Cảm âm bài Xuân về bản Mèo bản chi tiết và đầy đủ cho sáo ngang, sáo Bầu – sáo Mèo Tàu, sáo Mèo Việt. Đây là bản cảm âm bài xuân về trên bản Mèo chuẩn nhất

Cảm âm xuân về bản Mèo cho sáo Mèo Việt (bản chính).

Bạn đang xem: Cảm âm bài xuân về bản mèo (sáo ngang

D2 Sib D2… Sib D2…. Mib D) ( vuốt từ từ Mib xuống D)Mib f S Mib f (Sib S Sib) SSòn…. D Mib f S Mib f S (Sib S Sib) Mib DD2 Sib D2…. Sib D2 Mib D, …. Mib f Sib ..S F SF Mib F, Mib F Mib D ….sòn
Sòn D Mib, F Mib F Mib D (Sib S) ( Sib dập xuống sol)(S F) S Sib S Sib S F SSòn D Mib F Mib F Mib D Mib(Mib F) Mib D Mib DD2 Sib D2 Sib D2 Mib D F F S Sib Sib S (F S)Sòn D Mib F Mib F Mib DSib D2 Sib S Sib
S Sib S F SF S F Mib FMib F Mib D Mib
D Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib F S Sib S (Sib D2)D2 Sib F S Mib D F S (Sib S Sib) S (F S)Sòn D Mib F….Mib F Mib D (Sib D2 )

ĐK Xuân Về Trên Bản Mông

(Sib D2) (Sib D2) (Mib D) DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)(Sib D2) (Sib D2) Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F S Sib D2 Sib D2 Sib S Sib S Sib F S F S Mib F Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib D2 Sib D2 Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)Sib D2 Sib D2 Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D DSòn sòn D D Mib F S Sib D2…

Cảm âm Xuân về bản mèo cho sáo ngang.

La2 S2 L2, S2 L2 La.D2 Re2 Mi2 D2 Re2 S2 M2 S2. M2. L2 D2 Re2 M2 D2 Re2 M2 S2 La.L2 S2 L2, S2 L2 La, D2 Re2 S2 M2 S2 M2 M2, Re2 D2 Re2.D2 Re2 D2 L2 M2.M2 L2 D2 R2.D2 R2 D2 L2 S2 M2.R2 M2 S2.M2 S2 M2 R2 M2.Mi L2 D2 R2.D2 R2 D2 L2 D2.R2 D2 L2 D2 L2. L2 S2 L2.S2 L2 L2 R2 R2 S2 S2 M2 M2.Mi L2 D2 R2 D2 R2 D2 L2 L2 S2 M2 S2 S2.M2 S2 M2 R2 M2 M2.R2 M2 R2 D2 R2 R2.D2 R2 D2 L2 D2 D2.L2 D2 L2 D2 L2.D2 M2 L2 D2 R2 M2 R2 M2 S2 R2 M2 S2 M2 L2.L2 S2 R2 M2 D2 L2 R2 S2 S2 M2 M2.Mi L2 D2 R2.D2 R2 D2 L L2 L2 L2 L L.L2 L2 M2 M2.R2 M2 R2 D2 L2 D2 R2 M2 M2 M2.L2 L2 L L.L2 L2 M2 M2.R2 M2 R2 D2 L2 D2 R2 M2 R2 M2 S2 L2.M2 M2 L2 L2 D2 R2 D2 R2 M2 M2.Mi Mi L2 L2 D2 R2 D2 R2 L2 L2. M2 M2 L2 L2.D2 R2 D2 R2 M2 M2.Mi Mi L2 L2 D2 R2 M2 S2 L2 S2 L2 S2 M2 S2 M2 S2 R2 M2 R2 M2 D2 R2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 M2 L2 D2 R2 M2 R2 M2 S2.

Cảm âm Xuân về bản mèo cho sáo Mèo Tàu và sáo Bầu.

Bản này cao hơn bản kia 1 cung

R2 D2 R2… D2 R2…. F R) ( VUỐT TỪ TỪ F XUỐNG R)F S L F S (D2 L D2) LSÒN…. R F S L F S L (D2 L D2) F RR2 D2 R2…. D2 R2 F R, …. F S D2 ..L S LS F S, F S F R ….SÒNSÒN R F, S F S F R (D2 L) ( D2 DẬP XUỐNG L)(L S) L D2 L D2 L S LSÒN R F S F S F R F(F S) F R F RR2 D2 R2 D2 R2 F R S S L D2 D2 L (S L)SÒN R F S F S F RD2 R2 D2 L D2L D2 L S LS L S F SF S F R FR F R F R F SÒN R F S L S L D2 S L D2 L (D2 R2)R2 D2 S L F R S L (D2 L D2) L (S L)SÒN R F S….F S F R (D2 R2 )

ĐK

(D2 R2) (D2 R2) (F R) RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)(D2 R2) (D2 R2) F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S F S F R RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S L D2 R2 D2 R2 D2 L D2 L D2 S L S L F S F R F R F SÒN R F S L S L D2 R2 D2 R2 F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)D2 R2 D2 R2 F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S F S F R RSÒN SÒN R R F S L D2 R2…

Tổng Hợp Cảm Âm Sáo Trúc Hay Nhất 2018 - Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia - Shop Sáo Trúc Hải Phòngbản mèocam am xuan ve tren ban meocảm âm x
Cảm âm xuân về trên bản mèotrênvềxuan ve tren ban meoxuânxuân về trên bản mèo
Cảm âm xuân về trên bản mèo (sáo mèo)
*

Cảm âm xuân về trên bản mèo (sáo mèo)


cảm âm xuân về trên bản mèo (sáo mèo)Đô2 la đô2 la đô2 mi đô
Mi fa son mi fa (la son la) son
Sòn đồ mi fa son mi fa son (lá son lá) mi đô
Đô2 la đô2 la đô2 mi đồ mi fa lá lá (son fa son)Fa mi fa mi fa mi đô sòn
Sòn đô mi fa mi fa mi đô la son(Son fa) son la son la son fa son
Sòn đô mi fa mi fa mi đô mi(Mi fa) mi đô mi đô
Đô2 la đô2 la đô2 mi đô fa fa son la la son (fa son)Sòn đô mi fa mi fa mi đô
La đô2 la son la
Son la son fa son
Fa son fa mi fa
Mi fa mi đô mi
Đô mi đô mi đô mi sòn đô mi fa son fa son la fa son la son (la đô2)Đô2 la fa son mi đô fa son (la son la) son (fa son)Sòn đô mi fa….mi fa mi đô (la đô2 )ĐKLa đô2 la đô2 mi đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa mi đô mi fa (fa son) (fa son) (fason)La đô2 la đô2 mi đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa mi đô mi son fa son la đô
Sòn sòn đô đô mi fa mi fa la son (fa son)Sòn sòn đô đô mi fa mi fa mi đô đô
Sòn sòn đô đô mi fa mi fa la son (fa son)Sòn sòn đô đô mi fa son la đô2 la đô2 la son la son la fa son fa son mi fa mi đô mi đô mi sòn đô mi fa son fa son la đô2 la đô2 mi đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa mi đô mi fa (fa son) (fa son) (fason)La đô2 la đô2 mi đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa mi đô mi son fa son la đô
Sòn sòn đô đô mi fa mi fa la son (fa son)Sòn sòn đô đô mi fa mi fa mi đô đô
Sòn sòn đô đô mi fa son la đô2……………


N
Chia sẻ
Khải Thiếu Gia

Cuộc sống đôi lúc không như chúng ta mong muốn nhưng đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều quá mà hãy tiếp tục đứng lên và chiến đấu tiếp vì tương lai của chính mình nhé!


1. Bài viết đều tự tay tác giả viết nên nếu có ý định copy xin hãy ghi nguồn bài viết đó.2. Nếu bạn muốn xin cảm âm vui lòng like page Cảm Âm Sáo trúc Vũ Gia và subcribe kênh youtube Khải Thiếu Gia. Và nhắn tin vào page. 3. Không được spam dưới mọi hình thức và đưa ra những bình luận xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác (những bình luận vi phạm sẽ bị xóa).

Đang cập nhật thêm nội quy...

Xem thêm: 8 dấu hiệu nhận biết thời điểm ngày trứng rụng điển hình, 3 dấu hiệu chuẩn báo ngày trứng rụng


- Blog: Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia- Thành lập: 2014- Nội dung: Blog chủ yếu tổng hợp những cảm âm mà ad sưu tầm hoặc tự cảm.

Lời cuối chúc các bạn có những phút giây thật vui vẻ và ý nghĩa tại blog nhé!


*


Nhận xét mới


Biểu mẫu liên hệ


Tên

Email*

Thông báo*