Một là giác ngộ thế gian vô hay Đất nước mong mỏi manh Tứ đại khổ ko Ngũ ấm vô bổ Sinh diệt thay đổi Hư ngụy ko chủ trung ương là mối cung cấp ác Thân là rừng tội quán chiếu như thế Dần lìa sinh tử.

Bạn đang xem: Đế sư đại nhân ngươi nương tử quá độc

Hai là giác ngộ Đa dục là khổ tử sinh nhọc nhằn Đều bởi tham dục Thiểu dục vô vi Thân trung tâm tự tại.

Ba là giác ngộ Lòng dục không cùng Tìm tìm chẳng ngừng Thêm bự tội lỗi người yêu Tát trái lại hay niệm tri túc sinh sống nghèo hành đạo coi tuệ giác là sự việc nghiệp duy nhất.

Bốn là giác ngộ vị tính lười biếng nên bị đọa lạc yêu cầu tinh tiến tu Phá giặc phiền não hàng phục tứ ma thoát ngục nóng giới.

Năm là ngộ ra Chỉ vị si mê Nên tất cả sinh tử người tình tát thường nhớ học rộng nghe những Nuôi chăm sóc trí tuệ thành tích biện tài Giáo hóa chúng sanh khiến cho mọi người. Được thú vui lớn.

Sáu là giác tỉnh Chỉ vì nghèo nàn Mà nhiều oán thù hận Tạo các duyên ác tình nhân tát cha thí ko nệ ân oán thân xóa sổ thù hận ko ghét kẻ ác.

Bảy là giác ngộ Năm vật dụng dục lạc tạo thành tội nạn tín đồ đã xuất gia mặc dù ở người đời Không truyền nhiễm thói đời Pháp khí chỉ là cha y một chén bát Chí nguyện xuất trần duy trì đạo thanh sạch Phạm hạnh cao vời Đem lòng trường đoản cú bi Đối cùng với muôn loại.

Tám là giác tỉnh Ngọn lửa sống chết Đang cháy hừng hực đau đớn vô biên Phát trung ương đại thừa Độ cho toàn bộ Nguyện cụ chúng sanh chịu vô lượng khổ khiến cho muôn loài trả toàn đạt tới Niềm vui lớn lớn

Tám điều nói trên những bậc đại nhân Bụt và người tình Tát Đã giác ngộ được các ngài tinh tấn Hành đạo theo đó Un đúc tự bi cách tân và phát triển trí tuệ Cưỡi thuyền pháp thân cho tới bến niết bàn sau khi trở về trong cõi sinh tử những vị áp dụng Tám điều nói trên Để mà lại khai đạo cho chúng sinh thấy cái khổ sinh tử trung tâm lìa ngũ dục Vào tuyến đường thánh

Nếu môn đồ Bụt Đọc tụng quán chiếu Tám điều nói trên Thì trong mỗi giây khử vô lượng tội Tiến về giác ngộ Mau thành chánh giác lâu dài xa lìa Cõi sinh tử khổ với thường trú mãi chỗ cõi an lạc.

PHẦN GIẢI KINH

XUẤT XỨ tởm BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Kinh này bởi một vị tăng sĩ nước Parthia tên là An rứa Cao dịch từ Phạn văn ra Hán Văn trên trung trung tâm Lạc Dương đời Hậu Hán, vào khoảng thời hạn từ năm 140 cho năm 171 của kỷ nguyên Tây lịch. Nguyên bạn dạng Phạn văn do dự còn lưu lại truyền xuất xắc không. Tởm văn rất cổ. Văn thể của gớm thuộc các loại kết tập như khiếp Tứ Thập Nhị Chương cùng kinh Lục Độ Tập. Gớm này dung hòa hợp cả đạo Bụt Nguyên Thủy cùng đạo Bụt Đại Thừa. Tám điều cơ mà kinh văn nói đến hoàn toàn có thể coi như tám vấn đề thiền quán. Từng đề tài lại sở hữu thể share làm nhiều đề tài nhỏ. Xem về phương diện hình thức thì gớm văn rất đơn giản, tuy nhiên đứng về phương diện nội dung thì tứ tưởng của kinh rất sâu sắc màu nhiệm. Kinh bát Đại Nhân Giác hoàn toàn không tất cả tính biện pháp luận thuyết. Toàn văn của kinh chỉ nên đề tài thiền quán rất thực tiễn.

NỘI DUNG tởm BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Ta rất có thể ra trường đoản cú trong khiếp này mười một đề tài thiền quán chủ yếu yếu.

Đoạn kinh nói đến điều giác ngộ đầu tiên là đoạn tởm thuyết minh về Phép Tứ Niệm Trú. Phép Tứ Niệm Trú là tứ phép thiền cửa hàng căn phiên bản của đạo Bụt, sự quán chiếu sở tại về bốn đặc tính của thực hữu: vô thường, khổ không, vô bửa và bất tịnh.

Điều ngộ ra đầu nói đến bốn phép thiền cửa hàng này cùng kết luận: nếu tiệm chiếu tứ đặc tính cơ một cách cần mẫn thì rất có thể dần dần dần thoát ly được thế giới sinh tử.

Đề tài thiền quán đầu tiên là tính phương pháp vô hay của vạn hữu. đa số vật trên trần gian biết đổi trong từng giây từng phút, đó gọi là giáp na vô thường. Số đông vật trên vắt gian, bao gồm cả sinh mạng, núi sông, cơ chế chính trị v.v…. Hầu hết trải qua những tiến trình sinh trưởng, tồn tại, phát triển thành hoại cùng tiêu diệt. Sự tàn phá ấy điện thoại tư vấn là độc nhất vô nhị kỳ vô thường. Yêu cầu quán gần kề để liên tiếp nhìn thấy tính bí quyết vô hay của đa số sự, số đông vật mới rất có thể tránh khỏi chiếc áo tưởng về việc miên viễn của sự vật và không xẩy ra sự vật hấp dẫn ràng buộc.

Đề tài thiền tiệm thứ hai là tính phương pháp khổ đau cùng trống rỗng của sự vật. Fan Ấn Độ xưa có quan niệm về tứ đại, mang lại rằng thực chất của sự thiết bị là đất (yếu tố rắn chắc), là nước (yếu tố giữ nhuận), lửa (nhiệt lượng) với gió (năng lượng), gọi phổ biến là tứ đại. Bậc thức tỉnh thấy rằng sự vật vày tứ đại kết hợp cho nên lúc có sự ổn định của tứ đại thì tất cả sự an lạc, còn lúc thiếu sự ổn định ấy thì có sự thống khổ. Vạn vật, vì do tứ đại kết hợp, chưa hẳn là những cá thể tồn tại vĩnh cửu, vì thế vạn vật có tính cách không hư, trống rỗng. Vạn vật vị vô thường cho nên vì vậy khi bị ràng buộc vào vạn vật, người ta cũng trở nên sự vô thường có tác dụng đau khổ. Vạn vật bởi vì trống rỗng cho nên khi bị buộc ràng vào vạn vật, fan ta cũng trở nên sự trống rỗng làm cho đau khổ. Thừa nhận thức được sự xuất hiện của khổ đau thắt là khởi điểm của sự việc tu đạo. Đó là chân lý thứ nhất của tứ chân lý căn bản, nói một cách khác là Tứ Diệu Đế. Mất ý thức về sự có mặt của khổ đau, không tiệm niệm về tính chất cách khổ đau của vạn hữu thì dễ bị hấp dẫn theo vật dục, có tác dụng tiêu mòn cuộc đời mình vào sự xua theo thứ dục. Thấy được khổ cực mới có cơ kiếm tìm ra tại sao của đau khổ để nhưng mà đối trị.

Đề tài thiền quán thứ cha là tính phương pháp vô ngã của từ thân. Đạo Bụt dạy rằng con tín đồ do năm yếu hèn tố đúng theo nên, call là ngũ uẩn: thiết bị chất, cảm giác, tư tưởng, hành nghiệp và nhận thức. Nếu vật dụng chất là do tứ đại cấu thành, trống rỗng, không có thực hóa học thì con fan do ngũ uẩn kết hợp, cũng không tồn tại tự vấp ngã vĩnh cửu, một chủ thể bất biến. Con fan cũng đổi khác từng giây từng phút, cũng trải qua ngay cạnh na vô thường và nhất kỳ vô thường. Nhờ chú ý sâu vào ngũ uẩn cho nên vì thế thấy “ngũ ấm vô ngã, sinh diệt đổi mới đổi, hỏng ngụy không chủ” với đánh tung được ảo giác nhận định rằng thân này là một bạn dạng ngã vĩnh cửu. Vô vấp ngã quán là một trong những đề tài thiền quán đặc biệt quan trọng vào số 1 của đạo Phật. Nhờ vào vô ngã quán cơ mà hành giả tháo dỡ tung được biên giới giữa xẻ và Phi Ngã, thấy được sự hòa điệu đại đồng của vũ trụ, thấy ta trong bạn và bạn trong ta, thấy vượt khứ với vị lai trong hiện tại, và siêu việt được sinh tử. Khoa học thời buổi này cũng đã tò mò được đạo lý vô ngã. Họ hãy hiểu đoạn văn sau đây ở trong phòng sinh đồ dùng học Lyall Watson để xem được sự thật vô bửa qua con mắt ở trong phòng khoa học. Lyall Watson ko phải là 1 trong nhà Phật học, nhưng tiếng nói của ông sau đây phù hợp hoàn toàn với nguyên lý duyên sinh cùng vô ngã:

“Trên trái đất có sự sống, một sự sống duy nhất bao trùm mọi loài động vật và thực vật. Thời hạn đã share sự sống ấy ra hàng nghìn mảnh, tuy vậy mảnh nào cũng chỉ là một trong những phần của cuộc sống duy tuyệt nhất đó. Một bông hồng là một trong những bông hồng, nhưng lại đồng thời cũng là một trong con chim kính chào mào với một bé thỏ. Tất cả bọn họ đều tất cả chung một xương thịt, đúc từ một lò nhưng ra. Vào thiên nhiên, tín đồ ta đếm được 92 hóa học hóa học, trong số ấy có 16 chất đặc biệt quan trọng tạo thành bản chất của hầu hết sự sống. Trong các 16 chất này thì chất than (carbone) đóng vai trò trung ương vì nó có công dụng kết buộc phải những dây chuyền phức hợp tạo thành vô số đúng theo chất. Tuy vậy, trong các hàng nghìn hợp hóa học ấy, chỉ có trăng tròn chất Aminoacids là đều nguyên tố tạo thành thành những loại proteins. đặc biệt quan trọng hơn nữa là các proteins đó bao gồm tạo thành đúng lúc, đúng chỗ trên một quá trình diễn biến được định sẵn trong bản chất của tư phân tử (molecules), tư loại nhưng mà thôi, gọi là Base-nucléotides. Do yếu tố thời gian, không gian và bởi vì những quy biện pháp định sẵn trong tư loại phân tử đó mà chất protéines cơ sẽ biến thành hoặc một vi khuẩn hoặc một con lạc đà. đa số hình thái của sự việc sống hầu hết được chỉ đánh giá thành vào ngôn ngữ dễ dàng và đơn giản đó.

Sự sinh sống cũng lại vâng theo hiện tượng nhiệt đụng (loi de thermodynamique). Theo lao lý ấy thì trạng thái tự nhiên của đồ chất là sự hỗn mang, toàn bộ có khuynh hướng bước vào tan rã, vô tình và hỗn độn. Tuy vậy những hình thái của việc sống lại được cấu trúc bởi những làm từ chất liệu được tổ chức triển khai rất tinh vi: từ láo lếu độn, chúng tạo thành riêng lẻ tự và kháng lại xu hướng tan tung hoại khử trong từ bỏ thân đồ chất. đơn thân tự này được gia hạn bởi sự thâu hút năng lực từ bên phía ngoài vào làm cho guồng máy của việc sống được quản lý điều hành tiếp tục. Các hệ thống sinh lý hóa thường trực trao đổi cấu tạo từ chất với hồ hết vật xung quanh. Đó là những quá trình nhiệt hễ mở, không giống với hệ thống nhiệt tĩnh phía bên trong của các phản ứng chất hóa học thông thường. Đó là tuyệt kỹ của sự sống giữa những loài sinh vật dụng và môi trường xung quanh sinh hoạt của chúng, cũng giống như giữa các loài sinh trang bị với nhau, luôn luôn tất cả một sự liên lạc hay trực. Tác động tương quan tương duyên nối sát mọi hình thái của sự sống lại thành một hệ thống rộng rãi của việc sống trong những số đó mọi hiện tượng đều tương nằm trong vào nhau. Một liên hệ với tất cả, với mỗi bọn họ đều là một phần liên lạc của đại thể (1)

(Lyall Watson, Histoire Naturelle du Surnaturel, Edition “J’ai lu”)

Nhà kỹ thuật nếu chịu đựng quán niệm thường trực về vô té nơi từ bỏ thân và khu vực sự vật như vậy thì cũng có ngày đạt ngộ dễ dãi vậy.

Đề tài thiền cửa hàng thứ tứ là tính cách bất tịnh của thân tâm. Bất tịnh có nghĩa là không tinh sạch, ko thánh thiện, không đẹp đẽ. Đứng về cả hai phương diện tâm sinh lý và trọng điểm lý, con người là bất tịnh. Đây không phải là một chiếc nhìn bi tráng mà chỉ là một cái nhìn rõ ràng về nhỏ người. Thấy được cấu tạo của cơ thể, trường đoản cú tóc bên trên đỉnh đầu cho tới máu, mủ, đàm, phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn náu trong ruột và những bệnh tật cứ chực sẵn nhằm phát sinh, ta thấy phần tâm sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần sinh lý đó cũng là hễ lực can dự ta đi tìm kiếm sự vừa lòng dục lạc, do đó, kinh điện thoại tư vấn thân thể là nơi tích tụ của tội lỗi. Còn về phần trung tâm lý? bởi không thấy được sự thật về vô thường, khổ không cùng vô ngã của sự việc vật vì thế tâm ta thường biến chuyển nạn nhân của hoài bão thù ghét; do hoài bão và thù ghét mà tạo thành bao nhiêu lỗi lầm, cho nên vì vậy kinh nói “tâm là nguồn suối gây ra điều ác.” Đến đây chấm dứt đoạn kinh nói đến điều giác ngộ vật dụng nhất.

Đề tài thiền quán thứ năm là càng lắm đắm đuối muốn thì sẽ càng nhiều khổ đau. Đây là nội dung của kinh nói đến điều giác ngộ sản phẩm công nghệ hai. Quan lại niệm thường thì về niềm hạnh phúc là được vừa lòng những ham mong mỏi của mình. Ham mong muốn có năm loại: các tiền bạc, các sắc dục, những danh vọng, các món nạp năng lượng ngon, nhiều sự ngủ nghê có tác dụng biếng. Tuy thế ham mong mỏi của con fan là vô cùng mà công sức của con người của con người thì hữu hạn. Ham muốn mà ko được thỏa mãn nhu cầu thì đau khổ. Ham mong mỏi mà chỉ được thỏa mãn 1 phần thì còn phải chạy theo nó và cũng đau khổ. Càng đuổi theo ham muốn, càng nhức khổ. Chỉ bao giờ con tín đồ thấy mệt nhoài do sự rượt đuổi không xong xuôi đó thì con người mới thấy rằng mình đã biết thành lưới ham ao ước ràng buộc, rằng hạnh phúc sống động là sự thảnh thơi của thân và của tâm; mà lại sự nhàn hạ đó là do sự ít ham mong muốn mà có. Ít ham mong mỏi không chạy theo năm món dục lạc, kia là đạt tới một bước dài của sự việc tự bởi vì và giải thoát.

Đề tài thiền quán thứ sáu là tri túc phá tham dục. Tri túc là sử dụng rộng rãi với những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ nhằm sống trẻ khỏe mà hành đạo. Tri là biết, túc là đủ. Tri túc là một phương pháp hữu hiệu nhất nhằm phá lưới tham dục, để giành được sự thảnh thơi của thân tâm, để có thì giờ giúp đỡ người thông thường quanh, để rảnh rỗi mà xong sự nghiệp trí thông minh giác ngộ. Tri túc lại rất có thể tránh cho ta sự đồng đảng cùng với những quyền năng kinh tế tách lột, sự tiêu xài trên mức cần thiết và sự độc hại môi trường sinh hoạt. Đây là văn bản đoạn kinh nói đến điều giác ngộ sản phẩm ba.

Đề tài thiền quán thứ bảy: tinh tấn phá biếng lười. Sau khoản thời gian đã ngừng sự xua đuổi theo tham dục, sau khi đã biết thực hành thực tế tri túc nhằm thân chổ chính giữa được thảnh thơi, bạn hành đạo không bởi sự thảnh thơi đó mà lười biếng làm cho tháng ngày trôi sang 1 cách uổng phí. Tinh tấn là sự chịu khó ngày đêm, siêng năng để dùi mài sự nghiệp trí tuệ, tức là sự nghiệp giác ngộ. đề xuất dùng thì giờ của chính bản thân mình để ngày đêm cửa hàng chiếu tư sự thực căn bản: vô thường, khổ không, vô ngã và bất tịnh, tức là đối tượng của bốn phép thiền cửa hàng đầu tiên. Nên đi sâu tiếp tế giáo nghĩa Tứ Niệm Trú, nên học phép cửa hàng niệm về khá thở, về những tư chũm của thân thể, về việc thành trú hoại không của thể xác, cảm giác, tri giác, hành nghiệp và nhận thức của mình. đề nghị tìm đọc những bom tấn chỉ dẫn biệt lập về phép tọa thiền, điều hòa hơi thở và cửa hàng niệm, như gớm Tứ Niệm Xứ (tức là Kinh tiệm Niệm), khiếp An Ban Thủ Ý với kinh Đại bát Nhã. Nên theo lời chỉ dẫn trong những kinh ấy nhưng mà hành trì một cách thông minh, nghĩa là cần chọn các phương pháp tu thích phù hợp với trường hợp cá nhân mình, nếu đề xuất thì gia sút phép tu đến phù hợp. Hạ thủ công phu cho tới lúc nào những phiền não căn bạn dạng như tham, giận, mê man mê, kiêu mạn, nghi ngại và thành kiến mọi bị nhổ tận gốc, thì tự nhiên ta thấy thân tâm thoát khỏi ngục tội phạm của sinh tử, của ngũ ấm, của tam giới. Đây là văn bản của đoạn kinh nói đến điều giác ngộ thiết bị tư.

Đề tài thiền tiệm thứ tám: trí tuệ phá mê man mê. Trong các loại phiền não căn bản, đam mê mê là lắp thêm phiền não có nền tảng gốc rễ vững mạnh khỏe nhất. Một khi căn nguyên của say đắm mê bị nhảy tung thì các loại phiền não khác như tham lam, giận dữ, nghi hoặc và thành kiến số đông dễ bị nhảy gốc. Biết thế cho nên người hành giả bắt buộc nổ lực tiệm chiếu về sự vô thường, vô bổ và nhân duyên sinh của vạn hữu. Một phen đào được cội vô minh, không đa số hành đưa tự hóa giải được cho bản thân hơn nữa giáo hóa cho phần đông kẻ khác, rước họ ra khỏi sự kiềm lan của sinh tử. Đây là văn bản đoạn kinh nói tới điều giác ngộ máy năm. Bốn điều thức tỉnh đầu có tính năng tự độ, tứ điều giác tỉnh sau, bắt đầu từ điều sản phẩm năm, có tác dụng độ người. Bởi vậy gớm này kết hợp được một phương pháp vững chãi những khuynh hướng tiểu thừa với đại quá của Phật giáo.

Đề tài thiền tiệm thứ chín: bố thí bình đẳng. Tất cả người nhận định rằng mình chỉ hoàn toàn có thể bố thí khi mình có không ít tiền bạc. Điều này không đúng. Người có nhiều tiền bạc tình đôi khi cũng đều có bố thí, dẫu vậy sự ba thí này thông thường để mua danh lợi hay lấy lòng fan xung quanh. Những người dân có lòng thương fan thì không nhiều khi nhiều có, một trong những phần vì họ luôn luôn chia bổ với kẻ khác, một trong những phần vì họ không có dạ làm cho giàu bên trên sự khổ cực của kẻ khác.

Danh từ cha thí của đạo Bụt thường xuyên bị phát âm là ném mang đến năm cắc một đồng. Thực tế bố thí là một hành vi rất đẹp, khôn xiết khiêm nhượng, rất cao cả. Tía nghĩa là đồng đều, cùng khắp. Thí là làm cho ra, vốn là chữ Thi, vào danh từ Thi Hành. Vậy thì cha thí cũng tức là làm san bằng sự chênh lệch nhiều nghèo. Tất cả những hành vi nào tạo nên con tín đồ bớt khổ, triển khai được công bằng xã hội hồ hết là tía thí. Nói vậy không tồn tại nghĩa mong mỏi bố thí thì cần làm thiết yếu trị. Làm bao gồm trị nhằm đi cho chỗ tranh dành riêng quyền bính giữa các phe phái, gây chết chóc cho lương dân là trái ngược với ý thức bố thí. Tía thí là hạnh tu đầu của sáu phép bố La Mật. Cha La Mật có nghĩa là đưa fan sang bờ bên kia, tức là bờ giải thoát: giải ra khỏi bệnh tật, nghèo đói, vô minh, phiền não, sinh tử. Hành đưa tu hạnh tri túc chỉ có tạm đủ để sống thì làm thế nào để tía thí? Xin đáp: bởi vì tu hạnh tri túc mới rất có thể thực hành phép tía thí của đạo Bụt. Đại phần nhiều người biết quyết tử cho nhân loại, đem cuộc sống mình để tương hỗ phụng sự cho thế giới đều là những người sống một cuộc sống giản dị tri túc. Suốt thời gian sống lo bài toán danh lợi, làm những gì có thì giờ để hành đạo, ba thí?

Mahatma Gandhi sống đời thật giản dị, vậy mà công lao cứu nhân độ núm của ông ít ai sánh kịp. Bao quanh ta có hàng ngàn người suốt thời gian sống sống đơn giản mà mang lại lợi ích cho đắn đo bao nhiêu đồng loại. Họ không có danh to như Gandhi nhưng mà hạnh tu của họ không hề thua kém gì Gandhi. Chỉ cần để ý một chút là ta nhận ra sự có mặt của họ. Họ không ba thí bởi sự giàu sang tiền bạc mà người ta không có, thế nhưng họ ba thí bởi thì giờ, trung khu não, sự yêu mến và cuộc sống của họ.

Phép ba thí của đạo Bụt là 1 trong phép tía thí bình đẳng, nghĩa là tín đồ hành giả không mang lòng tẩy chay khi thực hành bố thí. Người bần hàn thì ta tía thí. Tuy vậy trong các những người nghèo khó cũng có người ác, bạn hiền; ta không những lo bố thí cho tất cả những người hiền. Gớm dạy: “Vì nghèo đói cho nên con người hay sinh ra tất cả nhiều oán hận căm phẫn và vì thế tạo thêm những nhân xấu. Các bậc ý trung nhân Tát biết thế nên chuyên tu phép bố thí, coi kẻ ghét bạn thương như nhau, bỏ qua mất những điều ác mà bạn khác đang làm đối với mình với không mang tâm đáng ghét những ai đó đã làm ác”. Đoạn ghê trên thật vẫn lột trần ý thức đại thừa của đạo Bụt. Oán thù thù cùng ác nghiệp hoàn toàn có thể do sự bần cùng mà có; chỉ biết thuyết pháp nhưng mà không biết bố thí để làm vơi nổi đau khổ thì vẫn không đúng với niềm tin đạo Bụt. Mà lại một lúc đã cha thí thì buộc phải làm với tâm niệm hoàn toàn bình đẳng, ko kỳ thị, không chán ghét những người đã vì túng bấn mà khiến cho ác nghiệp, gây ra căm thù. đến nên so với những người đã từng làm mình đau khổ, tôi cũng phải thương xót với giúp đỡ.

Trên đó là nội dung khiếp văn nói về điều giác ngộ máy sáu. Mong mỏi rõ thêm về ba thí độ, xin đọc Lục Độ Tập khiếp (của Khương Tăng Hội, biên dịch trên Giao Châu vào nạm kỷ đồ vật hai Tây lịch) với Đại Trí Độ Luận của Long Thọ.

Đề tài thiền tiệm thứ mười: tùy tục bất nhiễm. Tùy tục bất lây lan là làm việc trong cuộc đời, thuận theo cuộc đời để cứu giúp độ cho tất cả những người đời mà không biến thành năm món dục lạc của cuộc đời khiến cho ô nhiễm. Tương tự như hoa sen mọc bên dưới bùn nhưng mà không tanh hôi mùi bùn. Tu đạo giải thoát chưa phải là để tránh bỏ cuộc sống mà là để cứu độ đến đời. Khi phiên bản lãnh chưa được vững chãi, bạn hành đạo vào cuộc đời rất có thể bị cuộc đời khiến cho ô nhiễm. Vị vậy người tình Tát phải luôn luôn cửa hàng niệm về tai sợ hãi của ngũ dục, nhất thiết sống theo hạnh tri túc để thực hành thực tế phép bố thí bố la mật. Tùy tục bất nhiễm cũng chính là trì giới ba la mật vậy.

Đó là câu chữ đoạn kinh nói về điều giác ngộ sản phẩm bảy.

Đề tài thiền tiệm thứ mười một: phát vai trung phong đại thừa. Phải có hạnh nguyện sâu rộng lớn mới hoàn toàn có thể vượt win những trở ngại và gian khổ trong thời gian hành đạo góp đời. Đau khổ của cuộc sống vô lượng thì chí nguyện hành đạo cũng buộc phải vô lượng. Đại vượt tâm vị vậy là nguồn năng lực vô tận để hành đạo bố thí bố la mật. Chỉ bao gồm đại thừa trung tâm mới có đủ sức hỗ trợ chúng ta gánh chịu đựng bao nhiêu thử thách tủi nhục nhưng mà tiến cho tới trên cách đường hành đạo, đem về nguồn vui phệ cho con người. Chỉ bao gồm đại thừa trọng điểm mới có thể thực hành được phần nhiều điều nhưng luận Bảo vương vãi Tam Muội căn dặn sau đây: “Một là khi quán niệm về thân thể, đừng mong muốn cầu là mình không tồn tại tật bệnh: không tật căn bệnh thì tham dục dễ sinh. Hai là khi xử vậy đừng muốn cầu không tồn tại sự cực nhọc khăn: không khó khăn thì tâm kiêu ngạo nổi dậy. Ba là lúc quán trung khu đừng mong cầu không có chướng ngại: không có chướng hổ ngươi thì vị trí sở học dễ bị vượt bực. Bốn là khi lập chí hành vi thì đừng hy vọng cầu không tồn tại kẻ quấy phá: không quấy phá thì thệ nguyện không kiên cường. Năm là khi dự tính các bước đừng muốn dễ thành: việc dễ thành thì dễ sinh khinh mạn. Sáu là khi giao tiếp đừng mong có ích cho mình: giao tiếp mà vì chưng lợi bản thân thì hao tổn đạo nghĩa. Bảy là đối với người chớ mong ai ai cũng thuận ý mình: thuận ý bản thân thì trung ương sinh từ phụ. Tám là giúp bạn đừng hy vọng báo đáp: mong muốn báo đáp tức là tâm gồm ý đồ. Chín là thấy lợi thì đừng nhúng tay vào: nhúng tay vào thì si trung ương đã động. Mười là oan ức không cần bày tỏ: bộc bạch oan ức thì oán hận kéo dài.”

Bụt lúc thuyết giáo đang coi căn bệnh khổ là thuốc hay, coi thiến nạn là sự việc thảnh thơi, coi chướng ngại vật là giải thoát, coi ma quân là các bạn lữ, coi trở ngại là nguyên tố thành công, coi bạn đối đãi tệ lậu với bản thân là tứ lương, coi kẻ kháng đối là rừng cây, sân vườn cảnh, coi sự thi ân là 1 trong những đôi dép vứt đi, coi sự từ vứt lợi lộc là sự giàu sang, coi oan ức là cánh cửa đi vào hành động.”

Trên đấy là nội dung đoạn kinh nói về điều giác ngộ đồ vật tám.

Tám điều giác ngộ bao quát sáu phép tu ba la mật (lục độ) của đạo Bụt đại thừa. Ba Thí Độ được kể đến trong điều giác ngộ sản phẩm công nghệ sáu. Trì Giới Độ được kể đến trong điều giác ngộ thứ hai, thứ cha và vật dụng bảy. Tinh Tấn Độ được nói đến trong điều giác ngộ thứ tư. Nhẫn Nhục Độ được nói tới trong điều giác ngộ trang bị tám. Thiền Định Độ được nói về trong điều giác ngộ đầu tiên và trí tuệ Độ được nói tới trong điều giác ngộ sản phẩm công nghệ năm.

Văn mạch, văn bản và phương pháp của kinh chén bát Đại Nhân Giác khôn cùng thực tiễn, ngắn gọn với súc tích.

PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ kinh BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Trên đây chỉ là rất nhiều hướng dẫn sơ bộ cho người đọc kinh và thiền quán. Hành giả ao ước hành trì kinh chén bát Đại Nhân Giác, nên chọn hầu như lúc thân trọng tâm nhẹ nhàng, rửa ráy rửa, đốt hương cho thơm nhà với đem kinh ra gọi chầm chậm rãi để khám phá cho hết ý nghĩa sâu bí mật của kinh. đề xuất đem tay nghề sống của mình ra nhưng đọc kinh. Chính kinh nghiệm sống của chính bản thân mình mới tạo cho mình phát âm được kinh, chứ chưa hẳn là phần lớn lời giảng tởm của kẻ khác.

Xem thêm:

Mỗi lúc ngồi thiền quán, nên đem từng đề tài của gớm ra chiêm nghiệm. Càng thiền cửa hàng nhiều thì càng phát hiện thâm thúy những ý chỉ của kinh. Tuy vậy hành giả đề xuất tìm đọc các kinh cửa hàng Niệm và kinh An Ban Thủ Ý để bửa túc cho kinh chén Đại Nhân Giác vốn khôn xiết thâm sâu và ngắn gọn. Hai ghê vừa nói trên giới thiệu những chỉ dẫn cặn kẽ cho hành mang đi từng bước một, cực kì quý giá so với người hành trì chén Đại Nhân Giác. Giả dụ phối hợp cách thức điều hòa hơi thở dạy trong hai tởm ấy với phương pháp quán niệm mười một đề tài của kinh chén bát Đại Nhân Giác, hành giả sẽ tương đối dễ thành công.

Nội dung kinh chén Đại Nhân Giác khôn xiết vững chắc, đứng về cả hai phương diện Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thật là một trong kinh rất quý. Tôi được học ghê từ thời điểm mười bảy tuổi ngơi nghỉ lớp sơ học đệ độc nhất vô nhị niên trên Phật học viện và học tập thuộc lòng. Nhờ vào học nằm trong lòng vì vậy tôi đã kết hợp ý tởm với Sổ Tức tiệm một bí quyết dễ dàng. Từ ấy mang đến nay, kinh chén bát Đại Nhân Giác vẫn còn đấy là bó đuốc soi mặt đường rất quý giá cho tôi. Hôm nay có dịp reviews với bạn đọc, tôi chân tình ghi ơn cuốn ghê thâm diệu đó và xin chắp hai tay thành kính tụng:

“Nam mô Pháp Bảo Diệu Nan Lượng chén bát Đại Nhân Giác Kinh”

Mùa hè năm Mậu Ngọ mê thích Nhất Hạnh

Kinh này đã làm được Sư Ông dịch cùng chú giải, xuất bản lần đầu năm mới l982 tại Paris. Tái bạn dạng lần thứ bốn năm 2001. Sách dạy dỗ về tám điều mà các bậc đại nhân sẽ giác ngộ. Đây là 1 trong những kinh thâm nám diệu vô cùng cổ và hết sức qu‎i’, rất có thể là một bó đuốc soi mặt đường cho toàn bộ chúng ta. Trong kinh bao gồm câu: “Nếu đồ đệ Bụt cơ mà thường phát âm tụng tám vấn đề này thì mọi khi quán niệm khử được vô lượng tội, tiến cho tới giác ngộ, mau lên thiết yếu giác, dài lâu đoạn tuyệt với sinh tử, hay trú trong sự an lạc.”