Xin hỏi là để đk bảo hiểm làng mạc hội lần đầu cần những hồ sơ gì? - Bảo Trân (Đồng Nai)


*
Mục lục bài bác viết

Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xóm hội lần đầu

1. Số bảo hiểm xã hội là gì?

Căn cứ Điều 96 Luật bảo hiểm xã hội năm trước quy định về sổ bảo đảm xã hội như sau:

- Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho cho từng người lao đụng để theo dõi câu hỏi đóng, hưởng trọn các chính sách bảo hiểm xã hội là đại lý để giải quyết các chính sách bảo hiểm buôn bản hội theo hiện tượng Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Bạn đang xem: Mẫu đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

- Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội đã được thay thế bằng thẻ bảo đảm xã hội.

- cơ quan chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các cơ chế bảo hiểm làng mạc hội bởi phương thức giao dịch điện tử.

2. Hồ sơ đk tham gia và cấp sổ BHXH lần đầu

Căn cứ Điều 23 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về câu hỏi hồ sơ đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT như sau:

2.1. Hồ sơ đk đóng BHXH lần đầu đối với người lao động

Đối với người lao rượu cồn đang làm việc tại solo vị:

(1) Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Mẫu TK1-TS

(2) trường hợp tín đồ lao cồn được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn:

Bổ sung Giấy tờ chứng tỏ (nếu có) theo Phụ lục 03.

2.2. Hồ sơ đk đóng BHXH lần đầu đối với người lao động đi làm việc việc ở nước ngoài theo đúng theo đồng

Đối với những người lao động đi làm việc việc ở nước ngoài theo thích hợp đồng tại ngày tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- hòa hợp đồng lao động bao gồm thời hạn ở quốc tế hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký new tại nước đón nhận lao đụng theo phù hợp đồng.

2.3. Hồ nước sơ đăng ký đóng BHXH lần đầu so với đơn vị

Hồ sơ đk đóng BHXH lần đầu so với đơn vị được điều khoản như sau:

(1) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

Mẫu TK3-TS

(2) Danh sách lao rượu cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

Mẫu D02-TS

(3) Bảng kê tin tức (Mẫu D01-TS).

Mẫu D01-TS

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(Điều 23 đưa ra quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

3. Thủ tục giải quyết và xử lý đăng ký tham gia BHXH lần đầu

Căn cứ Điều 99 Luật bảo hiểm xã hội năm trước quy định về việc giải quyết đăng cam kết tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

Bước 1:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao phối hợp đồng lao động, hòa hợp đồng làm việc hoặc tuyển chọn dụng, người sử dụng lao rượu cồn nộp hồ nước sơ dụng cụ tại khoản 1 Điều 97 Luật bảo hiểm xã hội 2014 cho cơ quan bảo đảm xã hội;

Người lao rượu cồn tham gia bảo hiểm xã hội từ bỏ nguyện nộp hồ nước sơ chính sách tại Mục 2.1 Luật bảo đảm xã hội năm trước cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2:

Cơ quan bảo đảm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây:

- đôi mươi ngày kể từ ngày nhận đủ làm hồ sơ theo quy định so với người thâm nhập BHXH nên lần đầu;

- 07 ngày kể từ ngày thừa nhận đủ làm hồ sơ theo quy định so với người tham gia BHXH từ nguyện lần đầu;

- 15 ngày kể từ ngày dìm đủ hồ sơ theo quy định so với trường hợp cung cấp lại sổ BHXH;

Trường hợp quy trình xác minh thời gian đóng BHXH tinh vi thì không quá 45 ngày.

Trường hợp không cung cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Bước 3:

10 ngày tính từ lúc ngày nhận đủ làm hồ sơ theo quy định đối với trường hợp kiểm soát và điều chỉnh thông tin tham gia bảo đảm xã hội của bạn lao đụng thì cơ quan bảo hiểm xã hội đề xuất cấp lại sổ bảo đảm xã hội.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Bài Hát Đội Ta Không Độ Nàng, Ý Nghĩa Đôi Ta Không Độ Nàng

Trường vừa lòng không xử lý thì phải trả lời bằng văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Ngọc Nhi


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, support của chúng tôi dành cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu người tiêu dùng còn vướng mắc, vui mừng gửi về e-mail info