Hiện nay có khá nhiều mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho nhiều đối tượng, phục vụ cho nhiều mục tiêu sử dụng không giống nhau như: Khai thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN, khấu trừ thuế TNCN…Vậy bạn phải dùng chủng loại tờ khai thuế TNCN nào đến hợp lý? nội dung bài viết dưới phía trên của MISA me
Invoice sẽ giải đáp cho bạn câu hỏi trên.

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 92


1.6 mẫu mã số: 04/TKQT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 mon 9 năm 2021 của bộ trưởng bộ Tài chính
1.7 chủng loại số: 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tứ số 80/2021/TT-BTC ngày 29 mon 9 năm 2021 của cục trưởng bộ Tài bao gồm
2.2 mẫu số: 05/QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tứ số 80/2021/TT-BTC ngày 29 mon 9 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài bao gồm
2.3 mẫu mã số: 08/UQ-QTT-TNCN giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN phát hành kèm theo Thông tứ số 80/2021/TT-BTC ngày 29 mon 9 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Tài thiết yếu
4.1 mẫu số: 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tứ số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài chủ yếu
4.2 mẫu số: 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tứ số 80/2021/TT-BTC ngày 29 mon 9 năm 2021 của cục trưởng bộ Tài chính
4.3 mẫu số: 07/XN-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông bốn số 80/2021/TT-BTC ngày 29 mon 9 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài bao gồm
4.4 mẫu mã số: 07/THĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông bốn số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài chủ yếu
4.5 chủng loại số: 08/CK-TNCN phát hành kèm theo Thông bốn số 80/2021/TT-BTC ngày 29 mon 9 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài bao gồm

*
*
*

*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*

*

*

*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành đến tổ chức, cá thể trả các khoản các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công)

<01> Kỳ tính thuế: Tháng……năm hoặc quý………năm ...……

<02> Lần đầu: <03> Bổ sung lần thứ:

<04> Tên tín đồ nộp thuế:…………………………………………….......................

<05> Mã số thuế:

<07> Quận/huyện: ..................... <08> Tỉnh/thành phố: ....................................................

<12> Tên cửa hàng đại lý thuế (nếu có):…..………………………................................................

<13> Mã số thuế:

<15> Quận/huyện: ...................... <16> Tỉnh/thành phố: .................................................

<20> đúng theo đồng đại lý phân phối thuế: Số: .....................................Ngày:.........................................

Xem thêm: Rạp galaxy nguyen du lịch chiếu phim galaxy nguyễn du~loto66

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số người lao động:

<21>

Người

Trong đó: cá thể cư trú tất cả hợp đồng lao động

<22>

Người

2

Tổng số cá nhân đang khấu trừ thuế <23>=<24>+<25>

<23>

Người

2.1

Cá nhân cư trú

<24>

Người

2.2

Cá nhân không cư trú

<25>

Người

3

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả mang lại cá nhân <26>=<27>+<28>

<26>

VNĐ

3.1

Cá nhân cư trú

<27>

VNĐ

3.2

Cá nhân ko cư trú

<28>

VNĐ

4

Tổng TNCT trả mang lại cá nhân ở trong diện phải khấu trừ thuế <29>=<30>+<31>

<29>

VNĐ

4.1

Cá nhân cư trú

<30>

VNĐ

4.2

Cá nhân ko cư trú

<31>

VNĐ

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân vẫn khấu trừ <32>=<33>+<34>

<32>

VNĐ

5.1

Cá nhân cư trú

<33>

VNĐ

5.2

Cá nhân ko cư trú

<34>

VNĐ

6

Tổng TNCT trường đoản cú tiền phí mua bảo đảm nhân thọ, bảo hiểm không cần khác của công ty bảo hiểm không ra đời tại Việt Nam cho tất cả những người lao động

<35>

VNĐ

7

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền tổn phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo đảm không buộc phải khác của công ty bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho những người lao động

<36>

VNĐ

Tôi cam kết số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước điều khoản về số đông số liệu vẫn khai./.