Cô giáo mần nin thiếu nhi chống chọi với anh em hàng giờ nhằm giữ an toàn cho trẻ, thầy giáo bị kỷ phương pháp được học viên viết thư an ủi, 700 học sinh xếp sản phẩm tiễn thầy về hưu... Là những mẩu chuyện đẹp về tình thầy trò trong thời điểm 2016. 

1. Cô giáo mầm non cứu trẻ trong lũ


Bl
OGAl8JTPc
Td
Al3VRl
Vg" alt="*">