Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 96/2014/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 mon 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật hà nội thủ đô năm 2012;

Căn cứ chính sách Đất đai năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Phụ lục và báo giá các các loại đất kèm theo).

Bạn đang xem: Khung giá đất hà nội 2016

Điều 3. Chánh văn phòng công sở Ủy ban quần chúng Thành phố, Giám đốc những Sở,Ban, Ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân những quận, huyện, thị xã, các tổ chức, hộgia đình, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng bao gồm phủ; - Đ/c túng thư Thành ủy; - Bộ: TN&MT; TC; XD; tứ pháp; - Viện KSND TC; tòa án NDTC; - sở tại Thành ủy; - thường trực HĐND Thành phố; - Đoàn đại biểu qh TP Hà Nội; - quản trị UBND Thành phố; - những PCT ủy ban nhân dân Thành phố; - Website chính phủ; - Cục bình chọn VBQPPL-Bộ TP; - VPUBTP: CVP. PCVP; tổ chuyên viên; KT, Nth; - Trung trung ương tin học và công báo; - Lưu, VT(3b), KT(150b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Hồng Khanh

QUY ĐỊNH

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi áp dụng

1. Giá các loại đất điều khoản tại Quyếtđịnh này được thực hiện làm căn cứ trong các trường hợp sau:

a) Tính tiền thực hiện đất khi bên nướccông dìm quyền thực hiện đất sinh sống của hộ gia đình, cá nhân đối cùng với phần diện tíchtrong hạn mức; chất nhận được chuyển mục tiêu sử dụng khu đất từ khu đất nông nghiệp, khu đất phinông nghiệp không hẳn là khu đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mứcgiao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính thuế thực hiện đất;

c) Tính chi phí và lệ chi phí trong cai quản lý, sửdụng đất;

d) Tính chi phí xử phạt vi phạm luật hànhchính trong nghành nghề đất đai;

đ) Tính tiền bồi thường cho bên nướckhi gây thiệt sợ hãi trong cai quản và áp dụng đất đai;

e) Tính quý hiếm quyền áp dụng đất đểtrả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lạilà khu đất Nhà nước giao đất bao gồm thu tiền thực hiện đất, thừa nhận quyền thực hiện đấtcó thu tiền thực hiện đất, đất thuê trả chi phí thuê khu đất một lần cho tất cả thời gianthuê;

2. Giá các loại đất chế độ tại Quyếtđịnh này được sử dụng làm cơ sở khẳng định giá đất trong những trường thích hợp sau:

a) Tính tiền thực hiện đất, tiền thuê đấtđối cùng với trường hòa hợp được nhà nước giao đất, dịch vụ cho thuê đất không trải qua hình thứcđấu giá bán quyền sử dụng đất, phần diện tích s vượt giới hạn trong mức công dìm quyền sử dụngđất của hộ gia đình, cá thể mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đấtcủa thửa khu đất hoặc khu đất nền có quý giá (xác định theo giá trong báo giá đất) dưới30 tỷ đồng;

b) Tính chi phí bồi thường, hỗ trợ khi
Nhà nước thu hồi đất.

Điều 2. Nguyêntắc cụ thể khi định giá đất

1. địa thế căn cứ vào tài năng sinh lời, khoảngcách tới mặt đường giao thông, con đường phố và đk cơ sở hạ tầng thuận tiện chosinh hoạt, sale và hỗ trợ dịch vụ, những vị trí được xác minh theo nguyêntắc: địa chỉ 1 tiếp liền kề trục đường giao thông mang tên trong bảng giá có khả năngsinh lợi và đk cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn những vị trí tiếp theo, những vịtrí 2, 3, 4 theo máy tự khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng hèn thuậnlợi hơn.

2. Nguyên lý khi xác định giá khu đất phinông nghiệp.

a) Trường đúng theo thửa đất của một công ty sửdụng tại đoạn 1 gồm trùng trường đoản cú 2 mức giá thành trở lên thì xác minh giá theo vị trí bao gồm mứcgiá cao nhất.

b) các vị trí trong những đường, phố đượcxác định như sau:

- vị trí 1: áp dụng so với thửa khu đất củamột chủ thực hiện có ít nhất một mặt ngay cạnh đường, phố được phép tắc trong cácbảng giá bán kèm theo quyết định này;

- vị trí 2: áp dụng so với thửa khu đất củamột chủ thực hiện có ít nhất một mặt giáp ranh ngõ, ngách, hẻm (sau đây gọi chunglà ngõ) có mặt cắt ngõ nhỏ tuổi nhất (tính từ bỏ đường, phố tới địa chỉ thửa đất) từ bỏ 3,5m trở lên.

- vị trí 3: áp dụng so với thửa khu đất củamột chủ áp dụng có tối thiểu một mặt giáp với ngõ xuất hiện cắt ngõ nhỏ dại nhất (tính từđường, phố tới địa điểm thửa đất) từ 2 m cho dưới 3,5 m.

- địa chỉ 4: áp dụng đối với thửa đất củamột chủ thực hiện có tối thiểu một mặt giáp với ngõ xuất hiện cắt ngõ nhỏ tuổi nhất (tính từđường, phố tới vị trí thửa đất) bên dưới 2 m.

c) Đối với các thửa khu đất của một công ty sửdụng tại các vị trí 2, địa chỉ 3, địa điểm 4 có ngõ nối thông với khá nhiều đường, phốcó giá đất không giống nhau thì áp dụng theo địa chỉ của đường, phố ngay gần nhất. Trường hợp thửađất có khoảng cách đến các đường, phố bằng nhau thì vận dụng theo con đường phố bao gồm mứcgiá cao nhất.

d) Đối với các thửa đấtcủa chủ thực hiện đất tại vị trí 2, địa điểm 3, vị trí 4 của Bảng số 5, 6 và vị trí2, địa chỉ 3 của Bảng số 7, 8 thuộc các khu người dân cũ, không phía bên trong khu đô thịmới, khu vực đấu giá, quần thể tái định cư, không phía bên trong cụm công nghiệp, khu côngnghiệp, biện pháp hè đường, phố (theo chiều sâu của ngõ) được xem xét giảm giá nhưsau:

- phương pháp hè đường, phố từ 200 m đến 300m: giảm 5% so với giá đất nền quy định;

- cách hè đường, phố bên trên 300 m đến400 m: giảm 10% so với giá đất quy định;

- bí quyết hè đường, phố trên 400 m đến500 m: bớt 15% so với giá đất nền quy định;

- bí quyết hè đường, phố bên trên 500 m đến1000 m: bớt 20% so với giá đất nền quy định;

- phương pháp hè đường, phố trên 1000 m: áp dụngbảng giá đất nền khu cư dân nông thôn nguyên tắc tại Bảng số 9.

đ) Đối cùng với thửađất của một chủ sử dụng có chiều sâu tính trường đoản cú chỉ giới hè đường, phố tất cả têntrong bảng giá hoặc ngõ được chia những lớp nhằm tính giá như sau:

- Lớp 1: tính từ bỏ chỉ giới hè đường, phốcó tên trong báo giá hoặc ngõ mang đến 100 m, tính bởi 100% mức ngân sách quy định;

- Lớp 2: tính từ bỏ chỉ giới hè đường, phốcó thương hiệu trong bảng báo giá hoặc ngõ từ trên 100 m cho 200 m, bớt 10% so với cái giá đấtcủa lớp 1;

- Lớp 3: tính trường đoản cú chỉ giới hè đường, phốcó tên trong bảng báo giá hoặc ngõ từ bên trên 200 m mang lại 300 m bớt 20% so với mức giá đấtcủa lớp 1;

- Lớp 4: tính từ bỏ chỉ giới hè đường, phốcó thương hiệu trong bảng báo giá hoặc ngõ từ trên 300 m giảm 30% so với giá đất của lớp 1.

Không áp dụng quy định tại Điểm d, đ
Khoản 2 điều này trong trường hợp bên nước thu hồi đất áp dụng vào mục tiêu quốcphòng, an ninh, tiện ích quốc gia, ích lợi công cùng theo phương tiện tại Điều 61,Điều 62 của luật pháp Đất đai năm 2013; vào trường hòa hợp này, trên Bảng số 5, Bảng số6 (trừ thị xã Tây Đằng, cha Vì) thì giá đất nền vị trí 4 được xác minh theo giá bán đấtvị trí 3.

e) Trường đúng theo thửa đất của một công ty sửdụng đất có hình thể tính chất (hình L, hình ┴) thì phần diện tích s tiếp tiếp giáp vớiđường, phố có tên trong báo giá hoặc ngõ tính từ mặt tiền cho đến khi xong chiều sâu củathửa khu đất được áp dụng giá theo đúng vị trí, mục đích quy định tại những Điều 4,5, 6, 7, 8 Chương II của pháp luật này: Phần diện tích còn lại xác định như sau:

- nếu thửa đất xuất hiện tiếp giáp với đường, phốcó thương hiệu trong bảng báo giá hoặc ngõ ≥ 3,5m thì phần diện tích s còn lại vận dụng hệ số K = 0,9 củagiá khu đất theo quy định.

- nếu thửa đất có mặt tiếp ngay cạnh đường, phốcó tên trong bảng báo giá hoặc ngõ form size từ 2m đến dưới 3,5m thì phần diệntích sót lại áp dụng hệ số K = 0,8 của giá đất nền theo quy định.

- nếu thửa đất xuất hiện tiếp giáp với đường, phốcó tên trong bảng báo giá hoặc ngõ kích thước

Sau khi xác định, giá đất trung bình củacả thửa khu đất không được rẻ hơn giá đất của vị trí thấp hơn giáp với đường,phố, ngõ tiếp ngay cạnh của thửa đất.

g) ngôi trường hợp những thửa khu đất thuộc địa giớihành chính những xã nước ngoài thành, nằm xen kẹt với những thửa khu đất tại những trục đườnggiao thông tỏ địa giới hành chính thị trấn, vùng giáp với quận nộithành; hoặc trên cùng một đoạn đường giao thông bên này là địa giới hành chínhxã, vị trí kia là địa giới hành bao gồm thị trấn, vùng cận kề quận nội thành của thành phố thìxác định giá theo địa điểm có mức giá cao nhất; qui định phân loại vị trí, xácđịnh giá đất những trường phù hợp này tuân hành các chính sách tại Điểm a, b, c, d, đ,e, g bên trên đây với Điều 5 Chương II của điều khoản này.

h) trường hợp các thửa đất ở khoanh vùng ngãba, bửa tư cắt chéo giữa các đường phố mà có mặt tiếp giáp với hai đường, phốcó thương hiệu trong báo giá thì được xem hệ số bằng 1,20 giá đất của đường, phố cógiá khu đất cao nhất; trường phù hợp thửa đất ở đoạn giao cắt giữa một đường, phố cótên trong báo giá với một đường, phố có mặt cắt con đường từ 3,50m trở lên trên (vịtrí 2) thì được tính hệ số bằng 1,10 tỷ giá của đất nền của đường, phố có tên trong bảnggiá, phụ lục bảng giá. Nhưng mức ngân sách sau khi điều chỉnh không quá mức vượtkhung giá tối đa theo khung tỷ giá của đất nền của cơ quan chính phủ quy định.

i) giá đất nền tại các tuyến đường, phố bắt đầu mởchưa có tên trong chế độ này được xác định theo các nguyên tắc tại Khoản 1, 2Điều này và khớp ứng với mức giá thành đất của đường, phố tương đương có tên trongkhu vực.

3. Chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảnggiá hoặc ngõ nêu trên khoản 1, 2 Điều này được áp dụng như sau:

a) Đối với các trường phù hợp được bên nướcgiao, cho thuê đất new thì chỉ giới hè đường, phố tính theo chỉ giới quy hoạchđường, phố được duyệt;

b) các trường thích hợp còn lại, chỉ giới hè đường,phố mang tên trong bảnggiá hoặc ngõ tính theo chỉ giới hè đường, phố hiện tại trạng.

Chương II

GIÁCÁC LOẠI ĐẤT

Điều 3. Giá bán đấtnông nghiệp

1. Giá bán đất nntt trồng lúa cùng đấttrồng cây thường niên khác, đất trồng cây thọ năm, đất nuôi trồng thủy sản, đấtrừng sản xuất, rừng chống hộ, rừng quánh dụng tại những xã thuộc những huyện được xácđịnh căn cứ mục tiêu sử dụng khi giao, thuê mướn và được phân theo khu vực, theovùng (vùng đồng bằng, vùng trung du, vùng núi) phương tiện tại Bảng 1, Bảng 2, Bảng3, Bảng 4 cùng Phụ lục phân loại xã.

2. Tỷ giá của đất nền vườn, aotrong cùng thửa khu đất có nhà tại nhưng ko được xác định là khu đất ở; khu đất nông nghiệptrong phạm vi khu cư dân thị trấn, khu người dân nông thôn vẫn được xác minh ranhgiới theo quy hướng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt y (trường hợpchưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo tinh quái giới của thửa đất cónhà ở xung quanh cùng khu dân cư) được xác minh giá cao hơn, tuy vậy không thừa quá50% tỷ giá của đất nền nông nghiệp tương xứng quy định trên Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4và Phụ lục phân nhiều loại xã.

3. Giá bán đất nntt khác (gồm đất tạicác xã ngoại thành sử dụng để desgin nhà kính và những loại nhà khác phục vụ mụcđích trồng trọt bao gồm cả các hình thức trồng trọt ko trực tiếp bên trên đất; xây dựngchuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật hoang dã khác được pháp luậtcho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục tiêu học tập,nghiên cứu thí nghiệm; khu đất ươm chế tạo ra cây giống, con giống với đất trồng hoa cây cảnh)được xác minh bằng giá bán đất nông nghiệp trồng trọt trồng cây nhiều năm của cùng khu vực, cùngvùng giải pháp tại Bảng 2 với Phụ lục phân một số loại xã.

Điều 4. Giá đất ở, đấtthương mại, dịch vụ và khu đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trồng trọt tại đô thị

1. Tại các quận, các phường của thị xã
Sơn Tây; những thị trấn ở trong cáchuyện, giá đất nền được khẳng định theo Điều 2 của nguyên lý này, nút giá cụ thể cho từngđường, phố với từng vị trí cách thức tại Bảng 5 (đối với các quận, các phường thuộcthị xóm Sơn Tây); Bảng 6 (đối với các thị trấn thuộc những huyện).

2. Tại các phường Viên Sơn, Trung Hưng,Trung sơn Trầm ở trong thị thôn Sơn Tây, thị trấn Chúc đánh thuộc huyện Chương Mỹ vàthị trấn Tây Đằng ở trong huyện ba Vì, tỷ giá của đất nền được khẳng định theo cách thức tại Điều5 của qui định này.

Điều 5. Giá đất nền ở, đấtthương mại, thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp & trồng trọt tại nông thôn (gồm quần thể vựcgiáp nhóc đô thị,khu vực ven trục đường giao thông chính và những xã nông thôn)

1. Giá đất ở, đất thương mại,dịch vụ cùng đất sản xuất sale phi nông nghiệp thuộc những xã, thị xã giápranh những quận (có thông thường ranh giới hành thiết yếu với quận) được xác định rõ ràng chotừng đường, phố phương pháp tại Bảng 7 cùng Phụ lục phân loại các xã.

2. Tỷ giá của đất nền ở, khu đất thương mại, thương mại dịch vụ vàđất sản xuất marketing phi nông nghiệp & trồng trọt tại quanh vùng ven trục đầu mối giao thôngchính có tên trong báo giá thuộc các huyện; các phường Viên Sơn, phường Trung
Hưng, phường Trung tô Trầm, thị xã Sơn Tây (quy định tại Bảng 8) với thị trấn
Tây Đằng, huyện cha Vì (quy định tại Bảng 6) được xác định rõ ràng cho từng đường,phố.

3. Thửa khu đất của mộtchủ áp dụng tại những vị trí 2, 3 lao lý tại Bảng 8 và thị xã Tây Đằng, huyện
Ba Vì lý lẽ tại Bảng 6 được xác minh tại Điểm d Khoản 2 Điều 2 chế độ này.

4. Thửa khu đất của mộtchủ sử dụng tại địa chỉ 4 hiện tượng tại Bảng số 7 được xác định rõ ràng như sau:

- trong phạm vi tính từ chỉ giới hè đường, phốcó tên trong bảng báo giá đến 200 m được xác định theo vị trí 4;

- ngoài 200 m tính trường đoản cú chỉ giới hè đường, phố cótên trong bảng báo giá xác định vị theo quy định ví dụ tại Bảng 7.

5. Thửa khu đất của công ty sửdụng tại địa điểm 4 khí cụ tại Bảng số 8; các phường Viên Sơn, phường Trung Hưng,phường Trung đánh Trầm, thị thôn Sơn Tây phương pháp tại Bảng 5 và thị trấn Tây Đằngthuộc huyện bố Vì chế độ tại Bảng 6 được xác định cụ thể như sau:

- vào phạm vi tính từ chỉ giới hè đường, phốcó thương hiệu trong báo giá đến 200 m được khẳng định theo địa điểm 4;

- kế bên 200 m tính từ bỏ chỉ giới hè đường, phố cótên trong báo giá xác định vị theo quy định rõ ràng tại Bảng 9.

6. Các trường vừa lòng được
Nhà nước giao đất, dịch vụ thuê mướn đất tại các khu dân cư nông xã để tiến hành dự ánsản xuất tởm doanh, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu vực đấugiá, khu vực tái định cư thì căn cứ vào đường hiện trạng để áp dụng giá đất theo 4vị trí của đường, phố ngay gần nhất mang tên trong báo giá và không được áp dụng giáđất quanh đó 200 m của Bảng 7, giá đất nền khu dân cư nông thôn phép tắc tại Bảng số 9.

Điều 6. Giá đất nền tạicác khu đô thị mới, khu đấu giá, khu vực tái định cư, khu công nghệ cao (đã xây dựngđường giao thông)

1. Trường đúng theo đường, phố trong khu vực đô thịmới, khu đấu giá, khu tái định cư, khu công nghệ cao đang đặt tên và được xác địnhtrong bảng giá thì khẳng định giá theo đường phố đó; trường hòa hợp đường, phố trongkhu đô thị mới, khu vực đấu giá, khu vực tái định cư, khu technology cao không đặt thương hiệu hoặcđã chọn cái tên nhưng không được xác định trong bảng giá thì xác minh theo phụ lục
Bảng giá đất những khu đô thị mới, khu vực đấu giá, khu tái định cư, khu vực công nghệcao phát hành kèm theo ra quyết định này.

2. Trường thích hợp thửa đất không ở trongranh giới khu đô thị mới, quần thể đấu giá, khu vực tái định cư nhưng tại đoạn tiếpgiáp hoặc gồm đường, ngõ nối thông ngay sát hơn với đường, phố của khu city mới,khu đấu giá, quần thể tái định cư thì được xác minh theo giá đất nền của đường, phốtrong khu city mới, quần thể đấu giá, khu vực tái định cư; trường hợp thửa đất đó nằm ởvị trí 2, 3, 4thì xác định theo đường, phố trong khu vực có mức giá thành tương đương bao gồm quy địnhgiá đất các vị trí.

Điều 7. Giá đất nền phinông nghiệp khác

1. Tỷ giá của đất nền xây dựng trụ sở cơ quan
Nhà nước; khu đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục tiêu quốcphòng, an ninh; đất cửa hàng tôn giáo, tín ngưỡng, được xác định bằng giá đất nền ở cócùng vị trí, đường, phố, khu dân cư nông thôn.

2. Giá đất nền phi nông nghiệp trồng trọt khác (gồm đấtlàm đơn vị nghỉ, lán, trại cho tất cả những người lao đụng trong đại lý sản xuất; đất xây dựngnhà bảo tàng, công ty bảo tồn, đơn vị trưng bè phái tác phẩm nghệ thuật, cửa hàng sáng tác vănhóa nghệ thuật),được khẳng định bằng giá đất nền thương mại, thương mại dịch vụ có thuộc vị trí, đường, phố, khudân cư nông thôn.

3. Giá đất nền sử dụng vào mục tiêu công cộng(gồm đất giao thông; thủy lợi; khu đất códi tích lịch sử hào hùng - văn hóa, danh lam win cảnh; đất sinh hoạt cùng đồng, khuvui chơi, giải trí công cộng; đất công trình xây dựng năng lượng; đất công trình bưu chính,viễn thông; khu đất chợ; đất bến bãi thải, giải pháp xử lý chất thải với đất công trình công cộngkhác) và các loại khu đất phi nntt khác (gồm: đất desgin nhà kho với nhà đểchứa nông sản, thuốc đảm bảo thực vật, phân bón, lắp thêm móc, công cụ ship hàng sản xuấtnông nghiệp và đất xây dựng dự án công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích mụcđích sale mà công trình đó không nối liền với đất ở) được xác minh bằnggiá khu đất sản xuất marketing phi nntt có cùng vị trí, đường, phố, khu vực dâncư nông thôn.

4. Tỷ giá của đất nền làm nghĩa trang, nghĩa địa: thựchiện theo quy định của dụng cụ Đất đai 2013. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ khẳng định giá đất cụthể cho từng trường hợp.

5. Giá đất nền sông, ngòi, kênh, rạch, suốivà phương diện nước chăm dùng áp dụng vào mục tiêu nuôi trồng thủy sản được xác địnhbằng giá đất nền nuôi trồng thủy sản của cùng khu vực, thuộc vùng; thực hiện vào mụcđích phi nông nghiệp hoặc áp dụng vào mục đích phi nông nghiệp & trồng trọt kết phù hợp với nuôitrồng khai thác thủy sản được xác định bằng giá đất phi nông nghiệp có thuộc mụcđích sử dụng, vị trí, đường, phố, các loại xã.

Điều 8. Tỷ giá của đất nền chưasử dụng

Đất chưa thực hiện là đất không xác địnhmục đích sử dụng, khi cần phải có giá nhằm tính chi phí bồi thường đối với người có hànhvi vi phạm pháp luật đối với loại khu đất này thì căn cứ vào giá chỉ của nhiều loại đất liềnkề có mức giá cao nhất (trường hợp gần kề với hai loại đất khác biệt trởlên) để khẳng định giá đất. Khi đất chưa sử dụng được cơ quan gồm thẩm quyền chophép đưa vào sử dụng thì căn cứ vào tỷ giá của đất nền cùng loại, cùng mục tiêu sử dụng đượcquy định tại bản quy định này để định mức giá cụ thể.

Chương III

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thựchiện

Đối với những khu vực chưa được xác địnhtrong Bảng giá, Phụ lục ban hành kèm theo chính sách này hoặc các trường hợp mớiphát sinh bởi vì xây dựng đường, phố, khu đô thị mới, khu đấu giá, quần thể tái định cư,khu công nghệ cao giao Sở tài nguyên và môi trường xung quanh chủ trì cùng những sở, ngànhvà Ủy ban nhân dân những quận, huyện, thị làng mạc lập giải pháp giá, báo cáo Ủy bannhân dân thành phố quyết định.

Sở tài nguyên và môi trường xung quanh có trách nhiệm địnhkỳ tổ chức cập nhật biến động giá đất trên địa bàn để triển khai căn cứ lập phương ántrình Ủy ban dân chúng Thành phố ban hành bảng giá đất nền định kỳ 05 năm một lần cùng côngbố vàongày01 mon 01 của năm đầu kỳ; thường niên tổng phù hợp tình hình, kiểm soát và điều chỉnh giá đấttheo dụng cụ trình Ủy ban nhân dân tp xin chủ ý Thường trực Hội đồngnhân dân Thành phố trước khi điều chỉnh báo giá đất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện,thị xã bao gồm trách nhiệm chỉ huy các phòng Tài nguyên và môi trường xung quanh theo dõi, cậpnhật dịch chuyển giá đất trên địa bàn, kịp thời report Sở Tài nguyên cùng Môi trườngđể tổng hợp.

Điều 10. Sửa đổi, bổsung

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếuphát sinh vướng mắc, Sở khoáng sản và môi trường xung quanh có trọng trách tổng thích hợp trình Ủyban nhân dân thành phố xem xét quyết định./.

- Tổng phù hợp lại tất cả các quy định lao lý còn hiệu lực hiện hành áp dụng từ bỏ văn bản gốc và các văn phiên bản sửa đổi, bổ sung, lắp chính…- khách hàng chỉ việc xem nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn cục quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua không ít lần chỉnh sửa, xẻ sung.
Đây là một thể ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.Quý khách sung sướng Đăng nhập thông tin tài khoản Luat
Vietnam và đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu giúp văn bản.
Luat
Vietnam.vn chọn lọc cung cấp phiên bản dịch thiết yếu thống công văn tiếng Anh của Thông Tấn xóm Việt Nam.
Xét ý kiến đề xuất của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông buôn bản tại Tờ trình số 8213/TTr
Điều 3. Chánh Văn phòng ubnd Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn; chủ tịch Kho bạc Nhà nước Hà Nội; chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; những đơn vị quản lí lý, khai thác công trình thủy lợi; tổ hợp tác cần sử dụng nước; chủ tịch UBND các phường, xã, thị xã và những tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - bộ Tài chính; - TT Thành ủy, TT HĐND TP; - Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ; - Cục đánh giá VBQPPL - bộ Tư pháp; - chủ tịch UBND TP; - những Đ/c PCT ủy ban nhân dân TP; - VPUB: những PCVP; những phòng CV; - Báo tp hà nội mới, Báo KTĐT; - Cổng tiếp xúc điện tử Thành phố; - Trung trung khu Tin học tập - Công báo; - Lưu: VT, KT.
1.4. Trường thích hợp chỉ sinh sản nguồn tưới, tiêu bởi trọng lực phối hợp động lực cung ứng thì thu bởi 45% nấc thu trên.
1.5. Trường đúng theo phải tách bóc riêng mức thu đến tưới, tiêu trên cùng một diện tích s (kể cả diện tích s do những Công ty giao thông đường thủy tỉnh bên cạnh phục vụ) thì mức thương mại & dịch vụ công ích thủy lợi mang lại tưới bằng 70%, đến tiêu bằng 30% nút thu trên.
1.6. Trường hợp phải khởi tạo nguồn từ bỏ bậc 2 trở lên đối với các dự án công trình được xây cất theo quy hướng được cấp tất cả thẩm quyền phê trông nom thì mức nhận được tính tăng thêm 20% mức thu trên.
1.7. Đối với ngôi trường hợp diện tích s canh tác một vụ lúa, một vụ cá thu bởi mức thu dịch vụ thương mại công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa tương ứng.
2.1. Đối với diện tích s trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp thời gian ngắn kể cả cây vụ đông thì mức thu thương mại & dịch vụ công ích thủy lợi bởi 40% nút thu thương mại dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa.
2.2. Ngôi trường hợp cấp cho nước tưới cho cây lâu năm dài ngày, hoa, cây nạp năng lượng quả, cây cảnh: nút thu bằng 1.020 đồng/m3 cho cấp cho nước bởi động lực; bằng 840 đồng/m3 cho cấp nước bởi trọng lực. Còn nếu không tính được theo mét khối (m3) thì thu theo diện tích s (ha), nấc thu bởi 80% mức thu thương mại dịch vụ công ích thủy lợi so với đất trồng lúa cho 1 năm.
2.3. Ngôi trường hợp cung cấp nước nhằm nuôi trồng thủy sản: mức thu bởi 840 đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực; bởi 600 đồng/m3 cho cung cấp nước bằng trọng lực; còn nếu không thu được theo mét khối (m3) thì thu theo diện tích (ha), nút thu bởi 2.500.000 đồng/ha/năm. Đối với trường đúng theo chỉ cung cấp nước chế tạo ra nguồn hoặc nuôi trồng thủy sản 01 vụ/năm thì nút thu bằng 1/2 mức thu thương mại dịch vụ công ích giao thông đường thủy trên.
3. Chi phí nước đối với tổ chức, cá thể sử dụng nước hoặc làm thương mại dịch vụ từ công trình xây dựng thủy lợi để giao hàng cho những mục đích chưa phải sản xuất lương thực:
3.1. Cung cấp nước để hỗ trợ cho sản xuất công nghiệp, tiểu bằng tay nghiệp cùng dịch vụ: nấc thu bởi 1.800 đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực; bằng 900 đồng/m3 cho cấp nước bởi trọng lực.
3.2. Cung cấp nước cho xí nghiệp sản xuất nước sinh hoạt, chăn nuôi: nấc thu bằng 1.320 đồng/m3 cho cung cấp nước bằng động lực; bằng 900 đồng/m3 cho cấp nước bằng trọng lực.
3.3. Sử dụng công trình thủy lợi để sale nuôi trồng thủy sản, nuôi cá bè: nút thu tính bằng phần trăm 7% quý giá sản lượng.
3.4. Sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, ngủ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả marketing sân gôn, casino, công ty hàng): nút thu tính bằng phần trăm 12% lệch giá về hoạt động du lịch, giải trí.
3.5. Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện: nấc thu tính bằng phần trăm 10% quý giá sản lượng năng lượng điện thương phẩm.
3.6. Vận tải đường bộ qua âu thuyền, cống của khối hệ thống thủy lợi nút thu bởi 7.200 đồng/tấn/lượt thuyền, sà lan hoặc 1.800 đồng/m2/lượt những loại bè.
4. Giá dịch vụ thương mại công ích thủy li nội đồng: nút trần thương mại & dịch vụ công ích thủy lợi nội đồng cách thức là 36.000 đồng/sào/năm (1 sào = 360m2).
Quyết định 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố thành phố hà nội về giá thương mại dịch vụ công ích thủy lợi trên địa phận Thành phố
Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem Số công báo. Nếu chưa tồn tại tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!
Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để coi Ngày không còn hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách đăng ký kết tại đây!
Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để xem chứng trạng hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!
download đưa ra quyết định 55/2016/QĐ-UBND PDF
ra quyết định 55/2016/QĐ-UBND ZIP (Bản Word)
Luat
Vietnam.vn sản phẩm hiếm cung cấp bạn dạng dịch thiết yếu thống công báo tiếng Anh của Thông Tấn làng Việt Nam.

Xem thêm: Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên google đơn giản nhất, cách xóa lịch sử tìm kiếm google đơn giản nhất


download Văn phiên bản gốc gồm dấu (PDF)
download Văn bạn dạng gốc tất cả dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem Hiệu lực.Chưa có tài năng khoản? Đăng ký tại đây
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để thấy VB liên quan.Chưa tài giỏi khoản? Đăng ký tại đây
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để thấy Lược đồ.Chưa có tài năng khoản? Đăng ký tại đây
* lưu giữ ý: Để gọi được văn bạn dạng tải bên trên shthcm.edu.vn, bạn cần cài ứng dụng đọc tệp tin DOC, DOCX và ứng dụng đọc file PDF.