-Lời Việt + Lời Trung苍何剑挽千里霜cāng h&#x
E9; ji&#x
E0;n wǎn qiān lǐ shuāng
Thương h&#x
E0; kiếm v&#x
E3;n thi&#x
EA;n l&#x
FD; sương
Thương H&#x
E0; kiếm vung, sương ngh&#x
EC;n dặm倾城一夜雪苍茫qīng ch&#x
E9;ng yī y&#x
E8; xuě cāng m&#x
E1;ng
Khuynh th&#x
E0;nh nhất dạ tuyết thương mang
Một đ&#x
EA;m khuynh th&#x
E0;nh tuyết m&#x
EA;nh m&#x
F4;ng谁白衣点梅妆sh&#x
E9;i b&#x
E1;i yī diǎn m&#x
E9;i zhuāng
Th&#x
F9;y bạch y điểm mai trang
Ai mặc bạch y điểm mai trang误入檀林发染香w&#x
F9; r&#x
F9; t&#x
E1;n l&#x
ED;n fā rǎn xiāng
Ngộ nhập đ&#x
E0;n l&#x
E2;m ph&#x
E1;t nhiễm hương
Lạc v&#x
E0;o rừng đ&#x
E0;n, hương vương t&#x
F3;c佛渡也渡不了隔世的离殇f&#x
F3; d&#x
F9; yě d&#x
F9; b&#x
F9; le g&#x
E9; sh&#x
EC; de l&#x
ED; shāng
Phật độ d&#x
E3; độ bất liễu c&#x
E1;ch thế đ&#x
ED;ch ly thương
Phật kh&#x
F4;ng phổ độ được hết nỗi đau c&#x
E1;ch thế ly thương菩提花开满宫墙p&#x
FA; t&#x
ED; huā kāi mǎn gōng qi&#x
E1;ng
Bồ đề hoa khai m&#x
E3;n cung tường
Bồ đề hoa đ&#x
E3; nở ngập miếu tường花下是谁对影成双huā xi&#x
E0; sh&#x
EC; sh&#x
E9;i du&#x
EC; yǐng ch&#x
E9;ng shuāng
Hoa hạ thị th&#x
F9;y đối ảnh th&#x
E0;nh song
Dưới hoa ai sầu lẻ b&#x
F3;ng梦里看不见思念的方向m&#x
E8;ng lǐ k&#x
E0;n b&#x
F9; ji&#x
E0;n sī ni&#x
E0;n de fāng xi&#x
E0;ng
Mộng l&#x
FD; kh&#x
E1;n bất kiến tư niệm đ&#x
ED;ch phương hướng
Trong mộng cũng chẳng thấy tư niệm tr&#x
F4;i về đ&#x
E2;u研新墨一方y&#x
E1;n xīn m&#x
F2; yī fāng
Nghi&#x
EA;n t&#x
E2;n mặc nhất phương
M&#x
E0;i một nghi&#x
EA;n mực mới将前缘写在枕上jiāng qi&#x
E1;n yu&#x
E1;n xiě z&#x
E0;i zhěn sh&#x
E0;ng
Tương tiền duyến tả tại chẩm thượng
Viết lại tiền duy&#x
EA;n tr&#x
EA;n gối nằm枕上书书了几段几行zhěn sh&#x
E0;ng shū shū le jǐ du&#x
E0;n jǐ x&#x
ED;ng
Chẩm thượng thư thư liễu kỷ đoạn kỷ h&#x
E0;nh
Chẩm Thượng Thư viết đ&#x
E3; bao đoạn bao d&#x
F2;ng摘下千年前的一段月光zhāi xi&#x
E0; qiān ni&#x
E1;n qi&#x
E1;n de yī du&#x
E0;n yu&#x
E8; guāng
Tr&#x
ED;ch hạ thi&#x
EA;n ni&#x
EA;n tiền đ&#x
ED;ch nhất đoạn nguyệt quang
Chỉ h&#x
E1;i được một mảnh trăng ngh&#x
EC;n năm xưa cũ等佛铃盛放děng f&#x
F3; l&#x
ED;ng sh&#x
E8;ng f&#x
E0;ngĐẳng phật linh thịnh ph&#x
F3;ngĐợi đến khi chu&#x
F4;ng phật vang l&#x
EA;n将眉眼深藏jiāng m&#x
E9;i yǎn shēn c&#x
E1;ng
Tương mày nh&#x
E3;n th&#x
E2;m t&#x
E0;ngĐem dung mạo ch&#x
F4;n dấu bấy l&#x
E2;u再开出回忆里你知的模样z&#x
E0;i kāi chū hu&#x
ED; y&#x
EC; lǐ nǐ zhī de m&#x
F3; y&#x
E0;ng
T&#x
E1;i khai xuất hồi ức l&#x
FD; nhĩ tri đ&#x
ED;ch m&#x
F4; dạng
T&#x
E1;i hiện hồi ức nh&#x
E2;n dạng của ch&#x
E0;ng桫椤树旁花静晚suō lu&#x
F3; sh&#x
F9; p&#x
E1;ng huā j&#x
EC;ng wǎn
Sa la thụ b&#x
E0;ng hoa tĩnh v&#x
E3;n
B&#x
EA;n c&#x
E2;y Sala hoa nở muộn下弦月照烛影长xi&#x
E0; xi&#x
E1;n yu&#x
E8; zh&#x
E0;o zh&#x
FA; yǐng ch&#x
E1;ng
Hạ huyền nguyệt chiếu ch&#x
FA;c ảnh trường&#x
C1;nh trăng huyền vằng vặc soi b&#x
F3;ng nến谁垂钓冷荷塘sh&#x
E9;i chu&#x
ED; di&#x
E0;o lěng h&#x
E9; t&#x
E1;ng
Th&#x
F9;y th&#x
F9;y điếu l&#x
E3;nh h&#x
E0; đường
Ai thả c&#x
E2;u b&#x
EA;n ao sen lạnh lẽo回忆过往杯中凉hu&#x
ED; y&#x
EC; gu&#x
F2; wǎng bēi zhōng li&#x
E1;ng
Hồi ức qu&#x
E1; v&#x
E3;ng b&#x
F4;i trung lương
Hồi ức đến rồi đi vào ch&#x
E9;n rượu lạnh佛渡也渡不了隔世的离殇f&#x
F3; d&#x
F9; yě d&#x
F9; b&#x
F9; le g&#x
E9; sh&#x
EC; de l&#x
ED; shāng
Phật độ d&#x
E3; độ bất liễu c&#x
E1;ch thế đ&#x
ED;ch ly thương
Phật kh&#x
F4;ng phổ độ được hết nỗi đau c&#x
E1;ch thế ly thương菩提花开满宫墙p&#x
FA; t&#x
ED; huā kāi mǎn gōng qi&#x
E1;ng
Bồ đề hoa khai m&#x
E3;n cung tường
Bồ đề hoa đ&#x
E3; nở ngập miếu tường花下是谁对影成双huā xi&#x
E0; sh&#x
EC; sh&#x
E9;i du&#x
EC; yǐng ch&#x
E9;ng shuāng
Hoa hạ thị th&#x
F9;y đối ảnh th&#x
E0;nh song
Dưới hoa ai sầu lẻ b&#x
F3;ng梦里看不见思念的方向m&#x
E8;ng lǐ k&#x
E0;n b&#x
F9; ji&#x
E0;n sī ni&#x
E0;n de fāng xi&#x
E0;ng
Mộng l&#x
FD; kh&#x
E1;n bất kiến tư niệm đ&#x
ED;ch phương hướng
Trong mộng cũng chẳng thấy tư niệm tr&#x
F4;i về đ&#x
E2;u研新墨一方y&#x
E1;n xīn m&#x
F2; yī fāng
Nghi&#x
EA;n t&#x
E2;n mặc nhất phương
M&#x
E0;i một nghi&#x
EA;n mực mới将前缘写在枕上jiāng qi&#x
E1;n yu&#x
E1;n xiě z&#x
E0;i zhěn sh&#x
E0;ng
Tương tiền duyến tả tại chẩm thượng
Viết lại tiền duy&#x
EA;n tr&#x
EA;n gối nằm枕上书书了几段几行zhěn sh&#x
E0;ng shū shū le jǐ du&#x
E0;n jǐ x&#x
ED;ng
Chẩm thượng thư thư liễu kỷ đoạn kỷ h&#x
E0;nh
Chẩm Thượng Thư viết đ&#x
E3; bao đoạn bao d&#x
F2;ng摘下千年前的一段月光zhāi xi&#x
E0; qiān ni&#x
E1;n qi&#x
E1;n de yī du&#x
E0;n yu&#x
E8; guāng
Tr&#x
ED;ch hạ thi&#x
EA;n ni&#x
EA;n tiền đ&#x
ED;ch nhất đoạn nguyệt quang
Chỉ h&#x
E1;i được một mảnh trăng ngh&#x
EC;n năm xưa cũ等佛铃盛放děng f&#x
F3; l&#x
ED;ng sh&#x
E8;ng f&#x
E0;ngĐẳng phật linh thịnh ph&#x
F3;ngĐợi đến khi chu&#x
F4;ng phật vang l&#x
EA;n将眉眼深藏jiāng m&#x
E9;i yǎn shēn c&#x
E1;ngĐem dung mạo ch&#x
F4;n dấu bấy l&#x
E2;u再开出回忆里你知的模样z&#x
E0;i kāi chū hu&#x
ED; y&#x
EC; lǐ nǐ zhī de m&#x
F3; y&#x
E0;ng
T&#x
E1;i hiện hồi ức nh&#x
E2;n dạng của ch&#x
E0;ng认出我的模样r&#x
E8;n chū wǒ de m&#x
F3; y&#x
E0;ng
Nhưng chỉ thấy&#x
A0; h&#x
EC;nh d&#x
E1;ng của thiếp

Đổng Trinh là 1 trong nhân tài âm thanh xuất thân từ bỏ Đại học truyền thông Trung Quốc , là nghệ sĩ thuộc trường phái thực lực : rất có thể sáng tác &

ca hát . Giọng hát ôn nhu điềm mỹ , có thể xem là việc hoà phù hợp của Đặng Lệ Quân & Dương Ngọc Óanh trong thuộc 1 người . Trong những

ngày đầu cho với music , còn làm việc phía hậu ngôi trường , cô đã chế tác ca khúc cho những ca sĩ như : Ca sĩ nước hàn Jang mãng cầu Ra , Trịnh Tại

Quyên , Tào Lộ …

Đổng Trinh còn lừng danh với những bản cover hầu như ca khúc cổ điển , nhạc của cô lộ diện nhiều trong những game online của Trung Quốc

=========================

ALBUM ĐÃ PHÁT HÀNH


*

Album Zhen ai yi hui (Trinh ái độc nhất hồi/贞爱一回) – 2007


Dịu dàng nói cùng với anh (Qing qing de gao su ni/轻轻的告诉你)Thiên hạ say (Zui mei tian xia/醉美天下)Chàng tiêu trệu thiếp cute (Ni xiao sa wo piao liang/你潇洒我漂亮)Để nước mắt biến thành mưa tương tứ (Rang lei hua zuo xiang mê mệt yu/让泪化作相思雨)Mộng lí thủy hương thơm (Meng li shui xiang/梦里水乡)Có một trang bị tình yêu gọi là chia tay (You yi zhong ai jiao zuo fang shou/有一种爱叫做放手)Duyên (Yuan/缘)Tâm ko yên, tình như nấu nung (Xin zai tiao qing zai shao/心在跳情在烧)Bạn cùng bàn (Tong zhuo de ni/同桌的你)Sự nữ tính đáng trách (Gai ham mê de wen rou/该死的温柔)Hồi ức màu hồng (Fen hong se de hui yi/粉红色的回忆)Tình yêu thương như không gian (Ai ru kong qi/爱如空气)

***


*

< Album > Thuế biến hóa – Đổng Trinh


***


*
< Album > Điêu hoa lung – Đổng Trinh


***


*
< Album > phản nghịch phác quy trinh – Đổng Trinh


 返璞归贞 Peeping Ching | Phản phác hoạ quy trinh 相思引 Acacia Citation | Tương bốn dẫn 金缕衣 Jinlv clothes | Kim bầy y 雕花笼 Carved cage | Điêu hoa lung 仙恋 Xian Love | Tiên luyến 追梦人 Dreamcatcher |Truy mộng nhân 情醉 Love drunk | Tình túy 刀剑如梦 Swords dream | Đao kiếm như mộng 回到起点 Back to square one | Hồi đáo khởi điểm 美人浴 Beauty bath | Mỹ nhân dục 新鸳鸯蝴蝶梦 New Butterfly Dream | Tân uyên ương hồ nước điệp mộng 逍遥游 Happy Tour | Tiêu diêu du 你不在秋天 You vì chưng not fall | Nễ bất trên thu thiên 金缕衣(伴奏)Jinlv clothes (Accompaniment) | Kim bầy đàn y ( các bạn tấu ) 半月琴(笛子版)Half piano (Flute version) | Bán nguyệt thay ( địch tử phiên bản )***


*

< Album > Trinh Giang hồ nước – Đổng Trinh


Kiếm như mong vồng (Jian ru hong/剑如虹)Bên hồ (Hu pan/湖畔)Mặc hồn (Mo hun/墨魂)Biển xanh một tiếng mỉm cười (Cang hai yi sheng xiao/沧海一声笑)Nguyệt quang (Yue guang/月光)Thục tú (Shu xiu/蜀绣)Mai hoa tam lộng (Mei hua san nong/梅花三弄)Thiên niên lệ (Qian nian lei/千年泪)Tiêu dao thán (Xiao yao tan/逍遥叹)Uyên ương cẩm (Yuan yang jin/鸳鸯锦)Tâm như điệp vũ (Xin ru die wu/心如蝶舞)Trên đời sao lại có thần tiên (Shi shang qi you shen xian zai/世上岂有神仙哉)

***


*
< Album > Cửu Âm Trinh kinh – Đổng Trinh


问剑 – Vấn kiếm剑起苍澜 – tìm khởi yêu đương lan幽狐 – U hồ御剑江湖 – Ngự kiếm giang hồ情花 – Tình hoa梦幻修仙 – mộng ảo tu tiên醉梦仙霖 – Túy mộng tiên lâm天净沙 · 秋思 – Thiên tịnh sa – Thu Tư重阳 – Trùng dương


Share this:


Like this:


Like Loading...

Bạn đang xem: Dong zhen (đổng trinh)


Leave a Reply Cancel reply


Enter your comment here...
Fill in your details below or click an icon to log in:


*

Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
*

You are commenting using your Word
Press.com account.(Log
Out/Change)


*

You are commenting using your Facebook account.(Log
Out/Change)


Cancel

Connecting khổng lồ %s


Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.


Δ


Search
Nót-s
*

Đây là wp cá thể nên các bè bạn ý hay vô ý ghẹ thăm xin hãy kính trọng lẫn nhau. Không cần sử dụng từ ngữ khiến hiềm khích, tạo war, chuyên thị nhé ! Bonus: Vì chủ nhà fangirl aka hủ nên sẽ không còn tránh khỏi đông đảo hình hình ảnh mang đặc điểm được cho là nhạy cảm hiện nay ( sau này chắc sẽ ko núm nữa, hi vọng vậy (^_^.) ) đề xuất thỉnh ai là đồng đạo vào cỗ vũ cái, còn ko bắt buộc thì cứ lơ đi mà sống khỏe, sống đẹp.< Mọi vướng mắc mn vào < linh tinh > nhằm đặt vấn đề nha, gom lại một nơi cho dễ spam :)) >
*
Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Người qua đường giáp2,235 hits
Meta
Create a không tính tiền website or blog at Word
Press.com.
Follow
Following
Sign me up
Loading Comments...

Xem thêm: Ảnh hẹn hò hiếm hoi của lee kwang soo và bạn gái, song joong ki


Write a Comment...
Email (Required)Name (Required)Website
%d bloggers like this: