Đề cương cứng ôn tập Số học tập chương 1 Toán lớp 6

Đề cương ôn tập Số học chương 1 Toán lớp 6 bao gồm phạm vi lý thuyết và các dạng bài tập cụ thể kèm đáp án cho các em học viên tham khảo, rèn luyện củng cố khả năng giải Toán lớp 6, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì cùng học kì 1 lớp 6. Mời các em học viên tham khảo bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: Toán 6 ôn tập chương 1


A. LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1 TOÁN LỚP 6

1. Phân phát biểu với viết dạng tổng thể hai đặc thù chia hết của một tổng.

2. Phát biểu những dấu hiệu phân tách hết cho 2, cho 3, cho 5 và mang lại 9.

3. Nắm nào là số nguyên tố? thích hợp số? mang lại ví dụ.

4. Vậy nào là nhị số nguyên tố cùng nhau? mang lại ví dụ.

5. ƯCLN của nhì hay các số là gì? Nêu biện pháp tìm.

6. BCNN của nhì hay các số là gì? Nêu bí quyết tìm.


7. Nếu biện pháp Tìm ƯC của nhị hay những số thông qua UCLN? mang đến ví dụ?

8. Nêu biện pháp tìm BC của hai hay những số thông qua BCNN? cho ví dụ?

B. BÀI TẬP CHƯƠNG 1 TOÁN 6

Bài 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?

Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57;….

Các số là ước của 54 là: 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54.

Các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là: 3; 6; 9; 18; 27; 54

Vậy gồm 6 số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54

Bài 2: Cho p. Là tập hợp những ước ko nguyên tố của số 180. Số thành phần của tập hợp p là?

180 = 22 x 32 x 5

Số ước 180 là: 3 x 3 x 2= 18 ước.

Các ước nguyên tố của 180 là: 2;3;5 tất cả 3 ước.

Số mong không yếu tắc của 180 là: 18 – 3 = 15 ước.

Bài 3: cha số nguyên tố có tổng là 106. Trong số số hạng đó, số nguyên tố lớn số 1 thỏa mãn hoàn toàn có thể là…

Ba số nguyên tố có tổng là 106 đề xuất trong ba số này phải có 1 số chẵn => Trong cha số nguyên tố cần tìm có 1 số hạng là số 2.


Tổng nhì số còn lại là 106 – 2 = 104.

Gọi 2 số nguyên tố còn lại là a và b (a > b).

Ta có a + b = 104 => Để số a là số nguyên tố lớn nhất nhỏ nhất thì b phải là số nguyên tố nhỏ nhất.

Số nguyên tố b nhỏ nhất là 3 => a = 104 – 3 = 101 cũng là 1 số nguyên tố (thỏa mãn yêu thương cầu đề bài).

Vậy số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài là 101.

Bài 4: có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số

Số bé bỏng nhất 1000

Có: (9998 – 1000) : 2 + 1 = 4500 (số)

Bài 5: Hãy cho thấy có từng nào số thập phân bao gồm 2 chữ số tại đoạn thập phân mà to hơn 24 và bé dại hơn 25?

Số nhỏ tuổi nhất vừa lòng đề bài là: 24,01

Số to nhất vừa lòng đề bài là: 24,99

Từ 1 cho 99 có:

(99 – 1) : 1 + 1 = 99 (số)

Vậy có 99 số thỏa mãn nhu cầu đầu bài.

Bài 6: Chia 126 cho một vài tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là…

126: a dư 25=>a khác 0 ; 1;126

=>126-25=101 phân tách hết cho a

Mà 101=1.101

=>a=1(L) hoặc a=101(TM)

Vậy a=101

Bài 7: tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số?

Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số?

Có số những số tự nhiên có 4 chữ số là:

(9999-1000) : 1 + 1 = 9000 (số)

Đáp số: 9000 số

Có số những số chẵn tất cả 3 chữ số là:

(998-100) : 2 + 1 = 450 (số)

Đáp số: 450 số


Bài 8: tìm kiếm số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất biết rằng khi phân tách số này cho 29 thì dư 5 và chia cho 31 dư 28

Chia đến 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ( phường ∈ N )

Tương tự: A = 31q + 28 ( q ∈ N )

Nên: 29p + 5 = 31q + 28 => 29(p – q) = 2q + 23

Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29(p – q) cũng chính là số lẻ =>p – q >=1

Theo giả thiết A nhỏ dại nhất => q bé dại nhất (A = 31q + 28)

=>2q = 29(p – q) – 23 nhỏ nhất

=> phường – q nhỏ tuổi nhất

Do đó phường – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6

=> q = 3

Vậy số buộc phải tìm là: A = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121

Bài 9: hotline A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp bé là?

Để tìm tập hợp nhỏ của A ta chỉ việc tìm số mong của 154

Ta có:154 = 2 x 7 x 11

Số cầu của 154 là : ( 1 + 1 ) x ( 1 + 1 ) x ( 1 + 1 ) = 8 ( cầu )

Số tập hợp nhỏ của tập phù hợp A là:

2n trong những số ấy n là số thành phần của tập phù hợp A

=> 2n = 28 = 256 ( tập hợp con )

Trả lời: A bao gồm 256 tập thích hợp con

Bài 10: Viết các tập thích hợp sau và cho biết mỗi tập hợp bao gồm bao nhiêu phần tử

a. Tập phù hợp A gồm những số từ bỏ nhiên làm thế nào để cho x+ 3 = 12

b. Tập thích hợp B gồm những số từ bỏ nhiên làm sao để cho x.0 = 0

c. Tập thích hợp C gồm các số từ bỏ nhiên sao cho x

Đ/S: 6 nhóm. Mỗi nhó có 3 nam cùng 4 nữ.

Bài 10. Cô Lan phụ trách đội phải chia số trái cây trong các số ấy có 80 trái cam, 48 trái quýt với 64 quả mận vào những đĩa bánh kẹo trung thu làm thế nào cho số quả từng loại trong các đĩa đều bằng nhau. Hỏi tất cả thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? khi ấy mỗi đĩa có bao nhiêu trái từng loại?

Đ/S : 16 đĩa. Từng đĩa bao gồm 5 cam.=, 3 quýt cùng 4 mận.

Bài 11. Các bạn Lan với Minh thường mang lại thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại cho thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại cho thư viện một lần. Thứ 1 cả hai bạn trẻ cùng mang đến thư viện vào trong 1 ngày. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu ngày hai bạn trẻ lại cùng đên thư viện.

Đ/S : 40 ngày.

Bài 12. Tất cả ba ông xã sách : Toán, âm nhạc, Văn. Mỗi ông xã chỉ bao gồm một nhiều loại sách. Mỗi cuốn toán dày 15mm. Mỗi cuốn music dày 6mm, từng cuốn văn dày 8mm. Người ta xếp sao cho ba chồng sách bởi nhau. Tính chiều cao bé dại nhất của ba ck sách đó.

Đ/S : 120mm = 1,2m.

Bài 13. Một tấm học gồm 28 nam cùng 24 nữ.Có bao nhiêu cách chia đều học viên thành những tổ với số tổ nhiều hơn nữa 1 làm sao để cho số nam trong các tổ đều bằng nhau và số nữ trong những tổ bởi nhau? bí quyết chia nào nhằm mỗi tổ tất cả số hoc sinh ít nhất.

Đ/S : 4 cách.

Bài 14. Giáo viên nhà nhiệm hy vọng chia 240 cây viết bi, 210 bút chì và 180 quyển vở thành một trong những phần thưởng hệt nhau cho học tập sinh. Hỏi rất có thể chia được không ít nhất từng nào phần thưởng. Từng phần thưởng gồm bao nhiêu cây viết bi, từng nào bút chi và bao nhiêu quyển vở.

Đ/S : 30 phần thưởng. Từng phần thưởng có: 8 bút bi, 7 bút chỉ và 6 quyển vở.

Bài 15. Một tờ bìa hình chữ nhật có kích thước 75cm và 105cm. Người ta mong cắt tấm bìa thành hồ hết mảnh hình vuông vắn có size bằng nhau sao để cho tấm bìa được giảm hết không thừa miếng vụn. Tính độ dài lớn số 1 của hình vuông.

Đ/S: 15 cm.

Bài 16. học sinh của một trường khi xếp thành mặt hàng 3, hàng 4, mặt hàng 7 cùng hàng 9 các vừa đầy đủ hàng. Tìm kiếm số học sinh của trường, cho biết số học sinh trong khoảng chừng từ 1600 mang đến 2000 bạn.

Đ/S : 1764 học tập sinh.

Bài 17. Một gác sách khi xếp thành từng vứt 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn gần như vừa đầy đủ bó. Cho thấy số sách trong tầm từ 400 cho 500 cuốn. Tìm kiếm số cuốn sách đó.

Đ/S : 480 cuốn.

Bài 18. Số học sinh khối 6 của trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng tốt 18 hàng đông đảo dư ra 9 học sinh. Hỏi số học viên khối 6 của trường chính là bao nhiêu? hiểu được số học viên đó to hơn 300 và bé dại hơn 400.

Đ/S : 369 học sinh.

Bài 19. Một trường tổ chức triển khai cho khoảng tầm từ 600 cho 800 học viên đi du lịch thăm quan bằng ô tô. Tính số học viên đi tham quan, hiểu được nếu xếp 40 bạn hay 45 người vào một xe thì những không dư.

Đ/S : 720 học tập sinh.

Bài 20. Học viên lớp 6C khi xếp thành hàng 2, sản phẩm 3, sản phẩm 4, mặt hàng 8 rất nhiều thừa 1 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.


Đ/S : 49 học tập sinh.

Bài 21. Học viên lớp 6C khi xếp thành hàng 2, hàng 3, mặt hàng 4, hàng 8 hầu hết thiếu 1 người. Biết số học viên lớp đó trong khoảng từ 35 mang lại 60. Tính số học viên lớp 6C.

Đ/S : 47 học tập sinh.

Bài 22. Học viên lớp 6C lúc xếp thành hàng 2, hàng 3 phần đông thừa 1 người. Mặt hàng 4, hàng 8 phần đa thừa 3 người. Biết số học viên lớp đó trong vòng từ 35 mang đến 60. Tính số học viên lớp đó.

Đ/S : 43 học tập sinh.

Bài 23. Số học viên lớp 6C khi xếp thành sản phẩm 2 mặt hàng 3 đầy đủ vừa đủ. Dẫu vậy xếp thành mặt hàng 4 thì vượt 2 và xếp thành mặt hàng 8 thì vượt 6 người. Biết số học viên lớp đó trong khoảng từ 35 cho 60. Tính số học viên lớp 6C.

Đ/S : 54 học tập sinh.

Bài 24. Một trong những sách ví như xếp thành từng bó 10 quyển, hoặc 12 quyển, hoặc 15 quyển đầy đủ vừa đủ bó. Tìm kiếm số sách đó hiểu được số sách trong khoảng từ 100 mang đến 150.

Đ/S : 120 quyển.

Bài 25. một trong những tự nhiên phân tách cho 2, cho 3, cho 4, đến 5, đến 6 hồ hết dư 1, mà lại khi chia cho 7 thì không hề dư.

a) tra cứu số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có đặc điểm như trên.

b) tìm dạnh chung của các số có đặc thù trên.

Bài 26. với số tự nhiên n, chứng tỏ các cắp số sau là số nguyên tố thuộc nhau.

a. 2n + 3 và 3n + 5

c. 5n + 3 và 7n + 5

b. 3n + 4 với 4n + 5

d. 4n + 1 cùng 6n + 2

Bài 27. Mang lại A = 2 + 22 + 23 + … + 260. Chứng tỏ A phân tách hết mang đến 3 ; A phân chia hết cho 7 cùng A phân chia hết mang đến 42.

Trên đây, Vn

Giai
Toan
xin trình làng đến độc giả tài liệu Bài tập: Ôn tập chương 1 Tập hợp những số tự nhiên bao hàm bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm được kiến tạo dựa trên kiến thức trọng tâm sách Kết nối trí thức với cuộc sống. Nhằm giúp học viên lớp 6 củng nỗ lực và rèn luyện tài năng tính toán, khả năng tư duy với những dạng bài tập mới nhất. Thâm nhập làm bài xích test để gia công quen với những dạng toán Chương 1: Tập hợp những số trường đoản cú nhiên

Bài tập chương 1: Tập hợp những số trường đoản cú nhiên

Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Tập hợp những chữ cái trong cụm từ "KIÊN GIANG" là:

A. K; I; E; N; G; I; A; N; GB. K; I; E; N; G; A; N
C. K; I; E; N; G; I; A; GD. K; I; E; N; G; A

Bài 2: cực hiếm của chữ số 6 trong các 165 721 là:

A. 60 000B. 6 000
C. 600D. 600 000

Bài 3: cho số tự nhiên và thoải mái

*
tía số từ bỏ nhiên tiếp tục tăng dần là:

A. N + 1; n; n + 2B. N + 1; n; n - 1
C. N; n + 1; n + 2D. N - 1; n + 1; n

Bài 4: mang lại tập vừa lòng

*
B. 
*
C. 
*
D. 
*

Bài tập trường đoản cú luận

Bài 1:

1) hotline B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, lớn hơn 2 nhưng mà không lớn hơn 12.

a. Diễn tả tập hợp B bởi hai cách.

b. Biểu diễn các phần tử của B trên và một tia số.

2) Tìm những số thoải mái và tự nhiên chẵn có bố chữ số khác biệt mà tổng những chữ số của nó bằng 4.

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

*

Bài 3: tra cứu tích, thương với số dư (nếu có):

a) 114 231 . 5 134

b) 34 560 : 256

c) 2564 : 24

Bài 4: một tổ tình nguyện gồm 450 tình nguyện viên tham gia cái dịch trồng cây gây rừng. Đoàn tình nguyện đề xuất thuê tối thiểu bao nhiêu xe xe hơi 35 số ghế để đủ khu vực cho toàn bộ tình nguyện viên?

Bài 5: Một cửa hàng bán 260kg gạo, buổi sáng bán tốt một nửa số gạo ban đầu, buổi chiều phân phối số gạo bởi một nửa số gạo buổi sáng.

a) Số gạo sót lại của siêu thị là bao nhiêu?


b) Số tiền thu được của shop ngày hôm đó là bao nhiêu? Biết giá bán 25000đồng/1kg gạo

c) cho biết giá nhập gạo là 22 000 đồng/1kg gạo. Tính số chi phí lãi mà cửa hàng thu được.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tình Về Nơi Đâu Lyric, Lời Bài Hát Tình Về Nơi Đâu

Đáp án bài tập trắc nghiệm

1 - D2 - A3 - C4 - B5 - A

Đáp án bài bác tập từ bỏ luận

Bài 1:

1) call B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, to hơn 2 tuy nhiên không lớn hơn 12.

a. Cách 1: Liệt kê các bộ phận của tập hợp: B = 4; 6; 8; 10; 12

Cách 2: Chỉ ra đặc điểm đặc trưng: B = { | x chẵn và 2

Chia sẻ bởi:

*
Đen2017