Tổng thích hợp 10 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán được Vn
Doc.com sưu tầm cùng đăng tải, góp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, những em học viên luyện tập các bài Toán lớp 3 chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt tác dụng cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 dưới đây.

Bạn đang xem: Just a moment


1. Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 Cánh Diều

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan gần cạnh hình vẽ sau và cho biết thêm điểm làm sao là trung điểm của AC?

A. Điểm G

B. Điểm B

C. Điểm D

D. Điểm H

Câu 2. Số 10 được viết bên dưới dạng số La Mã là:

A. I

B. II

C. V

D. X

Câu 3. Số 13 048 làm cho tròn đến chữ số hàng vạn ta được số:

A. 10 000

B. 13 000

C. 13 050

D. 20 000

Câu 4. đánh giá nào dưới đây không đúng về khối lập phương?

A. Khối lập phương có toàn bộ 8 đỉnh


B. Khối lập phương có tất cả 8 mặt

C. Khối lập phương có tất cả các cạnh bởi nhau

D. Khối lập phương có toàn bộ 12 cạnh

Câu 5. 2 ngày = … giờ?

A. 12

B. 24

C. 48

D. 56

Câu 6. hôm nay là sản phẩm Năm, ngày 28 tháng 7. Còn một tuần nữa là cho sinh nhật Hiền. Sinh nhật hiền đức là đồ vật mấy ngày mấy mon mấy?

A. Lắp thêm Năm, ngày 5 tháng 8

B. Thiết bị Năm, ngày 21 tháng 7

C. Thiết bị Tư, ngày 3 tháng 8

D. đồ vật Năm, ngày 4 mon 8

Câu 7. Hà tải 5 quyển vở, mỗi quyển giá bán 12 000 đồng. Hà đưa cô bán sản phẩm 3 tờ tiền giống nhau thì vừa đủ. Vậy 3 tờ chi phí Hà gửi cô bán sản phẩm có mệnh giá là:

A. 2 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 10 000 đồng

D. đôi mươi 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho bảng số liệu thống kê sau:

Tên

Hoa

Hồng

Huệ

Cúc

Chiều cao

140 cm

135 cm

143 cm

130 cm

Dựa vào bảng số liệu thống kê lại trên trả lời các câu hỏi:

a) bạn Hoa cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

b) chúng ta Huệ cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

c) các bạn nào cao nhất? các bạn nào rẻ nhất?


................................................................................................................................


d) bạn Hồng cao hơn bạn Cúc từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

17 853 + 15 097

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

40 645 – 28 170

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 485 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

96 788 : 6

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

......................... .........................

.........................


Câu 10.Tính giá trị biểu thức:

a) (20 354 – 2 338) × 4

= ...............................................


= ...............................................

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= ...............................................

= ...............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào☐

a) Số 27 048 làm cho tròn mang đến chữ số hàng chục ngàn được số 30 000.☐

b) Khối vỏ hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt các là hình vuông.☐

c) mong mỏi tính diện tích hình vuông ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với 4.☐

d) 23 565

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

D

A

B

C

D

D


Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8.

a) bạn Hoa cao 140 cm.

b) chúng ta Huệ cao 143 cm.

c) So sánh: 130 23 555

Câu 12.

Bài giải

Nông trường đó có số cây cam là:

2 520 × 3 = 7 560 (cây)

Nông trường đó có tất cả số cây chanh và cây cam là:

2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)

Đáp số: 10 080 cây

Câu 13. những khả năng có thể xảy ra là:

Có thể lôi ra 1 tờ 10 000 đồng cùng 1 tờ đôi mươi 000 đồng.

Có thể lấy ra 1 tờ 10 000 đồng với 1 tờ 50 000 đồng.

Có thể kéo ra 1 tờ đôi mươi 000 đồng cùng 1 tờ 50 000 đồng.

Ma trận đề thi học kì II – Toán lớp 3 – Cánh diều

Năng lực, phẩm hóa học

Số câu, số điểm

nấc 1

nấc 2

mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: Cộng, trừ, so sánh những số vào phạm vi 100 000. Nhân (chia) số tất cả 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn số. Làm cho quen với chữ số La Mã. Tra cứu thành phần chưa biết của phép tính.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

5

1

5

Đại lượng và đo các đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đơn vị chức năng đo thời gian. Tiền Việt Nam. Ôn tập về một trong những đơn vị đo khác như: đo thể tích, đo độ dài, đo khối lượng.

Số câu

1

1

1

1

3

1

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

Hình học tập : Điểm nghỉ ngơi giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, mặt đường kính, phân phối kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1

một vài yếu tố thống kê với xác suất.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

4

2

5

1

1

7

6

Số điểm

2

1

6

0,5

0,5

3,5

6,5


2. Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 kết nối tri thức

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được phát âm là:

A. Mười lăm

B. Một năm

C. Bốn

D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 có tác dụng tròn mang đến chữ số hàng trăm ta được số:

A. 3 050

B. 3 040

C. 3 000

D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích s hình chữ nhật bao gồm độ dài các cạnh được đến trong hình vẽ bên dưới đây:

A. 9 cm

B. 18 cm

C. 9 cm2

D. 18 cm2

Câu 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 5 m, chiều nhiều năm gấp 9 lần chiều rộng. Diện tích s của hình chữ nhật kia là:

A. 14 m2

B. 50 m2

C. 225 m2

D. 100 m2

Câu 5. mon nào sau đây có 31 ngày?

A. Mon 2

B. Mon 4

C. Tháng 9

D. Tháng 12

Câu 6. tài năng nào sau đây không thể xẩy ra khi gieo một con xúc xắc một lần

A. Mặt 1 chấm xuất hiện

B. Khía cạnh 7 chấm xuất hiện

C. Phương diện 3 chấm xuất hiện

D. Phương diện 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam sở hữu hai tờ tiền tất cả mệnh giá bán 10 000 đồng đi mua bút chì. Bạn đặt hàng hết 15 000. Các bạn Nam còn thừa ...………đồng.

A. 10 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 2 000 đồng

D. 1 000 đồng

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Tìm thành phần chưa biết trong những phép tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................


Câu 10. Tính cực hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Dưới đây là bảng giá được niêm yết ở một shop văn phòng phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở ô ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan liền kề bảng số liệu những thống kê và vấn đáp câu hỏi:

a) sản phẩm nào có giá đắt nhất? thành phầm nào có giá rẻ nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) với 50 000 đồng có thể mua các nhất bao nhiêu cái cây bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai tải 3 sản phẩm hết vừa tròn 20 000 đồng. Số đông khả năng có thể xảy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của chưng Hòa tất cả 4 khu vực nuôi gà, từng khu có khoảng 1 500 con. Hôm nay, sau thời điểm bán đi một số gà thì trang trại của bác còn lại 2800 con. Hỏi bác bỏ Hòa đã phân phối đi từng nào con gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy chọn những đồ vật vật tiếp sau đây để có thể mua được rất nhiều loại nhất.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.


Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở ô ly có giá đắt nhất.

Bút chì có giá bèo nhất.

b) với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua nhiều nhất số cây bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 bút mực (dư 2 000)

c) Mai tải 3 thành phầm hết vừa tròn trăng tròn 000 đồng. đều khả năng có thể xảy ra là:

- Mai đã sở hữu 1 chiếc cây bút mực, 1 chiếc cây bút chì, 1 quyển vở ô ly.

- Mai đã cài đặt 2 chiếc bút mực, 1 mẫu thước kẻ.

- Mai đã thiết lập 1 chiếc cây bút chì, 2 loại thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của chưng Hòa bao gồm số nhỏ gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa đã chào bán đi số nhỏ gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con.

Câu 13.

- Em có thể chọn tải 1 xe hơi đồ chơi, 1 khối rubik và một hộp sáp màu. Tổng số tiền mua cha loại đồ vật đó là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề thi học tập kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: Cộng, trừ, so sánh những số trong phạm vi 100 000. Nhân (chia) số gồm 5 chữ số cùng với (cho) số có một chữ số. Có tác dụng tròn số. Làm quen cùng với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu 1 điểm riêng câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng với đo các đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đo thời gian, đo khối lượng, đo thể tích. Chi phí Việt Nam.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nguyên tố thống kê với xác suất.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

3. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 Chân trời sáng tạo

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

A. 14 m

B. 14 cm

C. 15 m

D. 15 cm

Câu 2. Mẹ có 1 lít dầu ăn. Chị em đã sử dụng hết 350 ml để rán gà. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu mi–li–lít dầu?

A. 450 ml

B. 550 ml

C. 650 ml

D. 750 ml

Câu 3. Một miếng bìa có diện tích 50 cm2 được tạo thành 5 phần bằng nhau. Diện tích s mỗi phần là:

A. 10 cm2

B. 15 cm2

C. Trăng tròn cm2

D. 25 cm2

Câu 4. Điền số phù hợp vào ô trống:

Có toàn bộ ………... đồng.

A. 2 000

B. 6 000

C. 8 000

D. 10 000

Câu 5. Số ngay tức thì trước của số 90 000 là:

A. 91 000

B. 89 000

C. 89 999

D. 90 001

Câu 6. Các kỹ năng khi xe ô tô dịch rời đến vấp ngã tư là:

A. Xe hoàn toàn có thể đi thẳng

B. Xe cần thiết rẽ phải

C. Xe chắc chắn rẽ trái

D. Xe có thể rẽ trái

Câu 7. Nếu máy Sáu là ngày 28 mon 7 thì ngày 2 mon 8 cùng năm chính là ngày đồ vật mấy trong tuần?

A. Vật dụng Tư

B. Sản phẩm công nghệ Năm

C. Vật dụng Sáu

D. Sản phẩm công nghệ Bảy

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Số?

a) Túi đường cân nặng .......... Gam

b) Túi muối trọng lượng ............... Gam

c) Túi đường và túi muối trọng lượng tất cả ........... Gam

d) Túi mặt đường nặng rộng túi muối .............. Gam

Câu 9: Đặt tính rồi tính

37 528 – 8 324

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

6 547 + 12 233

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

12 061 × 7

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

28 595 : 5

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 8 103 × 5 – 4 135

= ............................................

= ............................................

b) 24 360 : 8 + 9 600

= ............................................

= ............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ............................................

= ............................................

Câu 11. Cho bảng những thống kê số thành phầm tái chế của chúng ta học sinh lớp 3 làm được như sau:

Lớp

3A

3B

3C

Số sản phẩm tái chế

12

14

15

Dựa vào bảng trên, cho biết:

a) Lớp 3A làm cho được bao nhiêu thành phầm tái chế?

……………………………………………………………………………………………

b) Lớp làm sao làm được nhiều sản phẩm tái chế nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tổng số thành phầm tái chế cả 3 lớp làm được là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12: Giải toán

Một cửa hàng có 1242 dòng áo, siêu thị đã phân phối

*
số áo. Hỏi siêu thị đó sót lại bao nhiêu loại áo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) hình vuông vắn có 4 góc vuông cùng 4 cạnh dài bởi nhau.

b) Cả lớp cùng ăn cơm trưa dịp 10 giờ đồng hồ 40 phút.

Mai ăn xong xuôi lúc 10 tiếng 55 phút, Việt ăn kết thúc lúc 11 giờ đồng hồ 5 phút.

Mai ăn uống cơm xong trước Việt 10 phút.

c) 3 ngày = 180 giờ

d) 12 cm2 gọi là mười hai xăng – ti – mét hai.

e) vào một hình tròn, độ dài 2 lần bán kính bằng một phần hai độ dài bán kính.

Đáp án:

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

A

D

C

A

A

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8.

a) Túi đường khối lượng 800 gam

b) Túi muối khối lượng 400 gam

c) Túi mặt đường và túi muối khối lượng tất cả 1 200 gam

d) Túi đường nặng rộng túi muối hạt 400 gam

Câu 9.

Câu 10

a) 8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135

= 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600

= 3 045 + 9 600

= 12 645

c) (809 + 6 215) × 4

= 7 024 × 4

= 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Câu 11.

a) Lớp 3A có tác dụng được 12 thành phầm tái chế.

b) Lớp 3C làm được nhiều sản phẩm tái chế nhất.

c) Tổng số thành phầm tái chế cả ba lớp có tác dụng được là:

12 + 14 + 15 = 41 (sản phẩm).

Câu 12.

Bài giải

Cửa hàng này đã bán số cái áo là:

1 242 : 6 = 207 (cái áo)

Cửa mặt hàng đó còn sót lại số chiếc áo là:

1 242 – 207 = 1 035 (cái áo)

Đáp số: 1 035 mẫu áo.

Câu 13.

a) hình vuông có 4 góc vuông cùng 4 cạnh dài bằng nhau.

Đ

b) Cả lớp cùng nạp năng lượng cơm trưa thời điểm 10 tiếng 40 phút.

Mai ăn xong xuôi lúc 10 giờ 55 phút, Việt ăn ngừng lúc 11 giờ 5 phút.

Mai ăn uống cơm xong trước Việt 10 phút.

Đ

c) 3 ngày = 180 giờ

S

d) 12 cm2 hiểu là mười hai xăng – ti – mét hai.

S

e) trong một hình tròn, độ dài đường kính bằng một ít độ dài phân phối kính.

S

Ma trận đề thi học tập kì II – Toán lớp 3 – Chân trời

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

nấc 1

nút 2

nút 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: Cộng, trừ, so sánh những số vào phạm vi 100 000. Nhân (chia) số tất cả 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. Tra cứu thành phần chưa biết của phép tính.

Số câu

1

3

1

1

4

Số điểm

0,5

3,5 (mỗi câu 1 điểm, riêng câu 10 – 1,5 điểm)

1

0,5

4,5

Đại lượng cùng đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đơn vị chức năng đo thời gian. Chi phí Việt Nam. Ôn tập về một số trong những đơn vị đo không giống như: đo thể tích, đo độ dài, đo khối lượng.

Số câu

3

1

1

4

1

Số điểm

1,5

0,5

1

2

1

Hình học : Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, con đường kính, chào bán kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông.

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

một số trong những yếu tố thống kê và xác suất.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

5

2

5

1

7

6

Số điểm

2,5

1

5,5

1

3,5

6,5

B. Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải những năm 2022 - 2023

C. Đề cương cứng ôn tập học kì 2 lớp 3 năm 2022 - 2023

Tải về để đưa trọn cỗ 10 đề thi HKII lớp 3 Sách mới nhé!

..................

Ngoài 10 Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 năm 2022 - 2023, các em học tập sinh hoàn toàn có thể tham khảo môn Toán lớp 3 cải thiện và giải Toán lớp 3 không thiếu khác, nhằm học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt hiệu quả cao.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 năm 2023 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2 năm 2023 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều để giúp đỡ học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong số bài thi Toán lớp 3 học kì 2.


Đề thi Toán lớp 3 học tập kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề CK2 Toán 3 KNTTXem test Đề CK2 Toán 3 CTSTXem thử Đề CK2 Toán 3 CD

Chỉ trường đoản cú 130k cài đặt trọn bộ đề thi Cuối học tập kì 2 Toán lớp 3 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word có lời giải chi tiết:


Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 2 - liên kết tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh bao gồm 5 tờ chi phí mệnh giá đôi mươi 000 đồng. Số tiền Minh gồm là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. trong hộp có 1 quả láng xanh, 1 quả bóng đó, 1 trái bóng vàng. Khi đem một quả bóng từ trong dòng hộp thì gồm mấy tài năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3.“2 giờ = .... Phút”. Số tương thích điền vào nơi chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120


Câu 4.Phép phân chia nào sau đây có số dư là 1

*

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 tháng 6 năm 2022 là sản phẩm công nghệ Hai. Vậy máy Hai tiếp theo sau của mon 6 vào trong ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số tất cả 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục cùng hai đơn vị viết là:

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852


Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

*

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Cho số cây cỏ được của một quận vào các năm 2019; 2020; 2021 theo thứ tự là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số tương thích vào chỗ trống để hoàn thiện bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

...............

...............

..............

b) Tính tổng số cây của quận kia trồng được trong 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

54 679 – 36 198

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

27 061 × 3

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

52 764 : 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ....................................

= ....................................

b) 2 × 45000 : 9

= ....................................

= ....................................

Câu 11. Điền dấu >,

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi ly kem giá chỉ 15 000 đồng, hôm nay cửa hàng gồm chương trình khuyến mãi kèm theo “mua 5 khuyến mãi ngay 1”. Tổng số tiền nhóm bạn của Mai đề nghị trả là ................... đồng.

Mai call kem vị vani tuy thế đã rước nhầm ly kem vị khác. Tài năng xảy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Phòng giáo dục và Đào tạo ra ...

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan sát hình vẽ dưới đây, điền từ thích hợp vào địa điểm chấm.

*

Diện tích hình A …. Diện tích hình B?

A. Lớn hơn

B. Nhỏ xíu hơn

C. Bằng

D. Không so sánh được

Câu 2. mang đến bảng thống kê lại sau:

Địa điểm

Hà Nội

Sapa

Cà Mau

Nhiệt độ

38 o
C

20 o
C

30 o
C

Quan gần kề bảng số liệu và cho biết nhiệt độ ở thủ đô hà nội cao hơn nhiệt độ ở Sapa bao nhiêu độ C?

A. 10o
C

B. 12o
C

C. 15o
C

D. 18o
C

Câu 3. Năm nay bà mẹ 36 tuổi, tuổi của con bằng tuổi của mẹ giảm xuống 4 lần. Hỏi năm nay con mấy tuổi?

A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 10 tuổi

D. 9 tuổi

Câu 4. Một nhóm các bạn gồm Hoa, Hồng, Huệ, Hương. Cô giáo lựa chọn một bạn bất kì để gia công nhóm trưởng. Thầy giáo ‘không thể’ chọn bạn nào?

A. Hoa

B. Hồng

C. Đào

D. Hương

Câu 5. Chọn phát biểu đúng

A. 85 367 phút 9 000 m

C. 10 lít > 9 999 ml

D. 10 km > 90 000 m

Câu 6. Số 86 539 tất cả chữ số hàng vạn là:

A. 8

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 7.Một hình vuông vắn có chu vi trăng tròn cm. Diện tích s của hình vuông đó là:

A. Trăng tròn cm2

B. 25 cm

C. 25 cm2

D. 20 cm

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Đọc nội dung sau và vấn đáp câu hỏi.

Bốn nông trại A, B, C, D bao gồm số gà như sau:

Trang trại A: 74 052 con.

Trang trại B: 76 031 con.

Trang trại C: 7 894 con.

Trang trại D: 74 785 con.

a) Số 76 031 hiểu là: ..................................................................................

b) Chữ số 4 trong số 74 052 có giá trị là: .................................................

c) Nếu làm tròn đến chữ số hàng trăm thì ta nói nông trại C có khoảng ............ Nhỏ gà.

d) Trong tứ trang trại trên:

Trang trại ......... Bao gồm số gà nhiều nhất.

Trang trại .......... Bao gồm số kê ít nhất.

Câu 9. Đặt tính rồi tính

7 479 + 3 204

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 516 – 4 107

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

13 104 × 7

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

48 560 : 5

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10. Tính giá trị biểu thức:

a) 8 103 × 3 – 4 135

= ..............................................

= ..............................................

b) 24 360 : 8 + 6 900

= ..............................................

= ..............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ..............................................

= ..............................................

d) 17 286 – 45 234 : 9

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Cho hình vuông ABCD, hình trụ tâm O (như hình vẽ)

*

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào :

a) bố điểm A, O, C trực tiếp hàng.

b) O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Hình trên tất cả 4 góc vuông.

d) hình tròn trụ tâm O có nửa đường kính là AC.

Câu 12. Giải toán

Hoa sở hữu gấu bông không còn 28 000 đồng, cài keo dán không còn 3 000 đồng. Hoa đưa cho cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán sản phẩm trả lại cho Hoa bao nhiêu tiền?

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Câu 13. Số?

*

Phòng giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. So sánh cân nặng của túi muối với túi đường?

*

A. Túi con đường nặng rộng túi muối

B. Túi muối hạt nặng rộng túi đường

C. Túi đường nhẹ hơn túi muối

D. Nhì túi có khối lượng bằng nhau

Câu 2. Số ngay tắp lự sau của số 65 238 là:

A. 76 238

B. 55 238

C. 65 239

D. 65 237

Câu 3. đến hình vẽ sau, cho thấy thêm góc vuông trên đỉnh nào?

*

A. Góc vuông tại đỉnh A

B. Góc vuông trên đỉnh B

C. Góc vuông trên đỉnh C

D. Đây không hẳn góc vuông

Câu 4. làm cho tròn số 54 328 đến hàng trăm nghìn, ta được số:

A. 54 000

B. 55 000

C. 50 000

D. 60 000

Câu 5. Mang đến hình chữ nhật MNPQ có MN = 5 cm. Tính độ nhiều năm PQ

*

A. PQ = 5 cm

B. PQ = 5 m

C. PQ = 3 cm

D. PQ = 3 m

Câu 6. Số phệ nhất trong những số 585; 9 207; 54 138; 13 205 là:

A. 585

B. 54 138

C. 9 207

D. 13 205

Câu 7. mẹ đi công tác làm việc ngày 29 mon 8 đến khi kết thúc ngày 5 tháng 9 thuộc năm. Số ngày mẹ đi công tác là:

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. 8 ngày

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đúng ghi Đ, không nên ghi S

a) Chu vi của một hình chữ nhật bằng tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó.

 

b) Chu vi của một hình vuông vắn gấp 2 lần độ nhiều năm cạnh hình vuông đó.

 

c) Số 3 000 gấp lên 3 lần thì được số 6 000.

 

d) Số 4 000 bớt đi gấp đôi thì được số 2 000.

 

Câu 9. Đặt tính rồi tính

23 617 – 12 178

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

72 425 + 1 933

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

21 725 × 4

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

8 438 : 7

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 10. Tính cực hiếm biểu thức

a) 18 000 + 22 000 – 15 000

= ..................................................

= ..................................................

b) (66 265 – 44 526) × 2

= ..................................................

= ..................................................

c) 27 582 + 26 544 : 2

= ..................................................

= ..................................................

d) 12 458 : 2 × 3

= ..................................................

= ..................................................

Xem thêm: Top 9 trang web dịch tiếng anh chuyên ngành cơ khí online, phần mềm dịch tiếng anh chuyên ngành cơ khí

Câu 11. Điền >, Xem test Đề CK2 Toán 3 KNTTXem thử Đề CK2 Toán 3 CTSTXem thử Đề CK2 Toán 3 CD