Cuối thể kỳ XIX, năm 1896 Béc-cơ-ren (Becquerel) tìm ra hiện tượng muối urani phạt ra phần đông tia bao gồm thể công dụng lên kính ảnh và chứng tỏ được rằng đó không hẳn là hiện tượng lạ phát tia Rơn-ghen hay hiện tượng lân quang. Ông để tên hiện tượng kỳ lạ này là Phóng xạ.

Bạn đang xem: Công thức tính chu kỳ bán rã


Nội dung nội dung bài viết này để giúp các em biết hiện tượng phóng xạ là gì? Định điều khoản phóng xạ cho bởi biểu thức nào? cách làm tính chu kỳ bán rã như vậy nào?

Từ phát hiện tại phóng xạ của Béc-cơ-ren, nhị ông bà Pi-e Quy-ri (Curie) cùng Ma-ri Quy-ri lại tra cứu thêm được hai hóa học phóng xạ là pôlôni và rađi, trong các số ấy rađi bao gồm tính phóng xạ mạnh hơn nhiều so với urani, sau đó người ta tra cứu ra hiện tượng kỳ lạ phóng xạ nhân tạo.

• Giải bài xích tập thứ lí 12 bài 37: Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 194 SGK trang bị lý 12 bài bác 37

I. Hiện tượng lạ phóng xạ

1. Hiện tượng phóng xạ là gì?

- Định nghĩa: Phóng xạ là quá trình phân chảy tự vạc của một phân tử nhân không bền chắc (tự nhiên tốt nhân tạo). Quy trình phân tan này đương nhiên sự tạo ra các phân tử và hoàn toàn có thể kèm theo sự phạt ra những bức xạ điện từ. Phân tử nhân tự phân rã call là hạt nhân mẹ, hạt nhân được tạo thành thành sau phân rã điện thoại tư vấn là phân tử nhân con.

2. Các dạng phóng xạ

a) Phóng xạ anpha α:

- làm phản ứng phóng xạ α:

*

- Tia α là dòng hạt nhân

*
 chuyển hễ với tốc độ 20000 km/s. Quãng lối đi được của tia α trong không khí chừng vài xentimét và trong đồ gia dụng rắn chừng vài ba micromét.

b) Phóng xạ beta trừ β-:

- phản nghịch ứng phóng xạ β-:

*

- Phóng xạ β- là quy trình phát ra tia β-. Tia β- là dòng những electron ()

c) Phóng xạ beta cộng β+:

- làm phản ứng phóng xạ β+:

*

- Phóng xạ β+ là quá trình phát ra tia β+. Tia β+ là dòng các pôzitron (). Pô zitron tất cả điện tích +e và trọng lượng bằng khói lượng electron. Nó là phản phân tử của electron.

- các hạt  và  chuyển hễ với tốc độ xấp xỉ vận tốc ánh sáng, tạo thành thành các tia β- và β+. Các tia này có thể truyền được vài mét trong không khí với vài milimét trong kim loại.

d) Phóng xạ gamma γ:

- một trong những hạt nhân bé sau quá trình phóng xạ α hay β+, β- được tạo ra ở tinh thần kích thích chuyển về trạng thái gồm mức năng lượng thấp hơn với phát ra bức xạ γ, hotline là tia γ.

- các tia γ đi được vài ba mét vào bêtông cùng vài xentimét trong chì.

II. Định luật phóng xạ

1. Đặc tính của quy trình phóng xạ

- Có thực chất là một vượt trình thay đổi hạt nhân.

- bao gồm tính từ phát cùng không điều khiển được (không phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất,...)

- Là một quá trình ngẫu nhiên (không có thời hạn phân tan xác định).

2. Định biện pháp phóng xạ

tuyên bố định phương pháp phóng xạ: 

- Đặc trưng cho từng chất phóng xạ là thời gian T, hotline là chu kỳ luân hồi bán rã. Cứ sau khoảng thời hạn 1 chu kỳ bán rã T thì một phần lượng hóa học phóng xạ đã biết thành phân rã trở thành chất khác.

phương pháp định phương tiện phân tan phóng xạ: N = N0e-λt

 Với 

*
 là hằng số phóng xạ; 
*

 Suy ra số phân tử nhân phân rã: 

*

3. Chu kì chào bán rã

 Định nghĩa:

- Chu kì bán rã là thời gian qua đó số lượng các phân tử nhân còn lại 50% (nghĩa là phân chảy 50%).

• Công thức chu kỳ luân hồi bán tung T:

*

- Dưới đó là bảng chu kỳ bán tung của một trong những chất phóng xạ:

*
Bảng chu kỳ luân hồi bán rã của một số trong những chất phóng xạ

III. Đồng vị phóng xạ nhân tạo

Ngoài các đồng vị phóng xạ tất cả sẵn vào tự nhiên, người ta cũng chế tạo được nhiều đồng vị phóng xạ, gọi là đồng vị phóng xạ nhân tạo.

1. Phóng xạ nhân tạo và phương pháp nguyên tử đánh dấu

• Người ta tạo nên các hạt nhân phóng xạ của những nguyên tố X bình thường không bắt buộc là chất phóng xạ theo sơ đồ tổng quát sau :

• 

*
 là đồng vị phóng xạ của X. Khi xáo trộn với các hạt nhân bình thường không phóng xạ, những hạt nhân phóng xạ được hotline là các nguyên tử tấn công dấu, cho phép ta khảo sát điều tra sự tồn tại, sự phân bố, sự chuyển vận của thành phần X.

- cách thức nguyên tử tiến công dấu có không ít ứng dụng quan trọng đặc biệt trong sinh học, hóa học, y học,... Vào y học tín đồ ta đưa những đồng vị không giống nhau vào khung người để theo dõi sự đột nhập và dịch rời của nguyên tố một mực trong khung hình người nhằm theo dõi tình trạng bệnh lý.

2. Đồng vị 14C , đồng hồ của Trái Đất

• 

*
 là một đồng vị phóng xạ β-, chu kì phân phối rã 5730 năm. Tỉ lệ C vào cácbon điôxít CO2 của khí quyển là 10-6%.

Xem thêm: Bộ sưu tập 100 ảnh ô tô đẹp nhất 2023, mãn nhãn với 10 hình ảnh ô tô đẹp nhất thế giới

• Bằng cách so sánh độ phóng xạ của mẫu mã cây tươi và chủng loại cây đã chết cùng các loại và cùng khối lượng ta có thể xác định được thời gian từ dịp cây ấy chết cho đến nay. Điều này được ứng dụng trong ngành khảo cổ học tập để xác minh niên đại của các cổ vật.

Công thức phóng xạ phân tử nhân, đồ lí lớp 12

Công thức đồ dùng lí chu kỳ bán rã:

(N=N_0e^-lambda t Rightarrow T=dfract .ln2ln dfracN_0N)(Delta m=m_0(1-e^-lambda t) Rightarrow T=- dfract.ln2ln left ( 1-dfracDelta mm_0 ight ))(Delta N=N_0(1-e^-lambda t) Rightarrow T=- dfract.ln2ln left ( 1-dfracDelta NN_0 ight ))
(left{eginmatrixN_1=N_0e^-lambda t_1\ N_2=N_0e^-lambda t_2endmatrix ight. Rightarrow T=dfrac(t_1-t_2)ln2ln dfracN_1N_2)

Chu kỳ chào bán rã của một trong những chất:

chất phóng xạ Chu kì bá tung T
Radon (Rn-219) 4 giây
Oxi (O-15) 122 giây
Iot (I-131) 8,9 giây
Poloni (Po-210) 138,4 ngày
Radi (Ra-226) 1620 năm
Cacbon (C-14) 5730 năm
Urani (U-235) (7,13.10^8) năm

Công thức Độ phóng xạ

(H=H_0 e^-lambda t(Bq))(H_0=lambda N_0): độ phóng xạ ban đầu(1 Bq=1) phân rã/s
(1Ci=3,7.10^10Bq)

Năng lượng lan ra khi sản xuất thành m(g) He:

(W_t=N.W_lk=dfracmA.N_A.W_lk)

Định khí cụ phóng xạ:

((N_0): số phân tử ban đầu; (N): số phân tử còn lại; (Delta N): số hạt phân rã; (m_0): trọng lượng chất ban đầu; (m): trọng lượng chất còn lại; (lambda): hằng số phóng xạ (phân rã); (t): thời gian phóng xạ; (T): chu kì cung cấp rã)(lambda=dfracln2T=dfrac0,693T)+) Số hạt nhân còn sót lại sau thời gian phóng xạ t, (N_0) số phân tử nhân lúc đầu được tính theo cách làm sau:(N=N_0 e^-lambda t=N_02^-dfrac tT)+) trọng lượng còn lại sau thời hạn phóng xạ t:(m=m_0e^lambda t=m_02^-dfractT)(lambda=dfracln2T): hằng số phóng xạ+) Sô hạt nhân bị phân chảy sau thời gian phóng xạ t được tính theo bí quyết sau:(Delta N=N_0(1-e^-lambda t)=N_0left ( 1-2^-dfractT ight ))+) trọng lượng bị phân rã sau thời gian phóng xạ t được xem theo công thức sau:(Delta m=m_0(1-e^lambda t)=m_0left (1-2^- dfractT ight ))Bài toán phân tử nhân con: (X ightarrow Y+alpha)+) (dfracN_YN_X=e^lambda t-1=2^- dfractT-1)+) (dfracm_Ym_X=dfracN_YN_X. dfracA_YA_X=left (2^- dfractT-1 ight )dfracA_YA_X)+) Nếu:(left{eginmatrixt_1 ightarrow dfracN_YN_X=k\ t_2=t_1+n
T ightarrow dfracN_YN_X=k’endmatrix ight.Rightarrow k’=2^n.k+2^n-1)+) (t=n
T Leftrightarrow left{eginmatrixN=dfracN_02^n;m=dfracm_02^n\ Delta N=left ( 1-dfrac12^n ight )N_0\ Delta m=left ( 1-dfrac12^n ight )m_0endmatrix ight.)
*