Publisher cho Microsoft 365 Publisher 2021 Publisher 2019 Publisher 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 Power
Point 2013 Access 2013 One
Note 2013 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Publisher 2013 Visio Professional 2013 Visio 2013 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 Power
Point 2010 Access 2010 One
Note 2010 Project 2010 Project Standard 2010 Publisher 2010 Visio 2010 Visio Standard 2010 Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 Power
Point 2007 Access 2007 One
Note 2007 Project 2007 Publisher 2007 Visio 2007 Xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp ở nhiều ngôn ngữ có thể có một số sự cố cá biệt, như các từ viết đúng chính tả lại được gắn cờ là sai hoặc các từ viết sai chính tả ở một ngôn ngữ khác không được gắn cờ là sai. Bài viết này đề cập đến các sự cố phổ biến và giúp bạn đảm bảo văn bản được nhận dạng với ngôn ngữ chính xác; rằng từ điển ngôn ngữ chính xác đang được dùng để kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn; và rằng các công cụ ngôn ngữ tự động trong Office được bật.

Bạn đang xem: Bật chế độ kiểm tra chính tả trong word 2007


Lưu ý: Nếu bạn chỉ muốn nhập một vài ký tự ở ngôn ngữ khác, hãy xem mục Chèn dấu kiểm hoặc ký hiệu khác.


Các từ viết sai chính tả không được đánh dấu là sai chính tả

Hãy đảm bảo:

Đảm bảo ngôn ngữ mà bạn muốn đã được bật

Đầu Trang

Bảo đảm áp dụng đúng ngôn ngữ cho văn bản

Nếu bộ kiểm tra chính tả không kiểm tra từ mà bạn gõ vào theo ngôn ngữ khác hoặc nếu nó đánh dấu từ đúng chính tả ở ngôn ngữ khác là bị sai chính tả, các từ có thể bị nhận diện sai ngôn ngữ.

Để thay đổi thủ công ngôn ngữ của các từ cụ thể hoặc một phần văn bản trong Word, hãy làm như sau:

Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Ngôn ngữ > Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

(Trong Word 2007, bấm vào Đặt Ngôn ngữ trong nhóm Kiểm lỗi.)

Bắt đầu nhập.


Lưu ý: Để nhập các ký tự như umlaut trong tiếng Đức (ö), tilde trong tiếng Tây Ban Nha (ñ), cedilla trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Ç), hoặc thậm chí một ký tự như dấu kiểm, trên tab Chèn, trong nhóm Biểu tượng, bấm Biểu tượng rồi bấm ký tự mà bạn muốn.


Để chuyển lại về ngôn ngữ gốc hoặc chuyển sang ngôn ngữ khác, hãy lặp lại các Bước 1–3. Trong Bước 3, hãy chọn ngôn ngữ tiếp theo.

Đầu Trang

Đảm bảo đang sử dụng đúng từ điển ngôn ngữ

Hãy bảo đảm chọn đúng địa điểm của ngôn ngữ từ điển cho văn bản—ví dụ: Tiếng Anh (Mỹ) thay vì Tiếng Anh (Anh).

Để thay đổi từ điển cho một ngôn ngữ cụ thể trong Word, hãy làm như sau:

Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Ngôn ngữ > Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

(Trong Word 2007, bấm vào Đặt Ngôn ngữ trong nhóm Kiểm lỗi.)

Để thay đổi từ điển cho văn bản được chọn, hãy làm như sau:

Chọn văn bản bạn muốn thay đổi ngôn ngữ từ điển.

Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Ngôn ngữ > Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

(Trong Word 2007, bấm vào Đặt Ngôn ngữ trong nhóm Kiểm lỗi.)

Đầu Trang

Hãy bảo đảm đã chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ

Để chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ trong Word, hãy làm như sau:

Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Ngôn ngữ > Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

(Trong Word 2007, bấm vào Đặt Ngôn ngữ trong nhóm Kiểm lỗi.)

Trong hộp thoại Ngôn ngữ, chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ.


Lưu ý: 

Tính năng phát hiện ngôn ngữ tự động yêu cầu một câu trong văn bản được viết bằng ngôn ngữ đó. Tùy thuộc vào độ dài của các câu, bạn có thể cần nhập vào một vài câu trước khi Word có đủ thông tin ngữ cảnh để tự động phát hiện ra ngôn ngữ đó và áp dụng từ điển đúng.

Các từ được viết giống nhau trong một số ngôn ngữ, như "centre" trong Tiếng Anh (Anh) và Tiếng Pháp (Pháp) có thể khiến hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ nhận dạng sai ngôn ngữ trong văn bản. Để giải quyết sự cố này, hãy nhập thêm từ ở ngôn ngữ bạn muốn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ.


Đầu Trang

Hãy đảm bảo hộp kiểm Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh được chọn

Hộp kiểm Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh có thể được bật và gây ra các lỗi in do thay đổi ngôn ngữ bàn phím khi bạn nhập. Thử nhập thêm từ ở ngôn ngữ bạn muốn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh.

Để chọn hộp kiểm Tự động chuyển bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh (trong Office 2010, Office 2013 và Office 2016):

Mở Word.

Bấm vào Tệp > Tùy chọn > Nâng cao.

Đầu Trang

Hãy bảo đảm hộp kiểm Không kiểm tra chính tả và ngữ pháp không được chọn

Nếu hộp kiểm Không kiểm tra chính tả và ngữ pháp được chọn, chính tả trong các tài liệu của bạn sẽ không được kiểm tra.

Để bỏ chọn hộp kiểm Tự động phát hiện ngôn ngữ trong Word, hãy làm như sau:

Trên tab Xem lại, trong nhóm Ngôn ngữ, bấm vào Ngôn ngữ > Đặt Ngôn ngữ Kiểm lỗi.

(Trong Word 2007, bấm vào Đặt Ngôn ngữ trong nhóm Kiểm lỗi.)

Trong hộp thoại Ngôn ngữ, hãy bỏ chọn hộp kiểm Không kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp.

*

Tìm hiểu thêm về kiểm tra chính tả và ngữ pháp ở các ngôn ngữ khác.

Đầu Trang

Đảm bảo rằng từ sai chính tả không vô tình bị thêm vào từ điển tùy chỉnh

Nếu một từ sai chính tả được thêm vào một từ điển tùy chỉnh, bạn cần tìm và xóa từ đó. Để biết thông tin về cách kiểm tra từ sai chính tả trong từ điển tùy chỉnh, hãy xem mục Sử dụng từ điển tùy chỉnh để thêm từ vào trình soát chính tả. Để biết thông tin về cách loại bỏ một từ khỏi từ điển, hãy xem mục Thêm hoặc chỉnh sửa các từ trong từ điển kiểm tra chính tả.

Đầu Trang

Ngôn ngữ từ điển mà tôi muốn không có tên trong hộp thoại Ngôn ngữ

Lý do phổ biến nhất khiến ngôn ngữ từ điển không xuất hiện trong danh sách Ngôn ngữ từ điển trong hộp thoại Ngôn ngữ là do ngôn ngữ đó không được bật làm ngôn ngữ soạn thảo hoặc không được đưa vào phiên bản Office đã cài đặt và bạn cần cài đặt gói ngôn ngữ dành cho ngôn ngữ đó. Để biết thêm thông tin về cách bật ngôn ngữ soạn thảo, xem mục Thay đổi ngôn ngữ Office sử dụng trong menu và công cụ kiểm lỗi.

Nếu bạn phải thường xuyên phải soạn thảo văn bản trên Word thì tính năng kiểm tra lỗi chính tả là vô cùng hữu ích giúp bạn tránh khỏi những sai sót trong quá trình làm việc. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết các cách cài đặt kiểm tra lỗi chính tả trong Word nhé.


Cách bật tính năng kiểm tra lỗi chính tả trong Word

Microsoft Word có sẵn tính năng mặc định để kiểm tra các lỗi chính tả hoặc ngữ pháp. Để bật tính năng này, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Khởi động Word, trên thanh công cụ, chọn File.

*

Bước 2: Kế tiếp chọn Options.

*

Bước 3: Trong hộp thoại Word Options hiện ra, chọn Proofing.

*

Bước 4: Ở phần When correcting spelling and Grammar in Word, bạn có thể đánh dấu chọn các thiết lập sau:

Check spelling as you type để kiểm tra lỗi chính tả trong văn bản. Mark grammar errors as you type để đánh dấu các lỗi ngữ pháp trong văn bản. Frequently confused words để hiển thị các từ thường bị nhầm lẫn trong văn bản. Check grammar with spelling để kiểm tra lỗi ngữ pháp bằng chính tả trong văn bản.

*

Lúc này các lỗi chính tả trong đoạn văn bản bạn đã soạn thảo sẽ hiển thị dấu gạch chân những từ có lỗi chính tả.

Cách tự động chỉnh sửa chính tả trong Word bằng Auto
Correct

Tính năng Auto
Correct
trong Microsoft Word giúp tự động chỉnh sửa hoặc thay thế các từ thường xuyên viết tắt hoặc viết sai bằng một từ khác đã được thiết lập. Ví dụ, bạn muốn tự động thay thế từ “ko” thành “không” trong đoạn văn bản của mình, hãy làm như sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn File.

*

Bước 2: Chọn vào Options. Hộp thoại Word Options hiện ra.

*

Bước 3: Vào mục Proofing, chọn Auto
Correct options…

*

Bước 4: Trong hộp thoại Auto
Correct
hiện ra, bạn đánh dấu chọn Replace text as you type. Sau đó điền từ bạn muốn chỉnh sửa ở mục Replace, ở đây là “ko”, và từ thay thế ở mục With, ở đây là “không”. Cuối cùng nhấn Add.

*

Lúc này, khi bạn soạn thảo văn bản, các từ “ko” bạn gõ sẽ được tự động thay thế bằng “không”.

Cách cài đặt từ điển chính tả trong Word

Khi bạn thêm một từ vào từ điển chính tả Custom Dictionaries, Microsoft Word sẽ không kiểm tra lỗi chính tả của từ đó nữa. Để thêm từ mới vào từ điển, bạn làm như sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn File.

*

Bước 2: Tiếp đến chọn Options. Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại Word Options.

*

Bước 3: Chọn thẻ Proofing. Ở mục When correcting spelling in Microsoft Office programs, chọn Custom Dictionaries…

*

Bước 4: Chọn vào từ điển bạn muốn thêm từ, mặc định là từ điển Default. Nhấn chọn Edit Word List… ở bên phải.

*

Bước 5: Nhập từ mới vào từ điển của bạn. Sau đó nhấn Add và cuối cùng là OK.

*

Cách tắt tính năng kiểm tra lỗi chính tả trong Word

Bước 1: Chọn thẻ File trên thanh công cụ.

*

Bước 2: Chọn mục Options.

*

Bước 3: Chọn Proofing trong hộp thoại Word Options.

*

Bước 4: Bỏ đánh dấu toàn bộ các tùy chọn ở trong mục When correcting spelling and grammar in Word. Sau đó nhấn OK.

*

Lúc này, đoạn văn bản của bạn sẽ không còn hiện các dấu gạch chân màu đỏ kiểm tra chính tả nữa.

Cách tắt kiểm tra lỗi chính tả ở một đoạn văn bản trong Word

Bước 1: Quét chọn đoạn văn bản bạn muốn tắt kiểm tra lỗi chính tả.

*

Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn Review.

*

Bước 3: Chọn Language, tiếp đến chọn Set Proofing Language…

*

Bước 4: Trong hộp thoại Language hiện ra, ở mục Mark selected text as:, chọn Vietnamese, sau đó đánh dấu vào Do not check spelling or grammar, cuối cùng nhấn OK.

*

Đoạn văn bản bạn thiết lập sẽ không còn kiểm tra lỗi chính tả nữa.

*

Cách tắt kiểm tra lỗi chính tả của một từ trong Word

Nếu bạn muốn không kiểm tra lỗi chính tả của một từ nào đó, bạn chỉ cần thêm từ đó vào từ điển bằng cách như sau:

Bước 1: Chọn vào từ bạn không muốn kiểm tra chính tả.

Bước 2: Nhấn chuột phải, chọn Add to Dictionary. Lúc này, từ đó sẽ không còn dấu gạch chân nữa.

Xem thêm: Sự Tích Cậu Bé Tích Chu - Câu Chuyện Tích Chu (Truyện Cổ Tích Việt Nam)

*

Như vậy là bài viết đã hướng dẫn bạn rất chi tiết các cách để cài đặt kiểm tra lỗi chính tả trong Microsoft Word. Hy vọng bài viết cung cấp thêm thông tin hữu ích cho bạn. Chúc các bạn thành công.