dụ 3. Hiện nay, tổng số tuổi của hai bạn bè bằng 15 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi anh thì tuổi anh bằng $frac32$ tuổi em. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không chuyển đổi theo thời gian nên ta có sơ thiết bị sau:

*

Tuổi em hiện giờ là: 15 : (2 + 1) = 5 (tuổi)

Tuổi anh hiện thời là: 15 - 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: anh 10 tuổi cùng em 5 tuổi.

Ví dụ 4. Tuổi con hiện giờ gấp 3 lần tuổi nhỏ khi tuổi chị em bằng tuổi con hiện nay. Đến lúc tuổi con bởi tuổi mẹ hiện thời thì toàn bô tuổi của hai bà mẹ con bởi 96 tuổi. Kiếm tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay?

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai tín đồ không chuyển đổi theo thời gian nên ta tất cả sơ vật sau:

*

Tuổi con trước đó là: 96 : (5+7) = 8 (tuổi)

Tuổi con hiện thời là: 8 x 3 = 24 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 8 x 5 = 40 (tuổi)

Đáp số: mẹ 40 tuổi và nhỏ 24 tuổi.

Ví dụ 5. hiện thời tuổi bố hơn 5 lần tuổi con và 3 tuổi. Đến lúc tuổi con bởi tuổi bố hiện nay thì tổng thể tuổi của hai ba con bởi 79 tuổi. Tìm kiếm tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai fan không thay đổi theo thời hạn nên ta có sơ vật dụng sau:

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Tổng số tuổi hiện nay của 2 anh em là 36 tuổi.Tuổi em bằng(frac45)tuổi anh.Tính tuổi anh hiện nay nay.


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

Hiện nay tuổi em bởi 2/3 tuổi Anh . Tính tuổi Anh.tính tuổi Anh và em hiện giờ , hiểu được tổng số tuổi của anh và em trước đó 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi của anh ấy và em sau đây 5 năm


Tuổi em ﴾tuổi anh﴿ trước đây 5 năm kém tuổi em ﴾tuôi anh﴿ dưới đây 5 năm là 5 x 2 = 10 ﴾ tuổi ﴿

Tổng số tuổi của hai bằng hữu trước trên đây 5 năm hèn tổng số tuổi của nhị anh emsau năm nữa là: 10x2 = 20. ﴾ tuổi ﴿

Giải vấn đề tìm nhị số lúc biêt hiệu ﴾20﴿ với tỉ số ﴾3/7﴿ ta tìm kiếm được tổng số tuổi của hai bằng hữu 5 năm kia ﴾15﴿ hoặc sau 5 năm nữa ﴾35﴿. Tự đó kiếm được tổng số tuổi của hai bằng hữu hiện nay:15 + 5 x 2 = 25. ﴾ tuổi ﴿

Giải vấn đề tìm nhì số lúc biết tổng ﴾25﴿ với tỉ số ﴾2/3﴿ ta tìm được tuổi của anh hiện nay là

25 : ﴾ 3 + 2 ﴿ x 3 = 15 ﴾ tuổi ﴿

tuổi em bây giờ là : 25 ‐ 15 = 10 ﴾ tuổi ﴿

ĐS : tuổi anh : 15 tuổi

tuổi em : 10 tuổi


Đúng(0)
Linh Nguyễn

Những ô trống là gì vậy


Đúng(0)

hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh.tính tuổi anh với tuổi em hiện tại nay, hiểu được tổng số tuổi của anh ấy và em trước đó 5 năm bằng 3/7 toàn bô tuổi của anh ý và em dưới đây 5 năm


#Toán lớp 5
1
Đoàn Đức Hà thầy giáo VIP

Nếu toàn bô tuổi anh và em trước đây(5)năm là(3)phần thì tổng thể tuổi anh cùng em sau đây(5)năm là(7)phần.

Hiệu số phần bằng nhau là:

(7-3=4)(phần)

Tổng số tuổi anh và em sau đây(5)năm hơn tổng số tuổi anh và em trước đây(5)năm số tuổi là:

(left(5+5 ight) imes2=20)(tuổi)

Tổng số tuổi anh cùng em sau đây(5)năm là:

(20div4 imes7=35)(tuổi)

Tổng số tuổi anh cùng em hiện nay là:

(35-5-5=25)(tuổi)

Nếu tuổi em bây chừ là(2)phần thì tuổi anh hiện giờ là(3)phần.

Tổng số phần bằng nhau là:

(2+3=5)(phần)

Tuổi em hiện thời là:

(25div5 imes2=10)(tuổi)

Tuổi anh hiện giờ là:

(25-10=15)(tuổi)


Đúng(2)

hiện nay tổngsố tuổi của hai bằng hữu là 30 tuổi.tuổi của anh ý gấp 3 lần tuổi của em hiện thời lúc tuổi em bởi tuổi anh bây chừ .tính tuổi tuổi của mọi người hiện nay


#Toán lớp 5
1
Đặng Hoàng Nghiêm

tuổi em là 10

tuổi anh là 20

nếu tuổi anh cấp 3 laanf tuổi em thì đem cả bằng hữu chia 3


Đúng(0)
Linh < -,- > Bảo

giải cụ thể đi cậu


Đúng(0)

Khi anh bằng tuổi em bây chừ thì tuổi anh hiện nay gấp 5 lần tuổi em trước kia. Khi em bằng tuổi anh bây giờ thì tổng thể tuổi của 2 anh em là 36 tuổi. Hỏi tuổi của mọi cá nhân hiện nay.


#Toán lớp 5
1
Cao Minh vai trung phong

Tuổi anh hiện nay là 5 phần tuổi em sau này

Mà toàn bô tuổi của đồng đội khi em bằng tuổi anh bây giờ là 36 tuổi.

Tổng số tuổi cần chia hết đến tổng số phần và số phần của anh ý phải lớn hơn phần tuổi của em.

Ta gồm 36 phân tách hết đến 4, 6, 9, 12.

Vậy số phần của anh sau đây là 7 phần.

Suy ra tuổi em hiện giờ là 3 phần

Vậy tuổi em hiện giờ là 36: (5+7)×3=9 (tuổi)

Tuổi anh hiện nay là 36 :(5+7)×5=15 (tuổi)


Đúng(0)

Khi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi anh bây chừ gấp 5 lần tuổi em trước kia. Lúc em bởi tuổi anh hiện thời thì tổng cộng tuổi của 2 đồng đội là 36 tuổi. Hỏi tuổi của mọi cá nhân hiện nay.


#Toán lớp 5
1
Cao Minh trọng tâm

Tuổi anh hiện nay là 5 phần tuổi em về sau Mà tổng số tuổi của đồng đội khi em bằng tuổi anh bây giờ là 36 tuổi. Tổng số tuổi cần chia hết mang lại tổng số phần với số phần của anh phải to hơn phần tuổi của em. Ta tất cả 36 phân tách hết cho 4, 6, 9, 12. Vậy số phần của anh sau đây là 7 phần. Suy ra tuổi em hiện thời là 3 phần Vậy tuổi em hiện giờ là 36 : (5+7)×3=9 (tuổi) Tuổi anh bây giờ là 36 :(5+7)×5=15 (tuổi)


Đúng(0)

Tổng số tuổi của hai đồng đội là 24 tuổi.Biết rằng 6 năm nữa thì số tuổi của em bởi 4/5 tuổi anh.Tính tuổi bây giờ của từng người.Tuổi anh.


#Toán lớp 5
17
lại tiến bình

Bài giải

Tổng số tuổi của hai bạn bè là:

24+(6+6)=36 (tuổi)

Tuổi em sáu năm sau là:

36:(5+4)*4=16 (tuổi)

Tuổi em là:

16-6=10(tuổi)

Tuổi anh là:

24-10=14 (tuổi)

Nếu đúng thì ****,còn không nên thì thui.

Xem thêm: Tên những người phụ nữ nổi tiếng việt nam nổi tiếng, 10 nữ tướng quyền lực của doanh nghiệp việt


Đúng(0)
Ho Thi Ly

do mỗi năm mỗi cá nhân tăng thêm một tuổi yêu cầu 6 năm nữa toàn bô tuổi của hai bằng hữu là :

24 + ( 6 + 6 ) = 36 ( tuổi )

Tuổi em bây chừ là :

36 : ( 5 + 4 ) x 4 - 6 = 10 ( tuổi)

Tuổi anh hiện thời là :

24 - 10 = 14 ( tuổi )

Đáp số : ...


Đúng(0)

Tổng số tuổi bây chừ của 2 anh em là 36 tuổi . Tuổi em bằng 4/5 tuổi anh . Tính tuổi anh bây chừ ?


#Toán lớp 5
6
cô nhỏ bé cá tính

tuổi anh hiện nay là : 36 : ( 4 + 5 ) x 5 = 25 (tuổi )

đ/ số 25 tuổi

25 tuổi nha


Đúng(0)
Nguyễn Thị Thanh Ngân

(bn trường đoản cú vẽ sơ vật nhé)

Tổng số phần đều bằng nhau là:

4+5=9(phần)

Tuổi em là:

( 36: 9) x4= 16(tuổi)

Tuổi anh là:

36-16=20(tuổi)

Đáp số: Tuổi em:16 tuổi

Tuổi anh :20 tuổi

nha bn k mk nha bn

T H A N K Y O U


Đúng(0)

Tổng số tuổi của 2 anh em hiện ni là 36 tuổi. Tuổi em bằng(frac45)tuổi anh. Tính tuổi anh hiện nay nay. Ai làm cấp tốc mk tick cho


#Toán lớp 5
11
VU THI XUAN MAI

tuổi anh là :20 tuổi


Đúng(0)
phạm khánh mai

bạn kẻ sơ thiết bị em 4 phần anh 5 phần

tổng số phần bằng nhau là

4+5=9 (tuổi )

Tuổi anh là

36 :9 * 5= trăng tròn ( tuổi)

Đáp số : trăng tròn tuổi


Đúng(0)

tổng số tuổi bây giờ của hai đồng đội là 36 tuổi. Tuổi em bằng 4:5 tuổi anh. Tính tuổi anh hiện nay


#Toán lớp 5
6
Nguyễn Thị Việt Hằng

Tuổi anh bây chừ là:

36:(4+5)*5=20(tuổi)

Đáp số:20 tuổi


Đúng(0)
Lê Thanh Hà

20 tuổi


Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần tháng Năm

shthcm.edu.vn


học liệu Hỏi đáp
những khóa học rất có thể bạn đon đả ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng