Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2022-2023 có đáp án | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để học xuất sắc Toán lớp 3, phần dưới đây liệt kê vị trí cao nhất 30 Đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế có đáp án, cực giáp đề thi thiết yếu thức. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập cùng đạt công dụng cao trong các bài thi môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 3 học kỳ 1

Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2022-2023 gồm đáp án | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số tương thích vào ô trống để được tứ số tự nhiên liên tiếp

*

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia đông đảo 36 l nước mắm nam ngư vào 9 can. Hỏi mỗi can gồm bao nhiêu lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền vào chỗ chấm: Đã tô màu sắc … hình vuông

*

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng AM.

*

A. AM = 2 cm

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 cm

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

*

A. 1 kilogam

B. 4 kg

C. 5 kg

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của phép chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7. Nhiệt độ khung người người bình thường khoảng

A. 35oC

B. 37oC

C. 38oC

D. 40oC

Phần II. Từ bỏ luận

Câu 8. Tính độ dài mặt đường gấp khúc ABCD.

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính quý giá biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

*

a) Đoạn trực tiếp AB nhiều năm gấp … lần đoạn trực tiếp AM.

b) Đoạn thẳng AC dài ….. Cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài thêm hơn nữa đoạn trực tiếp AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng shop bán được 30 kilogam gạo. Số gạo buổi chiều bán được bằng số gạo buổi sáng giảm đi 2 lần. Hỏi một ngày dài cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có tất cả bao nhiêu tam giác trong hình vẽ?

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

C

C

C

D

C

B

Câu 1.

Đáp án đúng là: D

*

Ta thấy số ngay tắp lự sau số 503 là số 504; số tức khắc trước số 505 cũng là số 504.

Vậy số yêu cầu điền là số 504

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

Mỗi can tất cả số lít nước mắm là:

36 : 9 = 4 (l)

Đáp số: 4 lít nước mắm

Câu 3.

*

Đáp án đúng là: C

Quan cạnh bên hình vẽ, em thấy: hình vuông vắn được chia thành 4 phần bằng nhau, tô color 1 phần.

Đã tô color 14 hình vuông.

Câu 4.

*

Đáp án đúng là: C

Do M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB cần ta có:

AM = MB = 4 cm

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Cân nặng nề của bao gạo là:

1 + 5 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg

Câu 6.

Đáp án đúng là: C

62856 ¯878 68 64¯ 4

628 : 8 = 78 (dư 4).

Câu 7.

Đáp án đúng là: B

Nhiệt độ khung người người bình thường khoảng: 37oC

Phần II. Từ luận

Câu 8. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

*

Độ dài con đường gấp khúc ABCD là:

125 + 127 + 70 = 322 (cm)

Đáp số: 322 cm

Câu 9.

a) 45 : 9 + 10

= 5 + 10

= 15

b) 32 + 8 – 16

= 40 – 16

= 24

c) 8 × (11 – 6)

= 8 × 5

= 40

d) 30 – (18 : 3)

= 24

Câu 10.

805 ¯5163030¯ 0 × 106 8¯ 848

Câu 11. Số?

*

a) Đoạn thẳng AB nhiều năm 6 cm, đoạn thẳng AM lâu năm 3 centimet

nên đoạn trực tiếp AB lâu năm gấp 6 : 3 = gấp đôi đoạn trực tiếp AM

Em điền: Đoạn thẳng AB nhiều năm gấp 2 lần đoạn thẳng AM.

b) Đoạn thẳng AC nhiều năm 13 cm

c) Đoạn trực tiếp AC nhiều năm 13 cm, đoạn thẳng AB dài 6 cm, buộc phải đoạn thẳng AC dài thêm hơn đoạn trực tiếp AB là: 13 – 6 = 7 cm

Đoạn thẳng AC dài ra hơn đoạn trực tiếp AB 7 cm

Câu 12.

Bài giải

Số gạo buổi chiều shop bán được là:

30 : 2 = 15 kg

Cả ngày siêu thị bán được số gạo là:

30 + 15 = 45 kg

Đáp số: 45 kg

Câu 13.

*

+ tất cả 3 tam giác đơn: 1, 2, 3

+ có 2 tam giác được sinh sản thành từ bỏ 2 tam giác đơn: (1 + 2); (2 + 3)

+ có 1 tam giác được sản xuất thành trường đoản cú 3 tam giác đơn: (1 + 2 + 3)

Vậy có tất cả 1 + 2 + 3 = 6 (tam giác) trong mẫu vẽ trên

Phòng giáo dục và Đào sinh sản ...

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. nhiệt độ nào phù hợp với hình bên dưới đây:

*

A. 10 oC

B. 15 oC

C. 0 oC

D. 42 oC

Câu 2. Hình làm sao là góc vuông?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông có cạnh nhiều năm 30 cm. Hỏi chu vi của miếng bìa đó là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 centimet

B. 120 centimet

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi, tuổi của bố gấp 5 lần tuổi của con. Hỏi sau 5 năm nữa, con bao nhiêu tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô màu …. Hình tròn

*

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi con bò có 4 chân. Hỏi 8 bé bò có tất cả bao nhiêu chân?

A. 16

B. Trăng tròn

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ lâu năm đoạn thẳng AB là

*

A. 17 mm

B. đôi mươi mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan giáp hình và trả lời câu hỏi.

*

Trong hình tứ giác ABCD gồm mấy góc vuông cùng mấy góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết tên đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vào chỗ trống

*

Đồng hồ dưới đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một công ty lớn vận tải, tất cả 96 xe pháo khách, số xe pháo taxi vội số xe khách hàng 3 lần. Hỏi doanh nghiệp đó có toàn bộ bao nhiêu xe cộ khách với xe taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) search số có 2 chữ số đông đảo là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 với thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

D

D

A

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Đáp án đúng là: D

Trên hình biểu thị nhiệt độ cao cần đáp án là 42 oC.

Câu 2.

Đáp án đúng là: B

Sử dụng ê-ke để kiểm tra, ta thấy: Hình 2 là góc vuông.

Hình 2 là góc vuông.

Câu 3.

Đáp án đúng là: D

Chu vi của miếng bìa kia là:

30 × 4 = 120 (cm)

Đổi 120 cm = 12 dm

Đáp số: 12 dm

Câu 4.

Đáp án đúng là: C

Tuổi con trong năm này là:

40 : 5 = 8 (tuổi)

Sau 5 năm nữa, tuổi của con là:

8 + 5 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Hình tròn trên được tạo thành 6 phần bởi nhau, tô màu sắc 1 phần

Như vậy đã tô màu 16 hình tròn.

Câu 6.

Đáp án đúng là: D

8 con bò gồm số chân là:

4 × 8 = 32 (chân)

Đáp số: 32 chân

Câu 7.

Đáp án đúng là: A

Đoạn thẳng AB dài 17 mm

Phần 2. Từ luận

Câu 8.

a) 247 × 4 845 : 7

×247 4¯ 988 8457 ¯71201414¯ 05 0¯ 5

Câu 9:

a) 157 × 3 – 78

= 471 – 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

*

Trong hình tứ giác ABCD bao gồm 1 góc vuông với 3 góc ko vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh các góc ko vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Đáp án đúng là: D

Quan sát đồng hồ thời trang trên, ta thấy: Kim lâu năm chỉ số 10; Kim ngắn nằm trong tầm từ 9 cho 10.

Vậy đồng hồ thời trang trên chỉ 9h 50 phút.

Câu 12.

Bài giải

Doanh nghiệp đó có số xe taxi là:

96 × 3 = 288 xe taxi

Doanh nghiệp đó có toàn bộ số xe cộ khách cùng xe xe taxi là:

96 + 288 = 384 xe.

Đáp số: 384 xe.

Câu 13: so với 3 thành yêu mến của nhị chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu nhị chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài, hiệu hai chữ số là 6 cùng hai chữ số hồ hết là số lẻ cần ta chọn số bé nhỏ là 3 với số bự là 9.

Vậy số yêu cầu tìm là 39 hoặc 93.

Phòng giáo dục và Đào chế tác ...

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 có tác dụng là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp đầy đủ 8 quả cam vào 4 hộp. Lấy 3 hộp như vậy có từng nào quả cam?

A. 4 quả cam

B. 5 trái cam

C. 6 trái cam

D. 7 trái cam

Câu 3. 1 phần hai viết là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Một phần nhì viết là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

*

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 cm = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A gồm 30 học sinh tạo thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học tập sinh?

A. 5 học viên

B. 6 học sinh

C. 7 học sinh

D. 8 học sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Nối đồng hồ cân xứng với phương pháp đọc

*

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính quý giá biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh fe sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh fe sơn màu xanh lá cây dài gấp 3 lần thanh fe sơn màu đỏ. Hỏi cả nhị thanh fe dài từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ cần sử dụng học tập của Hoa

*

Mỗi

*
biểu thị một thiết bị dùng.

a) Điền tên biện pháp và các từ nhiều nhất hay tối thiểu vào ô trống

- Đồ cần sử dụng học tập mà bạn Hoa có tương đối nhiều nhất là: ….

- Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có tối thiểu là: …

- Số bút sáp mà chúng ta Hoa có gấp … lần số cây viết chì của người sử dụng Hoa.

Câu 14. Viết tiếp tía số vào sau mỗi dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

A

B

A

B

B

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Em tính nhẩm 120 × 3 = 360

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

3 hộp như vậy có số quả cam là:

8 : 4 × 3 = 6 (quả)

Đáp số: 6 quả cam

Câu 3.

Đáp án đúng là: A

Một phần hai viết là: 12

Câu 4.

*

Đáp án đúng là: B

Hình tứ giác ABCD bao gồm

+ 4 đỉnh là: A, B, C, D

+ 4 cạnh là: AB, BC, CD, AD

Câu 5.

Đáp án đúng là: A

Vì 1 km = 1000 m đề nghị phát biểu A ko đúng.

Vì 1 m = 10 dm nên phát biểu B đúng.

Vì 3 cm = 30 mm phải phát biểu C đúng.

Vì 5 dm = 500 mm yêu cầu phát biểu D đúng

Câu 6.

Đáp án đúng là: B

Mỗi nhóm gồm số học sinh là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

Đáp số: 6 học tập sinh

Câu 7.

Đáp án đúng là: B

Số ngay tức thì trước số 879 là: 878

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Nối đồng hồ cân xứng với biện pháp đọc

*

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = 560

b) 270 : 3 = 90

c) 90 × 2 = 180

d) 300 : 6 = 50

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2 b) 234 × 3

12412¯ 262 04 4 ¯ 0 ×234 3¯ 702

Câu 11.

a) 210 : 6 × 5 = 35 × 5

= 175

b) 493 – 328 : 4 = 493 – 82

= 411

Câu 12. Trước hết, em nên tìm độ lâu năm thanh sắt color xanh bằng cách lấy độ dài thanh sắt red color nhân ba (vì thanh sắt greed color có chiều dài gấp bố lần thanh sắt màu đỏ).

Sau đó tìm tổng độ dài cả nhì thanh sắt.

Bài giải

Độ dài thanh sắt màu xanh lá cây là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả hai thanh sắt dài là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học tập của Hoa

*

Mỗi

*
miêu tả một đồ gia dụng dùng.

a) Điền tên cách thức và các từ khá nhiều nhất hay tối thiểu vào ô trống

- Đồ sử dụng học tập mà các bạn Hoa có nhiều nhất là: bút sáp

- Đồ dùng học tập mà chúng ta Hoa có tối thiểu là: tẩy

- Số bút sáp mà chúng ta Hoa bao gồm là 12, số cây bút chì mà bạn Hoa tất cả là 4.

Nên số cây viết sáp mà bạn Hoa tất cả gấp 12 : 4 = 3 lần số cây bút chì của chúng ta Hoa.

Câu 14.

Viết tiếp cha số vào sau mỗi dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

a) do 1, 4, 7, 10 đều biện pháp nhau 3 đơn vị chức năng nên để hiểu 3 số tiếp sau ta lấy:

10 + 3 = 13

13 + 3 = 16

16 + 3 = 19

Vậy bố số tiếp theo trong dãy trên là: 13, 16, 19.

b) Quy nguyên tắc của hàng trên là số ngay thức thì sau thấp hơn số ngay tức khắc trước 5 đơn vị. Vậy 3 số tiếp theo sau của dãy là: 25, 20, 15

c) Quy nguyên tắc của dãy này là số tức tốc sau bằng gấp đôi số tức thì trước. Để biết 3 số tiếp theo ta lấy:

16 × 2 = 32

32 × 2 = 64

64 × 2 = 128

Vậy tía số tiếp theo của hàng là: 32, 64, 128.

Xem thêm:

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 sách cũ

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1 (cơ bản)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng