Tề Duyệt cũng đo&#x
E1;n, c&#x
F3; lẽ đ&#x
E2;y ch&#x
ED;nh l&#x
E0; nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n c&#x
F3; thể l&#x
FD; giải tại sao kết h&#x
F4;n nhị năm, nhưng Thẩm Mục Th&#x
E2;m lại kh&#x
F4;ng hề quan lại hệ vợ chồng với "Tề Duyệt", cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; ở b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i tr&#x
EA;u hoa, ghẹo nguyệt.

Bạn đang xem: Ly hôn với nhân vật phản diện


Do Tề Duyệt c&#x
F3; &#x
FD; tưởng "lớn" quyết t&#x
E2;m ly h&#x
F4;n, mang đến n&#x
EA;n c&#x
F3; một đoạn thời gian, c&#x
F4; mang đến người điều tra xem liệu Thẩm Mục Th&#x
E2;m c&#x
F3; ở b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i bao nu&#x
F4;i bồ nh&#x
ED; hay kh&#x
F4;ng, để lấy l&#x
FD; vị "ch&#x
ED;nh trực" đ&#x
F3; y&#x
EA;u cầu ly h&#x
F4;n. Nhưng cuối c&#x
F9;ng, kết quả thất vọng m&#x
E0; c&#x
F4; nhận được đ&#x
F3; l&#x
E0;, người chồng trước n&#x
E0;y c&#x
F3; t&#x
EC;nh y&#x
EA;u v&#x
F4; c&#x
F9;ng m&#x
E3;nh liệt với c&#x
F4;ng việc. &#x
A0;Một tuần c&#x
F3; bảy ng&#x
E0;y th&#x
EC; c&#x
F3; đến năm ng&#x
E0;y ngủ lại c&#x
F4;ng ty, quả thực l&#x
E0; một người cuồng c&#x
F4;ng việc.

"Nếu kh&#x
F4;ng xuất xắc b&#x
E2;y giờ tớ về, tớ sợ đi tiếp lại đụng phải họng s&#x
FA;ng đ&#x
F3;."

Hải Lan lập tức k&#x
E9;o Tề Duyệt lại n&#x
F3;i: "Phi phi phi, nếu l&#x
FA;c n&#x
E3;y cậu kh&#x
F4;ng c&#x
F3; đụng v&#x
E0;o hắn, cậu rời đi l&#x
E0; c&#x
F3; thể l&#x
FD; giải được. B&#x
E2;y giờ cậu trở về, kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; l&#x
E0;m tớ thất vọng lúc đ&#x
E3; ph&#x
ED; hết t&#x
E2;m tư t&#x
EC;m cho c&#x
E2;u m&#x
F9;a xu&#x
E2;n thứ nhì sao? Cậu thật sự muốn phụ l&#x
F2;ng &#x
FD; tốt của tớ lúc giới thiệu đến cậu đại nh&#x
E2;n vật hả?"

"C&#x
E1;i...c&#x
E1;i g&#x
EC;? Cậu n&#x
F3;i m&#x
F9;a xu&#x
E2;n thứ hai?!"

Hải Lan cấp tốc tr&#x
ED;, miệng trước l&#x
F4;i k&#x
E9;o, cười n&#x
F3;i: "Coi như tớ chưa n&#x
F3;i."

...

C&#x
F4; h&#x
F4;m nay mới ly h&#x
F4;n, Hải Lan đ&#x
E3; nghĩ t&#x
EC;m cho c&#x
F4; m&#x
F9;a xu&#x
E2;n thứ hai!

Kh&#x
F4;ng đợi Tề Duyệt c&#x
F3; thời gian phản b&#x
E1;c lại, di động Hải Lan c&#x
F3; người gọi tới.

Hải Lan nghe qua điện thoại: "Ch&#x
E1;u đ&#x
E3; ở cửa, b&#x
E2;y giờ v&#x
E0;o liền đ&#x
E2;y ạ."

Sau khi c&#x
FA;p điện thoại, Hải Lan b&#x
E8;n k&#x
E9;o Tề Duyệt: "Tạm thời h&#x
E3;y qu&#x
EA;n đi sự tồn tại chồng trước của cậu đang ở bao quanh đ&#x
E2;y, c&#x
F9;ng tớ đi một chuyến n&#x
E0;o."

Kh&#x
F4;ng kịp n&#x
F3;i lời n&#x
E0;o, sau thời điểm Hải Lan n&#x
F3;i chấm dứt b&#x
E8;n&#x
A0;k&#x
E9;o c&#x
F4; qua c&#x
E1;c kh&#x
FA;c quẹo l&#x
F2;ng v&#x
F2;ng th&#x
EC; dừng ngay lập tức trước một căn ph&#x
F2;ng, cười thần b&#x
ED; n&#x
F3;i: "Đảm bảo với cậu, nhất định sẽ kh&#x
F4;ng uổng c&#x
F4;ng cậu đi chuyến n&#x
E0;y."

Th&#x
F4;i đi! C&#x
F4; lu&#x
F4;n cảm thấy mắt tr&#x
E1;i của c&#x
F4; nh&#x
E1;y lợi hại, h&#x
EC;nh như l&#x
E0; c&#x
F3; c&#x
E1;i g&#x
EC;...

Kh&#x
F4;ng đợi Tề Duyệt đem c&#x
E1;i cảm gi&#x
E1;c bất an kia n&#x
F3;i ra miệng, vào nh&#x
E1;y mắt lúc Hải Lan đem cửa ph&#x
F2;ng k&#x
E9;o ra, nh&#x
EC;n đến người người b&#x
EA;n vào ph&#x
F2;ng, kh&#x
F4;ng kh&#x
ED; vào nh&#x
E1;y mắt liền đ&#x
F4;ng cứng lại.

Hải Lan : "..."

Tề Duyệt : "..."

Quả nhi&#x
EA;n chuyện kh&#x
F4;ng giỏi đ&#x
E3; xảy ra.

"Hải Lan mau v&#x
E0;o, để ch&#x
FA; giới thiệu. Đ&#x
E2;y ch&#x
ED;nh l&#x
E0; Thẩm tổng v&#x
E0; gi&#x
E1;m đốc Hải Đặc của tập đo&#x
E0;n Anh quốc TE."

Tề Duyệt với cặp mắt đang vỡ th&#x
E0;nh từng mảnh, cố chống lại tầm mắt của ai đ&#x
F3;. Nhất thời c&#x
F4; lại c&#x
F3; x&#x
FA;c động muốn b&#x
F3;p chết Hải Lan.

Kh&#x
F4;ng sợ địch nh&#x
E2;n như thần, chỉ sợ c&#x
F3; đồng đội như heo, đến tận h&#x
F4;m ni c&#x
F4; mới thấm được c&#x
E2;u n&#x
F3;i đ&#x
F3;!!

Ch&#x
FA; của Hải Lan c&#x
F3; lẽ sợ ch&#x
E1;u g&#x
E1;i của m&#x
EC;nh c&#x
F9;ng người bạn th&#x
E2;n l&#x
E0; c&#x
F4; đ&#x
E2;y đang trợn mắt h&#x
E1; mồm l&#x
E0;m mất thể diện. Mang đến n&#x
EA;n vội v&#x
E0;ng đi tới, đến b&#x
EA;n cạnh Hải Lan đ&#x
E8; thấp &#x
E2;m lượng n&#x
F3;i: "Nha đầu n&#x
E0;y, ng&#x
E0;n vạn lần đừng l&#x
E0;m hỏng chuyện."

Nghe vậy, Hải Lan nh&#x
EC;n về ph&#x
ED;a Tề Duyệt, d&#x
F9;ng &#x
E1;nh mắt v&#x
F4; tội nh&#x
EC;n Tề Duyệt giải th&#x
ED;ch: Tớ thật sự kh&#x
F4;ng biết tại sao. Tớ rời đi c&#x
F3; nhì ph&#x
FA;t lại xảy ra chuyện n&#x
E0;y.

Tề Duyệt: Kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n g&#x
EC; để n&#x
F3;i. Chị em ch&#x
FA;ng ta tuyệt giao.

Cuối c&#x
F9;ng, nhị người vẫn ngồi xuống, nhưng ch&#x
ED;nh c&#x
F4; lại đứng ngồi kh&#x
F4;ng y&#x
EA;n. Thẩm Mục Th&#x
E2;m giả vờ như kh&#x
F4;ng thân quen biết Tề Duyệt , đối với ch&#x
FA; của Hải Lan n&#x
F3;i: "Thật ngại qu&#x
E1;, bởi v&#x
EC; Hải Đặc ti&#x
EA;n sinh v&#x
F4; c&#x
F9;ng ngưỡng mộ họa sĩ C&#x
E1;ch Liệt Phất. Ở ph&#x
F2;ng b&#x
EA;n cạnh n&#x
EA;n đ&#x
E3; qua gặp mặt một lần. Xin lỗi đ&#x
E3; quấy rầy."

"Kh&#x
F4;ng quấy rầy, kh&#x
F4;ng quấy rầy." Ch&#x
FA; của Hải Lan c&#x
F2;n ước g&#x
EC; c&#x
F9;ng với Thẩm Mục Th&#x
E2;m k&#x
E9;o quan liêu hệ, sao c&#x
F3; thể để &#x
FD;.

"Nghe n&#x
F3;i Hải Lan c&#x
F9;ng với Thẩm phu nh&#x
E2;n l&#x
E0; bạn b&#x
E8; th&#x
E2;n thiết, h&#x
F4;m nay gặp ở đ&#x
E2;y đ&#x
FA;ng thật l&#x
E0; c&#x
F3; duy&#x
EA;n phận."

Nghe được c&#x
F3; người nhắc đến t&#x
EA;n m&#x
EC;nh, Tề Duyệt c&#x
FA;i đầu, d&#x
F9;ng &#x
E1;nh mắt liếc trộm tho&#x
E1;ng qua b&#x
EA;n người Thẩm Mục Th&#x
E2;m, thấy hắn như cũ b&#x
EC;nh tĩnh tự nhi&#x
EA;n.

"Vợ của t&#x
F4;i cũng thường xuy&#x
EA;n nhắc đến Hải Lan tiểu thư."

Tề Duyệt: "..."

Ha... Nguy&#x
EA;n văn cuốn tiểu thuyết n&#x
E0;y, kỹ năng diễn đoạt giải Oscar n&#x
E0;y chẳng c&#x
F3; ai l&#x
E0; đối thủ của Thẩm Mục Th&#x
E2;m.

C&#x
F4; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; nhớ l&#x
E0; từ khi n&#x
E0;o c&#x
F4; v&#x
E0; hắn lại c&#x
F3; quan lại hệ tốt đến tr&#x
EC;nh độ t&#x
E1;n gẫu c&#x
E2;u chuyện nhảm nh&#x
ED; n&#x
E0;y. Cả c&#x
F4; v&#x
E0; hắn kh&#x
F4;ng chỉ c&#x
F3; ở ri&#x
EA;ng m&#x
E0; ngay lập tức cả gặp mặt nhau cũng chỉ l&#x
E0; bữa tiệc li&#x
EA;n hoan của gia tộc mỗi th&#x
E1;ng một lần.

Vốn chỉ l&#x
E0; đơn giản mời c&#x
E1;c danh nh&#x
E2;n ăn một bữa cơm. Ch&#x
FA; của Hải Lan cũng kh&#x
F4;ng nghĩ đến biến th&#x
E0;nh bữa cơm thương mại, đối với &#x
F4;ng m&#x
E0; n&#x
F3;i đ&#x
E2;y ch&#x
ED;nh l&#x
E0; gớm hỉ*.

*惊喜 gớm ngạc vui mừng; ngạc nhi&#x
EA;n mừng rỡ. ------------

Từ sau khoản thời gian biết mình xuyên thành vợ của nhân thiết bị phản diện, nhờ việc nỗ lực 1 năm của Tề Duyệt. Cô bắt đầu ly hôn cùng với nhân trang bị phản diện như mong muốn muốn.

Nhưng sau khoản thời gian ly hôn, dường như mọi chuyện phát triển theo hướng càng ngày càng quái lạ. Cô không chỉ có không bay được danh phận bà Thẩm này, còn vì một đêm không thể diễn đạt được trước lúc ly hôn với chồng trước – cô có thai!!!

Sau lúc biết tin mình với thai – Tề Duyệt: “Kết hôn lại? ko đời nào!”

Truyện thuộc hệ liệt:Hắc Hóa Nam công ty Là Trọng Sinh


Advertisements

Server A: Nghe Truyện Audio
Server B: mua Về (Nghe Offline)


Nội dung này đã biết thành hạn chế chỉ dành cho người dùng vẫn đăng nhập. Vui vẻ singin nhằm xem câu chữ này.

Xem thêm: Cách Xem Văn Bản Trước Khi In Trong Word, Cách Xem Trước Khi In Trong Word 2010, 2007


Server D: Tải Về TRỌN BỘ (zip)


Nội dung bị khóa: Đăng nhập / Đăng ký để download quyền truy vấn vào câu chữ này.
Tác giả: Mộc yêu Nhiêu
chia sẻ
Tweet
Gửi
Ghim
Scan

TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ


*

nhà Mẫu Hầu tủ – Mộc yêu thương Nhiêu


*

Hắc Hóa Nam nhà Là Trọng Sinh – Mộc yêu Nhiêu


*

Trẫm thật Mệt trọng tâm – Mộc yêu thương Nhiêu


5 2 đánh giá
Đánh giá bán truyện
Subscribe
Đăng nhập
Thông báo về
phản hồi tiếp theo mới trả lời mới cho bình luận của tôi
Vui lòng đăng nhập để bình luận
5 bình luận
mới nhất
Cũ tốt nhất Được đánh giá nhiều duy nhất
phản hồi nội con đường
Xem tất cả bình luận
*

Phiphi trinh
1 thời gian trước kia
Truyện tốt lắm ạ.cảm ơn cô úc.hình như có bộ truyện nói đến hải lan và lăng việt.bạn của đàn bà chính.cô úc làm lun bộ đó đi ạ.hóng dép hóng ạ