*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

program Add;uses crt;var a,b: real;begin write('Nhập a: '); readln(a); write('Nhập b: '); readln(b); writeln(a+b:0:0);end.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng 2 số a và b


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
C1.Viết chương trình tính tổng nhì số A cùng B cùng với A, B là 2 số được nhập từ bàn phím C2. Viết chương trình nhập vào bố số nguyên a, b, c. Tính a+b-c. C3.Viết công tác tính hiệu a - b cùng với a,b là nhị số nguyên nhập trường đoản cú bàn phím. C4.Chương trình nhập vào 3 số x, y, z. Tính (x+y)*z góp em cùng với ạ em cảm ơn những lắm...

C1.Viết lịch trình tính tổng hai số A với B với A, B là 2 số được nhập từ bàn phím C2. Viết chương trình nhập vào cha số nguyên a, b, c. Tính a+b-c. C3.Viết công tác tính hiệu a - b với a,b là nhị số nguyên nhập từ bàn phím. C4.Chương trình nhập vào 3 số x, y, z. Tính (x+y)*z góp em với ạ em cảm ơn các lắm ạ


Câu 1:

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

readln(a,b);

write(a+b);

readln;

end.

Câu 2:

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

clrscr;

readln(a,b,c);

writeln(a+b-c);

readln;

end.


Câu 3:

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

readln(a,b);

writeln(a-b);

readln;

end.

Câu 4:

uses crt;

var x,y,z:integer;

begin

clrscr;

readln(x,y,z);

writeln((x+y)*z);

readln;

end.


Viết công tác tính tổng hai số a, b (với đưa trị của a, b được nhập vào tiừ bạn dạng phím ) trên Pascal


Câu 1: viết chương trình tính a*b*c cùng với a,b,c nhập từ bàn phím*câu 2 viết lịch trình tính x*x+y*y với x,y Nhậptừ bàn phím*Câu 3 viết chương tính (a div b)+ (a mod b) cùng với a,b nhập từ bỏ bàn phím*Câu 4: Viết chương trình nhập vào 5 số a,b,c,d,e tính vừa phải công của 4 số...

Câu 1: viết chương trình tính a*b*c với a,b,c nhập tự bàn phím*

câu 2 viết lịch trình tính x*x+y*y với x,y Nhậptừ bàn phím*

Câu 3 viết chương tính (a div b)+ (a thủ thuật b) với a,b nhập từ bàn phím*

Câu 4: Viết công tác nhập vào 5 số a,b,c,d,e tính trung bình công của 4 số đó

*

*

*

Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương hai số nguyên a cùng b.Input: Nhập hai số nguyên a với b từ bỏ bàn phímOutput: In ra màn hình hiển thị tổng, hiệu, tích, thương nhị của nhì số a và b

2. Thuật toán:

Bước 1. Nhập thông tin; bước 1.1. Nhập số a; cách 1.2. Nhập số b; bước 2. Xử lý: bước 2.1. Tong := a + b; cách 2.2. Hieu:= a - b; bước 2.3. Tich:= a * b; cách 2.4. Thuong:= a/b;Bước 3. Xuất tài liệu ra screen tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Pascal:

Program phep_tinh;uses crt;var a,b,tong,hieu,tich:integer; ---> Khai báo biến hóa số nguyên thuong: real;---> Khai báo thuong là số thực;Begin clrscr; write("Nhap so thu nhat: "); readln(a); write("Nhap so thu hai: "); readln(b); tong:= a + b; hieu:= a - b; tich:= a * b; thuong:= a/b; writeln("Tong cua hai so ",a," + ",b, " = ",tong); writeln("Hieu cua nhị so ",a," - ",b, " = ",hieu); writeln("Tich cua nhị so ",a," * ",b, " = ",tich); writeln("Thuong cua hai so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); readln;End.

Xem thêm: Đại ca giang hồ đất cảng bị bắn ở quán nước, quả đấm thép h88

4. Phân tích và lý giải code:

Dong codeÝ nghĩa Program phep_tinh; Khai báo tên công tác phep_tinh uses crt; Khai báo các hàm tủ sách var a,b,tong,hieu,tich:integer; Khai báo các biến của bài toán a(số a), b(số b), tong(tổng a cùng b), hieu(hiệu a cùng b), tich(tích a và b) theo phong cách số nguyên Integer thuong: real; khai báo đổi mới thuong(thương của a với b) phong cách số thực clrscr; dùng để xóa screen khi chạy lịch trình write("Nhap so thu nhat: "); In ra màn hình hiển thị dòng chữ Nhap so thu nhat: readln(a); Nhập số từ bàn phím để gán giá trị cho biến hóa a write("Nhap so thu hai: "); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu hai: readln(b); Nhập số từ keyboard để gán cực hiếm cho biến hóa b tong:= a + b; Gán quý giá của vươn lên là tong bằng a + b hieu:= a - b; Gán cực hiếm của thay đổi hieu bằng a - b tich:= a * b; Gán cực hiếm của đổi thay tich bởi a * b thuong:= a/b; Gán quý giá của đổi mới thuong bởi a / b writeln("Tong cua nhì so ",a," + ",b, " = ",tong); In ra screen dòng chữ "Tong cua nhì so a + b =" với in giá bán trị phát triển thành tong ra screen writeln("Hieu cua hai so ",a," - ",b, " = ",hieu); In ra screen dòng chữ "Hieu cua nhị so a - b =" và in giá bán trị trở thành hieu ra screen writeln("Tich cua nhị so ",a," * ",b, " = ",tich); In ra màn hình dòng chữ "Tich cua nhị so a / b =" cùng in giá trị trở nên tich ra màn hình hiển thị writeln("Thuong cua nhị so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); In ra màn hình hiển thị dòng chữ "Thuong cua hai so a + b =" cùng in giá bán trị đổi thay thuong ra màn hình hiển thị readln;

5. Hiệu quả Pascal


*

Kết luận: bài bác này họ chỉ xét ở mức độ mặt định lúc tính mến thì b đã khác 0. Về sau khi học điều kiện if - else thì bọn họ sẽ xét không thiếu trường hợp.