Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần nhiệt học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực 778 5


Bạn đang xem: Bài tập vật lý lớp 6 nâng cao

Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần điện học lớp 11 THPT theo định hướng phát triển năng lực 122 307 0
SỬ DỤNG hệ THỐNG bài tập vật lý CHƯƠNG“CÁC ĐỊNH LUẬT bảo TOÀN” vật lý lớp 10 NÂNG CAO THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực và SÁNG tạo của học SINH
SỬ DỤNG hệ THỐNG bài tập vật lý CHƯƠNG“CÁC ĐỊNH LUẬT bảo TOÀN” vật lý lớp 10 NÂNG CAO THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực và SÁNG tạo của học SINH 118 289 0
Củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập dao động tắt dần thông xây qua xây dựng hệ thống bài tập vật lý 12 THPT phần dao động cơ học
Củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập dao động tắt dần thông xây qua xây dựng hệ thống bài tập vật lý 12 THPT phần dao động cơ học 39 145 0
Củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập dao động tắt dần thông xây qua xây dựng hệ thống bài tập vật lý 12 THPT phần dao động cơ học
Củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập dao động tắt dần thông xây qua xây dựng hệ thống bài tập vật lý 12 THPT phần dao động cơ học 39 118 0
SKKN củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập dao động tắt dần thông xây qua xây dựng hệ thống bài tập vật lý 12 THPT phần dao động cơ học
SKKN củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập dao động tắt dần thông xây qua xây dựng hệ thống bài tập vật lý 12 THPT phần dao động cơ học 39 122 0
SKKN củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập dao động tắt dần thông xây qua xây dựng hệ thống bài tập vật lý 12 THPT phần dao động cơ học
SKKN củng cố và nâng cao kỹ năng giải bài tập dao động tắt dần thông xây qua xây dựng hệ thống bài tập vật lý 12 THPT phần dao động cơ học 41 39 0
Biên soạn và hướng dẫn học sinh giải hệ thống bài tập vật lý dạng đồ thị trung học phổ thông 168 34 0
Biên soạn và hướng dẫn học sinh giải hệ thống bài tập vật lý dạng đồ thị trung học phổ thông 168 14 0
Chương I. CƠ HỌC1.ĐO ĐỘ DÀII.KIẾN THỨC CƠ BẢN•Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt nam là mét (m).•Khi sử dụng thước đo, ta cần biết GHĐ và ĐCNN của thước.•Cách đo độ dài:Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.Đặt thước và mắt nhìn đúng cách.Đọc và ghi kết quả đúng quy định. Chương I. CƠ HỌC 1. ĐO ĐỘ DÀI I.KIẾN THỨC CƠ BẢN • Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt nam là mét (m). • Khi sử dụng thước đo, ta cần biết GHĐ và ĐCNN của thước. • Cách đo độ dài: - Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp. - Đặt thước và mắt nhìn đúng cách. - Đọc và ghi kết quả đúng quy định. II. BÀI TẬP CƠ BẢN 1. Giải bài tập giáo khoa 1- 2.1. B. 10dm và 0,5cm. 1.2.2. B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm. 1.2.3. a. 10cm và 0,5cm ; b. 10cm và 1mm. 1.2.4. Chọn thước 1 để do độ dài B ( 1 - B) ; Chọn thước 2 để đo độ dài (2- C). ; Chọn thước 3 để đo độ dài A ( 3 - A). 1.2.5. Thước thẳng, thước mét, thước nửa mét, thước kẻ, thước dây Người ta sản xuất nhiều loại thước để phù hợp với thực tế cần đo. 1.2.6. Tuỳ chọn. 1.2.7. B. 50dm. 1.2.8. C. 24cm. 1.2.9. ĐCNN của thứoc dùng trong các bài thực hành là: a. 0,1cm ; b. 1cm ; c. 0,1cm hoặc 0,5cm. 1-2.10. Tuỳ chọn có thể là: Đô đường kính của quả bóng bàn: Đặt hai bao diêm tiếp xúc hai bên quả bóng bàn. Dùng thước đo khoảng cách giữa hai bao diêm. Đó chính là đường kính bóng bàn. - Đo chu vi quả bóng: dùng băng giấy quấn theo đường hàn giữa hai nửa quả bóng và đánh dấu, sau đó dùng thước thẳng đo độ dài băng giấy. 1-20.11. Dùng chỉ quấn xung quanh bút chì theo nhiều vòng sít nhau, sau đó dùng thước đo chiều dài đoạn quấn và chia cho số vàng quấn ta biết đường kính sợi chỉ. 1-2.12. Tuỳ cách chọn. Có thể làm như sau: đặt hai thước song song hai phía của vung nồi, sau đó đo khoảng cách giữa hai thước. Đó chính là dộ dài đường kính của vung. 1-2.13. Đánh dấu trên lốp xe bằng sợi dây màu, sau đó đếm số vòng quay khi xe lăn từ nhà đến trường. Xác định quảng đường bằng cách nhân chu vi của bánh với số vòng quay. 2. Bài tập nâng cao 1-2.14. Hãy tìm cách xác định chính xác chiều cao của mình bằng hai thước thẳng có GHĐ và ĐCNN lần lượt: 100cm - 1mm ; 50cm - 1mm. 1-2.15. Hãy tìm cách xác định độ dày của tờ giấy bằng thước thẳng có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm và một cái bút chì? 1-2.16. Hãy tìm cách xác định đường kính của một ống hình trụ ( hộp sữa) bằng các dụng cụ gồm: 2 viên gạch, và thước thẳng dài 200mm, chia tới mm. 1-2.17. Hãy tìm cách xác định đường kính của một quả bóng nhựa bằng các dụng cụ gồm: 2 viên gạch, giấy và thước thẳng dài 200mm, chia tới mm. 1-2.18. Hãy tìm cách xác định chiều cao của một lọ mực bằng các dụng cụ gồm: một êke và thước thẳng dài 200mm, chia tới mm. 1.2.19. Đường chéo của một Tivi 14 inh dài bao nhiêu mm? 1-2.20. Em hãy tìm phương án đo chu vi của lốp xe đạp bằng thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm. 3. Bài tập trắc nghiệm 1-2.21. Trên lốp xe đạp người ta ghi : 650mm. Con số đó chỉ: A. Chu vi của bánh xe B. Đường kính bánh xe C. Độ dày của lốp xe D. Kích thước vòng bao lốp E. Đường kính trong của lốp 1.2.22.Trên ống nước có ghi: 42 x1,7mm. Các con số đó chỉ: A. Đường kính ống nước và độ dày của ống B. Chiều dài ống nước và đường kính ống nước C. Chu vi ống nước và độ dày của ống nước D. Chu vi ống nước và đường kính ống nước E. Đường kính trong và ngoài của ống nước 1.2.23. Phía sau sách vật lý 6 có ghi: khổ 17 x 24cm. Các con số đó chỉ: A. Chiều dài và chiều rộng cuốn sách B. Chiều rộng và chiều dài cuốn sách C. Chu vi và chiều rộng cuốn sách D. Độ dày và chiều dài cuốn sách E. Chiều rộng và đường chéo cuốn sách 1-2.24. Hãy ghép tên dụng cụ đo với tên các vật cần đo cho thích hợp nhất trong các trường hợp sau: 1. Chiều dài cuốn sách vật lý 6 a. Thước thẳng 100cm có ĐCNN 1mm 2. Chiều dài vòng cổ tay b. Thước thẳng 300mm có ĐCNN 1mm 3. Chiều dài khăn quàng đỏ c. Thước dây 300cm có ĐCNN 1cm 4. Độ dài vòng nắm tay d. Thước dây 10dm có ĐCNN 1mm 5. Độ dài bảng đen e.Thước dây 500mm có ĐCNN 3mm Đáp án nào sau đây đúng nhất: A. 1- a ; 2- b ; 3 - c ; 4- d ; 5- e B. 1- a ; 2- b ; 3 - c ; 4- d ; 5- e A C. 1- b ; 2-b ; 3 - a ; 4- d ; 5- c . D. 1- a ; 2-b ; 3 - e ; 4- d ; 5- c E. 1- b ; 2-a ; 3 - d ; 4- e ; 5- c 1-2.25. Hãy chọn thước đo và dụng cụ thích hợp trong các thước và dụng cụ sau để đo chính xác nhất các độ dài của bàn học: A. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1mm - Băng giấy cuộn có độ dài cỡ 2m B. Thước thẳng có GHĐ 0,5m và ĐCNN 1mm - Băng giấy cuộn có độ dài cỡ 2m C. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm - Băng giấy cuộn có độ dài cỡ 2m D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm - Cuộn dây thừng có độ dài cỡ 2m E. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 2mm - Băng giấy cuộn có độ dài cỡ 2m 1-2.26. Một ti vi 21 inh con số đó chỉ: A. Chiều rộng của màn hình tivi. B. Chiều cao của màn hình tivi. C. Đường chéo của màn hình tivi. D. Độ dài của màn hình tivi. E. Độ dày của màn hình ti vi. Chọn câu trả lời đúng. 3. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I. KIẾN THỨC CƠ BẢN • Để đo thể tích chất lỏng ta có thể dùng bình chia độ, ca đong • Đơn vị đo thể tích mét khối (m 3 ) • 1m 3 = 1000dm 3 ; 1dm 3 = 1000cm 3 ; 1cm 3 = 1000mm 3 • 1 dm 3 = 1lít II. BÀI TẬP CƠ BẢN 1. Hướng dẫn giải bài tập giáo khoa. 3.1. B. Bình 500ml có vạch chia tới 2ml. 3.2. C. 100cm 3 và 2cm 3 3.3. GHĐ và ĐCNN của các bình ở hình 3.2 lần lượt là: a. 100cm 3 và 5cm 3 . b. 250cm 3 và 25cm 3 . 3.4. C. V 3 = 20,5cm 3 . 3.5. ĐCNN của bình chia độ dùng trong thực hành là: a. 0,2cm 3 . b. 0,1cm 3 hoặc 0,5cm 3 . 3.6. - Các loại ca đong, chai lọ có ghi sẵn dung tích. Dùng để đựng xăng, dầu, nước mắm - Các bình chia độ thường đùng để đong các chất lỏng trong phòng thí nghiệm. - Xilanh, bơm tiêm. Thường dùng đo thể tích thuốc tiêm 3.7. Tuỳ chọn. 2. Bài tập nâng cao. 3.8. Có hai bình chia độ có cùng dung tích, có chiều cao khác nhau. Hỏi sử dụng bình chia độ nào ta sẽ xác định thể tích của chất lỏng chính xác hơn? Tại sao? 3.9. Có ba ống đong loại 100ml có vạch chia tới 1ml, chiều cao lần lượt:100mm ;150mm ; 200mm. Hỏi sử dụng ống đong nào để chia chính xác nhất thể tích chất lỏng trong các bình chứa chính xác nhất? 3.10. Một ống đong thẳng có dung tích 500ml lâu ngày bị mờ các vạch chia vì vậy mà khi đong các chất lỏng thường không chính xác. Để khắc phục tình trạng trên hãy nêu phương án sửa chữa để ống đong có thể sử dụng một cách khá chính xác với các ĐCNN: a. 5ml b. 2ml 3.11. Trên các chai đựng rượu người ta thường ghi 650ml. Hỏi khi ta rót đầy rượu vào chai thì lượng rượu đó có chính xác là 650ml không? 3.12. Trên các lon bia có ghi “333 ml ” con số đó có ý nghĩa gì? 3.13. Hình bên có ba bình thủy tinh, trong đó có hai bình đều đựng 1l nước. Hỏi khi dùng bình 1 và bình 2 để chia độ cho bình 3 dùng bình nào để chia độ sẽ chính xác hơn? Tại sao? 1 2 3 3.14. Một người cầm một can 3 lít đi mua nước mắm, người bán hàng chỉ có loại can 5 lít không có vạch chia độ. Hỏi người bán hàng phải đong như thế nào để ngưòi đó mua: a. 1lít nước mắm b. 2 lít nước mắm. 3.15. Người bán hàng có hai loại can 3 lít và 5 lít không có vạch chia độ, làm thế nào để người đó đong được 7lít dầu. 3. Bài tập trắc nghiệm. 3.16. Trên các chai đựng rượu người ta có ghi 750mml. Con số đó chỉ: A. Dung tích lớn nhất của chai rượu. B. Lượng rượu chứa trong chai. C. Thể tích của chai đựng rượu. D. Lượng rượu mà chai có thể chứa. E. Thể tích lớn nhất của chai rượu. Chọn câu đúng trong các nhận định trên. 3.17. Do lỗi của nhà sản xuất mà một số can nhựa loại dung tích 1lít đựng chất lỏng không được chính xác. Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất để xác định thể tích của chất lỏng đựng trong các can trên: A. Bình 1000ml có vạch chia tới 5ml B. Bình 500ml có vạch chia tới 2ml C. Bình 300ml có vạch chia tới 1ml D. Bình 500ml có vạch chia tới 5ml E. Bình 1000ml có vạch chia tới 1ml 3.18. Khi sử dụng bình chia độ có ĐCNN 0,1cm 3 để thực hành đo thể tích chất lỏng. Các số liệu nào sau đây ghi đúng: B A. V 1 = 20,10cm 3 C B. V 2 = 20,1cm 3 D C. V 3 = 20,01cm 3 E D. V 4 = 20,12cm 3 F E. V 5 = 20,100cm 3 1.19. Có hai bình chia độ A và B có cùng dung tích, bình A có chiều cao lớn hơn bình B. Sử dụng bình chia độ nào ta sẽ xác định thể tích của chất lỏng chính xác nhất? Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: G A. Sử dụng bình A H B. Sử dụng bình B I C. Hai bình như nhau J D. Tùy vào cách chia độ K E. Tùy người sử dụng 3.20. Có ba ống đong A, B, C loại 100ml có vạch chi tới 1ml, chiều cao lần lượt:100mm ;150mm ; 200mm. Hỏi sử dụng ống đong nào để chia chính xác nhất thể tích chất lỏng trong các bình chứa chính xác nhất? Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: A.Sử dụng bình A L B. Sử dụng bình B M C. Sử dụng bình C N D. Sử dụng bình A hoặc B O E. Sử dụng bình B hoặc C 3.21. Một bình chia độ ghi tới 1cm 3 , chứa 40cm 3 nước, khi thả một viên sỏi vào bình, mực nước dâng lên tới vạch 48cm 3 . Thể tích viên sỏi được tính bởi các số liệu sau: A.8cm 3 B. 80ml P C. 800ml Q D. 8,00cm 3 R E. 8,0 cm 3 Chọn câu đúng trong các đáp án trên 4. ĐO THỂ TÍCH CỦA VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I KIẾN THỨC CƠ BẢN • Để đo thể tích vật rắn không thấm nước, ta có thể dùng bình chia độ, bình tràn. • Khi nhúng vật trong chất lỏng, phần tăng thể tích chất lỏng hoặc phần chất lỏng tràn ra ngoài chính là thể tích phần vật rắn ngập trong nước. II. BÀI TẬP CƠ BẢN 1. Hướng dẫn giải bài tập giáo khoa. 4.1. C. V 3 =31cm 3 . 4.2. C. Thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa. 4.3. Nếu ta chọn quả trứng chìm ngập trong nước ta có phương án: Đặt một bát lên chậu nhỏ, đổ nhẹ nước đầy vào bát. Thả trứng vào bát, khi đó nước tràn ra chậu nhỏ, ta lấy nước tràn ra đổ vào bình chia độ. Số chỉ lượng nước trong bình chia độ chính là thể tích của quả trứng. 4.4. Vì quả bóng bàn nổi trên nước do vậy để đo thể tích của nó ta có nhiều cách. Sau đây ta đưa ra một phương án đơn giản: Dùng bột nặn gói quả bóng bàn, thả chìm vào nước ta xác định được thể tích V 1 của bóng với bột nặn. Sau đó lấy bóng ra khỏi và thả bột nặn vào táac định thể tích V 2 của lượng bột nặn. V = V 1 - V 2 chính là thể tích quả bóng ( với cách làm tương tự ta có thể xác định thể tích qua bình tràn). 4.5. Ta có thể dùng bột nặn gói kín viên phấn ( không cho nước thấm). Sau đó xác định tương tự như bài 4.4. 4.6. Ta có thể chia đôi lượng nước bằng bình chia độ và cũng có thể làm một cách khác theo phương án sau: Đo chiều cao h của cột nước, sau đó đánh dấu một nửa ( h/2) và rót nhẹ lấy một nửa. 2. Bài tập nâng cao 4.7. Một bình chia độ ghi tới cm 3 chứa 40cm 3 nước, khi thả một viên sỏi vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 48cm 3 . Hỏi thể tích của viên sỏi là bao nhiêu? 4.8. Một bình chia độ ghi tới cm 3 có dung tích 100cm 3 , chứa 70cm 3 nước. Khi thả một hòn đá vào trong bình, mực nước dâng lên và tràn ra ngoài 12cm 3 nước. Hỏi thể tích của hòn đá là bao nhiêu? 4.9. Một mẫu gỗ có hình dạng xù xì, nổi trên mặt nước. Hãy dùng bình chia độ và tìm cách đo thể tích của mẫu gỗ nói trên. 4.10. Bình chia độ đựng 50cm 3 cát, khi đổ 50cm 3 nước vào bình, mực nước nằm ở mức 90cm 3 . Hỏi thể tích thực của cát là bao nhiêu? Tại sao mức nước không chỉ mức 100cm 3 ? 4.11. Một mẫu sắt có hình dạng không cân đối, làm thế nào ta có thể vạch chia đôi thể tích của nó. 4.12. Tìm phương án để đo thể tích của một bóng điện tròn bằng bình chia độ. 4.13. Tìm phương án để đo thể tích của một cái cốc bằng bình chia độ. 3. Bài tập trắc nghiệm 4.14. Một bình chia độ chứa 50cm 3 cát, khi đổ 50cm 3 nước vào bình nước dâng lên đến vạch 90cm 3 . Hỏi thể tích thực của cát là: A. 500ml B. 400ml S C. 40cm 3 T D. 50cm 3 U E. 500 ml Chọn câu đúng trong các đáp án trên. 4.15. Một bình chia độ có dung tích 100cm 3 ghi tới 1cm 3 chứa 70cm 3 nước, khi thả một hòn đá vào bình thì mực nước dâng lên và tràn ra ngoài 12cm 3 nước. Thể tích của hòn đá là: A.12cm 3 B. 42cm 3 V C. 30cm 3 W D. 120ml X E. 420ml Chọn câu đúng trong các đáp án trên. 4.16. Khi đo thể tích của một viên sỏi bằng bình chia độ có GHĐ 100ml và chia tới ml. Kết quả nào dưới đây ghi đúng? A. 16,00ml B. 16ml. C. 16,01. D. 16,0ml E. 16,10ml. 4.17. Khi thả một mẫu gỗ không thấm nước vào một bình tràn không đầy nước, một lượng nứoc tràn ra ngoài. Khi đó: A. Lượng nước tràn ra chỉ thể tích của mẫu gỗ thả trong nước. B. Thể tích phần gỗ ngập trong nước bằng lượng nước tràn ra. C. Thể tích phần gỗ ngập trong nước bằng thể tích chênh lệch. D. Thể tích nước chênh lệch và nước tràn là thể tích phần gỗ ngập. E. Thể tích nước chênh lệch và nước tràn là thể tích mẫu gỗ ngập. Nhận định nào đúng trong các nhận định trên? 4.18. Một bình chia độ có dung tích 100cm 3 đựng 95cm 3 nước. Nếu đổ một 6 cm 3 thìa cát vào bình khi đó nước tràn ra 5cm 3 . Khi đó thể tích thực của cát là : A. 6 cm 3 . B. 5cm 3 . C. 11cm 3 . D. 10 cm 3 . E. 1cm 3 . Chọn câu trả lời đúng. 4.19. Có thể đánh dấu chia mẫu sắt hình trụ thành ba phần có thể tích bằng nhau ta có thể làm như sau: A. Nhúng vào bình tràn. B. Nhúng vào bình chia độ. C. Đo chia ba chiều cao. D. A và B chính xác. E. Cả ba cách đều chính xác. Chọn câu trả lời chính xác nhất. 5. KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG I. KIẾN THỨC CƠ BẢN • Mọi vật đều có khối lượng. Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó. • Đơn vị đo khối lượng là kilôgam (kg) • Người ta sử dụng cân để đo khối lượng. II. BÀI TẬP CƠ BẢN 1. Hướng dẫn giải các bài tập sách giáo khoa 5.1. C. 5.2. 397g chỉ khối lượng của sữa trong hộp. Một bơ gạo chưa khoảng 240g -260g gạo. 5.3. a. Biển C ; b. biển B ; c. biển A ; d. biển B ; e, biển A ; f. biển C. 5.4. Đặt vật cần cân lên đĩa, xem cân chỉ bao nhiêu. Sau đó đặt lần lượt các quả cân sao cho cân chỉ như cũ. Tổng khối lượng của các quả cân trong đĩa bằng khối lượng của vật. 5.5. Cân thử một số quả cân. 2. Bài tập nâng cao 5.6. Trên một túi muối Iốt có ghi 1kg. Con số đó có ý nghĩa như thế nào? 5.7. Trên cửa xe ôtô có ghi 4,5T. Hỏi con số đó chỉ gì? 5.8. Một quả cân do sử dụng lâu ngày bị bào mòn, vì thế khi sử dụng nó để cân không còn được chính xác. Hãy đề xuất phương án sửa chữa để cân trở lại chính xác. 5.9. Để cân được một ôtô chở hàng nặng hàng tấn mà trong khi đó ta chỉ có một chiếc cân tạ. Hỏi làm sao xác định khối lượng cả xe lẫn hàng? 5.10. Một chiếc cân gồm hai đĩa cân, trong tay ta chỉ có một số quả cân loại 1kg ; 500g ; 10g ; 5g ; 1g ( mỗi loại một quả). Hỏi để cân một vật nặng khoảng 5kg ta phải làm thế nào? 5.11. Một chiếc cân gồm hai đĩa cân, trong tay ta chỉ có một số quả cân loại 100g ; 20g ; 10g ; 5g ; 1g ( mỗi loại một quả). Hỏi để chia ba một túi đường nặng 450g ta phải làm thế nào? 5.12. Có 8 gói kẹo cùng loại, do lỗi của nhà sản xuất mà trong đó có một gói không đúng khối lượng. Bằng chiếc cân hai đĩa cân, hãy tìm ra gói kẹo đó với phép cân ít nhất. 5.13. Một cái cân cân chính xác tới 0,1g. Kết quả nào sau đây chỉ đúng khi sử dụng chiếc cân đó để thực hành đo khối lượng của một vật nặng: A. m = 12,41g B. m = 12,40g C. m = 12,04g D. m = 12,2g E. m = 12g Tìm câu đúng nhất trong các câu trên. 5.14. Một cân Robecvan với bộ quả cân gồm: 500g, 200g, 100g, 50g, 10g. 50mg, 5g, 2mg. Khi đó một mã cân có GHĐ và ĐCNN là: A. 865 70mg - 50mg. B. 865,7g - 2mg. C. 865,52g - 2g. D. 865,52g - 2mg. E. 865,052g - 2mg. Nhận định nào đúng trong các nhận định trên. 5.15. Một chiếc cân có GHĐ và ĐCNN là 5kg - 10g. Mỗi phép cân có thể sai: A. 100g B. 1g. C. 10g. D. 1,0g. E. 0,1g Xác định câu trả lời đúng. 5.16. Một lít nước nặng 1000g, khối lượng của 1m 3 nước là: A. 100.000g. B. 1tạ. C. 1tấn. D. 10tấn. E. 10 yến. Chọn câu đúng trong các trả lời trên. <...>... Treo vào B một vật m1 = B Treo vào B một vật C Treo vào C một vật D Treo vào D một vật E Treo vào D một vật D C B A O m Chọn phương án đúng 15.13.Trên thanh đỡ ( khối lượng không đáng kể) có treo vật m tại C, biết CB = BO = OA Để thanh đỡ cân bằng ta phải: m 2 m = 4 m = 3 =m = 2m A Treo vào A một vật m1 = B Treo vào A một vật m1 C Treo vào A một vật m1 D Treo vào A một vật m1 E Treo vào A một vật. .. định nào trên đây đúng nhất 16. 16 Khi sử dụng hai hệ thống ròng rọc bên để dưa vật năng lên ta thấy: A Hệ thống a và b đều cho ta lợi về lực B Hệ thống a và b không cho ta lợi về lực C Hệ thống a không cho lợi về lực D Hệ thống b không cho lợi về lực E Hai hệ thống đều cho lợi về lực m m Nhận định nào trên đây đúng nhất 17 BÀI TẬP ÔN TẬP LUYỆN CHƯƠNG I 17.1 Để đo độ dài của vật ta tiến hành: m - Chọn... xe ròng rọc bố trí ở phanh 2 Bài tập nâng cao 16. 7 Để đưa vật có khối lượng 20kg lên cao, người ta sử dụng ròng rọc cố định Tính lực cần thiết để đưa vật lên đều (bỏ qua ma sát giữa sợi dây và ròng rọc) 16. 8 Em sẽ sử dụng máy cơ đơn giản nào để thuận tiện: a Đưa một cái xe máy từ dưới sân lên thềm cao 0,5m b Đưa một xô vữa lên cao 15m 16. 9 Để đưa một vật nặng 80kg lên cao 4m, một học sinh lớp sáu nên... tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d = 10D II BÀI TẬP CƠ BẢN 1.Hướng dẫn giải bài tập giáo khoa 11.1 Câu D  kg  3  m  11.2 1240  11.3 a 0 ,66 7 m3 b 45000N  kg  3  Khối lượng riêng của kem giặt VISO lớn hơn khối m  11.4 1111,1  lượng riêng của nước  kg   N  3  và 1 960 8  3  m  m  11.5 1 960 ,8  2 Bài tập nâng cao 11 .6 Khối lượng riêng của một chất được xác định theo công... trên 6 LỰC - HAI LỰC CÂN BẰNG I KIẾN THỨC CƠ BẢN • Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực • Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vấn đứng yên, thì hai lực đó là hai lực cân bằng • Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều II BÀI TẬP CƠ BẢN 1 Hướng dẫn giải các bài tập giáo khoa 6. 1 Câu C 6. 2 a Lực nâng ; b lực kéo ; c lực uốn ; d lực đẩy 6. 3... bé ; con trâu c llực cân bằng ; sợi dây 6. 5 a khi đầu bút bi nhô ra, khi đó lò xo bị nén lại tác dụng vào ruột bút và thân bút những lực đẩy Ta có thể cảm nhận lực này khi bấm nhẹ vào núm ở đuôi bút b Khi đầu bút thụt vào , lò xo vẫn bị nén và nó cũng vẫn tác dụng lên ruột và thân bút những lực đẩy 2 Bài tập nâng cao 6. 6 Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống trong các câu sau: Một quả... 2 Bài tập nâng cao 10.5 Một ô tô nặng 4,5 tấn Hỏi trọng lượng của ôtô là bao nhiêu? 10 .6 Đại lượng vật lý nào - khối lượng hay trọng lượng của vật liệu có ý nghĩa trong việc tính toán xây dựng nhà cửa, cầu cống ? 10.7 Đối với người mua hàng Chẳng hạn lương thực, thực phẩm, thì đại lượng vật lý nào - khối lượng hay trọng lượng được quan tâm hơn? Tại sao? 10.8 Trong thi đấu môn cử tạ đại lượng vật lý. .. hệt nhau Một cốc chứa 1lít nước, người ta đổ dần đường vào cốc còn lại cho đến khi cân thăng bằng Khi đó trọng lượng của đường là: A 1N B 11N C 10N D 1,0N E 0,1N Chọn kết quả đúng 10.17 Một vật chuyển động trên đường thẳng Khi đó: A Trọng lượng của vật luôn thay đổi B Trọng lực của vật luôn thay đổi C Khối lượng của vật luôn thay đổi D Trọng lực của vật không thay đổi E Khối lượng và trọng lượng thay... kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ II BÀI TẬP CƠ BẢN 1.Hướng dẫn giải bài tập giáo khoa 14.1 B Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng 14.2 a Nhỏ hơn b Càng giảm c càng dốc đứng 14.3 Đi như vậy đường ít nghiêng hơn, lực nâng người nhỏ đỡ mệt 14.4 Để đỡ tốn lực đưa ô tô lên dốc 14.5 Đinh vít hay mũi khoan chúng là mặt phẳng nghiêng 2 Bài tập nâng cao 14 .6 Tại sao khi dắt một chiếc xe máy lên thềm nhà cao, ... dài tấm ván C Giảm độ cao, thay đổi chiềudài tấm ván D Giữ nguyên độ cao, thay đổi chiều dài tấm ván E Giảm độ cao, tăng chiều dài tấm ván Khẳng định nào trên đây đúng? 14.15 Mặt phẳng nghiêng có tác dụng: A Đưa vật nặng lên cao với lực lớn hơn trọng lượng của nó B Đưa vật nặng lên cao với lực bé hơn trọng lượng của nó C Đưa vật nặng lên cao nhanh hơn kéo trực tiếp vật lên D Đưa vật nặng đi xuống với . đầu bút thụt vào , lò xo vẫn bị nén và nó cũng vẫn tác dụng lên ruột và thân bút những lực đẩy. 2. Bài tập nâng cao 6. 6. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống trong các câu sau:. cùng phương nhưng ngược chiều. II. BÀI TẬP CƠ BẢN 1. Hướng dẫn giải các bài tập giáo khoa 6. 1. Câu C. 6. 2. a. Lực nâng ; b. lực kéo ; c. lực uốn ; d. lực đẩy. 6. 3. a. Lực cân bằng ; em bé. b CƠ BẢN Lực tác dụng lên vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làmcho vật bị biến dạng. II. BÀI TẬP CƠ BẢN 1. Hướng dẫn giải bài tập giáo khoa. 7.1. D. 7.2. a. Vật tác dụng lực là chân

Cuốn ebook "Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao Vật Lý 6" của tác giả
Nguyễn Đức Hiệp - Lê Cao Phan biên soạn giúp các em nắm vựng các kiến thức trọng tâm đã học, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải bài tập vật lí 6 theo chương trình mới. Cuốn sách cung cấp cho các em học sinh khá, giỏi yêu thích môn Vật lý có thêm tài liệu tham khảo về các bài tập Vậy lý nâng cao.

Cuốn sách bao gồm các nội dung chính sau:

Chương 1: Cơ học

Đo độ dài - Thể tích - Khối lượng
Lực - Trọng lực - Lực đàn hồi - Lực kế - Trọng lượng - Khối lượng - Trọng lượng riêng - Khối lượng riêng
Máy cơ đơn giản - Mặt phẳng nghiêng - Đòn bẩy - Ròng rọc

Chương 2: Nhiệt học

Sợ nở vì nhiệt của các chất Rắn - Lỏng - Khí; Nhiệt kế - Nhiệt giai
Sự nóng chảy và sự đông đặc; Sự bay hoi và ngưng tụ; Sự sôi

Cuối cuốn sách có phần hướng dẫn giải và đáp số, giúp các em tra cứu, tham khảo, tìm ra phương pháp giải để vận dụng cho mình giải các bài tập sau này.

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.


Ebook cùng loại (21)
*

Học Tốt Vật Lý 6 - Đoàn Thanh SơnClear
Sub Color Link
Clear
Sub Bg Color
Clear
Vertical Menu
Title Bg
Clear
Title Color
Clear
Bg Icon Color
Clear
Text Color
Clear
Color Link li > a, .verticalmenu .navbar-nav > li > a > .caret,.verticalmenu .navbar-nav > li > a span" data-attrs="color">Clear
Sub Color Link
Clear
Border Color li" data-attrs="border-color">Clear
Footer
Bg-color Footer Top
Clear
Background Color
Clear
Background Powered
Clear
Background Image
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/img/patterns/


Icon Color
Clear
Icon Border
Clear
Text Color
Clear
Link Color
Clear
Products
Product Name
Clear
Color Price
Clear
Color Price New
Clear
Color Price Old
Clear
Icon Color
Clear
Color Add To Cart
Clear
Icon Cart Bg
Clear
Icon Cart Color
Clear
Quick
View-zoom Bg
Clear
Quick
View-zoom Color


Xem thêm: Hướng dẫn cách đóng băng nhiều dòng trong excel 2016, cách đóng băng hàng và cột trong excel 2016

Clear