Khi muốn diễn đạt tính biện pháp của bạn dạng thân hoặc của ai đó, ngoài những tính từ chung bạn cũng có thể mô tả cụ thể thông qua giải pháp hành xử, thái độ, vấn đề làm, v.v… Trong bài viết này, Monkey vẫn điểm qua 80+ tính từ chỉ tính cách trong giờ anh giúp bạn mô tả thật dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Tính cách tiếng anh là gì


*

Các tính từ chỉ tính cách lành mạnh và tích cực trong giờ đồng hồ Anh

1. Brave /breɪv/: anh hùng, dũng cảm

2. Careful /ˈkeəfl/ - /ˈkerfl/: cẩn thận

3. Cheerful /ˈtʃɪəfl/ - /ˈtʃɪrfl/: vui vẻ

4. Easy-going /ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ/: dễ gần.

5. Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/: thú vị

6. Friendly /ˈfrendli/ : thân thiện.

7. Funny /ˈfʌni/: vui vẻ

8. Generous /ˈdʒenərəs/: hào phóng

9. Hard-working /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/ - /ˌhɑːrd ˈwɜːrkɪŋ/: chăm chỉ.

10. Kind /kaɪnd/: tốt bụng.

11. Out-going /aʊt-/ˈɡəʊɪŋ/: dỡ mở.

12. Polite /pəˈlaɪt/: kế hoạch sự.

13. Quiet /kwaɪt/: không nhiều nói

14. Smart = intelligent /smɑːt/ - /smɑːrt/ = /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh.

15. Sociable /ˈsəʊʃəbl/: hòa đồng.

16. Soft /sɒft/ - /sɔːft/: vơi dàng

17. Talented /ˈtæləntɪd/: tài năng, bao gồm tài.

18. Ambitious /æmˈbɪʃəs/: có nhiều tham vọng

19. Cautious /ˈkɔːʃəs/: thận trọng.

20. Competitive /kəmˈpetətɪv/: cạnh tranh, đua tranh

21. Confident /ˈkɒnfɪdənt/: từ bỏ tin

22. Serious /ˈsɪəriəs/ - /ˈsɪriəs/: nghiêm túc.

23. Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng sủa tạo

24. Dependable /dɪˈpendəbl/: đáng tin cậy

25. Enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/: hăng hái, nhiệt độ tình

26. Extroverted /ˈekstrəvɜːtɪd/: hướng ngoại

27. Introverted /ˈɪntrəvɜːtɪd/: phía nội

28. Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: giàu trí tưởng tượng

29. Observant /əbˈzɜːvənt/: tinh ý

30. Optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/: lạc quan

31. Rational /ˈræʃnəl/: gồm chừng mực, có lý trí

32. Sincere /sɪnˈsɪə(r)/: thành thật

33. Understanding /ˌʌndəˈstændɪŋ/: phát âm biết

34. Wise /waɪz/: uyên thâm uyên bác.

35. Clever /ˈklevə(r)/: khéo léo

36. Tactful /ˈtæktfl/ : lịch thiệp

37. Faithful /ˈfeɪθfl/: bình thường thủy

38. Gentle /ˈdʒentl/: dịu nhàng

39. Humorous /ˈhjuːmərəs/: hài hước

40. Honest /ˈɒnɪst/ - /ˈɑːnɪst/: trung thực

41. Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

42. Patient /ˈpeɪʃnt/: kiên nhẫn

43. Open-minded /ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/: khoáng đạt

44. Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn.

45. Calm /kɑːm/: bình tĩnh

46. Courteous /ˈkɜːtiəs/: kế hoạch sự

47. Good-natured /ˌɡʊd ˈneɪtʃəd/: nhân hậu, tốt bụng

48. Fair-minded /ˌfeə ˈmaɪndɪd/ - /ˌfer ˈmaɪndɪd/: công bằng

10 PHÚT MỖI NGÀY - TIẾN BỘ tức thì TRONG 3 THÁNGvới lịch trình học tiếng Anh đứng top 5 thế giới. Đặc biệt! thời cơ tham gia lớp học
Monkey Classgiúp bé học tốt, cha mẹ đồng hành hiệu quả.

*

Ví dụ về những tính từ bỏ chỉ tính cách trong giờ đồng hồ Anh

My sister is extroverted. She often participates in social activities at school & she likes team-building too.

(Chị gái tôi vô cùng hoạt bát. Cô ấy liên tiếp tham gia các vận động xã hội làm việc trường với cô ấy đều thích team-building).

He is the most talkative boy in the class.

(Cậu ấy là tín đồ hoạt ngôn tốt nhất lớp)

Be careful! The dog is very ferocious! It can bite you!

(Cẩn thận! nhỏ chó đó hết sức hung dữ. Nó có thể cắn bạn đấy!)

We are a creative team. We can kiến thiết everything that you want.

(Chúng tôi là 1 trong đội sáng sủa tạo. Chúng tôi có thể xây đắp mọi lắp thêm mà bạn muốn).

I’m funny & sociable so I have many friends.

(Tôi là người vui vẻ cùng hòa đồng vày vậy tôi có tương đối nhiều bạn bè).

She is introverted và quiet. She seldom talks lớn her colleagues so she doesn’t have many friends.

(Cô ấy là người hướng nội và khôn cùng ít nói. Cô ấy thảng hoặc khi rỉ tai với đồng nghiệp vị vậy cơ mà cô ấy không có không ít bạn).

He usually brings us snacks and drinks. He is generous.

(Anh ấy hay mang món ăn nhẹ và nước uống cho cái đó tôi. Anh ấy rất hào phóng).

I tried lớn stay calm and just ignore him.

(Tôi đã cố gắng giữ yên tâm và chỉ phớt lờ anh ta).

Các trường đoản cú vựng giờ Anh về tính cách tiêu cực

*

1. Bad-tempered /ˌbæd ˈtempəd/: lạnh tính

2. Boring /ˈbɔːrɪŋ/: bi thảm chán

3. Careless /ˈkeələs/ - /ˈkerləs/: bất cẩn, cẩu thả.

4. Crazy /ˈkreɪzi/: điên khùng

5. Impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/: bất kế hoạch sự.

6. Lazy /ˈleɪzi/: lười biếng

7. Mean /miːn/: keo kiệt.

8. Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

9. Stupid /ˈstjuːpɪd/: gàn ngốc

10. Aggressive /əˈɡresɪv/: hung hăng, xông xáo

11. Pessimistic /ˌpesɪˈmɪstɪk/: bi quan

12. Reckless /ˈrekləs/: hấp tấp

13. Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

14. Stubborn /ˈstʌbən/: ngang bướng (as stubborn as a mule)

15. Selfish /ˈselfɪʃ/: ích kỷ

16. Hot-temper /hɒt-ˈtempə(r)/: lạnh tính

17. Cold /kəʊld/: rét mướt lùng

18. Mad /mæd/: điên, khùng

19. Aggressive /əˈɡresɪv/: xấu bụng

20. Unkind /ˌʌnˈkaɪnd/: xấu bụng, không tốt

21. Unpleasant /ʌnˈpleznt/: cực nhọc chịu

22. Cruel /ˈkruːəl/: độc ác

23. Gruff /ɡrʌf/: thô lỗ cục cằn

24. Insolent /ˈɪnsələnt/: lếu láo xược

25. Haughty /ˈhɔːti/: kiêu căng

26. Boast /bəʊst/: khoe khoang

27. Ferocious /fəˈrəʊʃəs/: hung dữ

28. Rude /ruːd/: thô lỗ

29. Unfriendly /ʌnˈfrendli/: ko thân thiện

30. Unreliable /ˌʌnrɪˈlaɪəbl/: không xứng đáng tin

31. Stingy /ˈstɪndʒi/: keo kiệt, ki bo

32. Insensitive /ɪnˈsensətɪv/: vô cảm, vô tâm

Ví dụ:

My younger sister is too lazy lớn tidy up her own bed. (Em gái tôi quá lười để lau chùi và vệ sinh lại nệm ngủ của nó).

He likes to boast. He is always talking about money và assets of his family. (Anh ta cực kỳ thích khoe khoang. Anh ta luôn nói về tiền tài và gia tài của mái ấm gia đình mình).

Mike is mean. He never buys his wife anything. (Mike khôn xiết kiệt sỉ. Anh ấy chả bao giờ mua cho bà xã anh ta thiết bị gì).

John is an unkind man. He can backbite anyone. (John là 1 trong người xấu bụng. Anh ta có thể nói xấu ngẫu nhiên ai).

The boy is too shy khổng lồ talk with his friend in class. (Cậu bé xíu đó thừa nhút nhát để thì thầm với các bạn trong lớp của mình).

She is just a stupid person. She doesn’t know how to lớn behave. (Cô ta chỉ là 1 trong tên ngốc. Cô ta không biết phương pháp cư xử gì cả)

Mary is bad – tempered. She is always shouting at her children. (Mary khôn xiết nóng tính. Cô ta luôn quát tháo bầy trẻ).

Khi mô tả một người, kề bên ngoại hình của người đó, chúng ta còn phải diễn đạt tính biện pháp nữa đúng không nào nào? Trong giờ tiếng Việt gồm cả trăm nghìn từ vựng nhằm chỉ tính cách của ai đó, dẫu vậy trong tiếng Anh thì sao nhỉ? các bạn biết được từng nào từ như vậy? Trong nội dung bài viết này, hãy cùng shthcm.edu.vn mày mò 200+ từ vựng chỉ tính cách tiếng Anh nhé!


*
Miêu tả tính bí quyết tiếng Anh

1. Tính từ bỏ chỉ tính biện pháp tích cực

Tính cách hoàn toàn có thể được phân tạo thành hai team chính: Tính cách tích cực và tính biện pháp tiêu cực. Tính cách lành mạnh và tích cực là phần đa tính cách bạn cần có hoặc bắt buộc trau dồi. Hãy cùng tò mò xem bạn có từng nào nét tính biện pháp tích cực sau đây nhé!


*
Tính cách tích cực trong giờ đồng hồ Anh
Từ vựngPhiên âmNghĩa
Ambitious/æmˈbɪʃəs/Có các tham vọng
Adaptable/ə’dæptəbl/Có thể ưa thích nghi, hoàn toàn có thể thích ứng
Adorable/ə’dɔ:rəbl/Đáng yêu, đáng quý mến
Affectionate/ə’fek∫nit/Thân mật, trìu mến
Aggressive/ə’gresiv/Tháo vát, xông xáo, năng nổ
Alluring/ə’lujəriη/Quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, bao gồm duyên, có tác dụng say mê, làm xiêu lòng
Active/ˈæk.tɪv/Tích cực
Alert/əˈlɝːt/Cảnh giác
Brave/breɪv/Anh dũng, dũng cảm, anh hùng
Beneficent/bi’nefisənt/Hay làm cho phúc, hay thao tác thiện, trường đoản cú tâm, yêu quý người, nhân từ
Benign/bi’nain/Tốt, nhân từ, vơi hiền
Brilliant/ˈbrɪliənt/Tài ba, xuất chúng
Bright/braɪt/Sáng dạ, thông minh, nhanh trí, sáng sủa sủa, rực rỡ, sáng ngời, rạng rỡ
Calm/kɑːm/Điềm tĩnh, điềm đạm
Capable/’keipəbl/Có năng lực, thạo, giỏi, tất cả khả năng
Considerate/kənˈsɪd.ɚ.ət/Chu đáo, chu toàn
Careful/ˈkeəfl/Cẩn thận, thận trọng
Charming/ˈtʃɑːmɪŋ/Mê hoặc, quyến rũ
Courageous/kəˈreɪdʒəs/Gan dạ
Cautious/kɑː.ʃəs/Thận trọng
Cheerful/ˈtʃɪəfl/Vui vẻ
Confident/ˈkɒn.fɪ.dənt>/Tự tin
Composed/kəmˈpoʊzd>/Điềm đạm, điềm tĩnh, bình tĩnh
Competitive/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/Có tính cạnh tranh
Creative/kriˈeɪ.t̬ɪv/Sáng tạo
Clever/ˈklev.ɚ/Thông minh, cấp tốc trí
Dependable/dɪˈpen.də.bəl/Đáng tin cậy
Delicate/ˈdel.ə.kət/Khéo léo, tinh tế
Daring/ˈdeərɪŋ/Táo bạo
Diligent/ˈdɪl.ə.dʒənt/Chăm chỉ
Easy-going/ˌiːzi ˈɡəʊɪŋ/Dễ gần
Enthusiastic/ɪnˌθjuː.ziˈæs.tɪk/Hăng hái, nhiệt độ tình
Extroverted/ˈɛkstrəˌvɜrtɪd/Hướng ngoại
Eager/ˈiːɡər/Nhiệt tình
Energetic/ˌenəˈdʒetɪk/Hoạt bát
Frank/fræŋk/Thành thật
Introverted/ˈɪn.trə.vɝː.t̬ɪd/Hướng nội
Exciting/ɪkˈsaɪtɪŋ/Thú vị
Faithful/ˈfeɪθ.fəl/Trung thủy
Friendly/ˈfrendli/Thân thiện, thích khách
Funny/ˈfʌn.i/Vui vẻ, vui tính
Modest/Modest/Khiêm tốn, khiêm nhường
Mature/məˈtʃʊər/Trưởng thành
Merciful/’mə:siful/Nhân từ, khoan dung
Nice/naɪs/Tốt, xuất sắc bụng
Naive/naɪˈiːv/Ngây thơ
Passionate/pæʃ.ən.ət/Sôi nổi
Generous/ˈdʒenərəs/Hào phóng, phóng khoáng
Gentle/ˈdʒen.t̬əl/Nhẹ nhàng, cao quý, vơi dàng
Hardworking/ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/Chăm chỉ, chịu đựng khó
Honest/ˈɑː.nɪst/Trung thực
Hospitality/ˌhɑː.spɪˈtæl.ə.t̬i/Hiếu khách
Humble/ˈhʌm.bəl/Khiêm tốn
Helpful/ˈhelpfl/Hay góp đỡ
Observant/əbˈzɝː.vənt/Tinh ý
Patient/ˈpeɪ.ʃənt/Kiên nhẫn
Imaginative/ɪˈmædʒ.ə.nə.t̬ɪv/Giàu trí tưởng tượng
Impartial/im’pɑ:∫əl/Công bằng, ko thiên vị, vô tư
Industrious/in’dʌstriəs/Cần cù, siêng năng
Polite/pəˈlaɪt/Lịch sự
Positive/ˈpɑː.zə.t̬ɪv/Tích cực
Loyal/ˈlɔɪ.əl/Trung thành, chân thành, thành thật
Lovely/ˈlʌv.li/Dễ thương, xứng đáng yêu
Studious/ˈstjuːdiəs/Chăm học
Strong/strɒŋ/Mạnh mẽ
Smart/smɑːt/Thông minh
Skilful/ˈskɪlfl/Thành thục, khéo léo
Sincere/sɪnˈsɪr/Thành thật
Sociable/soʊ.ʃə.bəl/Hòa đồng với tất cả người
Serious/sɪr.i.əs>/Nghiêm túc
Soft/sɑːft/Dịu dàng
Understanding/ˌʌn.dɚˈstæn.dɪŋ/Thấu hiểu
Intelligent/ɪnˈtel.ə.dʒənt/Thông minh
Talented/ˈtæl.ən.tɪd>/Có tài năng
Optimistic/ˌɑːp.təˈmɪs.tɪk/Lạc quan
Rational/ˈræʃ.ən.əl>/Có chừng mực, bao gồm lý trí
Responsible/rɪˈspɒnsəbl/Có trách nhiệm
Resourceful/rɪˈsɔːsfl/Tháo vát, khôn khéo
Humorous/ˈhjuː.mɚ/Hài hước
Outgoing/ˈaʊt.ɡoʊ.ɪŋ/Cởi mở
Open-minded/ˌoʊ.pənˈmaɪn.dɪd/Cởi mở, nhoáng (tư tưởng)
Optimistic/,ɒpti’mistik/Lạc quan
Tactful/Tacful/Lịch thiệp
Talkative/ˈtɑː.kə.t̬ɪv>/Hoạt ngôn
Truthful/ˈtruːθ.fəl/Trung thực thật thà
Timid/ˈtɪm.ɪd/Rụt rè, bẽn lẽn
Thoughtful/ˈθɔːtfl/Trầm tư, chín chắn
Wise/waɪz/Thông thái, khôn ngoan, uyên bác
Witty/ˈwɪti/Dí dỏm
Tính từ bỏ chỉ tính phương pháp tích cực

2. Tính từ chỉ tính giải pháp tiêu cực

Trái cùng với tính cách tích cực là tính biện pháp tiêu cực, chúng ta nên tránh đông đảo tính bí quyết này nhé. Dưới đó là một số tính cách tiêu cực thông dụng trong giờ đồng hồ Anh.


*
Tính từ chỉ tính biện pháp tiêu cực
Từ vựngPhiên âmNghĩa
Artful/’ɑ:tful/Xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo
Ashamed/ə’∫eimd/Xấu hổ, hổ thẹn, ngượng
Avaricious/,ævə’ri∫əs/Hám lợi, tham lam
Awful/’ɔ:ful/Rất cạnh tranh chịu, tức giận vô cùng
Bad-tempered/’bæd’tempəd/Hay cáu, xấu tính, dễ dàng nổi nóng
Badly-behaved/’bædli bɪˈheɪvd/Thô lỗ
Blunt/blʌnt/Không ý tứ, lỗ mãng
Careless/’keəlis/Bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả
Caddish/’kædi∫Vô giáo dục, đểu cáng
Capricious/kə’pri∫əs/Thất thường, đồng bóng
Crazy/ˈkreɪ.zi/Điên, điên cuồng, ngốc xuẩn
Crotchety/’krɔt∫iti/Cộc cằn
Crude/kru:d/Thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ
Cunning/’kʌniη/Xảo quyệt, nhãi ranh vặt, láu cá, xảo trá
Cold-blooded/kou’hiərənt/Nhẫn tâm, tàn ác, bao gồm máu lạnh
Arrogant/’ærəgənt/Kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn
Bossy/ˈbɒsi/Hay không nên bảo fan khác
Conceited/kənˈsiːtɪd/Tự phụ, kiêu ngạo, tự cao tự đại
Haughty/’hɔ:ti/Kiêu căng, ngạo nghễ
Clumsy/’klʌmzi/Vụng về, lóng ngóng
Cynical/’sinikəl/Hay hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, tuyệt nhạo báng, chế giễu cợt
Demanding/dɪˈmɑːndɪŋ/Hay đòi hỏi
Foolish/ˈfuːlɪʃ/Ngu ngốc,ngốc nghếch, ngờ nghệch
Grumpy/ˈɡrʌmpi/Cục cằn, gắt bẳn
Greedy/’gri:di/Tham lam
Jealous/ˈdʒeləs/Hay ganh tị
Lazy/ˈleɪzi/Lười nhác
Mischievous/’mist∫ivəs/Tinh nghịch, tinh quái, nhãi ranh mãnh, láu lỉnh
Vain/vein/Kiêu ngạo, từ bỏ phụ
Cagey/’keidʒi/Kín đáo, cực nhọc gần, không cởi mở
Rude/ruːd/Thô lỗ
Selfish/ˈselfɪʃ/Ích kỷ
Sly/slaɪ/Ranh mãnh, láu cá, xảo quyệt
Stubborn/ˈstʌbən/Ương bướng, chần chừ nghe lời
Sight-fisted/ˌtaɪtˈfɪstɪd/Keo kiệt, hà tiện
Thrifty/’θrifti/Tằn tiện, tiết kiệm, dè xẻn
Tough/tʌf/Nghiêm khắc, cứng cỏi, cứng rắn
Tricky/’triki/Quỷ quyệt, gian xảo, thủ đoạn, cáo già
Uncouth/ʌnˈkuːθ/Quê kệch, thô lỗ
Strict/strɪkt/Nghiêm khắc, cứng rắn
Cold/kould/Lạnh lùng
Gruff/ɡrʌf/Cộc cằn
Insolent/ɪn.səl.ənt/Láo xược
Vulnerable/ˈvʌlnərəbl/Mong manh, dễ bị tổn thương
Tính từ bỏ chỉ tính giải pháp tiêu cực

3. Tính từ biểu đạt tính cách người việt nam Nam

Là một bạn con của Việt Nam, các bạn có biết đồng bào ta bao gồm đức tính đặc trưng đáng quý làm sao không? Hãy thuộc shthcm.edu.vn tò mò ngay nhé.

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Patriotic/ˌpeɪtriˈɒtɪk/Yêu nước
Benevolence/bəˈnev.əl.əns/Khoan dung, độ lượng, rộng lượng
Resourceful/rɪˈsɔːr.sfəl/Đảm đang, dỡ vát
Modest/ˈmɑː.dɪst/Khiêm tốn, giản dị
Family-oriented/ˈfæm.əl.i ɔːr.i.en.t̬ɪd/Hướng về gia đình
Resilience/rɪˈzɪl.jəns/Kiên cường, dũng mạnh mẽ
Tính bí quyết người nước ta trong giờ Anh
*
Các mẫu câu mô tả tính cách bằng tiếng Anh

4. Một vài cấu trúc miêu tả tính cách

Cấu trúc 1:

S + be (+ adv) + Adj

Cấu trúc này trực tiếp mô tả tính biện pháp của một người. Vào đó:

S: chủ ngữ

Lưu ý: Khi diễn tả tính cách người khác, chúng ta có thể kết thích hợp sử dụng những trạng trường đoản cú chỉ mức độ (Adv) như:

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Very/ˈver.i/Rất, vô cùng
So/soʊ/Rất, quá
Quite/kwaɪt/Hơi hơi, một chút
Really/ˈriː.ə.li/Thật sự
A bit/bɪt/Một chút, một xíu
Slightly/ˈslaɪt.li/Hơi hơi
A little/ˈlɪt̬.əl/Một chút, một xíu
Relatively/ˈrel.ə.t̬ɪv.li/Khá là, khá
Các trạng trường đoản cú chỉ mức độ sử dụng trong mô tả người

Ví dụ:

Tom is a bit jealous whenever his wife talks to lớn another man.

Tom tất cả chút ghen tuông khi bà xã anh ta thủ thỉ với người bầy ông khác.

She is very careful so her parents don’t need to worry her much.

Cô ấy là một trong những người rất cẩn thận vì vậy bố mẹ cô ấy không phải băn khoăn lo lắng quá nhiều.

Cấu trúc 2:

S + be (+ a/ an) + Adj + N (person/ child/ people/ student…)

Cấu trúc này cũng sử dụng để biểu đạt tính cách một người, mặc dù khi dịch quý phái tiếng Việt lại sở hữu nghĩa hơi khác so với cấu trúc trên. Cố gắng thể, cấu trúc này gồm nghĩa “Ai đó là một trong người như thế nào”. Vào đó, “N” là danh từ. .

Ví dụ:

Lili is a very hard-working person, she is always the last one to lớn leave the office.

Lili là 1 người làm việc rất siêng chỉ, cô ấy luôn là người sau cuối rời ngoài văn phòng.

Peter is a studious student, he always gets high marks at school.

Peter là một học viên chăm chỉ, anh ấy luôn luôn đạt điểm trên cao ở trường.

Cấu trúc 3:

S + seem + Adj

Bạn dùng cấu trúc này để bỏng đoán hoặc cảm giác tính cách của người nào đó (chưa chắc chắn chắn). Cấu trúc mang nghĩa “Ai kia trông dường như thế nào”.

Ví dụ:

Your daughter seems stubborn.

Con gái anh có vẻ cứng đầu.

Your dad seems stricter than I expected.

Cha cậu dường như nghiêm khắc rộng tôi suy nghĩ đó.

Cấu trúc 4:

S + look + adj

S + look lượt thích + (adj) N

Cấu trúc này dùng khi bạn thấy ai đó gồm tính cách ra làm sao (thông sang 1 việc như thế nào đó fan đó làm). Cấu trúc có nghĩa “Ai kia trông cố nào”.

Ví dụ:

John looks so selfish when he doesn’t help anyone.

John nhìn thật ích kỷ khi cậu ta không hỗ trợ đỡ ngẫu nhiên ai.

He ate everything, he looked so greedy.

Xem thêm: Cách đăng ký viettel 3g 1 ngày, 3, 5, 7 ngày rẻ, cách đăng ký 3g viettel 1 ngày

Cậu bé bỏng ăn hết tất cả mọi thứ, trông cậu nhỏ bé thật tham ăn.