Gia đình Lý Liên Kiệt hành hương khu đất Phật

Vợ chồng Lý Liên Kiệt - Lợi Trí cùng hai đàn bà hành hương thơm thánh địa Phật giáo nghỉ ngơi Nepal, tham gia các khóa học.

Bạn đang xem: Diễn viên lý liên kiệt


Bn3_yj
FH9s
RU5QWcg" alt="*">