*

Thủ Thuật Access›Giao lưu giải trí›CLB Âm Nhạc›Phòng chiếu phim
*

*
Phim cổ trang HQ 2012 - The Great Seer(Đại phong thủy)
*

linhpphouse
*
Access Nhập Môn
*

The Great Seer / Daepungsu (대풍수)ĐẠI PHONG THỦY
*
Orchid">DIỄN VIÊN : Ji Sung vai Ji Sang
Kim So Yeon vai Hae In
Ji Jin Hee vai Lee Sung Gye
Song Chang Ui vai Lee Jung Geun
Lee Yoon Ji vai Ban Ya
Lee Seung Yeon vai Young Ji
Son Na Eun vai Hae In (thiếu niên)Lee Jin vai Young Ji (thiếu niên)Jo Min Ki vai Lee In Im
Oh Hyun Kyung vai Soo Ryun Gae
Choi Jae Woong vai Dong Yoon
Lee Do Yup vai Lee Kang Dal
Kim Min Hyuk vai Won GaeNỘI DUNGTrích dẫn:"Daepungsu" lấy bối cảnh thời kỳ suy thoái của triều Goryeo, với quyền lực và sức ảnh hưởng của những bậc thầy phong thủy mà điển hình là Ji Sang, đã giúp anh hùng Lee Sung Gye hoán triều đổi vị, trở thành vị vua đầu tiên của triều Joseon.

Bạn đang xem: Đại phong thủy tập cuối

TeaserBFls>http://www.youtube.com/watch?v=Q0F4wii
BFlsTrailerNbo>http://www.youtube.com/watch?v=z0SM_N1t
NboPreview 5"N4>http://www.youtube.com/watch?v=Fy0sbv7Yh
N4
Orange">Vietsub by Hoo
Yeon
Fam & Film4UTrích dẫn:Slate
Blue"> Project leader: bityxu, Angelalu Translator: bityxu Editor: bityxu Typesetter: bityxu Timers: philip
Huy Kara: blackangel Encoders : Tienok2004, Angelalu, mapu Designer: Tieu
Bang, Minhdouble Uploader: Film4U.vn, HYFLink Online http://shihoosoyeon.com/forum/showthread.php?4003Bản SD
*
" class="mycode_img" />Tập 1 : Dai.Phong.Thuy.Ep01 SD..mkv.torrentTập 2 : Dai.Phong.Thuy.Ep02 SD..mkv.torrentTập 3 : Dai.Phong.Thuy.Ep03 SD..mkv.torrentTập 4 : Dai.Phong.Thuy.Ep04 SD..mkv.torrentTập 5 : Dai.Phong.Thuy.Ep05 SD..mkv.torrentTập 6 : Dai.Phong.Thuy.Ep06 SD..mkv.torrentTập 7 : Dai.Phong.Thuy.Ep07 SD..mkv.torrentTập 8 : Dai.Phong.Thuy.Ep08 SD..mkv.torrentTập 9 : Dai.Phong.Thuy.Ep09 SD..mkv.torrentTập 10 : Dai.Phong.Thuy.Ep10 SD..mkv.torrentTập 11 : Dai.Phong.Thuy.Ep11 SD..mkv.torrentTập 12 : Dai.Phong.Thuy.Ep12 SD..mkv.torrentTập 13 : Dai.Phong.Thuy.Ep13 SD..mkv.torrentTập 14 : Dai.Phong.Thuy.Ep014 SD..mkv.torrentTập 15 : Dai.Phong.Thuy.Ep15 SD..mkv.torrentTập 16 : Dai.Phong.Thuy.Ep16 SD..mkv.torrentTập 17 : Dai.Phong.Thuy.Ep17 SD..mkv.torrentTập 18 : Dai.Phong.Thuy.Ep18 SD..mkv.torrentTập 19 : Dai.Phong.Thuy.Ep19 SD..mkv.torrentTập 20 : Dai.Phong.Thuy.Ep20 SD..mkv.torrentTập 21 : Dai.Phong.Thuy.Ep21 SD..mkv.torrentTập 22 : Dai.Phong.Thuy.Ep22 SD..mkv.torrentTập 23 : Dai.Phong.Thuy.Ep23 SD..mkv.torrentTập 24 : Dai.Phong.Thuy.Ep24 SD..mkv.torrentTập 25 : Dai.Phong.Thuy.Ep25 SD..mkv.torrentTập 26 : Dai.Phong.Thuy.Ep26 SD..mkv.torrentTập 27 : Dai.Phong.Thuy.Ep27 SD..mkv.torrentTập 28 : Dai.Phong.Thuy.Ep28 SD..mkv.torrentTập 29 : Dai.Phong.Thuy.Ep29 SD..mkv.torrentTập 30 : Dai.Phong.Thuy.Ep30 SD..mkv.torrentTập 31 : Dai.Phong.Thuy.Ep31 SD..mkv.torrentTập 32 : Dai.Phong.Thuy.Ep32 SD..mkv.torrentTập 33 : Dai.Phong.Thuy.Ep33 SD..mkv.torrentTập 34 : Dai.Phong.Thuy.Ep33 SD..mkv.torrentTập 35 END : Dai.Phong.Thuy.Ep35 SD..mkv.torrent
*
" class="mycode_img" />(1 link, click vào link --> Download anyway)Tập 1 : Gk
X9UK2e
VTOXJj
X1Br
TUJ1U1E&export=download&pli=1">Dai.Phong.Thuy.Ep01 SDTập 2 : Gk
X9UK2e
VTd
F84MXha
WXE4ems&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep02 SDTập 3 : QCESJ3dy
Ba
ZHF4MDNq
MWVCe
EU&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep03 SDTập 4 : QCESJ3dy
Bac
GFVOVRCak1Fc
Ek&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep04 SDTập 5 : Gnj
DAo
Im2ZEd
Bcm
Ez
VGdt
OTg&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep05 SDTập 6 : G8v
Mnnk
B9YTBFN2JVVTl2NTQ&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep06 SDTập 7 : XFRUldq
Wn
Bhcnc&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep07 SDTập 8 : V1o0dk
U&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep08 SDTập 9 : V5N3l
VM0st
OTQ&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep09 SDTập 10 : Vu
Hwnd
F22c2Nf
NTV5Qmhu
Rjg&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep10 SDTập 11 : Zl
Ka
VWlp
R1pp
Vn
Nqd
Gx
Dd
Xc&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep11 SDTập 12 : Z3erg
Mn
Hd
RMz
BZRl
Etal
N6R1E&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep12 SDTập 13 : Sq
NJ2c
FVTln
RUNp
RXl
Ba
DQ&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep13 SDTập 14 : Cd
ET7b
NWh
BNVFBR1Vt
Sl
U&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep14 SDTập 15 : ZUe
FFUVVl6c
Ws&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep15 SDTập 16 : Dc
Gd
VZEUz
Tmc&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep16 SDTập 17 : Z4ZYSUl
DQVp
VUml
BYj
A&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep17 SDTập 18 : EXr
OXp5Mk1Tb
TNVY2M&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep18 SDTập 19 : EXr
WFQ5U0I0Q2w0c
Tg&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep19 SDTập 20 : Dr
HPd
Z9_ZWNzbj
Blc
GRDLXM&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep20 SDTập 21 : P_GZ0l
Ddlduak
JNZGc&export=download&pli=1">Dai.Phong.Thuy.Ep21 SDTập 22 : AY9OTL1ZLTFPRThl
Rj
Nyc
XM&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep22 SDTập 23 : AY9OTL1ZUUtjd
HZHe
Eptdmc&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep23 SDTập 24 : USr
Cd
ODx8ZWpn
YS1x
VUNGSVE&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep24 SDTập 25 : USr
Cd
ODx8Qm
F2RFVPe
ERta
HM&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep25 SDTập 26 : Kbre
Ah
GKM3pzd
Gtu
S2t
ZT1k&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep26 SDTập 27 : UVjr
UFRsa
Fl
Za3Mx
OVU&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep27 SDTập 28 : KW8v
Dwkwa
NU1fbl
ZXVFNDMEk&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep28 SDTập 29 : KW8v
Dwkwa
U3Bs
RG5r
Sm
F3Vj
A&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep29 SDTập 30 : BR9H9_GWeq
ZThlekhm
S2R5R0U&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep30 SDTập 31 : OM549y
Nl
Rwb3Rp
Yl
Vhdzg&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep31 SDTập 32 : Q2p
ZPwuy
XX1h4OGl
JVGwt
OXc&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep32 SDTập 33 : SCFxo
Ntc
Zk5EUFZOY0tmb
FE&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep33 SDTập 34 : SCFxo
Ntc
Zk5EUFZOY0tmb
FE&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep33 SDTập 35 END : RRbe
IGEBNSVUx
S0x0Rk
RJa
EU&export=download">Dai.Phong.Thuy.Ep35 SD
*
" class="mycode_img" />

(shthcm.edu.vn News) - Bộ phim truyền hình Đại Phong Thủy - “bom tấn” cổ trang mới của điện ảnh Hàn với số vốn đầu tư lên tới 20 triệu USD sẽ được phát sóng.


“Đại phong thủy”là một bộ phim lịch sử lấy bối cảnh cuối giai đoạn Qoryeo kể câu chuyện về anh hùng
Thái tổ Lee Sung Gyutrong thời loạn thế - người lật đổ Goryeo và lập nên triều đại Joseon. Ji Sang là một Nhà phong thủy, một nhà tiên tri có khả năng xem số mệnh và nhìn thấu quá khứ cũng như tiên đoán tương lai. Sau này, Ji Sang trở thành người nắm giữ chìa khóa chủ chốt về cuộc chính biến lớn và là người trợ giúp vua - tướng Lee Sung Gyu - lật đổ Goryeo tạo dựng nên triều đại Joseon đầu tiên - tiền thân của
Đại Hàn Dân Quốc ngày nay.

Xem thêm: 2 Cách Tra Mã Số Karaoke Lá Thư Trần Thế Đan Nguyên Beat Chuẩn Tone Nam

"Đại phong thủy” còn là câu chuyện về mối tình tay ba mang nhiều nước mắt của Seong Gye, Ji Sang và Hae In - một cô gái tinh thông y thuật. Hae In có mối tình sâu nặng với Ji Sang nhưng số mệnh bắt cô phải trở thành hoàng hậu. 36 tập phim với những trận chiến ly kỳ trong thâm cung và câu chuyện tình tay ba lãng mạn mang đầy màu sắc cổ trang chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc mãnh liệt và lôi cuốn.

P.V
*

Thưởng bài báo

Thưa quý độc giả, Báo điện tử shthcm.edu.vn News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung cũng như hình thức, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả luôn đồng hành, ủng hộ tờ báo phát triển. Mong nhận được sự ủng hộ của quý vị qua hình thức:


*

Ngân hàng quân đội MBBANK


Dùng E-Banking quét mã QR
*

*

*
Cơ quan chủ quản: Đài Truyền hình KTS shthcm.edu.vn
*
*
*

Trụ sở chính
Lầu 10, tòa nhà VOV, số 7, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028.3811 1705