Cảm âm bài bác Xuân về phiên bản Mèo phiên bản chi máu và không thiếu cho sáo ngang, sáo bầu – sáo Mèo Tàu, sáo Mèo Việt. Đây là bạn dạng cảm âm bài xuân về trên bản Mèo chuẩn chỉnh nhất

Cảm âm xuân về bản Mèo cho sáo Mèo Việt (bản chính).

Bạn đang xem: Cảm âm bài xuân về bản mèo (sáo ngang

D2 Sib D2… Sib D2…. Mib D) ( vuốt thư thả Mib xuống D)Mib f S Mib f (Sib S Sib) SSòn…. D Mib f S Mib f S (Sib S Sib) Mib DD2 Sib D2…. Sib D2 Mib D, …. Mib f Sib ..S F SF Mib F, Mib F Mib D ….sòn
Sòn D Mib, F Mib F Mib D (Sib S) ( Sib dập xuống sol)(S F) S Sib S Sib S F SSòn D Mib F Mib F Mib D Mib(Mib F) Mib D Mib DD2 Sib D2 Sib D2 Mib D F F S Sib Sib S (F S)Sòn D Mib F Mib F Mib DSib D2 Sib S Sib
S Sib S F SF S F Mib FMib F Mib D Mib
D Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib F S Sib S (Sib D2)D2 Sib F S Mib D F S (Sib S Sib) S (F S)Sòn D Mib F….Mib F Mib D (Sib D2 )

ĐK Xuân Về Trên phiên bản Mông

(Sib D2) (Sib D2) (Mib D) DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)(Sib D2) (Sib D2) Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F S Sib D2 Sib D2 Sib S Sib S Sib F S F S Mib F Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib D2 Sib D2 Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)Sib D2 Sib D2 Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D DSòn sòn D D Mib F S Sib D2…

Cảm âm Xuân về bạn dạng mèo đến sáo ngang.

La2 S2 L2, S2 L2 La.D2 Re2 Mi2 D2 Re2 S2 m2 S2. M2. L2 D2 Re2 m2 D2 Re2 m2 S2 La.L2 S2 L2, S2 L2 La, D2 Re2 S2 m2 S2 m2 M2, Re2 D2 Re2.D2 Re2 D2 L2 M2.M2 L2 D2 R2.D2 R2 D2 L2 S2 M2.R2 mét vuông S2.M2 S2 mét vuông R2 M2.Mi L2 D2 R2.D2 R2 D2 L2 D2.R2 D2 L2 D2 L2. L2 S2 L2.S2 L2 L2 R2 R2 S2 S2 m2 M2.Mi L2 D2 R2 D2 R2 D2 L2 L2 S2 mét vuông S2 S2.M2 S2 m2 R2 m2 M2.R2 m2 R2 D2 R2 R2.D2 R2 D2 L2 D2 D2.L2 D2 L2 D2 L2.D2 mét vuông L2 D2 R2 m2 R2 mét vuông S2 R2 mét vuông S2 mét vuông L2.L2 S2 R2 mét vuông D2 L2 R2 S2 S2 mét vuông M2.Mi L2 D2 R2.D2 R2 D2 L L2 L2 L2 L L.L2 L2 m2 M2.R2 m2 R2 D2 L2 D2 R2 m2 M2 M2.L2 L2 L L.L2 L2 mét vuông M2.R2 m2 R2 D2 L2 D2 R2 mét vuông R2 m2 S2 L2.M2 mét vuông L2 L2 D2 R2 D2 R2 m2 M2.Mi mi L2 L2 D2 R2 D2 R2 L2 L2. M2 M2 L2 L2.D2 R2 D2 R2 m2 M2.Mi mày L2 L2 D2 R2 m2 S2 L2 S2 L2 S2 m2 S2 m2 S2 R2 mét vuông R2 m2 D2 R2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 m2 L2 D2 R2 m2 R2 m2 S2.

Cảm âm Xuân về phiên bản mèo mang lại sáo Mèo Tàu cùng sáo Bầu.

Bản này cao hơn phiên bản kia 1 cung

R2 D2 R2… D2 R2…. F R) ( VUỐT TỪ TỪ F XUỐNG R)F S L F S (D2 L D2) LSÒN…. R F S L F S L (D2 L D2) F RR2 D2 R2…. D2 R2 F R, …. F S D2 ..L S LS F S, F S F R ….SÒNSÒN R F, S F S F R (D2 L) ( D2 DẬP XUỐNG L)(L S) L D2 L D2 L S LSÒN R F S F S F R F(F S) F R F RR2 D2 R2 D2 R2 F R S S L D2 D2 L (S L)SÒN R F S F S F RD2 R2 D2 L D2L D2 L S LS L S F SF S F R FR F R F R F SÒN R F S L S L D2 S L D2 L (D2 R2)R2 D2 S L F R S L (D2 L D2) L (S L)SÒN R F S….F S F R (D2 R2 )

ĐK

(D2 R2) (D2 R2) (F R) RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)(D2 R2) (D2 R2) F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S F S F R RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S L D2 R2 D2 R2 D2 L D2 L D2 S L S L F S F R F R F SÒN R F S L S L D2 R2 D2 R2 F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)D2 R2 D2 R2 F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S F S F R RSÒN SÒN R R F S L D2 R2…

Tổng thích hợp Cảm Âm Sáo Trúc Hay tuyệt nhất 2018 - Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia - shop Sáo Trúc Hải Phòngbản mèocam am xuan ve sầu tren ban meocảm âm x
Cảm âm xuân về trên phiên bản mèotrênvềxuan ve sầu tren ban meoxuânxuân về trên bản mèo
Cảm âm xuân về trên bản mèo (sáo mèo)
*

Cảm âm xuân về trên bản mèo (sáo mèo)


cảm âm xuân về trên bản mèo (sáo mèo)Đô2 la đô2 la đô2 ngươi đô
Mi fa son mày fa (la son la) son
Sòn thứ mi fa son mày fa son (lá son lá) ngươi đô
Đô2 la đô2 la đô2 mi đồ mi fa lá lá (son fa son)Fa mày fa ngươi fa ngươi đô sòn
Sòn đô ngươi fa mi fa mi đô la son(Son fa) son la son la son fa son
Sòn đô mi fa mày fa mày đô mi(Mi fa) ngươi đô mi đô
Đô2 la đô2 la đô2 mi đô fa fa son la la son (fa son)Sòn đô ngươi fa ngươi fa mi đô
La đô2 la son la
Son la son fa son
Fa son fa ngươi fa
Mi fa mi đô mi
Đô ngươi đô ngươi đô ngươi sòn đô ngươi fa son fa son la fa son la son (la đô2)Đô2 la fa son mi đô fa son (la son la) son (fa son)Sòn đô ngươi fa….mi fa mi đô (la đô2 )ĐKLa đô2 la đô2 mày đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa mày đô mi fa (fa son) (fa son) (fason)La đô2 la đô2 mi đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa mày đô mi son fa son la đô
Sòn sòn đô đô mày fa ngươi fa la son (fa son)Sòn sòn đô đô mi fa mi fa mi đô đô
Sòn sòn đô đô mày fa mi fa la son (fa son)Sòn sòn đô đô ngươi fa son la đô2 la đô2 la son la son la fa son fa son mi fa mi đô mày đô mi sòn đô mày fa son fa son la đô2 la đô2 mi đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa mi đô mi fa (fa son) (fa son) (fason)La đô2 la đô2 mi đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa mi đô mi son fa son la đô
Sòn sòn đô đô mày fa ngươi fa la son (fa son)Sòn sòn đô đô ngươi fa ngươi fa mi đô đô
Sòn sòn đô đô mi fa son la đô2……………


N
phân chia sẻ
Khải thiếu hụt Gia

Cuộc sống thỉnh thoảng không như họ mong muốn nhưng chớ buồn, đừng suy nghĩ nhiều quá nhưng mà hãy tiếp tục đứng lên và đại chiến tiếp vì tương lai của chính bản thân mình nhé!


1. Nội dung bài viết đều từ bỏ tay tác giả viết cần nếu gồm ý định copy xin hãy ghi nguồn nội dung bài viết đó.2. Nếu bạn muốn xin cảm âm vui lòng like page Cảm Âm Sáo trúc Vũ Gia cùng subcribe kênh youtube Khải thiếu thốn Gia. Với nhắn tin vào page. 3. Không được spam bên dưới mọi bề ngoài và chỉ dẫn những bình luận xúc phạm mang lại danh dự cùng nhân phẩm của fan khác (những bình luận vi phạm sẽ bị xóa).

Đang cập nhật thêm nội quy...

Xem thêm: 8 dấu hiệu nhận biết thời điểm ngày trứng rụng điển hình, 3 dấu hiệu chuẩn báo ngày trứng rụng


- Blog: Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia- Thành lập: 2014- Nội dung: Blog chủ yếu tổng hợp đều cảm âm nhưng ad xem thêm thông tin hoặc tự cảm.

Lời cuối chúc các bạn có các phút giây thật mừng húm và ý nghĩa sâu sắc tại blog nhé!


*


Nhận xét mới


Biểu chủng loại liên hệ


Tên

Email*

Thông báo*