Xin quý vị vui mừng nhấp trỏ chuột vào CHINH TẢ để thấy danh sách các từ liệt kê theo thiết bị tự ABC.

Bạn đang xem: Chính tả tiếng việt

Vị trí vết thanh (huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng)

Nguyên tắc chung:A. Đặt dấu thanh (accent mark) trên vần âm nào là âm chính.B. Tính hệ thống, đồng điệu cao: vị trí vết thanh luôn thắt chặt và cố định dù từ vươn lên là đổi.Ví dụ: à, hà, hoà, khoảng, hoãn, toán, hoạn… các dấu thanh “huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng” luôn luôn được để vào âm chủ yếu “a” một cách hợp lý.

1.1 các âm máu <-tròn môi> (âm đệm /zero/) có âm đó là nguyên âm đơn:Đặt vệt thanh vào địa chỉ của chữ cái.Ví dụ: á, tã, nhà, nhãn, gánh, ngáng…

1.2 những âm tiết <+tròn môi> (âm đệm /w/, “o, u”) có âm đó là nguyên âm đơn:Đặt lốt thanh vào vị trí chữ cái mang âm chính; không để dấu thanh vào âm đệm o hoặc u.oà, oả, oã, oá, oạoè, oẻ, oẽ, oé, oẹuỳ, uỷ, uỹ, uý, uỵ

Ví dụ: hoà, hoàn, toả, toản, suý, suýt, toạ, toạt…loè loẹt, khoẻ, khoé, khoét, oẹ, ngoẹo, luý tuý, huỳnh huỵch…qu+uỳ → quỳ, qu+uỷ → quỷ, qu+uỹ → quỹ, qu+uý → quý, qu+uỵ → quỵ (ghi chú: qu+uy=quuy viết gọn gàng lại là quy)

1.3 những âm ngày tiết <-khép> gồm âm đó là nguyên âm đôi “iê, yê, uô, ươ” và âm cuối là “p, t, c, ch, m, n, ng, nh, o, u, i”:Đặt dấu thanh lên chữ loại thứ hai trong tổ hợp hai chữ cái màn trình diễn cho âm chính.Ví dụ: uốn, ườn, tiến, chuyến, muốn, mượn, thiện, thuộm, người, viếng, muống, cường…lười, tuổi, khiếu, yếu,

1. 4 những âm máu <+khép> là tổ hợp nguyên âm “ia, ya, ua, ưa”:a. Đặt vệt thanh vào địa chỉ chữ cái trước tiên của tổ hợp.ìa, ỉa, ĩa, ía, ịaỳa, ỷa, ỹa, ýa, ỵaùa, ủa, ũa, úa, ụaừa, ửa, ữa, ứa, ựa

Ví dụ: đỉa, tủa, cứa, thùa, khứa…

b. Đặc biệt: Đặt vệt thanh vào địa chỉ chữ dòng thứ nhì của tổng hợp khi:* “ia” đi với phụ âm song “gi”gi+ìa → già, gi+ỉa → giả, gi+ĩa → giã, gi+ía → giá, gi+ịa → giạ* “ua” đi với phụ âm đôi “qu”qu+ùa → quà, qu+ủa → quả, qu+ũa → quã, qu+úa → quá, qu+ụa → quạ
Thực ra “qu” cũng chẳng là quan trọng đặc biệt vì vần âm “q” không bao giờ đứng riêng một mình mà hay phối hợp với “u” thành phụ âm song “qu” như các phụ âm đôi khác như: ch, nh, ng, ph, th… vì đó, ta có thể xếp “qu” vào trường đúng theo 1.2 nghỉ ngơi trên

Đó là cuốn "Từ điển thiết yếu tả tiếng Việt" (PGS-TS Hà quang Năng chủ biên - Th

Mặc mặc dù được nhóm tác giả biên soạn khá công huân nhưng sách vẫn mắc các sai sót, lầm lẫn rất cạnh tranh chấp nhận. Ví dụ: lầm lẫn S với X; X cùng với S; không minh bạch được D giỏi GI; TR hay CH; N hay NG; IN hay INH, C tuyệt Q, IU tuyệt ƯU, R tốt GI, R tuyệt D... Lầm lẫn giữa phương pháp viết đã từng tồn tại, với chuẩn chỉnh chính tả hiện hành; giữa từ đồng nghĩa tương quan với từ tất cả hai dạng chính tả...


*

Bìa cuốn “Từ điển bao gồm tả tiếng Việt” có nhiều sai sót


Sau đấy là một số ví dụ:

A. Sai thiết yếu tả bởi không phân minh được sự khác biệt giữa phát âm với chữ viết; không hiểu biết nghĩa từ bỏ nguyên hoặc không thật sự nhuần nhuyễn về giờ Việt (nội dung in đậm vào ngoặc kép, sau số mục là nguyên văn của từ điển. Phần xuống chiếc là bàn bạc của chúng tôi):

1. "BÀN: bàn hoàn (tv. Bàng hoàng)".

Không yêu cầu "bàn hoàn" "tv" (thường viết) là "bàng hoàng". Đây là nhì từ Việt nơi bắt đầu Hán bao gồm tự hình và nghĩa không giống nhau. tự điển tiếng Việt của Vietlex (Vietlex): "bàn hoàn • 盤桓 đg. 1 quấn quýt không rời; 2 suy nghĩ quanh quẩn không dứt"; "bàng hoàng • 徬徨 t. Ngẩn người ra, choáng váng đến mức như không còn ý thức được gì nữa".

2. "BÁNH: bánh dày".

Viết và đúng là "bánh GIẦY" hoặc "bánh GIÀY" (tên điện thoại tư vấn bánh theo cách chế biến "giày", "xéo" cho nát nhuyễn ra).

Không gồm sách từ điển giờ Việt hoặc từ điển chính tả nào trong số hàng chục cuốn cửa hàng chúng tôi có trong tay ghi thừa nhận "bánh dày" (từ đây, với hầu như lỗi "có một ko hai" này, sẽ được đánh cam kết hiệu ở cuối đoạn trao đổi).

3. "BƠI: tập bơi chải".

Viết chính xác là "bơi TRẢI" (vì "trải" là một trong những loại thuyền nhỏ, dài, dùng trong những cuộc thi bơi lội thuyền).

4. "CHAI: bé chai; canh chai".

Việt Nam không có "đặc sản" như thế nào như vậy. Phù hợp ý soạn đưa muốn nói tới "con trai" (trong "Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi"?) với món "canh trai" nấu bằng thịt của chủng loại nhuyễn thể này?

5. "CHẦY: chầy chật"

HTC: Viết chuẩn là "trầy trật" (trầy da, trơ trọi xương).

6. "CHÉO: chéo cánh ngoe; bắt chéo chân".

Viết chính xác là "tréo ngoe" ("tréo" = dòng nọ quặp, ngoắc, cầm lên chiếc kia); trong những khi "chéo" chỉ là phần nhiều đường xiên cắt nhau.

7. "CHỈNH: chỉnh chu".

Viết và đúng là "CHỈN chu". Bởi "chỉn" tức thị vốn, thiệt (Đạo trời, báo phục chỉn ghê, Khéo nắm một mẻ nắm về đầy khu vực - Kiều).

8. "CHIỀU: xuôi chiều đuối mái".

Viết chính xác là "xuôi CHÈO" (chèo = chèo thuyền), đối với "mát MÁI" (mái = mái chèo). Dị bản: Chèo xuôi non mái; Êm chèo mát mái.

9. "CÔNG: xung công".

Viết đúng là "SUNG công" 充公, vày sung 充 là từ bỏ Việt cội Hán = nhận thêm, nhập vào.

10. "DẰNG: dằng xé; dằng níu".

Viết đúng là "giằng xé"; "giằng níu".

11. "DÀY: dày trông mai đợi".

Viết và đúng là "RÀY trông mai đợi" = nay trông mai đợi. Vì chưng "rày" tức là "nay", yêu cầu thường thấy mô hình rày/nay… mai như: rày nắng mai mưa; rày trên đây mai đó; rày/nay trông mai đợi…

Ở mục "DÀY", một loạt từ như "dày vò", "dày xé", "dày xéo", "dây dày", "voi dày con ngữa xéo" đều sai chủ yếu tả. Theo đây, viết chuẩn phải là "GIÀY vò", "GIÀY xé", "GIÀY xéo", "dây GIÀY", "voi GIÀY con ngữa xéo" (đúng ra là "voi giầy ngựa XÉ")

12. "DÃY: hàng nảy".

Viết và đúng là "GIÃY nảy" ("giãy" trong "giãy đạp", không hẳn "dãy" trong dãy bàn ghế).

13. "DẪY (cv. Dãy) dẫy dụa; dẫy nẩy".

Viết chính xác là "GIẪY giụa", "GIẪY nẩy". Soạn giả sai ở hai mục "DÃY nảy" và "DẪY nẩy", chứng minh không cần sự cố.

14. "DẤU: vết diếm".

Viết đúng là "GIẤU GIẾM" ("giấu" vào "giấu kín"; không hẳn "dấu" vào "dấu vết").

15. "DỞ: dở trò".


Viết chính xác là "GIỞ trò" ("giở" vào "giở ra"; chưa hẳn "dở" trong "dở dang").

16. "DỤC: dục dịch".

Tiếng Việt không tồn tại khái niệm này. Dễ thường soạn giả mong muốn hướng dẫn viết trường đoản cú "RỤC RỊCH"?

17. "GIÂY: giây dưa".

Viết chính xác là "DÂY dưa" (dây của cây dưa). Vị "dây dưa" trườn lan, nhánh nọ đẻ nhánh kia, nên có một nghĩa láng chỉ "anh em họ hàng xa". Ví dụ: "Hai bên ấy tất cả dây dưa gì cùng nhau đâu!" (tương từ bỏ "dây mơ rễ má"). Việt phái nam tự điển (Hội Khai trí Tiến đức) ghi nhận: "dây dưa • Dây cây dưa. Nghĩa bóng: Họ mặt hàng xa; lôi-thôi ko dứt".

18. "MA: ma chơi".

Viết chính xác là "ma TRƠI". "Trơi" ở đấy là dối, bao gồm mà không thật. Thế nên người Thanh Hóa hotline thằng bù chú ý giữ dưa là "thằng trơi dưa" = thằng bạn giả duy trì dưa. Cũng giống như "ma trơi" là ánh lửa lập lòe thường lộ diện ở kho bãi tha ma vào phần đa đêm mưa thâm gió bấc, khi ta mang lại gần thì vụt tắt tương tự ảo ảnh, có hình sắc mà lại như không.

19. "QUỐC: trứng quốc".

Không lẽ soạn đưa muốn nói về trứng của một loại chim có tên là "CUỐC"?

20. "SAO: thôi sao".

"Thôi XAO" 推敲 mới tức là đẽo gọt, chắt lọc chữ nghĩa. Nguyên mang Ðảo đời Đường có câu thơ: Điểu túc trì trung thụ, Tăng xao nguyệt hạ môn 鳥宿池中樹,僧敲月下門. Vốn đưa Ðảo định cần sử dụng chữ thôi 推 = đẩy (cửa), rồi lại định dùng chữ xao 敲 = gõ (cửa), do dự mãi mà lại không biết hãy lựa chọn chữ nào. Lúc hỏi Hàn Dũ, ông bảo yêu cầu dùng chữ xao 敲.Sau này "thôi xao" 推敲 được sử dụng với nghĩa cân nhắc, chắt lọc chữ nghĩa. Viết "thôi SAO" là vô nghĩa.

21. "SẺ: sẻ đàn tan nghé".

Viết và đúng là "sẩy/sểnh đàn tan nghé". Do "sẩy" xuất xắc "sểnh" mới có nghĩa là hụt, lạc, lỡ, mất (như "sẩy/sểnh nạ quạ tha"; "sẩy miệng buột lời"). Viết "SẺ" là vô nghĩa.

22. "SUẤT: chiết suất".

Mục "CHIẾT" lại thấy ghi nhấn cả "chiết SUẤT" + "chiết XUẤT", khiến fan hâm mộ chẳng biết đâu cơ mà lần. Ví dụ nếu "chiết suất" (vật lý) thì đúng, còn "chiết suất" (công nghiệp) cùng với nghĩa bóc tách để lấy tinh hóa học từ thảo mộc hoặc một các thành phần hỗn hợp chất nào kia thì sai. Kiểu biên soạn thiếu khoa học này còn thấy ở không hề ít mục tự khác.

23. "SỬ: xét sử".

Xem thêm: Thi_n s_ vˆ t_ t__ng gi‡c ng_, clip: những pha sút phạt đẹp mắt nhất của ronaldo

Viết chính xác là "xét XỬ". Vì "XỬ" 處 là từ Việt cội Hán, tất cả nghĩa xử hình án; còn "SỬ" 使 lại có nghĩa là khiến, sai khiến (viết "xét SỬ" rất có thể bị diễn dịch thành: xét hỏi + không nên khiến, ép cung). Cũng giống như phải viết "XỬ án" 處案 chứ không phải "SỬ án".