Excel cho Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Nếu chúng ta thấy mình đề xuất bung rộng lớn hoặc sút độ rộng sản phẩm và độ cao cột của Excel, bao gồm một vài cách để điều chỉnh chúng. Bảng sau đây hiển thị kích cỡ tối thiểu, về tối đa và mặc định cho từng kích cỡ dựa vào thang điểm.

Bạn đang xem: Điều chỉnh kích thước ô trong excel

Type

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu các bạn đang làm việc trong dạng xem sắp xếp Trang (tabXem, nhóm Dạng xem Sổ làm cho việc, nút sắp xếp Trang), chúng ta có thể chỉ định chiều rộng lớn cột hoặc độ cao hàng theo inch, cm và milimet. Đơn vị đo lường được tính bởi inch theo khoác định. Đi tới Tùy chọn > tệp >Hiển thị >nâng > chọn 1 tùy lựa chọn từ danh sách Đơn vị Thước đo. Nếu bạn chuyển lịch sự dạng xem Thông hay thì độ rộng cột và độ cao hàng sẽ được hiển thị theo điểm.

Các hàng với cột cô quạnh chỉ có thể có một thiết đặt. Ví dụ: một cột đơn có thể có chiều rộng lớn 25 điểm tuy thế cột đó quan yếu rộng 25 điểm cho một hàng và 10 điểm cho 1 hàng khác.


Phiên bản mới hơn
Office 2007 – 2010

Thiết để chiều rộng ví dụ cho một cột

Hãy chọn cột nhưng bạn muốn gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều rộng Cột.

Trong hộp Chiều rộng Cột, hãy nhập giá chỉ trị bạn muốn.

Bấm OK.


Mẹo: Để mau lẹ đặt độ rộng của một cột, hãy bấm vào phải vào cột đã chọn, bấm Chiều rộng lớn Cột, nhập giá trị các bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay thay đổi chiều rộng cột để auto khớp với nội dung (Tự đụng Khớp)

Hãy chọn cột mà bạn muốn nuốm đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Tự cồn Khớp Chiều rộng lớn Cột.


Lưu ý: Để nhanh chóng tự hễ khớp tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả và sau đó bấm đúp vào bất kỳ ma lanh giới nào giữa nhì tiêu đề cột.



Khớp chiều rộng cột cùng với cột khác

Chọn một ô trong cột có chiều rộng mà bạn muốn sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc bên trên thẻ Trang chủ, trong team Bảng tạm, bấm Sao chép.

*

Bấm chuột phải vào một trong những ô trong cột đích, trỏ cho tới Dán Đặc biệt, rồi bấm nút giữ lại Chiều rộng lớn

*
Nguồn.


Thay thay đổi chiều rộng khoác định cho toàn bộ các cột trên trang tính hoặc sổ có tác dụng việc

Giá trị mang đến cột mặc định chứng thực số ký tự mức độ vừa phải của phông chữ chuẩn chỉnh vừa khớp một ô. Chúng ta cũng có thể chỉ định một số khác mang đến chiều rộng lớn cột mặc định so với trang tính hoặc sổ có tác dụng việc.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để chuyển đổi chiều rộng cột mặc định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để biến hóa chiều rộng cột mang định cho toàn thể sổ làm cho việc, click chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn tất cả Trang tính trên thực đơn lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng mang định.

Trong hộp Chiều rộng cột chuẩn, nhập số đo mới, rồi bấm OK.


Mẹo: Nếu bạn muốn xác định chiều rộng cột khoác định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, bạn cũng có thể tạo một chủng loại sổ làm việc hoặc mẫu trang tính rồi dựa vào các chủng loại này cho các sổ thao tác hoặc trang tính mới. Xem những liên kết sau để hiểu biết thêm thông tin:


Thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để thay đổi chiều rộng lớn của một cột, kéo nhãi giới phía bên đề nghị của tiêu đề cột cho tới khi cột đạt chiều rộng lớn mà chúng ta muốn.

Để chuyển đổi chiều rộng của tương đối nhiều cột, chọn cột mà bạn muốn thay đổi rồi kéo rực rỡ giới lịch sự phía bên bắt buộc của tiêu đề cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của rất nhiều cột để vừa khớp với nội dung, lựa chọn cột hoặc những cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi bấm đúp vào rạng rỡ giới làm việc phía bên nên của tiêu đề cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng lớn của vớ cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo tinh ranh giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao ví dụ cho một hàng

Hãy chọn hàng nhưng bạn muốn cầm đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong vỏ hộp Chiều cao hàng, nhập giá trị chúng ta muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi độ cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn nỗ lực đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Tự cồn Khớp độ cao Hàng.


Mẹo: Để nhanh chóng tự cồn khớp với tất cả các sản phẩm trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó bấm đúp vào rỡ ràng giới bên dưới một trong các tiêu đề hàng.



Thay đổi độ cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để biến hóa chiều cao của một hàng, kéo nhãi con giới bên dưới tiêu đề hàng cho tới khi sản phẩm đạt chiều cao mà chúng ta muốn.

Để biến hóa chiều cao của nhiều hàng, lựa chọn hàng mà bạn muốn thay đổi rồi kéo nhóc con giới bên dưới một trong những tiêu đề sản phẩm được chọn.

Để chuyển đổi chiều cao của tất cả các sản phẩm trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo tinh ranh giới phía dưới bất kỳ tiêu đề sản phẩm nào.

Để biến hóa chiều cao của hàng để vừa khớp với nội dung, hãy bấm đúp vào rỡ giới bên dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


Nếu bạn muốn sử dụng đơn vị inch đến độ rộng cột và độ cao hàng, bạn nên làm việc trong cơ chế xem Bố trí Trang (tab Xem, nhóm Dạng xem Sổ có tác dụng việc, nút Bố trí Trang). Trong chính sách xem sắp xếp Trang, bạn có thể chỉ định độ rộng cột hoặc chiều cao hàng bởi inch. Ở dạng xem này, inch là đơn vị chức năng đo mặc định, nhưng chúng ta cũng có thể thay đổi đơn vị đo sang centimet hoặc milimet.

Trong Excel 2007, nhấp chuột Nút Microsoft Office để

*
>chọn Excel cho>Nâng cao.

Trong Excel 2010, đi mang đến Mục Tùy >Chọn Tệp >Nâng cao.

Thiết để chiều rộng rõ ràng cho một cột

Hãy chọn cột mà lại bạn muốn thay đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều rộng Cột.

Trong vỏ hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá chỉ trị chúng ta muốn.


Thay thay đổi chiều rộng cột để tự động hóa khớp với câu chữ (tự đụng khớp)

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn thay đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Tự đụng Khớp Chiều rộng Cột.

Mẹo Để hối hả tự hễ khớp vớ cả các cột vào trang tính, bấm vào nút Chọn vớ cả, rồi bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào thân hai đầu đề cột.


Khớp chiều rộng cột cùng với cột khác

Chọn một ô vào cột gồm chiều rộng mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Trên tab Trang đầu, trong đội Bảng tạm, bấm vào Sao chép, rồi lựa chọn cột đích.

*

Trên tab Nhà, trong đội Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Bên dưới Dán, chọn Độ rộng cột.


Thay thay đổi chiều rộng mặc định cho tất cả các cột bên trên trang tính hoặc sổ làm cho việc

Giá trị cho cột mặc định chỉ rõ số ký tự vừa đủ của font chữ chuẩn chỉnh vừa khớp một ô. Bạn có thể chỉ định một số khác cho chiều rộng lớn cột mang định so với trang tính hoặc sổ làm cho việc.

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng cột khoác định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để biến hóa chiều rộng lớn cột mang định cho cục bộ sổ làm việc, nhấn vào phải lên tab trang, rồi bấm Chọn tất cả Trang tính trên thực đơn lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng mặc định.

Trong hộp Độ rộng lớn cột khoác định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn có nhu cầu xác định phạm vi cột khoác định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, chúng ta cũng có thể tạo một mẫu mã sổ thao tác làm việc hoặc chủng loại trang tính, rồi tạo các sổ thao tác làm việc hoặc trang tính mới dựa trên những mẫu đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục lưu lại sổ thao tác hoặc trang tính làm cho mẫu.


Thay thay đổi chiều rộng của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để biến hóa chiều rộng lớn của một cột, kéo tinh ma giới phía bên đề xuất của title cột cho đến khi cột đạt chiều rộng mà các bạn muốn.

Để biến hóa chiều rộng của tương đối nhiều cột, lựa chọn cột mà bạn muốn thay đổi rồi kéo nhóc con giới lịch sự phía bên yêu cầu của tiêu đề cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng của khá nhiều cột để vừa khớp cùng với nội dung, chọn cột hoặc những cột mà bạn muốn thay đổi rồi bấm đúp vào nhóc con giới sinh sống phía bên yêu cầu của tiêu đề cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng lớn của vớ cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo trẻ ranh giới của bất kỳ tiêu đề cột nào.


Thiết để chiều cao cụ thể cho một hàng

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn vắt đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm giá trị mà bạn muốn.


Thay đổi độ cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng bạn muốn vắt đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Tự động Khớp độ cao Hàng.

Mẹo Để gấp rút tự cồn khớp tất cả các mặt hàng trong trang tính, bấm vào nút Chọn tất cả, rồi bấm đúp vào ma lanh giới bên dưới một trong những tiêu đề hàng.


Thay đổi độ cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để biến hóa chiều cao của một hàng, kéo oắt giới phía bên dưới tiêu đề hàng cho đến khi mặt hàng đạt độ cao mà các bạn muốn.

Để biến đổi chiều cao của tương đối nhiều hàng, chọn hàng mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi kéo oắt giới phía dưới một trong những tiêu đề sản phẩm được chọn.

Để chuyển đổi chiều cao của tất cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo ranh con giới phía dưới bất kỳ tiêu đề sản phẩm nào.

Để thay đổi chiều cao của hàng nhằm vừa khớp với nội dung, hãy bấm đúp vào tinh ranh giới phía dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


biến đổi chiều rộng cột hoặc độ cao hàng (PC)

biến đổi chiều rộng lớn cột hoặc độ cao hàng (máy Mac)

chuyển đổi chiều rộng cột hoặc chiều cao hàng (web)

Làm cố gắng nào nhằm tránh bí quyết bị lỗi


*
*
*

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?


Bạn ao ước xem những tùy chọn khác?


tò mò Cộng đồng

Khám phá các công dụng của gói đăng ký, coi qua những khóa đào tạo, khám phá cách bảo mật thông tin thiết bị của bạn và hơn thế nữa.


ích lợi đăng ký kết Microsoft 365


*

Nội dung huấn luyện và giảng dạy về Microsoft 365


*

bảo mật Microsoft


*

Trung tâm trợ năng


xã hội giúp chúng ta đặt và vấn đáp các câu hỏi, cung ứng phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên viên có kiến thức phong phú.


*

Hỏi xã hội Microsoft


*

cộng đồng Kỹ thuật Microsoft


*

người dùng Nội bộ Windows


người dùng nội cỗ Microsoft 365


Thông tin này còn có hữu ích không?



Không
Cảm ơn! gồm phản hồi làm sao nữa không? (Bạn càng cho thấy thêm nhiều thông tin, shop chúng tôi càng cung ứng bạn được giỏi hơn.)Bạn rất có thể giúp bọn chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho thấy thêm nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng hỗ trợ bạn được giỏi hơn.)
Bạn ưng ý đến đâu với quality dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến kinh nghiệm của bạn?
Đã xử lý vấn đề của tôi
Hướng dẫn Rõ ràng
Dễ theo dõi
Không tất cả thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình của tôi
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bất kỳ tin tức phản hồi bửa sung? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn đánh giá của bạn!


×
Nội dung mới
Microsoft Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) hình tượng Không thâm nhập Đạo nguyên tắc Quyền riêng rẽ tư của chúng ta tại California (CCPA) những lựa chọn về quyền riêng rẽ tư của bạn biểu tượng Không gia nhập Đạo cơ chế Quyền riêng biệt tư của chúng ta tại California (CCPA) các lựa chọn về quyền riêng rẽ tư của người tiêu dùng © Microsoft 2023

Excel là trong những ứng dụng tin học công sở vô cùng tuyệt đối giúp bạn cũng có thể xử lý các quá trình tính toán một giải pháp dễ dàng. Trong vượt trình làm việc với Excel, bao gồm trường hợp bạn nhập văn bản trong một ô quá nhiều năm dẫn đến sự việc chúng không hiển thị được hết. Vậy làm chũm nào để rất có thể điều chỉnh độ rộng cột trong Excel. Mời bạn đọc xem thêm những hướng dẫn cụ thể thông qua bài viết của shthcm.edu.vn.

1. Tác dụng Autofit vào Excel là gì?

Auto
Fit là bản lĩnh được sử dụng thịnh hành trong Excel. Mục đích khi sử dụng nhân tài năng này là nhằm điều chỉnh kích thước của các ô bên trên trang tính. Bạn cũng có thể điều chỉnh phạm vi của cột làm thế nào cho vừa với nội dung có phía bên trong các ô đó. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể điều chỉnh chiều cao các hàng bằng Auto
Fit.

2. Nguyên nhân nên sử dụng thiên tài Auto
Fit vào Excel

Khi thao tác làm việc với bảng tính Excel, các ô trong trang tính sẽ không thể tự kiểm soát và điều chỉnh kích thước. Nếu nội dung trong một ô quá dài thì nó sẽ chiếm phần mất không khí sang những ô khác, khiến cho bảng tính trở buộc phải thiếu chuyên nghiệp.

Ngoài ra, nếu như chuỗi ký tự của bạn quá lâu năm thì thay do được hiển thị đầy đủ, các chuỗi cam kết tự sẽ gửi thành ###. Vị vậy, chúng ta phải sử dụng tuấn kiệt Auto
Fit nhằm chỉnh form size ô vào Excel.

3. Bí quyết dùng Autofit để kiểm soát và điều chỉnh độ rộng của cột vào Excel

- bước 1: Bôi đen cột bạn muốn điều chỉnh kích thước.

*

Điều chỉnh độ rộng của cột vào Excel - Hình 1

- bước 2: trên thanh Ribbon, chọn thẻ Home

*

Điều chỉnh độ rộng của cột trong Excel - Hình 2

- bước 3: chọn Format -> chọn Autofit Column Width.

*

Điều chỉnh độ rộng của cột trong Excel - Hình 3

- bước 4: làm việc điều chỉnh độ rộng cột được trả thành.

*

Điều chỉnh độ rộng của cột vào Excel - Hình 4

4. Cách dùng Autofit để điều chỉnh độ rộng lớn hàng

- cách 1: Bôi black những cột bạn muốn điều chỉnh kích thước.

*

Điều chỉnh phạm vi của hàng trong Excel - Hình 5

- cách 2: trên thanh Ribbon, chọn thẻ Home.

*

Điều chỉnh độ rộng của sản phẩm trong Excel - Hình 6

- bước 3: trên mục Cells lựa chọn Format -> chọn Autofit Row Height.

*

Điều chỉnh độ rộng của sản phẩm trong Excel - Hình 7

- cách 4: làm việc điều chỉnh phạm vi hàng được trả thành.

*

Điều chỉnh phạm vi của hàng trong Excel - Hình 8

5. Cách điều chỉnh độ rộng của cột vào excel bởi nháy lưu ban chuột

Bạn rất có thể điều chỉnh phạm vi của cột bằng cách nháy con chuột vào bất cứ đường giữa của các hàng trong bảng tính Excel cho tới khi dành được yêu cầu như mong muốn. Lúc điều chỉnh size chiều rộng của những ô, bạn cũng tiến hành tương từ bỏ như vậy.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 2013, Trường Đại Học Ngoại Ngữ

*

Điều chỉnh phạm vi của mặt hàng trong Excel - Hình 9

6. Tổng kết

Như vậy thông qua nội dung nội dung bài viết trên, shthcm.edu.vn đã cùng bạn tìm hiểu về cách điều chỉnh form size ô vào Excel bằng kỹ năng Auto
Fit vô cùng đơn giản. Ngoài ra kiến thức trên, chúng ta cũng có thể tham khảo những khóa học Excel Online trên shthcm.edu.vn để cải thiện kỹ năng tin học tập văn phòng đến mình.