Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 - huyết 1. Ôn tập về phân số - Tuần 1 bao gồm đáp án và lời giải chi tiết, sách thuộc em học Toán lớp 5 tập 1


Bài 1

a) Viết phân số thích hợp chỉ phần tô đậm của từng hình sau vào nơi chấm:

 

*

b) Tô màu vào hình vẽ cho thích phù hợp với phân số chỉ phần vẫn tô màu của mỗi hình sau:

*

Phương pháp giải:

Quan gần kề hình vẽ, tìm kiếm số phần được tô màu cùng tổng số phần. Phân số chỉ phần vẫn tô màu bao gồm tử số là số phần được tô color và mẫu mã số là toàn bô phần.

Bạn đang xem: Giải cùng em học toán lớp 5 tập 1

Lời giải đưa ra tiết:

a)

*

b)

*

Bài 2

Viết phân số tương thích vào ô trống

*
 

*

Phương pháp giải:

Quan gần kề trên tia số ta thấy 1 đơn vị chức năng được tạo thành 8 phần bằng nhau, cho nên vì thế mỗi phần bé dại tương ứng với (dfrac18) đối kháng vị, từ kia ta điền được các phân số tương xứng trên tia số.

Lời giải đưa ra tiết:

*

*

Bài 3

a) Viết các thương sau dưới dạng phân số:

(3:13 = dfrac ldots ldots )

(47:28 = dfrac ldots ldots )

(2018:1000 = dfrac ldots ldots )

b) Viết những số thoải mái và tự nhiên sau dưới dạng phân số tất cả mẫu số là 1:

(7 = dfrac ldots ldots )

(68 = dfrac ldots ldots )

(403 = dfrac ldots ldots )

(2018 = dfrac ldots ldots )

Phương pháp giải:

- yêu mến của phép phân tách số tự nhiên cho số tự nhiên (khác ) hoàn toàn có thể viết thành một phân số, tử số là số bị phân chia và mẫu mã số là số chia.

- gần như số tự nhiên hoàn toàn có thể viết thành phân số gồm tử số là số tự nhiên và thoải mái đó và mẫu mã số bằng (1).

Lời giải chi tiết:

a) (3:13 = dfrac313);

(47:28 = dfrac4728);

(2018:1000 = dfrac20181000)

b) (7 = dfrac71);

(68 = dfrac681); 

(403 = dfrac4031);

(2018 = dfrac20181)

Bài 4

Rút gọn những phân số:

(eginarrayldfrac2127 = ldots \dfrac12575 = ldots \dfrac40140 = ldots \dfrac7561000 = ldots endarray)

Phương pháp giải:

Khi rút gọn phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và chủng loại số cùng chia hết mang đến số tự nhiên và thoải mái nào to hơn (1).

- phân tách tử số và mẫu mã số cho số đó.

Cứ làm cho như thế cho tới khi nhận ra phân số buổi tối giản.

Xem thêm: Xem tử vi 2017 tuổi tân mùi nữ mạng sinh năm 1991 năm 2017 bao nhiêu tuổi?

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac2127 = dfrac21:327:3 = dfrac79)

(dfrac12575 = dfrac125:2575:25 = dfrac53)

(dfrac40140 = dfrac40:20140:20 = dfrac27)

(dfrac7561000 = dfrac756:41000:4 = dfrac189250) 


Mẹo search đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + timdapan.com"Ví dụ: "Giải thuộc em học tập Toán lớp 5 tập 1 - trang 5, 6 - Tuần 1 - tiết 1 timdapan.com"
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Để giúp học viên học xuất sắc môn Toán lớp 5, loạt bài Giải bài tập thuộc em học tập Toán lớp 5 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám quá sát nội dung sách cùng em học Toán 5 Tập 1, Tập 2.

Giải cùng em học Toán 5

Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Đáp án kiểm tra giữa học kì 1 trang 33, 34

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Đáp án kiểm tra cuối học kì 1 trang 65, 66

Cùng em học tập Toán 5 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 8

Tuần 20 trang 9, 12

Tuần 21 trang 13, 16

Tuần 22 trang 17, 21

Tuần 23 trang 22, 25

Tuần 24 trang 26, 29

Đáp án đánh giá giữa học kì 2 trang 30, 31

Tuần 25 trang 32, 34

Tuần 26 trang 35, 37

Tuần 27 trang 38, 40

Tuần 28 trang 41, 43

Tuần 29 trang 44, 45

Tuần 30 trang 46, 48

Tuần 31 trang 49, 51

Tuần 32 trang 52, 54

Tuần 33 trang 55, 57

Tuần 34 trang 58, 60

Tuần 35 trang 61, 63

Đáp án kiểm soát cuối học kì 2 trang 64, 66


ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH cho KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài xích tập cuối tuần, gia sư dành riêng cho phụ huynh trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official