Trạng Quỷnh - Tập 337: Quỷnh giận mợ


Bạn đang xem: Trạng quỷnh

Trạng Quỷnh - Tập: Quỷnh trả ngu
Con rùa hút huyết người
Trạng Quỷnh - Tập: Trời sụp
Trạng Quỷnh - Tập: Võ sư khỉ đột
Trạng Quỷnh - Tập: nhỏ cá ma
Trạng Quỷnh - Tập: Chữa bệnh ngủ nhiều
Trạng Quỷnh - Tập: Chữa căn bệnh keo kiệt
Trạng Quỷnh - Tập: Chữa dịch chảnh
Trạng Quỷnh - Tập 334: Thành Hoàng mang lại chữ
Trạng Quỷnh - Tập: Trộm đổi trộm
Trạng Quỷnh - Tập: Trị tộ ưng ý hơn thua
Trạng Quỷnh - Tập: Quỷnh được kén rể
Trạng Quỷnh - Tập: Không hại vợ
Trạng Quỷnh - Tập: nhỏ lươn vàng
Trạng Quỷnh - Tập: Chú Lu bị lừa
Trạng Quỷnh - Tập: Thần cân
Trạng Quỷnh - Tâp: Đốt nhầm đại pháo
Trạng Quỷnh - Tập 346: Ma lu
Trạng Quỷnh - Tập 345: Giải oán
Trạng Quỷnh - Tập 352: Đi làm cho vui
Trạng Quỷnh - Tập 334: Nhét quan liêu vào lu
Trạng Quỷnh - Tập: Quỷnh bắt ma
Trạng Quỷnh - Tập: Chúc Tết
Trạng Quỳnh - Tập: con kê chỉ bao gồm cái đầu
Trạng Quỷnh - Tập 358: Trốn việc nhà
Trạng Quỷnh - Tập: Đại Chiến mãng cầu Tra
Trạng Quỷnh - Tập 327: Thuyền ma
Trạng Quỷnh - Tập 323: Tại Cây DùTrạng Quỷnh - Tập: 322: Củ Sâm Hạ Tướng Cướp
Trạng Quỷnh - Tập 321: thiết lập móng trâu
Trạng Quỷnh - Tập 320: truy Tìm Hoa Cúc Vàng
Trạng Quỷnh - Tập 319: nhỏ Hầu Chí Nghĩa
Trạng Quỷnh - Tập 318: Sừng cơ Giác
Trạng Quỷnh - Tập 317: Đò NhàTrạng Quỷnh - Tập 316: Cưỡi Heo Ra Trận
Trạng Quỷnh - Tập 315: Làm Đẹp
Trạng Quỷnh - Tập 314: Học Trò GiàTrạng Quỷnh - Tập 312: không Đánh Mà Thắng
Trạng Quỷnh - Tập 311: Heo Biết Công Bằng
Trạng Quỷnh - Tập 310: nhỏ Tôm Có Tiền
Trạng Quỷnh - Tập 309: Sư Cô Bắt Trộm
Trạng Quỷnh - Tập 308: Văn Đuổi Hà BáTrạng Quỷnh - Tập 307: Vợ Hại Chú Lu
Trạng Quỷnh - Tập 306: đàn ông Của Thái Giám
Trạng Quỷnh - Tập 305: Cướp Gặp Trộm
Trạng Quỷnh - Tập 304: Vì Phải Đền Ơn
Trạng Quỷnh - Tập 303: Ca SĩTrạng Quỷnh - Tập 285: Của Trời không Cho
Trạng Quỷnh - Tập 284: Nỏ Thần
Trạng Quỷnh - Tập 283: Mời Lộn Thầy
Trạng Quỷnh - Tập 282: Tội coi thường Người
Trạng Quỷnh - Tập 281: Đi Cọp
Trạng Quỷnh - Tập 280: Gánh Xiếc bố Người
Trạng Quỷnh - Tập 279: Thần Phá Của
Trạng Quỷnh - Tập 278: Cứu Tinh
Trạng Quỷnh - Tập 277: lạm Đá Vẫy Đuôi
Trạng Quỷnh - tập 276: Tội tày trời
Trạng Quỷnh - tập 275: Thầy Rắn
Trạng Quỷnh - tập 262: giỏi Phẩm
Trạng Quỷnh - tập 256: Mợ Quỳnh ra tay
Trạng Quỷnh - Tập 272: Kẻ cướp đi tu
Trạng Quỷnh - Tập 268: Ông tự Từ
Trạng Quỷnh - Tập 253: Thằng Tí hết sức phàm
Trạng Quỷnh - Tập 250: Anh ko thương em
Trạng Quỷnh - Tập 249: con trai quan sứ
Trạng Quỷnh -  Tập 248: khoác lác mang họa
Trạng Quỷnh - Tập 247: Đứa học tập trò kỳ lạ
Trạng Quỷnh - Tập 246: Quan sợ hãi quan
Trạng Quỷnh - Tập 245: Chữa bệnh nói nhiều
Trạng Quỷnh - Tập 244: Bà Đạo Chích
Trạng Quỷnh - Tập 243: chủng loại đơn
Trạng Quỷnh - Tập 242: cục cưng đi lạc
Trạng Quỷnh - Tập 241: Ông ông xã dưới ao
Trạng Quỷnh - Tập 240: Phong Linh
Trạng Quỷnh - Tập 239: Dây tơ đen
Trạng Quỷnh - Tập 238: bữa tiệc độc đáo
Trạng Quỷnh - Tập 237: Lão hiệp sĩ
Trạng Quỷnh - Tập 236: Bà Đồ
Trạng Quỷnh - Tập 235: Quan thảng hoặc có
Trạng Quỷnh - Tập 234: Cuộc cảm giác của thằng bé bỏng sơ sinh
Trạng Quỷnh - Tập 233: quan thái y tuyển học tập trò
Trạng Quỷnh - Tập 232: siêu mẫu sơn cước
Trạng Quỷnh - Tập 231: Chú Lu đi thi
Trạng Quỷnh - Tập 230: quyển sách thuốc
Trạng Quỷnh - Tập 229: Kẻ bao gồm biệt tài
Trạng Quỷnh -  Tập 228: Cậu nóng mộng mơ
Trạng Quỷnh - Tập 227: Thành Hoàng mất tích
Trạng Quỷnh - Tập 226: hành trình dài về nhà
Trạng Quỷnh - Tập 225: Đầu xuân lắm chuyện
Trạng Quỷnh - Tập 224: Ông Lụy
Trạng Quỷnh - Tập 223: Chuyện  bất ngờ
Trạng Quỷnh - Tập 222: hiểu lầm người tốt
Trạng Quỷnh - Tập 221: Nếm mùi mang đến biết
Trạng Quỷnh - Tập 220: Bồng Lai lộ
Trạng Quỷnh -  Tập 219: Ông Địa Quỷnh
Trạng Quỷnh - Tập 218: Hai bạn con nuôi
Trạng Quỷnh - Tập 217: sáng sủa ghét - chiều thương
Trạng Quỷnh - Tập 216: Thầy bệnh
Trạng Quỷnh - Tập 215: Xì lớn, Xì nhỏ
Trạng Quỷnh - Tập 214: nhỏ ma nhân hậu
Trạng Quỷnh - Tập 213: Xem chi phí như rác
Trạng Quỷnh - Tập 212: con thủy quái
Trạng Quỷnh - Tập 211: Tệ hơn bé gái
Trạng Quỷnh - Tập 210: Sấm nhỏ Nhồng
Trạng Quỷnh - Tập 209: Quỷnh làm việc ác
Trạng Quỷnh - Tập 208: động dê
Trạng Quỷnh - Tập 207: Sư bảo mẫu
Trạng Quỷnh - Tập 206: Dâu chua
Trạng Quỷnh - Tập 205: Lừa gặp mặt Phỉnh
Trạng Quỷnh - Tập 204: Quạt thần cứu thần Quạt
Trạng Quỷnh - Tập 203: Cô Chiêu Chiêu
Trạng Quỷnh -  Tập 202: Đi tìm kiếm kỳ nam
Trạng Quỷnh - Tập 201: hai Ruồi bất nghĩa
Trạng Quỷnh - Tập 200: Mừng lâu 200 tuổi
Trạng Quỷnh - Tập 199: nội lực thần sầu
Trạng Quỷnh - tập 198: Con chiến mã sủa gâu gâu
Trạng Quỷnh - Tập 197: Thằng Quéo thay đổi đời
Trạng Quỷnh - Tập 196: Của Thiên Lôi trả ông Địa
Trạng Quỷnh - Tập 195: nữ giới nhi trừ bạo
Trạng Quỷnh - Tập 194: Cây xoan tất cả ma
Trạng Quỷnh - Tập 193: Kẻ giật cho vay
Trạng Quỷnh - Tập 192: Hội test giày
Trạng Quỷnh - Tập 191: Thằng bò mọc đuôi bò
Trạng Quỷnh - Tập 190: Chúc tết
Trạng Quỷnh - Tập 189: Mẹo rước tên
Trạng Quỷnh - Tập 188: Nhặt được báu vật
Trạng Quỷnh - Tập 187: Cọp ăn đuôi bò
Trạng Quỷnh - Tập 186: Cục cân nặng của quan
Trạng Quỷnh - Tập 185: đơn vị sư nửa tháng
Trạng Quỷnh - Tập 184: Như nhị giọt nước
Trạng Quỷnh - Tập 183: Ma cất quan huyện
Trạng Quỷnh - Tập 182: người vợ sanh ngoại tộc
Trạng Quỷnh - Tập 181: Bắt ma ra thầy thuốc
Trạng Quỷnh - Tập 180: Bắt cóc nhân tài
Trạng Quỷnh - Tập 179: Một phát hai quan
Trạng Quỷnh -  Tập 178: Ảo thuật gia
Trạng Quỷnh - Tập 177: mang danh bảng nhãn
Trạng Quỷnh - Tập 176: chúa thượng ham vui
Trạng Quỷnh -  Tập 175: Ông già cung cấp bánh tiêu
Trạng Quỷnh - Tập 174: Ép cung
Trạng Quỷnh - Tập 173: nhỏ khỉ câm
Trạng Quỷnh - Tập 172: Ông Địa tuyển chọn ăn
Trạng Quỷnh - Tập 171: nhỏ cú vọ xui xẻo
Trạng Quỷnh - Tập 170: Lồng đèn độc đáo
Trạng Quỷnh - Tập 169: Bắt cóc nhầm
Trạng Quỷnh - Tập 168: Voi đi kiện
Trạng Quỷnh - Tập 167: Trại mồ côi
Trạng Quỷnh - Tập 166: Quan thị trấn trộm bò
Trạng Quỷnh - Tập 165: Được đuổi học
Trạng Quỷnh - Tập 164: Ý trời
Trạng Quỷnh - Tập 163: Đóng cánh cửa hát
Trạng Quỷnh - Tập 162: Qua Tàu cứu vớt mẹ
Trạng Quỷnh - Tập 161: Công đức xây chùa
Trạng Quỷnh - Tập 160: Chú Lu thù vặt
Trạng Quỷnh - Tập 159: Lừa ma xó
Trạng Quỷnh - Tập 158: Chợ bay
Trạng Quỷnh - Tập 157: Thằng bé mặc áo giáp
Trạng Quỷnh - Tập 156: người nấu điềm lành
Trạng Quỷnh - Tập 155: núm Thượng tác oai
Trạng Quỷnh - Tập 154: Cây xoài tứ quýTrạng Quỷnh - Tập 153: Cây kèn mắc giá
Trạng Quỷnh - Tập 152: con Trĩ sổ chuồng
Trạng Quỷnh - Tập 151: Đòi công
Trạng Quỷnh - Tập 150: bạn Trời
Trạng Quỷnh - Tập 149: Kế độc
Trạng Quỷnh - Tập 148: Nuôi mẹ
Trạng Quỷnh - Tập 147: Trộm Thành Hoàng
Trạng Quỷnh - Tập 146: Trả ơn
Trạng Quỷnh - Tập 145: bệnh dịch cả làng
Trạng Quỷnh - Tập 144: Cây bút thần
Trạng Quỷnh - Tập 143: mong ông Rớt
Trạng Quỷnh - Tập 142: cài đặt bóng râm
Trạng Quỳnh - Tập 141: nam nhi của Chúa
Trạng Quỷnh 140: Phú ông tìm vợ
Trạng Quỷnh - Tập 139: rubi Tết
Trạng Quỷnh - Tập 138: con Thuồng Luồng
Trạng Quỷnh - Tập 137: ngôi trường Long Mạch
Trạng Quỷnh - Tập 136: Chú Lu cưới vợ
Trạng Quỷnh - Tập 135: Diều vải cứu giúp nạn
Trạng Quỷnh - Tập 134: Bắt khía cạnh trời
Trạng Quỷnh - Tập 133: Cứu chiếc sông
Trạng Quỷnh - Tập 132: Bắt heo rừng
Trạng Quỷnh - Tập 131: người bạn đồng hành khỉ
Trạng Quỷnh - Tập 130: Eo tử thần
Trạng Quỷnh - Tập 129: Đầu lớn lắm kếTrạng Quỷnh - Tập 128: quan liêu án phó
Trạng Quỷnh - Tập 127: Thần Giếng
Trạng Quỷnh - Tập 126: quan tiền thật, quan giả
Trạng Quỷnh - Tập 125: chiến tranh đậu phộng
Trạng Quỷnh - Tập 124: Uống mật gấu
Trạng Quỷnh - Tập 123: Cọp sún răng
Trạng Quỷnh - Tập 122: Ngài Tề
Trạng Quỷnh - Tập 121: Một hủ tục
Trạng Quỷnh - Tập 120: bạn đạo đức
Trạng Quỷnh - Tập 119: con gái Quỷnh đa mưu
Trạng Quỷnh - Tập 118: Học lấy tiếng
Trạng Quỷnh - Tập 117: Đám Giỗ Trạng Quỳnh
Trạng Quỷnh - Tập 116: Trạng Quỳnh cứu giúp Trạng Quỷnh
Trạng Quỷnh - Tập 115: Hũ vàng
Trạng Quỷnh - Tập 114: hương thơm cô đơn
Trạng Quỷnh - Tập 113: Thầy pháp hết thời
Trạng Quỷnh - Tập 112: tiểu thư lựa chọn chồng
Trạng Quỷnh - Tập 111: Thi "Giò-Gà"Trạng Quỷnh - Tập 110: bé Dã Nhân
Trạng Quỷnh - Tập 109: Công tử say đắm chơi
Trạng Quỷnh - Tập 108: Tội tuyệt nhất đao
Trạng Quỷnh - Tập 107: Bắt cóc Thái tử
Trạng Quỷnh - Tập 106: ước mưa mượn súng
Trạng Quỷnh - Tập 105: Quan huyện lên Thiên Đình
Trạng Quỷnh - Tập 104: Quan huyện lên Thiên đình
Trạng Quỷnh - Tập 103: Bắt bạn lấy điểm
Trạng Quỷnh - Tập 102: Đại lão gia
Trạng Quỷnh - Tập 101: mẹ ghẻ nhỏ chồng
Trạng Quỷnh - Tập 100: Xay lúa ko công
Trạng Quỷnh - Tập 99: Lệnh Bà xuất cung
Trạng Quỷnh - Tập 98: nấm mèo Tây cô
Trạng Quỷnh - Tập 97: Vụ án cá chép
Trạng Quỷnh - Tập 96: Tính già hóa non
Trạng Quỷnh - Tập 95: Một chuyến về quê
Trạng Quỷnh - Tập 94: bố bửa ăn
Trạng Quỷnh - Tập 93: Vợ ck lười
Trạng Quỷnh - Tập 92: tè thư ngỗ nghịch
Trạng Quỷnh - Tập 91: Thiên Lôi xuống trần
Trạng Quỷnh - Tập 90: Sư Mõ, Sư Chuông
Trạng Quỷnh - Tập 89: tên trộm con đường tán
Trạng Quỷnh - Tập 88: Cọp Khánh Hòa
Trạng Quỷnh - Tập 87: Đất bao gồm vàng
Trạng Quỷnh - Tập 86: bay nghề ăn uống trộm
Trạng Quỷnh - Tập 85: Sứ mang hòa bình
Trạng Quỷnh -  Tập 84: giết mổ "Tiền Rồng"Trạng Quỷnh - Tập 83: cứu giúp bạn
Trạng Quỷnh - Tập 82: rước ân báo oán
Trạng Quỷnh - Tập 81: Kẻ giật hoàn lương
Trạng Quỷnh - Tập 79: Đấu trí
Trạng Quỷnh - Tập 80: bé cọp da sắt
Trạng Quỷnh -  Tập 78: người chân thật
Trạng Quỷnh - Tập 77: khiếu nại Trạng lên quan
Trạng Quỷnh - Tập 76: phân chia đôi phần thưởng
Trạng Quỷnh - Tập 75: Cõng rắn cắm gà nhà
Trạng Quỷnh - Tập 74: thôn Trưởng sợ ma
Trạng Quỷnh - Tập 73: bé Trâu quýTrạng Quỷnh - Tập 72: võ sĩ Tây Sơn
Trạng Quỷnh - Tập 71: Mướp và Khoai
Trạng Quỷnh - Tập 70: Thằng con gà Mun
Trạng Quỷnh - Tập 69: Rồng mang đến nhà Tôm
Trạng Quỷnh - Tập 68: người đẹp trong tranh
Trạng Quỷnh - Tập 67: bé rùa vàng
Trạng Quỷnh - Tập 66: Quân sư quạt mo
Trạng Quỷnh - Tập 65: Kẻ bội nghĩa
Trạng Quỷnh - Tập 64: Tráo dâu, tráo trâu
Trạng Quỷnh - Tập 63: cài đặt bê ba lần
Trạng Quỷnh - Tập 62: Trả nợ
Trạng Quỷnh - Tập 61: Cháy nhà ra mắt chuột
Trạng Quỷnh - Tập 60: Bà bố bán bún bò
Trạng Quỷnh - Tập 59: Ván cờ cứu nạn
Trạng Quỷnh - Tập 58: Sương gió biên thùy
Trạng Quỷnh - Tập 57: Chúa vi hành
Trạng Quỷnh - Tập 56: nhỏ Hoa cà pháo
Trạng Quỷnh - Tập 55: tốt nhất quỷ hai ma
Trạng Quỷnh - Tập 54: Ông lái đò
Trạng Quỷnh - Tập 53: Cung nữ
Trạng Quỷnh -  Tập 52: náo loạn trường thi
Trạng Quỷnh - Tập 51: Người chúng ta quý tộc
Trạng Quỷnh - Tập 50: Vào Phú Xuân
Trạng Quỷnh - Tập 49: dòng nồi thần
Trạng Quỷnh - Tập 48: Đứa nhỏ trời đánh
Trạng Quỷnh - Tập 47: Thần y
Trạng Quỷnh - Tập 46: đồng đội họ Lê
Trạng Quỷnh - Tập 45: bé Mắm nhỏ Muối
Trạng Quỷnh - Tập 44: đàn bà tướng về hưu
Trạng Quỷnh - Tập 43: Trạng Nguyên Trạng Mẻ
Trạng Quỷnh - Tập 41: Vỏ quýt dày móng tay nhọn
Trạng Quỷnh - Tập 42: Thằng mõ
Trạng Quỷnh - Tập 40: gia sản của cha
Trạng Quỷnh - Tập 39: nhân vật rơm
Trạng Quỷnh - Tập 38: quan liêu lớn
Trạng Quỷnh - Tập 37: Trạng sinh hoạt chùa
Trạng Quỷnh - Tập 36: Ăn đầu năm xa quê
Trạng Quỷnh - Tập 35: Thành Hoàng khóc
Trạng Quỷnh - Tập 34: So tài võ sư Tàu
Trạng Quỷnh - Tập 33: nhỏ nuôi quan lại huyện
Trạng Quỷnh - Tập 32: tên trộm kỳ lạ
Trạng Quỷnh - Tập 31: yêu quý nhân Bạch Bì
Trạng Quỷnh -  Tập 30: Chiến công của Mắm
Trạng Quỷnh - Tập 29: Giải oan đến thầy
Trạng Quỷnh - Tập 28: Gia sư
Trạng Quỷnh - Tập 27: gia tài họ Quách
Trạng Quỷnh - Tập 26: con trai rể hay chữ
Trạng Quỷnh - Tập 25: Trạng chữa trị bệnh
Trạng Quỳnh - Tập 24: Trạng bị tiêu diệt Chúa cũng băng hà
Trạng Quỳnh - Tập 23: Cây cải tiến Chúa
Trạng Quỳnh - Tập 22: Văn võ tranh hùng
Trạng Quỳnh - Tập 21: Tráo thư
Trạng Quỳnh - Tập 20: Đơn trình trườn chết
Trạng Quỳnh - Tập 19: Người chúng ta đồng hành
Trạng Quỳnh - Tập 18: quá giấy vẽ voi
Trạng Quỳnh - Tập 17: có tác dụng ông mai
Trạng Quỳnh - Tập 16: Ngọc Người
Trạng Quỳnh - Tập 15: Đào ngôi trường Thọ
Trạng Quỳnh - Tập 14: Sợ hiểu văn tếTrạng Quỳnh - Tập 13: Chôn văn
Trạng Quỳnh - Tập 12: Mầm đá
Trạng Quỳnh - Tập 11: Tế sao
Trạng Quỳnh - Tập 10: Vòng ngọc Trung Quốc
Trạng Quỳnh - Tập 9: Thơ trống vần Thiên
Trạng Quỳnh - Tâp 8: Đãi tiệc quan lại Tàu
Trạng Quỳnh - Tập 7: rượu cồn Trạng lột
Trạng Quỳnh - Tập 6: Đệ độc nhất vô nhị danh họa
Trạng Quỳnh - Tập 5: Ghẹo cô mặt hàng nước
Trạng Quỳnh - Tập 4: miệng kẻ sang
Trạng Quỳnh - Tập 3: cúng Thành Hoàng
Trạng Quỳnh - Tập 2: Đất nứt nhỏ bọ hung
Trạng Quỳnh - Tập 1: Sao sáng xứ Thanh
*

*

RSS
*

*
*
*

Thằng Khạp là chúng ta hồi nhỏ tuổi của chú Lu, nhà phong lưu điều khiếu nại nhưng ăn chơi, cờ tệ bạc đủ kiểu đề xuất nghèo. Chú lu có ân huệ với bà bầu của Khạp phải tìm giải pháp trả ơn nhưng mà ông Khạp tính tình mê say chơi, thích hợp mơ mộng. Đọc chuyện tranh trạng quỷnh tập 146 để thấy quỷnh góp Chú Lú trả ơn thế nào nha.

Mời các bạn đón đọc truyện tranh trạng quỷnh tập 146 với tựa đề Trả Ơn giúp thấy Chú Lu trả ơn xưa thế nào nha, với lại còn không ít chuyện tốt khác cũng thú vị không thua kém đang chờ các bạn.

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Cung bạch dương hợp với cung nào nhất, bạch dương hợp với cung nào

shthcm.edu.vn - cập nhật thông tin trong thời gian ngày - làm cho đẹp, thời trang, sức khoẻ, giải trí vui mừng ghi rõ nguồn lúc sử dụng tin tức tại shthcm.edu.vn. - LH: info